นิทรรศการวิชาการ สู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2

 ปฏิรูปการศึกษา 

                                        นิทรรศการวิชาการ

                                    สู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่2

            วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2552 พวกเราโรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้จัดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 มีการจัดแสดงผลงานนักเรียน, การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์, การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน, ซุ้มนิทรรศการบูรณาการอนุบาล, ซุ้มนิทรรศการทั้ง 8 กลุ่มสาระ, และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

            นิทรรศการวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ทั้งผู้เรียน - ผู้สอน - และผู้บริหาร ได้ร่วมแรงร่วมใจ ลงปฏิบัติร่วมกัน (แรงใจ และแรงกาย) ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา จนกระทั่งสิ้นปีการศึกษา จึงปรากฎผลออกมาให้พวกเราได้ชื่นชมผลผลิตของพวกเรา (นักเรียน) ได้อย่างน่ายินดี 

 

 

        

              งานนิทรรศการวิชาการ จึงเป็นกิจกรรมในสถานศึกษาที่น่าจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และในนิทรรศการวิชาการนี้เอง เป็นอะไรได้ในหลาย ๆ อย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2 นี้ เพราะการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 มี    หัวใจหลัก 3 ด้าน     ได้แก่ 3เสาหลัก, 3D, 4ใหม่ โดย 3เสาหลัก คือ เน้นที่คุณภาพ การขยายโอกาส และการมีส่วนร่วม สำหรับ 3D คือ Dermocracy การปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, Decency เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย,Drug ห่างไกลยาเสพติด สำหรับ 4ใหม่ คือ 1.คนไทยยุคใหม่ภายใน 10 ปีต้องมีความเก่ง ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 2. ครูยุคใหม่ 3.แหล่งเรียนรู้ และสถานศึกษายุคใหม่ 4.ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ ที่เน้นการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วม เน้นธรรมาภิบาล

              การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จ หรือมีคุณภาพไม่ได้ถ้าขาดครูที่มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย จะต้องพัฒนาครูผู้สอนเป็นอันดับแรก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ปฏิรูปการศึกษา 
 หมายเลขบันทึก: 343602
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

mena
เขียนเมื่อ Thu Mar 11 2010 20:47:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ยินดีและชื่นชม

เป็นกำลังใจค่ะ

ชลธิชา เกื้อสกุล
เขียนเมื่อ Thu Mar 11 2010 21:34:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

คุณ mena ยินดีที่เข้ามาเยี่ยมชม ค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า