คำไวพจน์ ควรจดจำ

คำไวพจน์ ควรจดจำ


คำไวพจน์ คือ คำที่มีรูปต่างกันแต่มีความหมายเหมือน หรือ คล้ายกัน คำชนิดนี้มีใช้อยู่ในภาษาไทยเป็นอันมาก อาจจะเรียกว่า คำพ้องความหมาย ก็ได้

ตัวอย่างคำไวพจน์

คำที่มีความหมายว่า งาม ได้แก่ กัลยาณ ขจี งดงาม เจริด จรูญ ฉลวย แฉล้ม โฉมไฉไล เฉิด เฉิดฉาย เฉิดฉิน ตระการ ตรู บรรเจิด ประเจิด บรรยง ประไพ ผุดผาด พรรณราย พริ้ง พริ้งเพรา พริ้มเพรา เพรา เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว พิจิตร พิลาส พิไล มาโนชญ์ ยรรยง รังรอง รางชาง รุจี รุจิรา ลออ ลาวัณย์ ลำนัก ลำเพา ลำยอง วิมล วิราม วิลาส วิเมลือง โศภิต โศภิณ โศภี สวย สดสวย สละสลวย สะคราญ สะสวย สะอาง สาหรี สำรวย สำอาง สิงคลิ้ง สุรงค์ สุหร่ง โสภณ โสภา เสาวภา เสาวลักษณ์ อร อรชร อร่าม อล่องฉ่อง ออนซอน อะเคื้อ อันแถ้ง อำไพ แอร่ม โอ่อ่า

ลองสังเกตวิธีการใช้คำที่มีความหมายว่า งาม ในฉันท์บทนี้

อ้าอรุณแอร่มระเรื่อรุจี ประดุจมโนภิรมย์ระตี

ณแรกรัก

แสงอรุณวิโรจน์นภาประจักษ์ แฉล้มเฉลาและโศภินัก

นะฉันใด

หญิงและชายณยามระตีอุทัย สว่างณกลางกมลละไม

ก็ฉันนั้น

(มัทนะพาธา. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.)

คำแต่ละคำที่มีความหมายว่า งาม นั้น เมื่อนำไปใช้ในงานประพันธ์จะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคำที่ถูกขยาย หากใช้สับสนก็จะขาดความงามหรือความไพเราะไป ดังตัวอย่าง

นางผู้เฉิดโฉม นางผู้โสภา ใช้คำขยายเหมาะสมฟังไพเราะดี แต่ถ้าใช้ว่า นางผู้รางชาง หรือ นางผู้อะเคื้อหรือ อั้ม พัชราภาเป็นนางเอกที่อล่องฉ่อง คงจะไม่น่าฟัง และคำว่า สละสลวย มักใช้ในความหมายถึงลักษณะความงามของภาษา คำว่า สิงคลิ้ง และ อันแถ้ง มีใช้เฉพาะในวรรณคดีเก่า เช่น ลิลิตพระลอ เท่านั้น

มาลองทดสอบกันหน่อยนะ

๑. ข้อใดไม่ใช่คำไวพจน์

ก. ยรรยง อำพน โสภี

ข. อำไพ ลำยอง สิงคลิ้ง

ค. จรูญ แฉล้ม พิจิตร

ง. ตระการ วโรฬาร สุมาลัย

เฉลย คำตอบที่ถูกคือ ข้อ ง

คำในคำตอบทั้งหมดมีความหมายว่า งาม

ยกเว้น ในข้อ ง วโรฬาร (ยิ่งใหญ่) สุมาลัย (พวงดอกไม้)

๒. ข้อใดเป็นคำไวพจน์ของคำว่า ทอง

ก. กนก วัชร เหม

ข. กาญจน์ แก้ว มณี

ค. กาญจนา มาศ ชมพูนุท

ง. สุวรรณ นพเก้า นพคุณ

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ค ทั้ง ๓ คำมีความหมายว่า ทอง

ส่วนคำที่ไม่ได้มีความหมายว่า ทอง ได้แก่

วัชร (สายฟ้า) แก้ว (สิ่งที่มีค่า สิ่งที่บางใส) มณี (แก้วหินสีแดง) นพเก้า( แหวนฝังพลอย ๙ ชนิด)

เพิ่มเติมตามคำเรียกร้อง

คำที่มีความหมายว่า ผู้หญิง

กนิษฐ์ กัญญา กันยา กัลยาณี กานดา ดรุณี นงคราญ นงราม นงนุช นงนาฏ นงเยาว์ นงลักษณ์ นงพะงา นรี นารี นฤมล บังอร พังงา มารศรี ยุพเยาว์ ยุพเรศ ยุพดี ยุพา ยุพิน ยุวดี เยาวมาลย์ เยาวเรศ เยาวลักษณ์ เยาวพา วธู วนิดา วรางคณา สตี สตรี สมร สุดา อนงค์ อรไท อรนุช อังคณา อัมพา อัตถี อิสตรี

คำที่มีความหมายว่า พระเจ้าแผ่นดิน

กษัตริย์ ขัตติยะ บพิตร ภูบดี ไท ไท้ นรินทร์ นเรนทร์ นโรดม ธเรศ จักรพรรดิ ภูวนาถ ภูวไนย ภูมิบาล นริศ ธรณินทร์ ภูมินทร์ ราช นฤบาล นฤเบศร์ นฤบดี นฤบดินทร์ มหิดล ราชา อดิศร

คำที่มีความหมายว่า น้ำ

คงคา ชล ชลธาร ชลธี ชลาลัย ชลาศัย ชโลธร ธาร ธารา นที มหรรณพ ละหาน วาปี วารี วาริน สมุทร สลิล สาคร สาคเรศ สินธุ อุทก อุทกธาร อาโป

คำที่มีความหมายว่า พระอาทิตย์

ตะวัน ทินกร ทิพากร ทิวากร ภาณุ ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวี รวิ สุริยะ สุริยา สุริยง สุริยัย สุริเยศ สุริยน สูรย์ อังศุมาลิน อาภากร ไถง

คำที่มีความหมายว่า พระจันทร์

เดือน แข จันทร์ จันทร จันทรา แถง นิศากร บุหลัน รัชนีกร โสม ศศิ ศศิธร

คำที่มีความหมายว่า ดอกไม้

ผกา บุปผา บุปผชาติ บุษบา บุษบง บุษบัน บุหงา มาลี มาลา มาลัย สุมาลี สุมาลัย สุคนธชาติ

คำที่มีความหมายว่า ป่า

พง พนา พนาดรวนาลี พนาลี วนาลี อรัญ อรัญญิก พนัส พนาสณฑ์ พนาสัณฑ์ ไพรสณฑ์ ไพรสัณฑ์ พงไพร ไพร พงพี เถื่อน ชัฏ

คำที่มีความหมายว่า ร้องไห้ โศกา โศกี โศกาดูร โศกาลัย จาบัลย์ กันแสง

คำที่มีความหมายว่า เรือ นาวา นาวี นาเวศ

หมายเหตุ จะหามาเพิ่มให้ในโอกาสต่อไปนะคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 343035
 เขียน:  
 ความเห็น: 24  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 14:58:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ ดีใจ เข้าใจแล้วค่ะ  ไวพจน์

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 15:04:00 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  P  ครูอ้อย แซ่เฮ
ยินดีมากค่ะที่คุณครูอ้อยเข้ามาเยี่ยมเยือน "เติมความฟิต  พิชิตข้อสอบ"

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 15:15:38 GMT+0700 (ICT)

มีการเลื่อนสอบแล้วค่ะ แบบไม่มีกำหนดค่ะ

เขียนอีกเยอะๆๆนะคะ  ครูอ้อยจะอ่านอีกค่ะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 16:53:49 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีอีกครั้งค่ะ P  ครูอ้อย แซ่เฮ
หากบันทึก "เติมความฟิต  พิชิตข้อสอบ" จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูในการประเมิน  จะพยามจัดให้ตามต้องการค่ะ  แต่ถ้าต้องการเรื่องใดเป็นการเร่งด่วนขอมาได้เลยนะคะ

ยศพัฒน์
IP: xxx.173.126.3
เขียนเมื่อ Wed Jul 21 2010 09:33:37 GMT+0700 (ICT)

ชอบมากเลยครับ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Fri Jul 23 2010 15:49:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  คุณยศพัฒน์

   ขอบคุณค่ะที่ชอบ  หากมีข้อเสนอแนะประการใด  ขอเชิญแนะนำด้วยนะคะ

เด็กครูเทพสตรีภาษาไทยปี 2
IP: xxx.123.204.72
เขียนเมื่อ Thu Nov 04 2010 09:40:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากสหรับคำไวพจน์ ช่วยผมได้เยาะเลย อาไว้วันหลังจะมาใช้บริการใหม่นะครับ

อิ๋ว
IP: xxx.47.190.152
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 10:13:09 GMT+0700 (ICT)

คำไวพจน์คำว่างามมีแค่นี้หรือคะ

พิไลพร
IP: xxx.84.14.227
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 22:20:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

jolly
IP: xxx.120.25.217
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 20:35:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค้า~

เอย
IP: xxx.26.227.241
เขียนเมื่อ Thu Feb 17 2011 11:10:11 GMT+0700 (ICT)

เป็นสื่อความรู้ที่ดี

เก็ด
IP: xxx.49.151.94
เขียนเมื่อ Sun Jun 19 2011 14:05:28 GMT+0700 (ICT)

ดีไจมากคะมีงานส่งแล้ว

จอมทัพ
IP: xxx.29.95.198
เขียนเมื่อ Mon Jul 11 2011 19:20:52 GMT+0700 (ICT)

ชอบมากเลยครับ

จอมทัพ
IP: xxx.29.95.198
เขียนเมื่อ Mon Jul 11 2011 19:37:19 GMT+0700 (ICT)

ขอให้หาคำไวพจน์มาให้

ทัดดาว
IP: xxx.121.127.12
เขียนเมื่อ Sat Jul 16 2011 12:53:49 GMT+0700 (ICT)

คำว่าดวงตา

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Wed Jul 20 2011 16:20:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีนะคะ  หนูทัดดาว

คำไวพจน์ของคำว่า ตา มีดังนี้ค่ะ

นัยน์  นัยนา  นัยน์ตา  นัยน์เนตร  เนตร   จักขุ  จักษุ

ครูติ๋ม ดอนไทรงาม
IP: xxx.173.19.104
เขียนเมื่อ Sat Jul 30 2011 22:11:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องคำไวพจน์ กำลังทำผลงานเรื่องการแต่งบทร้อยกรองอยู่เป็นประโยชน์มากค่ะ

กิตติพัฒน์(เด็กป.6)
IP: xxx.53.105.80
เขียนเมื่อ Sun Sep 18 2011 12:30:46 GMT+0700 (ICT)

อยากได้คำว่าเรือกับร้องไห้ครับ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Tue Sep 27 2011 12:22:49 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ น้องกิตติพัฒน์(เด็กป.6)

คำไวพจน์ของคำว่า เรือ และ ร้องไห้ ครูเพิ่มเติมให้แล้วนะคะ

คนรักภาษาไทย
IP: xxx.49.233.47
เขียนเมื่อ Tue Dec 18 2012 22:53:33 GMT+0700 (ICT)

ต้องการคำตอบด่วน มากๆเลยค่ะ  " คำไวพจน์"

ภุมรี ภุมเรศ โมรี ภมร เกสรี แถน ดาราบถ อัจจิมา นิศากร อดิสร หิรัญ ธราดล ไพท ถุชงค์ อัมพวัน ดงดาน รัมพา อัมพา 

ขอความหมายหน่อยน่ะค่ะ 

น้องผักกาด
IP: xxx.207.18.33
เขียนเมื่อ Thu Jan 09 2014 20:34:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลยค่ะมีงานส่งแล้วดีใจเลยค่ะ

น้องพลอย
IP: xxx.25.243.90
เขียนเมื่อ Tue Jan 28 2014 17:18:33 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณเว็บนี้มากๆเลยค่ะที่ทำให้หนูเข้าใจคำไวพจ

น้องพลอย
IP: xxx.25.243.90
เขียนเมื่อ Tue Jan 28 2014 19:41:04 GMT+0700 (ICT)

ดีใจจังมีงานให้ครูดูแล้ว

Nog Preaw
IP: xxx.172.201.194
เขียนเมื่อ Thu Jun 12 2014 10:58:17 GMT+0700 (ICT)

ต้องขอบคุณเว็บนี้มากค่ะที่ทำให้แพรวและเพื่อนแพรวมีการบ้านส่งและเข้าใจมากยิ่งขึ่นค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า