การเขียนความเรียงขั้นสูง

 การเขียนความเรียงขั้นสูง เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  

     เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2553  ครูตั๊กได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม โรงเรียนมาตรฐานสากล  ที่โรงเรียนปทุมวิไล  จังหวัดปทุมธานี  การไปครั้งนี้ ไปแบบไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ทราบเพียงคร่าวๆว่า  โรงเรียนแก่งคอย เป็น 1 ใน 500  โรงเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล

     เมื่อได้รับฟังข้อมูลต่างๆ แล้ว จึงทราบว่าภาระงานที่ต้องทำคือ จะขับเคลื่อนอย่างไรให้ ผู้เรียนจะมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ที่อยู่ภายใต้บริบท ล้ำเลิศวิชาการ  สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา    ล้ำหน้าทางความคิด    ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์การกล่อมเกลาผู้เรียนให้พร้อมใจกันรับผิดชอบและร่วมอนุรักษ์โลก    

      ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ขึ้นใหม่ ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  โดยจะต้องปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนกลยุทธ์กันใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดทำสาระเพิ่มเติม  4  เรื่อง ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีความรู้ การเขียนความเรียงขั้นสูง กิจกรรมโครงงาน และ โลกศึกษา ท่านวิทยากรชี้แจงว่า แต่ละกลุ่มสาระต้องพิจารณาว่า ในรายวิชาทั้ง 4 เรื่องนั้น กลุ่มสาระใดจะรับเป็นเจ้าภาพ ก็ให้จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเข้าไป  ดูท่าทีแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ครูตั๊กสังกัดอยู่คงจะหนีไม่พ้น วิชาความเรียงขั้นสูง เมื่อไปศึกษาเอกสารจึงพบว่า สาระการเรียนรู้ การเขียนความเรียงขั้นสูง เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

         เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้สำหรับการเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended- Eassay) ได้แก่ วิธีการเขียนชื่อเรื่อง การกำหนดประเด็นปัญหา การเขียนคำนำ ข้อมูลสารสนเทศ การใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจน นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และการเขียนบทสรุป  เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียบเรียงบทความ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนกิตติกรรมประกาศ การเขียนสารบัญ  การนำเสนอประกอบการอธิบายด้วย แผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบและตาราง การเขียนเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม รวมทั้งวิธีการนำเสนอการอ้างอิงถ้อยคำหรือความคิดเห็น

        เห็นขอบข่ายเนื้อหาวิชาแล้ว ก็น่าหนักใจ เพราะเหมือนกับการเขียนผลงานวิจัย หรือรายงานวิจัยนั่นเอง หนักหนาสาหัสมิใช่เล่นเลย

        แต่เพื่อ ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงเรียนแก่งคอย  งานนี้  ครูตั๊ก สู้ตายค่ะ !!

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ความเรียงขั้นสูง 
 หมายเลขบันทึก: 342452
 เขียน:  
 ความเห็น: 149  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
small man
เขียนเมื่อ Sun Mar 07 2010 06:49:19 GMT+0700 (ICT)

การเขียนเรียงความชั้นสูง   เห็นชื่อวิชาก็น่ากลัวแล้วครับ

     เป็นกำลังใจให้ครับ  สู้ๆ

ครูผู้ร่วมชะตากรรม
IP: xxx.143.128.135
เขียนเมื่อ Sat Mar 13 2010 12:33:59 GMT+0700 (ICT)

นี่ขนาดว่าครูตั๊กเป็นครูภาษาไทยยังรู้สึกหนักใจแล้วดิฉันเป็นครูภาษาต่างประเทศล่ะคะ ตั้งแต่ไปรับหลักการมา 2 ครั้ง 5 วัน

รวมกับศึกษาจากเอกสารที่โหลดจากอินเทอร์เนต บอกได้คำเดียวว่า เป็นไปได้ยากมากสำหรับเด็กในอำเภอเล็ก ๆ ในต่างจังหวัด มันใช่ทุกขลาภหรือเปล่านี่ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ครูโอ๋
IP: xxx.147.101.71
เขียนเมื่อ Wed Mar 17 2010 16:15:50 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กที่รัก

โดนเหมือนกันเลยค่ะ ทำหน่วยการเรียนเสร็จแล้วเผยแพร่กันบ้างนะจ๊ะ

ครูตั๊กสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ครูโอ๋สู้ด้วย

ครูอ.
IP: xxx.19.65.90
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 19:36:22 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊ก จะบูรณาการความเรียงชั้นสูงกับโลกศึกษาดีไหม

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Fri Mar 19 2010 21:14:45 GMT+0700 (ICT)

ครู อ. คะ ถ้าจะบูรณาการความเรียงขั้นสูงกับโลกศึกษา ก็ย่อมทำได้ค่ะ เพราะเนื้อหาของความเรียงขั้นสูง คือ การเขียนรายงานจากการค้นคว้า หากครูผู้สอนและนักเรียน จะร่วมกันกำหนดหัวข้อ โดยใช้เนื้อหาของโลกศึกษา ก็จะทำให้บูรณาการสองวิชานี่เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน บางทีอาจจะได้ วิชาสร้างองค์ความรู้ มาอีกวิชาหนึ่งด้วยนะคะ เพราะในเนื้อหา นั้น นักเรียนสามารถบอกช่องทางการค้นคว้าหาความรู้ บอกคุณค่า ประโยชน์ของเรื่องต่างๆได้ การจัดการเรียนการสอนในลักษItนี้ จะคล้ายๆกับ Storyline Approach ค่ะ ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมจาก

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_14_1.pdf

เป็นกำลังใจให้ ครุผู้ร่มชะตากรรมและครูโอ๋ ค่ะ เรา จะก้าวไป พร้อมๆกันนะคะ

ครูเด็กดี
IP: xxx.129.52.107
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 10:32:37 GMT+0700 (ICT)

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชานี้เหมือนกัน ไม่รู้จะทำอย่างไร มันเหมือนวิชาการเขียนรายงานจากการค้นคว้าหรือไม่

ช่วยบอกด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ครูน้องใหม่
IP: xxx.180.59.13
เขียนเมื่อ Sun Mar 28 2010 20:33:53 GMT+0700 (ICT)

คุณครูตั๊กค่ะ....พอจะมีเอกสารหรือแหล่งข้อมูลการเขียนความเรียงชั้นสูงบ้างไหมค่ะ

จะต้องสอนแล้วเป็นน้องใหม่ค่อนข้างลำบากใจมากๆ ยังไงขอรบกวนหน่อยนะคะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Wed Mar 31 2010 21:15:51 GMT+0700 (ICT)

ถึง ครูเด็กดี และ ครูน้องใหม่ คะ

วิชาความเรียงขั้นสูง ที่ครูตั๊กได้ทำร่าง โครงสร้างหลักสูตรไว้นั้น ค้นคว้าจากตำราหลายเล่มค่ะ เช่น ตำราของ มสธ. ค้นคว้าจาก

งานเขียน 6 หนังสือ ทักษะการเขียนภาษาไทย การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ ฯลฯ เอกสารเหล่านี้ ค้นคว้าได้จากห้องสมุดโรงเรียน หรืออาจจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างๆ ก็มีมากมายเลยค่ะ

ถ้าอย่างไร ฝาก อีเมล์ไว้ก็ได้นะคะ เผื่อจะส่งตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ไปปรับใช้ในโรงเรียนได้ค่ะ

เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะ

ครูอยุธยา
IP: xxx.26.1.174
เขียนเมื่อ Wed Mar 31 2010 22:36:11 GMT+0700 (ICT)

ได้รับมอบหมายให้สอนความเรียงขั้นสูง (ระดับประถม) เช่นกันค่ะ ขอตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และแนวการสอนบ้างนะคะ คุณครูตั๊ก ขอบคุณค่ะ

ครูไทย
IP: xxx.42.68.140
เขียนเมื่อ Thu Apr 01 2010 15:13:24 GMT+0700 (ICT)

ถึง ครูตั๊ก

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชานี้เช่นกันค่ะ

รบกวนขอดูตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และแนวการสอนบ้างค่ะ

หนักใจมากเลย ขอบคุณมาล่วงหน้า

IP: xxx.147.101.70
เขียนเมื่อ Fri Apr 02 2010 13:31:36 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กที่รักคะ

ทำหน่วยการเรียนการเขียนความเรียงขั้นสูงหรือยังคะขอดูแบบบ้างสิจ๊ะเครียดจัง

ครูโอ๋

ครูอดุลยภาคย์
IP: xxx.164.233.99
เขียนเมื่อ Wed Apr 07 2010 00:01:58 GMT+0700 (ICT)

ผมตลกยิ่งกว่านะครับ คือไม่ได้ไปอบรม ไม่รู้เรื่องมาก่อน ไม่มีรายชื่อเกี่ยวข้องในคำสั่งหางว่าว แต่ต้องทำหน้าที่เขียนเอกสารเพื่อให้ครูทั้งโรงเรียน 145 คน อ่าน เเละเขียนคำอํธิบายรายวิชา กำหนดเช่วโมงสอน ทั้ง 4 สาระ เลย ตลกมากๆ ผมก็ทำใกล้เสร็จแล้วครับ ก็ใช้ทั้งการค้นคว้า และวิชาประดาน้ำ ใครอยากได้ก็ส่งเมล์มาไว้นะครับ แต่ก็กรุณามีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็ดี

ครับ ผม อดุลยภาคย์ คำเพราะ สอน ป ๖ รร อนุบาลขอนแก่นครับ แอด MSN ไว้ก็ได้นะครับ ตอนนี้ทำต่อก่อนครับ เขาต้องการเอางานก่อนเช้า

ครูดุ่ย
IP: xxx.172.87.152
เขียนเมื่อ Fri Apr 09 2010 14:42:19 GMT+0700 (ICT)

เนื่องจากได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชานี้ แต่ไม่รู้ว่าต้องสอนอะไรบ้าง เท่าที่อ่านน่าจะเกี่ยวกับภาษาไทย แต่นี่ทำไมให้ครูคอมมาสอนวิชานี้ก็ไม่ทราบ พอดีอ่านแล้วเจอความเห็นของ ครูอดุลยภาคย์ จึงอยากได้ข้อมูลมาศึกษา แต่ไม่รู้จะเมล์ไปที่ไหน จึงขออีเมล์ด้วยนะคะ

ครูน้องใหม่
IP: xxx.172.87.152
เขียนเมื่อ Fri Apr 09 2010 14:48:26 GMT+0700 (ICT)

ถึง ครูตั๊ก

ขอความกรุณาส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชานี้ให้ด้วยนะคะ เพราะตอนนี้งงเป็นไก่ตาแตก ว่าจะเอาอะไรไปสอนนักเรียนดี มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างไร ทำไมต้องให้ครูคอมมาสอนวิชานี้ด้วย ยังไงช่วยส่งแนวการสอนมาให้ดิฉันด้วย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ครูน้องใหม่อย่างดิฉันด้วยนะคะ ก่อนที่จะท้อไปซะก่อน กับอาชีพครู

duidui50@hotmail.com (ครูคอมมัธยม จังหวัดพะเยา)

ครูเอ้
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ Sat Apr 10 2010 22:21:36 GMT+0700 (ICT)

หากมีสิ่งดีๆเกียวกับการสอนแบบนี้ มาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการคิด การทำร่วมกันก็ดีนะคะ ส่วนโรงเรียนครูเอ้นั้นกลุ่มสาระฯไทยจะร่วมกันกับหมวดต่างประเทศร่วมกันออกแบบร่วมกันร่วมทั้งTAK แต่ไม่รู้ว่าจะออกมาแนวไหน .

ครูน้องใหม่
IP: xxx.180.116.136
เขียนเมื่อ Sun Apr 11 2010 13:50:59 GMT+0700 (ICT)

รบกวนครูตั๊กช่วยส่งข้อมูลแนะนำมาบ้างนะคะ

littiebeelittlebee@hotmail.com

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Sun Apr 11 2010 16:19:07 GMT+0700 (ICT)

เพื่อนครูที่รักคะ ตอนนี้ครูตั๊กและเพื่อนครูก็กำลังจัดทำคำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนอยู่ค่ะ ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 6 รายวิชาค่ะ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 รายวิชา และมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 รายวิชา บางโรงเรียน จัด 12 รายวิชา ซึ่งส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับครูในกลุ่มสาระฯของแต่ละโรงเรียนจะตกลงกันค่ะ โครงสร้างรายวิชา ความเรียงขั้นสูง ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูตั๊กทำไว้ และขอนำมาแลกเปลี่ยนกัน มีดังนี้ค่ะ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาความเรียงขั้นสูง 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาความเรียงขั้นสูง 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาความเรียงขั้นสูง 3

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา วิชาความเรียงขั้นสูง 3 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 ชั่วฌมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต

"ศึกษาความหมาย และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้นคว้า การใช้สารสนเทศ แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกสรร สื่อการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเขียนรายงานทางวิชาการ ตามรูปแบบการเขียน โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน เห็นคุณค่าของการอ่าน มุ่งมั่นในการทำงานใฝ่เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง" เพื่อนๆ คงจะพอได้ประโยชน์บ้างนะคะ หากเขียนเสร็จเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ คงจะได้นำมาแลกเปลี่ยนกันอีกในโอกาสต่อไปค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ

รัชนี สุวรรณนัท์
IP: xxx.26.151.77
เขียนเมื่อ Thu Apr 15 2010 18:33:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลเรี่อง ความเรียงขั้นสูงค่ะ และจะขอรบกวนคุณครูตั๊กส่งหลักสูตรวิชานี้ให้ร่วมเรียงรู้ด้วยนะคะ

รัชนี สุวรรณนัท์
IP: xxx.26.151.77
เขียนเมื่อ Thu Apr 15 2010 18:39:07 GMT+0700 (ICT)

เรียน คณครูตั๊กค่ะ

กำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องความเรียงขั้นสูงค่ะ พอดีอ่านพบจากคุณครูตั๊ก ดีใจจังค่ะรบกวนคุณครูตั๊ก่งขอมูลที่ e mail rat.sw06@hotmal.com ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ครูตุ๊
IP: xxx.172.108.214
เขียนเมื่อ Thu Apr 15 2010 21:12:14 GMT+0700 (ICT)

ปี 2554 คงจะได้สอนวิชานี้เหมือนกันขอหลักสูตรนี้ด้วยคนนะคะ ขอบคุณค่ะ

จักรพันธ์ คำแหงพล
IP: xxx.120.172.202
เขียนเมื่อ Sat Apr 17 2010 10:23:22 GMT+0700 (ICT)

รบกวนช่วยส่งข้อมูลวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูงของชั้น ม.1 ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณครูตั๊กมากค่ะ

ครูไทย
IP: xxx.29.64.211
เขียนเมื่อ Mon Apr 19 2010 16:34:18 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอข้อมูลวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง หลักสูตรด้วยนะค่ะ p_pray@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

ครูบ้านไกล
IP: xxx.27.159.77
เขียนเมื่อ Thu Apr 22 2010 11:47:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะครูตั๊ก

ตอนนี้มีปัญหาเช่นเดียวกับหลาย ๆ คนเพราะว่าได้รับมอบหมายให้เขียนหลักสูตรมาตรฐานสากล  แต่ด้วยความที่ว่าไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้เลย  เพราะไม่ได้รับการอบรมมาก่อน  แต่ได้รับมอบหมายให้มาเขียน  มันก็เลยประสบปัญหาที่ต้องการผู้ช่วยอย่างมาก

พอดีว่ามาพบตัวอย่างที่คุณครูทำไว้  มันน่าสนใจมากและต้องการนำมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำของโรงเรียน  จะรบกวนคุณครูส่งเมลมาให้ได้ไหมคะ  เพราะว่าตอนนี้พยายามทำแล้วแต่ว่าเหมือนอยู่ในมหาสมุทร  งมอะไรไม่เจอ  ยิ่งกว่างมเข็มอีก

และสอนในรายวิชาภาษาไทยเหมือนกับคุณครูตั๊ก  ถ้าอย่างไรขอความกรุณาคุณครูส่งเมลมาให้ได้ไหมคะ  หวังว่าคุณครูคงให้แสงสว่างในการจัดทำ  เพราะว่าเราก็ร่วมอยู่ในชะตากรรม  500 โรงเรียนแรกทั่วประเทศเหมือนกัน

ขอบคุณนะคะ

E-mail :  sutheera15@hotmail.com

ครูดุ่ย
IP: xxx.147.74.6
เขียนเมื่อ Thu Apr 22 2010 14:26:11 GMT+0700 (ICT)

ถึง ครูทุกคนที่ขอข้อมูล

ไม่ทราบว่าท่านที่ได้ขอข้อมูลครูตั๊กไป ได้รับข้อมูลกันรึเปล่า พอดีให้เมล์ไว้แล้ว แต่ไปเช็คดูไม่พบว่าครูตั๊กส่งข้อมูลมาให้เลย จึงอยากสอบถามท่านอื่นว่าได้รับหรือไม่ แต่ถ้าจะให้ดี ถ้าไม่เป็นการรบกวนครูตั๊กมากเกินไป ก็ให้ Link เพื่อเข้าไปโหลดได้เลย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากครูตั๊กมากเกินไป และก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูท่านอื่นที่ร่วมชะตาเดียวกัน

แดง
IP: xxx.173.44.182
เขียนเมื่อ Sun May 02 2010 12:00:03 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบโครงสร้างความเรียงชั้นสูงระดับประถมศึกษาคะ

ครูทรรศน์
IP: xxx.168.70.62
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 20:40:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณครูตั๊ก

วันนี้ อยู่ ๆ ได้รับคำสั่งให้ไปทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 4 เรื่อง โดยได้เรื่อง การเขียนความเรียงขั้นสูง ยังไม่ได้อบรมใด ๆ มาเลย ได้รับเกียรติอย่างมาก และขอขอบคุณคุณครูตั๊ก ที่มีรายละเอียดให้อ่าน พอเข้าใจบ้างหน่อย ๆ ค่ะ อยากให้คุณครูตั๊ก ช่วยอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้ก็น่าจะเข้าใจและเป็นวิทยาทานแก่ครูแก่ ๆ ใกล้เกษียณก็จะดีนะคะ

ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันเขียนให้ความรู้ โดยเฉพาะคุณครูตั๊กค่ะ

พลาย
เขียนเมื่อ Fri May 07 2010 07:06:17 GMT+0700 (ICT)

เขียนเสร็จเมื่อไหร่อย่าลืมบอกนะครับ

ครูเด็กดี
IP: xxx.129.52.109
เขียนเมื่อ Sat May 08 2010 13:06:36 GMT+0700 (ICT)

ครูเด็กดีขอบคุณครูตั๊กมากคะ อีเมลของครูเด็กดี คือ dpjan2@gmail.com ขอความกรุณาส่งเอกสารให้ด้วยนะคะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Mon May 10 2010 00:42:56 GMT+0700 (ICT)

ต้องขอโทษเพื่อนครูทุกท่านด้วยนะคะ ที่หายไปนาน หลายคนฝาก mail ไว้ ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบเมล์ ครูตั๊กติดภาระงานเรื่องการจัดตารางเรียนของฝ่ายวิชาการค่ะ นำคำอธิบาย ในระดับ ม.ต้น มาฝากก่อน 3 รายวิชา ค่ะ ส่วนของ ม.ปลาย กำลังปรับแก้ค่ะ

รายวิชา ความเรียงขั้นสูง ๑ รหัสวิชา ท ๒๑๒๐๑

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาค้นคว้า การใช้สารสนเทศ แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกสรร สื่อการอ่าน การสืบค้นข้อมูล องค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการ

โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน เห็นคุณค่าของการอ่าน มุ่งมั่นใน

การทำงานใฝ่เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายความหมายของการศึกษาค้นคว้าได้

๒. อธิบายระบบสารสนเทศได้

๓. บอกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศได้

๔. ใช้แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

๕. อธิบายรูปแบบและองค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้

................................

รายวิชา ความเรียงขั้นสูง ๒ รหัสวิชา ท ๒๒๒๐๑

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาความหมายของการเขียนรายงาน ส่วนประกอบของรายงาน ขั้นตอนการเขียนรายงาน การอ้างอิง และบรรณานุกรม

โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์

เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน เห็นคุณค่าของการอ่าน มุ่งมั่นใน

การทำงานใฝ่เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

๑. บอกความหมายของการเขียนรายงานได้

๒. บอกส่วนประกอบของรายงานได้

๓. เขียนรายงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

๔. เขียนเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมได้ถูกต้อง

..........................

รายวิชา ความเรียงขั้นสูง ๓ รหัสวิชา ท ๒๓๒๐๑

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของบทความ เขียนบทความได้ตาม หลักการเขียนบทความ

โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฝึกปฎิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์

กระบวนการเรียนทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ รักและภูมิใจในความเป็นไทย

ผลการเรียนรู้

๑. บอกความหมายและความสำคัญของการเขียนบทความได้

๒. ระบุประเภทของบทความได้

๓. อธิบายหลักทั่วไปในการเขียนบทความได้

๔. เขียนบทความได้

.........................................

ก็ขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ คงยังไม่ดีที่สุด ใครมีข้อเสนอแนะอะไร ครูตั๊กยินดีน้อมรับฟังและพร้อมแก้ไขปรับปรุงค่ะ ในส่วนของหน่วยการเรียน คุณครูก็กำหนดเองตามความเหมาะสมค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Mon May 10 2010 21:55:48 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ โรงเรียนได้เชิญ ท่านศน. รังสรรค์ เพ็งนู ศน. สพท ราชบุรี 1 มาบรรยายเรื่อง หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับคณะครู

ที่โรงเรียน ได้รับทราบ ท่านวิทยากรพูดชัดเจนค่ะ ขอสรุปคร่าวๆ ว่า ไม่ว่าเราจะสอนวิชาอะไร เราสามารถจัดกิจกรรมการเรียนสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลได้ค่ะ เพราะการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นเราสอน 8 สาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะเกิดสมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ สื่อสารเป็น

คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยี

ในความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น เราเพิ่ม TOK (ครูสอนโดยอย่ายึดติดกับหนังสือเรียนนะคะ) ขอบข่ายของความรู้

คือ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จริยศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดย

- ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์วิจารณ์

- ส่งเสริมการเรียนรู้ว่าด้วยธรรมชาติและขอบข่ายของความรู้ วิพากษ์และประเมินขอบข่ายขององค์ความรู้สาขาต่างๆ

- วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งความรู้

ส่วนวิชา ความเรียงขั้นสูงนั้น ท่านวิทยากร กล่าวว่า ให้นักเรียนเขียนตามศักยภาพของนักเรียน แต่เรื่องที่จะเขียนนั้น ไม่ใช่บทกวี หรือคำประพันธ์ แต่เป็นการเขียนรายงาน ที่เกิดจาก การศึกษา ค้นคว้า วิจัยอิสระในเรื่องที่นักเรียนสนใจ ประเด็นที่ศึกษา ไม่ควรกว้างหรือแคบจนเกินไป (วิทยากร ท่านยกตัวอย่างเรื่อง การตอกตะปู ท่านบอกว่า เขียนเรื่องนี้ แคบเกินไป) การเขียนความเรียงขั้นสูงนั้น จะศึกษาในเชิงลึก สัมพันธ์กับวิชาที่เรียน โดยมีความยาวประมาณ 4,000 คำ

ท่านวิทยากร ได้เน้นให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นเราสอนตามหลักสูตรอยู่แล้ว เพียงแต่ เพิ่มความเข้มข้นในหลักสูตรให้มากขึ้น จึงมีกลุ่มวิชา TOK EE CAS และ Global เป็นหัวใจของการจบหลักสูตร

ฝากคุณครูไป อ่านเพิ่มเติม ในเว็บไซต์นี้นะคะ http://www.worldclassschoolthai.net/

เราจะก้าวเดินไปอย่างช้าๆ แต่มั่นคงค่ะ

IP: xxx.142.49.224
เขียนเมื่อ Tue May 11 2010 21:41:52 GMT+0700 (ICT)

ที่โรงเรียนครูภาษาไทยไม่ได้ไปอบรมหรอกค่ะ เขียนจากกรอบที่เขาให้มา เข้าใจว่าต้องให้นักเรียนรู้ความหมาย เขียนประเด็นความรู้ เขียนใจความสำคัญ การใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนองค์ประกอบของรายงานและโครงงานค่ะ ไม่ทราบถูกหรือไม่ แต่ทำไปแล้ว

สำเนียง คำแหงพล
IP: xxx.26.229.174
เขียนเมื่อ Wed May 12 2010 17:28:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะคะครูตั๊ก พอจะได้แนวทางเดินในการสอนความเรียงขั้นสูงบ้างแล้ว จากเดิมที่เหมือนคนตาบอด ไม่เคยอบรมและอายุก็มากเกิน 50 ปี เป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Thu May 13 2010 13:23:13 GMT+0700 (ICT)

ยินดีค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันค่ะ

kiklove
IP: xxx.77.135.100
เขียนเมื่อ Fri May 14 2010 10:22:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

ครูโรงเรียนสระแก้ว
IP: xxx.27.132.169
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 20:24:16 GMT+0700 (ICT)

คุณครูตั๊กคะ ครูภาษาไทยคนนี้ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความเรียงขั้นสูง (ระดับมัธยมศึกษา) เช่นกันค่ะขอตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร หน่วยการเรียน และแนวการสอนบ้างนะคะคุณครูตั๊ก เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล ขอบคุณค่ะ

ส่งมาที่ pirom_ptu@hotmail.com ค่ะ

ครูโรงเรียนสระแก้ว
IP: xxx.27.132.218
เขียนเมื่อ Sat May 22 2010 09:05:02 GMT+0700 (ICT)

คุณครูตั๊กคะ ครูภาษาไทยคนนี้ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความเรียงขั้นสูง (ระดับมัธยมศึกษา) เช่นกันค่ะขอตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร หน่วยการเรียน และแนวการสอนบ้างนะคะคุณครูตั๊ก เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล ขอบคุณค่ะ

ส่งมาที่ pirom_ptu24@hotmail.com ค่ะ

(Commenที่35 อันข้างคน พิมพ์ เมลล์ผิดนะคะ ใช้อันล่างค่ะ)

ครูม.4
IP: xxx.27.132.194
เขียนเมื่อ Sat May 22 2010 13:53:21 GMT+0700 (ICT)

เช่นกันค่ะขอตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร หน่วยการเรียน และแนวการสอนบ้างนะคะคุณครูตั๊ก ขอบคุณค่ะ เทอมนี้สอน 3 วิชา ไปไม่เป็นแล้วค่ะ

ด.ญ.กานต์สินี พรมมาวัน
IP: xxx.84.114.69
เขียนเมื่อ Sun May 23 2010 11:09:58 GMT+0700 (ICT)

อยากเป็นศิษย์ครูตั๊กค่ะ

ด.ญ.กานต์สินี พรมมาวัน
IP: xxx.84.114.69
เขียนเมื่อ Sun May 23 2010 11:11:33 GMT+0700 (ICT)

อยากเป็นศิษย์ครูตั๊กค่ะ

รัตนาวดี
IP: xxx.180.12.16
เขียนเมื่อ Sun May 23 2010 18:03:55 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กช่วยบอกชื่อเรื่อง ในการทำความเรียงขั้นสูงให้หน่อยสิค่ะ แล้วก๊ปัญหาในการทำด้วยค่ะ

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sun May 23 2010 18:06:47 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

b
IP: xxx.77.135.133
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 08:50:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคับที่หั๊ยความรู้

เทพธิดา
IP: xxx.77.135.133
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 08:57:05 GMT+0700 (ICT)

เพราะมากมายคะ

จิตราพร
IP: xxx.47.85.202
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 16:59:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะ มีรายงานส่งครูแล้ว

ตันเจริญ
IP: xxx.24.35.147
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 23:22:08 GMT+0700 (ICT)

คุณครูตั๊กคะ

ขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อตัวอย่างหลักสูตรการเขียนความเรียงขั้นสูง ม. ต้น

ถ้าหลักสูตรของ ม.ปลายเสร็จแล้ว กรุณาส่งผ่านe -mail ด้วยนะคะ

v.tancharoen@ gmsil.com

พินดา
IP: xxx.173.165.17
เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 12:40:29 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอดูตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และแนวการสอนอย่างคร่าวๆ บ้างค่ะ ส่งที่ manam_mee@hotmail.com ขอบพระคุณค่ะ

 

เพียงใจ เพชรบูรณ์
IP: xxx.123.237.223
เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 15:58:57 GMT+0700 (ICT)

ขอศึกษาตัวอย่าง การเขียนความเรียงขั้นสูง

กำลังพายเรือในอ่างอยู่เลยค่ะ ไม่รู้จะนำอะไรไปสอนให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องดีค่ะ

รบกวนส่งมาที่เมลล์ piangjai_krujim@hotmail.com

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 20:14:42 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณครูที่ต้องการคำอธิบายรายวิชา ความเรียงขั้นสูง นะคะ ครูตั๊กได้โพสต์ไว้แล้วค่ะ ที่ ความเห็น 29 มี 3 รายวิชาค่ะ ในระดับม.ต้น ขอบคุณ คุณครูทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมค่ะ

IP: xxx.123.13.211
เขียนเมื่อ Tue Jun 01 2010 18:23:04 GMT+0700 (ICT)

ดีเยี่ยม ผ่าน .......................................................!?

ครูดุ่ย
IP: xxx.143.132.38
เขียนเมื่อ Tue Jun 08 2010 10:50:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลที่ครูัตั๊กส่งให้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่ต้องการข้อมูลทุกท่าน ครูตั๊กทำให้ภูเขาที่อยู่ในอกหายไปในฉับพลันเลยค่ะ ขอขอบพระคุณอีกครั้งคะ ในความกรุณา

จาก.... ครูคอมฯ ที่ได้รับมอบหมายให้สอนความเรียงขั้นสูงและทฤษฎีการเรียนรู้

ครูอ้อ
IP: xxx.42.68.87
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 12:19:14 GMT+0700 (ICT)

อ. ตั๊กคะพอจะมีคำอธิบายรายวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง ระดับม.ปลายไหมคะ พอดีที่โรงเรียนสอนในระดับ ม.1 และ ม.4 ค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

IP: xxx.53.202.234
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 17:56:16 GMT+0700 (ICT)

เย้ ☺ ☻

จะได้เอาไปส่งครูวิชา ไทย EE ป.4

การ์ตูน
IP: xxx.42.107.53
เขียนเมื่อ Thu Jun 10 2010 13:29:03 GMT+0700 (ICT)

ดีจร้า......

ธัญญาเรศ
IP: xxx.42.107.53
เขียนเมื่อ Thu Jun 10 2010 13:31:20 GMT+0700 (ICT)

ไม่เห็นมีไรเลย

เกตุ
IP: xxx.42.107.53
เขียนเมื่อ Thu Jun 10 2010 13:31:58 GMT+0700 (ICT)

น้องน้อย...............

ธีร์จุฑา
IP: xxx.42.107.53
เขียนเมื่อ Thu Jun 10 2010 13:36:40 GMT+0700 (ICT)

เหินหาว.........................................................

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Mon Jun 14 2010 21:48:37 GMT+0700 (ICT)

ได้มีโอกาสไปประชุมที่ พัทยา เมื่อวันที่ 1้2-13 2553 มิถุนายน ได้รับหลักการ และแนวปฏิบัติ ในการสอน วิชาความเรียงขั้นสูง

โดยท่านวิทยากร อาจารย์ภาสกร พงษ์สิทธากร คุณครูที่ยังไม่ได้เข้า้รับการอบรม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะที่

http://www.worldclassschoolthai.net/testimonials-1/xeksarprakxbkarbrryaykhorngkarprachumphathnabukhlakrkhorngkarykradabrongreiynmatrthansakl

จะมีเอกสารครบทั้ง 4 เรื่องค่ะ

สำหรับครูตั๊กเอง..ก็คงจะต้องไปปรับคำอธิบายรายวิชาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดในเอกสาร ขอให้คุณครูทุกท่าน

ที่สอนวิชา EE มีความสุขในการทำงานนะคะ

ธัญญรัตน์ ต้นนุ่น
IP: xxx.27.63.105
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 18:32:22 GMT+0700 (ICT)

คุณครูตั๊กคะ

หนูเป็นนิสิตฝึกสอนนะคะ ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา ความเรียงขั้นสูง เพิ่งฝึกสอนก็ได้สอนวิชายากมากกกกซะแล้ว สับสนไปหมดเลยคะ ไม่รู้จะฝึกนักเรียน หรือ ขั้นตอนอย่างไรให้เด็กรู้ที่ละขั้น แล้วเขียนได้ หนูสอนป.6 คะ

ตอนนี้ทำแผนก็มึนไปหมด

คุณครูตั๊กพอจะมีเอกสารหรือวิธีการสอนแนะนำหนูบ้างไหมคะ รบกวนส่งมาที่เมลล์หน่อยนะคะ ขอบคุณมากเลยคะ

nune_sodami@hotmail.com

ครูเด็กดี
IP: xxx.129.52.107
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 13:35:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูตั๊กมากค่ะ ที่นำข่าวใหม่ๆมาฝากเพื่อนครู ขอให้ครูตั๊กสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ครูเด็กดี
IP: xxx.129.52.107
เขียนเมื่อ Mon Jul 19 2010 14:03:10 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กค่ะอยากให้ครูตั๊กลงตัวอย่างการเขียนความเรียงที่สมบูรณ์ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

dpjan2@gmail.com

IP: xxx.47.2.212
เขียนเมื่อ Sat Jul 24 2010 20:32:39 GMT+0700 (ICT)

การเขียนความเรียงต้องเริ่มอย่างไรก่อนคะ

เขียนเรื่องสมุนไพรในพระราชดำริอ่ะค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Sun Aug 01 2010 17:06:00 GMT+0700 (ICT)

เริ่มต้น คงต้องวางโครงเรื่องที่จะเขียนก่อนนะคะ ว่า จะเขียนในหัวข้อใดบ้างทำเป็นหัวข้อย่อยๆ นะคะ

หลังจากได้โครงเรื่องแล้ว ก็ศึกษาเอกสารค่ะ ว่าหัวข้อต่างๆที่กำหนดไว้ จะค้นคว้าจากที่ไหนได้บ้าง หนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ ฯลฯริ่มจา

ได้เอกสารแล้ว ก็เริ่มต้นเขียนค่ะ เริ่มจาก บทนำ.. เป็นการสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน ส่วนเนื้อหา คือข้อมูลที่เราค้นคว้าไว้ เขียนตาม

โครงเรื่อง และส่วนสุดท้าย เป็นบทสรุป ค่ะ รวบรวมใจความสำคัญของแต่ละหัวข้อ มาเรียบเรียงในส่วนท้ายนี้..

ที่กล่าวมานี้เป้นหลักการนะคะ ส่วนการเขียนนั้น ที่โรงเรียนกำหนดให้เขียนเป็นบทหรือเปล่าคะ..

ครูตั๊กให้เด็กๆที่เขียนความเรียง ให้เขียนเป็นบทๆมาค่ะ แต่ละบทต้องมีองค์ประกอบครบ สามส่วน คือ บทนำ เนื้อหา และสรุป..

ในส่วนท้าย ต้องเขียนบรรณานุกรมมาด้วย.. ค่ะ

สงสัยอะไร อย่างไร แวะมาได้นะคะ ยินดีตอบข้อซักถามค่ะ /ครูตั๊ก..

จุฬาลักษณ์
IP: xxx.49.193.87
เขียนเมื่อ Sat Aug 21 2010 14:17:26 GMT+0700 (ICT)

มีตัวอย่างการเขียนไหมค่ะ???

โครงร่างการศึกษา มีตัวอย่างไหมค่ะ

พอจะเขียน แล้วเขียนไม่ถูกค่ะ

ลีลา
IP: xxx.143.191.2
เขียนเมื่อ Wed Sep 01 2010 12:58:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูมีความประสงค์อยากให้ ครูตั๊กช้วย บอกวิธีการ เขียนเรียงความขั้นสูง โดยใช้หัวข้อ เรื่อง วัยรุ่นกับการเขียนหนังสือ ว่าเป็นอ่องไร ดดย เกิ่นนำด้วยว่าขึ้นต้นอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

กร
IP: xxx.42.93.118
เขียนเมื่อ Sun Sep 05 2010 13:58:31 GMT+0700 (ICT)

เขียนเกี่ยวกับควรเริ่มจากอะไรค่ะ

พิก
IP: xxx.42.93.118
เขียนเมื่อ Sun Sep 05 2010 14:00:56 GMT+0700 (ICT)

เขียนเกี่ยวกับยาเสพติดควรเริ่มจากอะไรค่ะ

น่ารัก
IP: xxx.42.107.50
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 11:56:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  หนูอยากให้ครูตั๊กช่วยสรุปความเรียง

ขั้นสูงเรือง ครอบครัวแสนวุ่นวายค่ะ

หนูอยากมีแนวทางในการดำเนินงาน

ศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์
IP: xxx.19.66.219
เขียนเมื่อ Wed Oct 06 2010 21:58:18 GMT+0700 (ICT)

คุณครูตั๊กคะ...เพิ่งได้รับมอบหมายให้สอนความเรียง ม.ปลาย 10ห้อง 

ไม่เคยสอน   ไม่เคยอบรมเลย...พยายามศึกษาจากหลายๆแหล่งเรียนรู้แล้ว....         คิดว่าไม่กระจ่าง

ขอความกรุณาคุณครูตั๊กช่วยเป็นวิทยาทานหน่อยนะคะ...ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ..

                                                 ครูตุ่ม...

 

ครูไก่ เพื่อนเก่า
IP: xxx.24.65.141
เขียนเมื่อ Fri Oct 08 2010 18:20:30 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กคะ ดิฉันขอความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำการเขียนความเรียงขั้นสูง ต้องฝึกเด็กแข่ง แต่เป็นภาษาอังกฤษ ชายเหน่งบังคับ ปลุกเร้าให้ลองทำ แต่ดิฉันไม่ได้สอนวิชานี้ เป็นงงมากๆ ช่วยด้วยนะ

ผู้รอคอย
IP: xxx.19.68.29
เขียนเมื่อ Sat Oct 09 2010 11:59:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณครูตั๊ก ตอนนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง ของม.ปลาย ด้วยค่ะ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเขียนคำอธิบายรายวิชาอย่างไรบ้าง ตามระดับความยากง่าย เพราะเริ่มตั้งแต่ ม.4 ถึง ม. 6 เลยค่ะ รบกวนคุณครูช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 00:31:34 GMT+0700 (ICT)

ตอบครูตุ่ม คุณศศิรจน์

คำอธิบายรายวิชา ความเรียงขั้นสูง ที่ไปรับหลักการมานะคะ คุณครูสามารถ ใช้คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ เหมือนกัน ตลอด 3 ปีค่ะ รายละเอียด ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนนะคะแต่ในเอกสาร มีกรอบไว้ให้ค่ะว่าจะสอนในทิศทางใด โปรดไปศึกษาจากเอกสาร เรื่อง คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน นะคะ ทุกโรงเรียนจะมีเล่มนี้ค่ะ..

ตอบ คุณจุฬาลักษณ์ คุณพิก คุณน่ารัก

กว่าจะตอบคำถามนี้ คงเสร็จสิ้นการสอบไปแล้ว ต้องขออภัยด้วยนะคะ การเริ่มต้นการเขียนความเรียง ก็เริ่มจาก

๑. การเลื่อกเรื่อง และตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ

๒. กำหนดขอบเขตของเนื้อหา เพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงเรื่อง และนำไปสู่แผนการแบ่งบท

๓. เมื่อได้โครงเรื่องแล้ว เป็นขั้นตอนของการไปเก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาสังเคราะห์

๔. เรียบเรียงเรื่อง ตามโครงเรื่องหรือแผนแบ่งบทที่ได้จัดทำไว้ ค่ะ

ยกตัวอย่าง

๑. เรื่องยาเสพติด

๒. กำหนดขอบเขต

๒.๑ ความหมายของยาเสพติด

๒.๒ ชนิดของยาเสพติด

๒.๓ ลักษณะอาการของผู้ติดยาเสพติด

๒.๔ การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ

๓. จากขอบเขตที่กำหนดไว้ ก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ จากหนังสือ สื่อต่างๆ เว็บไซต์

๔. นำเนื้อเรื่องทั้งหมด มาเขียนด้วยสำนวนของผู้เขียนเอง โดยการสังเคราะห์วรรณกรรมที่ไปสืบค้นหรือที่ไปค้นคว้ามา

๕. จัดทำรูปเล่มให้มีองค์ประกอบครบ ตามรูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการ

ในส่วนของครูผู้สอนนะคะ อาจประเมินผล ขั้นสุดท้ายด้วยการสอบสัมภาษณ์ แทนการสอบข้อเขียน เพราะนักเรียนแต่ละคน จะศึกษาค้นคว้าเรื่องตามความสนใจ

ตอบ คุณครูไก่เพื่อนเก่า

ดีใจมากๆค่ะ ที่ได้พบกัน สำหรับ EE ของวิชาภาษาอังกฤษ คงจะมาทำเป็นรุปแบบรายงานแบบของวิชาภาษาไทยไม่ได้

คงจะต้องนึกถึง สมัยเรียนวิชา writing นะคะ คุณครู คงต้องดูจากมาตรฐานและตัวชีวัดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนค่ะ โดยผลการเรีรู้ร้อาจจะเริ่มจาก การสอน tense prefix suffix idoms etc. อันนี้ ดูจากบริบทของนักเรียนนะคะ. เริ่มจากง่ายไปหายากนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเป็นกำลังใจให้ครูตั๊กค่ะ

ครูตุ่ม
IP: xxx.19.66.244
เขียนเมื่อ Tue Oct 19 2010 02:35:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะคุณครูตั๊ก...

จุฑาทิพ
IP: xxx.67.132.249
เขียนเมื่อ Fri Oct 22 2010 17:20:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูตั๊กมากๆ นะคะที่ให้ความรู้

เมย์
IP: xxx.84.238.147
เขียนเมื่อ Mon Oct 25 2010 14:15:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะครูตั๊กหนูอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อ บทสรุปและการเขียนเนื้อเรื่องที่ดี ถ้ามีตัวอย่างหนูขอด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

วิทยานุกูลนารี
IP: xxx.46.91.4
เขียนเมื่อ Fri Oct 29 2010 09:39:07 GMT+0700 (ICT)

แล้วถ้าจะเขียนเรื่องปัญหาในครอบครัวล่ะค่ะ ? ต้องเริ่มยังไง ?

artdy
IP: xxx.53.171.89
เขียนเมื่อ Sat Oct 30 2010 07:22:31 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กคะ

คือหนูได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนเขียนความเรียงขั้นสูงอ่ะค่ะ

แต่หนูก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่ คือหนูได้รับมอบหมายเรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข่ไก่ค่ะ

แต่หนูไม่รู้จะขึ้นต้นคำนำด้วยอะไรหนูก็เลยอยากให้ครูตั๊กช่วยหนูด้วยนะคะ

(ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะครูต๊ก)

IP: xxx.53.171.89
เขียนเมื่อ Sat Oct 30 2010 07:31:23 GMT+0700 (ICT)

มีเรื่องเพิ่มเติมหน่อยอ่ะค่ะ

คือเรื่องเมื่อกี้ถ้าครูตั๊กช่วยเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

นิ่ม
IP: xxx.206.1.45
เขียนเมื่อ Sat Oct 30 2010 17:51:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะครูตั๊กแ

ไม่รู้ว่าครูตั๊กจะมาเปิดอ่านทันไหม ครูตั๊กมีเบอร์ไหมคะ ขอให้หนูหน่อย ทางเมลล์ก็ได้ค่ะ a.tina68@hotmail.comหนูอยากปรึกษาความเรียงขั้นสูง

งงตั้งแต่ ตีความหมายคำไม่ถูก อยู่ดีๆ ก็ได้มาสอน เพราะไปรับปากหัวหน้าวิชาการไว้ ทีแรกก็นึกว่าเป็นเรียงความธรรมดา เพราะเคยเห็นข้อสอบที่ครูเค้าออกสอบมันคล้ายเรียงความเลยค่ะ งงว่าจะสอนแบบไหน แบบเรียงความ มีย่อหน้า 3 ย่อหน้างั้นเหรอคะ แต่ที่แน่ๆ อยากเห็นตัวอย่างค่ะ ขอดูหน่อยเถอะค่ะ หนูจะเริ่มสอนวันจันทร์ที่ 1 นี้

นักเรียนดี
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 18:40:17 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กค่ะ ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเราจะมีวิธีทบทวนยังไงหรอคะ (ตอบที) ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เด็กดี
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 18:43:03 GMT+0700 (ICT)

ช่วยได้มากเลยค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะ

แทนไท
IP: xxx.172.222.75
เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 17:19:58 GMT+0700 (ICT)

ครูครับผมมีให้เขียนเรียงความเรื่อง เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้เกรด4 อะคับต้องเขียนแปบไหนหรอครับ

coco
IP: xxx.26.59.7
เขียนเมื่อ Sat Nov 06 2010 14:37:21 GMT+0700 (ICT)

ครูคะ

คือว่าหนูอยากได้แบบฟอร์มอ่ะค่ะ

เเล้วหนูก็ทำหลักการเเละเหตุผลไม่เป็น

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

น้อง
IP: xxx.173.193.22
เขียนเมื่อ Sat Nov 06 2010 23:46:45 GMT+0700 (ICT)

ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ

หนูต้องทำงานเกี่ยวกับวิชานี้

ซึ่งกลุ่มของหนูเลือก อาหารที่ขึ้นชื่อในเบตง

แล้วหนูต้องทำยังงั้นให้มันออกมาแบสมบูรณ์แบบค่ะ

หนูพึ่งเรียนปีนี้ปีแรกหนูเลยไม่เข้าจัยค่ะ

ช่วยส่งมาทางเมลหนูนะค่ะ

หนูจะนำไปบอกเพื่อนในกลุ่มหนูค่ะ

ถ้าช่วยหนูได้

หนูขอขอบคุณล่วงนะเลยค่ะ

ขอบคุณนะค่ะ

IP: xxx.42.115.133
เขียนเมื่อ Sun Nov 07 2010 12:46:00 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กคะ เดี๊ยนได้รับผิดฃอบทั้งม.1,4 ความรุ้หลอกเด็กไม่มีเลยเรื่องนี้ เซ็งจิต

IP: xxx.232.40.49
เขียนเมื่อ Sun Nov 07 2010 19:48:40 GMT+0700 (ICT)

ครูค่ะครูของหนูให้เขียนเรียงความเรื่อง เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้เกรด4 อะคค่ะต้องเขียนแบบไหนหรอค่ะ

ครูสาว
IP: xxx.46.149.168
เขียนเมื่อ Sun Nov 07 2010 23:30:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูตั๊กที่ให้แนวคิดดีๆ เกี่ยวกับการเขียนความเรียงขั้นสูง มีปัญหาด้านการสอนความเรียงจะปรึกษานะค่ะ

19
IP: xxx.172.208.236
เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 11:06:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณครูตั๊ก ถ้าหนูจะสอนให้เด็กเขียนความเรียงขั้นสูงเป็น หนูต้องเริ่มจากอะไรก่อนค่ะ คือหนูต้องทำเป็นแผนการสอนเรื่องการเขียนความเรียงขั้นสูง ขอครูตั๊กช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 20:55:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ทุกๆท่าน ต้องขอโทษเป็นอย่างมากค่ะ ที่อาจจะเข้ามาตอบคำถามช้ามาก แต่คิดว่าคงจะพอได้รับประโยชน์นะคะ

ในส่วนของคุณครู ที่จะ้ต้องสอนวิชานี้ คุณครูสามารถค้นคว้า้เอกสาร เกี่ยวกับการเขียนรายงานจากการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลจากสารสนเทศ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเนต หรือจะซื้อหนังสือตามศูนย์หนังสือได้ค่ะ

ส่วนน้องๆนักเรียนที่เรียนวิชานี้ ก็จะคล้ายๆกับการเขียนรายงานโครงงานค่ะ เพียงแต่เนื้อหาเป็นการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ทฤษฎี แะนำมาเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง ค่ะ

เริ่มจาก ชื่อเรื่องนะคะ ตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจ จากนั้น กำหนดขอบเขตว่า จะค้นคว้าในเรื่องใดบ้าง ซึ่งก็คือขั้นตอนของการวางโครงเรื่อง เมื่อได้ขอบเขตของเรื่องแล้ว ก็ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อินเตอร์เนต ตำรา ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูลแต่ละเรื่องแล้ว ก็นำข้อมูลที่ได้ มาเขียนเรียบเรียง มีการอ้างอิง และควรจบบทด้วยการสรุปที่เขียนโดยภาษาของตนเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ เป็นการเขียนเชิงคุณภาพ ค่ะ

ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาเยี่ยมเยือนนะคะ/ครูตั๊ก

นร.รร.บ้านหลวง น่าน
IP: xxx.172.124.69
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 16:59:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณคุณครูตั๊กที่ให้ความรู้เรื่องการเขียนเรียงความที่ดี อีกไม่นานผมต้องไปแข่งขันเขียนเรียงความด้วยสิขอกำลังใจด้วยนะครับ

นร.สตรีพัทลุง
IP: xxx.173.201.22
เขียนเมื่อ Sun Nov 14 2010 08:51:19 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กขา การเขียนความเรียง กับ เรียงความ เหมือนกันไหมค่ะ แล้ววิธีการเขียนต้องมี 3 ย่อหน้าไหม

อาชิตะ ชะบาโตะ
IP: xxx.49.151.225
เขียนเมื่อ Sun Nov 14 2010 21:17:57 GMT+0700 (ICT)

ครูตั๊กครับการเรียงความขั้นสูงมี3ย่อหน้าใช่ไหมครับคือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป ใช่ป่าวครับ คุณครูตั๊กช่วยบอกทีคร้าฟ!!!

pun2012
IP: xxx.143.159.51
เขียนเมื่อ Mon Nov 15 2010 14:54:53 GMT+0700 (ICT)

ครูควรเขียนให้ดีอีกคนเขาไม่รู้เรื่อง

แฟนเจ้าของเว็บ
IP: xxx.143.159.51
เขียนเมื่อ Mon Nov 15 2010 15:00:35 GMT+0700 (ICT)

hdfklbvfgbnnnkm,l

จุรีรัตน์
IP: xxx.232.242.102
เขียนเมื่อ Tue Nov 16 2010 19:53:05 GMT+0700 (ICT)

ครูค่ะหนูไม่รู้ว่าจะตั้งหัวข้อเรื่องอะไร

สรัลพร
IP: xxx.123.94.145
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 19:16:36 GMT+0700 (ICT)

หนูเขียนแข่งขันได้ที่ 1 ของเพชรบุรีเป็นตัวแทนแข่งระดับภาคค่ะ

สรัลพร
IP: xxx.123.94.145
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 19:24:46 GMT+0700 (ICT)

ไม่จำเป็นต้อง 3 ย่อหน้าหรอกค่ะถ้าอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายที่ อย่างสมมุติ3ที่ ก็ย่อ3ย่อหน้าก็ได้ค่ะถ้ามีหัวข้อใหม่ก็ย่อหน้าได้ค่ะ ส่วนคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป คนละส่วนค่ะ ต้องมี 1.หน้าปก 2.ปกรอง 3.คำนำ 4.สารบัญ 5.บทนำ 6.เนื้อเรื่อง ไม่จำเป็นต้องหน้าเดียว 7.บทสรุป 8.ภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ ไม่จำเป็นต้องหน้าเดียว 9.เอกสารอ้างอิงอย่างน้อย 2 ชื่อ

okนะคะคุณอาชิตะ ชะบาโตะ

บุษบา ชัยสา
IP: xxx.172.228.83
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 15:44:04 GMT+0700 (ICT)

ความเรียงขั้นสูงไม่รู้จะมีกลวิธีใดให้นักเรียนที่เรียนอ่อนที่สุดห้อง 8-10 เรียนรู้เรื่องบอกหน่อยนะคะเอาบุญ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 17:39:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณสลัลพร มากค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 17:42:10 GMT+0700 (ICT)

คุณบุษบาคะ ห้องที่ครูตั๊กสอน ก็เป็นเด็กเรียนอ่อนค่ะ คุณครูมอบหมายงานให้ครั้งละน้อยๆ เพื่อให้เด็กทำได้ และจะได้เกิดกำลังใจในการทำงาน สู้ๆ นะคะ เอาใจช่วยทุกคนค่ะ

ครูวาสินี เวชชประสิทธิ์
IP: xxx.8.128.209
เขียนเมื่อ Mon Nov 29 2010 08:48:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูตั๊กมากเลยค่ะ ที่กรุณาเปิดไฟให้ห้องเรียน EE ความเรียงขั้นสูงสว่างไสวขึ้นอีกแรงหนึ่ง ให้กำลังใจครูตั๊กสร้างกุศลนี้ต่อไปอีกค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า