คำที่มีตัวการันต์

 ตัวการันต์ 

สวัสดีค่ะ วันนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่มีตัวการันต์มาให้ได้อ่านกันนะคะ

บางคำเป็นคำที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว และคำใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จึงเป็นการได้เรียนรู้คำศัพท์คำใหม่ไปในตัวด้วยนะคะ  บางครั้งบางที คำศัพท์ที่เราพูดกันทุกวัน นาน ๆ ทีถึงจะมีโอกาสได้เขียน หลายคนอาจจะเคยต้องสงสัยว่าเราเขียนถูกไหมนะ

วันนี้จึงถือได้ว่าเรามาทบทวนความจำกันนะคะ

 

กกุธภัณฑ์

 

กณิกนันต์

กถิกาจารย์

กนิษฐ์

กบินทร์

 

กรณฑ์

กรณีย์

(กิจ)

กรพินธุ์

กรมธรรม์

 

กรรฐ์

กรรณิการ์

กรรภิรมย์

กรรมพันธุ์

 

กรรมวาจาจารย์

กรรมสิทธิ์

กรัณฑ์

กรัณย์

 

กรินทร์

กริยานุเคราะห์

กริยาวิเศษณ์

กลยุทธ์

 

กลศาสตร์

กลอุปกรณ์

กล้องจุลทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์

 

กล้องปริทรรศน์

กวีนิพนธ์

กษัตริย์

กษาปณ์

 

ก่อฤกษ์

กอล์ฟ

กวีนิพนธ์

กะเกณฑ์

กัณฑ์เทศน์

 

กัลป์

กัลปพฤกษ์

กานต์

(เป็นที่รัก)

กานท์

(บทกลอน)

 

กาพย์

กามารมณ์

กายวิภาคศาสตร์

 

กายสิทธิ์

 

การณ์

การ์ตูน

การันต์

 

กาสาวพัสตร์

กาฬพฤกษ์

กาฬปักษ์

กิตติมศักดิ์

 

กิตติศัพท์

กิโลเฮิรตซ์

กีตาร์

กุมภาพันธ์

 

กุสุมาลย์

เกจิอาจารย์

เกณฑ์

เกลือสินเธาว์

 

เกษตรศาสตร์

เกาต์

เกาทัณฑ์

เกียรติศักดิ์

 

แกรไฟต์

โกสินทร์

ขรรค์

ข้าวบาร์เลย์

 

ขุยอินทรีย์

เข้าเกณฑ์

เข้าเกียร์

คชลักษณ์

 

คชศาสตร์

คชาภรณ์

คชินทร์

คเชนทร์

 

คณาจารย์

คณิตศาสตร์

คติพจน์

คนพรรค์นั้น

 

คนธรรพ์

ครรภ์

คริสต์

คริสต์มาส

 

ครุฑพ่าห์

คฤนถ์

คฤหัสถ์

คฤหาสน์

 

คลอโรฟอร์ม

คลอโรฟิลล์

คุณประโยชน์

คุณศัพท์

 

เคมีภัณฑ์

เคมีอนินทรีย์

เคมีอินทรีย์

เคราะห์

เครือวัลย์

เครื่องยนต์

เครื่องราช-อิสริยาภรณ์

 

เคาน์เตอร์

แคลเซียม-

คาร์ไบด์

 โคบอลต์

 

เงินดาวน์

 

จดุรงค์

จตุสดมภ์

จตุรงค์

จริยศาสตร์

 

จักรยานยนต์

จันทน์

(ชื่อพรรณไม้)

เจดีย์

เจตนารมณ์

 

เจริญพันธุ์

เจ้าเล่ห์

โจทก์

โจทย์

 

ฉกรรจ์

ฉันท์

(ชื่อคำประพันธ์)

ฉันทลักษณ์

ชนินทร์

 

ชลาสินธุ์

ชอล์ก

ชัยพฤกษ์

ชาติพันธุ์

 

ชิงทรัพย์

ชิงช้าสวรรค์

ชุมสาย-

โทรศัพท์

 

เช่าทรัพย์

 

แชร์

โชว์

ซิกข์

ซิการ์

 

ซื่อสัตย์

ญาณศาสตร์

ฐานานุศักดิ์

ณรงค์

 

ดราฟต์

ดัตช์

ดับขันธ์

 

 

ดึกดำบรรพ์

ดุริยางค์

เดียดฉันท์

ไดนาไมต์

 

ไดโนเสาร์

ตรรกศาสตร์

ตรวจการณ์

ถวัลย์

 

เถาวัลย์

แถลงการณ์

ทรลักษณ์

ทรัพย์

 

ทรานซิสเตอร์

ทศกัณฐ์

ทอร์นาโด

ทับศัพท์

 

ทับสิทธิ์

ทัศนศาสตร์

ทัศนศิลป์

ทัศนูปกรณ์

 

ทัศนีย์

ทิพย์

ทิวทัศน์

ทิศาปาโมกข์

 

ทุกข์

เทพพยากรณ์

เทพารักษ์

เทศน์

 

เท่ห์

เท้าแชร์

แท็งก์น้ำ

แท่นพิมพ์

 

แทรกเตอร์

โทรทรรศน์

(กล้องส่อง)

โทรทัศน์

โทรพิมพ์

 

โทรศัพท์

ธงไตรรงค์

ธไนศวรรย์

ธนูศิลป์

 

ธรณินทร์

ธรรมาสน์

ธาตุเจดีย์

ธำมรงค์

 

ธุดงค์

นงเยาว์

นงลักษณ์

นพเคราะห์

 

นพรัตน์

นภสินธุ์

นราธิเบนทร์

นราธิเบศร์

 

นรินทร์

นรกานต์

นฤปเวศม์

นวรัตน์

 

นวลจันทร์

นอกคัมภีร์

นักปราชญ์

นักขัตฤกษ์

 

นัยน์

(ดวงตา)

นัยน์ตา

นามสงเคราะห์

นารายณ์

 

น้ำจัณฑ์

นาฏศิลป์

นิกรอยด์

นิติกรณ์

 

นิติศาสตร์

นิเทศศาสตร์

นิพนธ์

นิมนต์

 

นิวัตน์

นิเวศน์

บดินทร์

บทกวีนิพนธ์

 

บดินทร์

บทกวีนิพนธ์

บทประพันธ์

บทพากย์

 

บทบงสุ์

บทมาลย์

บรมวงศานุวงศ์

บรรจถรณ์

 

บรรณารักษ์

บรรดาศักดิ์

บรรยงก์

บริบูรณ์

 

บริพนธ์

บริพันธ์

บริภัณฑ์

บริรักษ์

 

บริสุทธิ์

บรอนซ์

บังสูรย์

บัญจรงค์

 

บัญญัติ-

ไตรยางศ์

 

บัณฑิตย์

บัณเฑาะก์

บัณเฑาะว์

 

บัลลังก์

บาทบงสุ์

บาปเคราะห์

บาร์

 

บาร์เรล

บาร์เลย์

บารอมิเตอร์

บาศก์

 

บิตุรงค์

บุพพาจารย์

บูรพาจารย์

เบญจขันธ์

 

เบญจ-

ดุริยางค์

 

เบญจรงค์

เบญจางค์

เบอร์

 

เบียร์

แบงก์

โบสถ์

ปกรณ์

 

ปฏิกรณ์

ปฏิปักษ์

ปฏิพัทธ์

ปฏิพากย์

 

ปฏิยุทธ์

ปฏิสังขรณ์

ปฐมฤกษ์

ปรมินทร์

 

ปรเมนทร์

ปรมาจารย์

ปรปักษ์

ประวิสรรชนีย์

 

ประจักษ์

ประชากร-

ศาสตร์

 

ประชาราษฎร์

ประชาทัณฑ์

ประชาพิจารณ์

ประชา-

สงเคราะห์

 

ประชาสัมพันธ์

ประดิษฐ์

 

ประพันธ์

ประยงค์

ประยุกต์

ประวัติการณ์

 

ประวัติศาสตร์

ประเวศน์

ประศาสน์

ประสงค์

 

ประสบการณ์

ประสิทธิ์

ปรับทุกข์

ปรากฏการณ์

 

ปรางค์

ปราชญ์

ปาฏิหาริย์

ปราโมทย์

 

ปริทรรศน์

ปริทัศน์

ปฤษฎ์

ปฤษฎางค์

 

ปลดทุกข์

ปล้นทรัพย์

ปลาสเตอร์

ปอนด์

 

ปัญจวัคคีย์

ปาติโมกข์

ปาร์เกต์

ปี่พาทย์

 

ปุ๋ยอินทรีย์

เปรมปรีดิ์

เปอร์เซ็นต์

เป้าประสงค์

 

แปรพักตร์

โป๊กเกอร์

โปรเตสแตนต์

โปร-

แทรกเตอร์

 

โปสต์การ์ด

ไปรษณีย์

ผดุงครรภ์

ผลลัพธ์

 

ผลานิสงส์

ผลิตภัณฑ์

ผสมพันธุ์

เผ่าพันธุ์

 

แผลงฤทธิ์

พงศ์พันธุ์

พจน์

พนาสัณฑ์

 

พยัคฆ์

พยัคฆินทร์

พยากรณ์

พยางค์

 

พรสวรรค์

พรหมจรรย์

พรากผู้เยาว์

พราหมณ์

 

พฤกษ์

พฤกษศาสตร์

พฤฒาจารย์

พฤติการณ์

 

พลขันธ์

พลศาสตร์

พหูพจน์

พลังงานจลน์

 

พลังงานศักย์

พักตร์

พัสดุภัณฑ์

พากย์

 

พาณิชย์

พาณิชยศาสตร์

พาณิชยศิลป์

ทอร์นาโด

 

พิเคราะห์

พิจารณ์

พิณพาทย์

พิทักษ์

 

พิพัฒน์

พิพากษ์

พิพิธภัณฑ์

พิมพ์

 

พิมพาภรณ์

พิรุฬห์

พิเรนทร์

พิสุทธิ์

 

พิสูจน์

พุทธเจดีย์

พุทธองค์

พุ่มข้าวบิณฑ์

 

ฟิล์ม

ฟิวส์

ฟิสิกส์

แฟลกซ์

 

ภควันต์

ภวังค์

ภัณฑ์

ภัณฑารักษ์

 

ภาคทัณฑ์

ภาคนิพนธ์

ภาพพจน์

ภาพยนตร์

 

ภาพลักษณ์

ภิรมย์

ภุชงค์

ภุมรัตน์

 

ภูบดินทร์

ภูเบนทร์

ภูมิศาสตร์

ภูมินทร์

 

เภสัชศาสตร์

โภคทรัพย์

โภคภัณฑ์

มณีรัตน์

 

มนต์, มนตร์

มนุษย์

มนุษยสัมพันธ์

มโนชญ์

 

มโนรมย์

มโนราห์,

มโนห์รา

 

มรณ์

(ความตาย)

 

มฤคย์

 

มหันต์

มหัศจรรย์

มหากาฬ

มหาวงศ์

 

มหาหิงคุ์

มไหศวรรย์

มอเตอร์

มอเตอร์ไซค์

 

มอร์ฟีน

มอร์ฟีน

มะม่วง-

หิมพานต์

 

มัคคุเทศก์

 

มัณฑนศิลป์

มัธยัสถ์

มัสตาร์ด

มาตุรงค์

 

มาโนชญ์

มิเตอร์

มิลลิบาร์

เมกะเฮิรตซ์

 

เมล์

โมเมนต์

ไมโครฟิล์ม

ไมล์

 

ยติภังค์

ยัติภังค์

เยาว์

เยาวมาลย์

 

เยาวลักษณ์

รมณีย์

รสสุคนธ์

รอนสิทธิ์

 

รักษ์

รังสรรค์

รังสฤษฏ์

รังเกียจ-

เดียดฉันท์

 

รังสิมันตุ์

รัฐประศาสน์

รัฐศาสตร์

รัตนโกสินทร์

 

รัตนวราภรณ์

รัตนสิงหาสน์

รัตนาภรณ์

รากศัพท์

 

ราชทัณฑ์

ราชบัลลังก์

ราชวงศ์

ราชูปถัมภ์

 

ราเชนทร์

ราชพฤกษ์

ราชสีห์

ราชันย์

 

ราชาฤกษ์

ราชาศัพท์

ราชินูปถัมภ์

รามเกียรติ์

 

ราษฎร์

ริบทรัพย์

รื่นรมย์

 

 

รุ่งโรจน์

รูดทรัพย์

รูปการณ์

เรดาร์

 

เริงรมย์

ฤกษ์

ลงทัณฑ์

ลงโบสถ์

 

ลดาวัลย์

ละเมิด-

ลิขสิทธิ์

 

ลักทรัพย์

 

 

ลัพธ์

ลางสังหรณ์

ล้างฟิล์ม

 

ล้างอาถรรพ์

ล้างอาถรรพณ์

ลายพระหัตถ์

ลายลักษณ์

 

ลาวัณย์

ลิกไนต์

ลิขสิทธิ์

ลิฟต์

 

ลูกบาศก์

ลูกโป่งสวรรค์

เลเซอร์

เล่นพิเรนทร์

 

เลนส์

แล็กเกอร์

โลกันตร์

โลกาภิวัตน์

 

วรรณยุกต์

วรรณศิลป์

วสันต์

วอลเลย์บอล

 

วัคคีย์

วัชรอาสน์

วัชรินทร์

วัตถุประสงค์

 

วันทยหัตถ์

วัยฉกรรจ์

วากยสัมพันธ์

วาทศาสตร์

 

วาทศิลป์

วายุภักษ์

วิกฤตการณ์

วิเคราะห์

 

วิจักษณ์

วิจักษ์

วิจารณ์

วิจิตรศิลป์

 

วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตร์

วิเทศสัมพันธ์

วิบูลย์

 

วิพากษ์

วิพากษ์วิจารณ์

วิรุฬห์

วิรูปักษ์

 

วิโรจน์

วิลาวัณย์

วิวัฒน์

วิวาห์

 

วิศิษฏ์

วิเศษณ์

วิสรรชนีย์

วิสัยทัศน์

 

วิฬาร์

วิสุทธ์, วิสุทธิ์

ไวยากรณ์

เวชภัณฑ์

 

เวชศาสตร์

เวทมนตร์

ไวกูณฐ์

ไวฑูรย์

 

 

ไวพจน์

ไวน์

ศศิขัณฑ์

 

ศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ศรี

ศัลยศาสตร์

ศัพท์บัญญัติ

 

ศัลยแพทย์

ศาสนศาสตร์

ศิราภรณ์

ศิลป์

 

ศิลปศาสตร์

ศิลาฤกษ์

ศิวโมกข์

ศิวลึงค์

 

ศิษย์

ศิษยานุศิษย์

ศุกร์

ศุกลปักษ์

 

ศุภางค์

ศูนย์

เศรษฐ์

เศษมนุษย์

 

โศกศัลย์

โศภิษฐ์

สกนธ์

สกุนต์

 

สงกรานต์

 

สงเคราะห์

สงฆ์

 

สงวนลิขสิทธิ์

สงวนสิทธิ์

สตางค์

สติอารมณ์

สถาปัตย-

กรรมศาสตร์

 

สถิตยศาสตร์

สถิติศาสตร์

สปอร์

สมณสาสน์

สมบูรณาญา-

สิทธิราชย์

 

สมพงศ์

สมานฉันท์

สมุห์

สยามินทร์

สรณคมน์,

สรณาคมน์

 

สรรค์

 

สรรพางค์

สร้างสรรค์

สฤษฏ์

สฤษดิ์

 

สวรรค์

สวัสดิ์

สวาสดิ์

สวิตช์

 

สังเกตการณ์

สังเคราะห์

สังฆปาโมกข์

สังหรณ์

 

สัจพจน์

สัญลักษณ์

สัตตบุษย์

สัตย์

 

สัตวแพทย์

สัตว์หิมพานต์

สัปดาห์

สัมประสิทธิ์

 

สัมพัทธ์

สัมภาษณ์

สัมฤทธิ์

สาทิสลักษณ์

 

สาธารณ-

ประโยชน์

สานุศิษย์

สามิภักดิ์

สายัณห์

สารัตถ-

ประโยชน์

สาส์น

สาหัสสากรรจ์

สิ่งตีพิมพ์

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิทธิ์

สิ้นพระชนม์

สิ้นฤทธิ์

 

สินธุ์

สินเธาว์

สีหไสยาสน์

สุขภัณฑ์

 

สุขารมณ์

สุทัศน์

สุนทรพจน์

สุนทรียศาสตร์

 

สุนันท์

สุปรีดิ์

สุปรีย์

สุพรรณิการ์

 

สุรเชษฐ์

สุรางคนางค์

สุรินทร์

สุริยกันต์,

สุริยกานต์

 

สุริเยนทร์

สุรีย์

สูงศักดิ์

สูติแพทย์

 

สูติศาสตร์

สูทศาสตร์

เสาร์

เสาวลักษณ์

 

เสาวคนธ์

เสียฤกษ์

แสตมป์

ไสยศาสตร์

 

หฤหรรษ์

หัตถ์

หัตถศิลป์

หิมวันต์

 

หิรัณย์

โหราจารย์

โหราศาสตร์

องค์

 

อนงค์

อนันต์

อนุเคราะห์

อนุพงศ์

 

อนุพัทธ์

อนุพันธ์

อนุรักษ์

อนุวงศ์

 

อนุสรณ์

อนุสาวรีย์

อัปลักษณ์

อุปโลกน์

 

อภินันท์

อภิรมย์

อภิรักษ์

อภิสิทธิ์

 

อมนุษย์

อมรรัตน์

อรพินท์

อรหันต์

 

อหิวาต์

ออกไซด์

ออนซ์

อัตโนมัติ

 

อัปรีย์

อัปลักษณ์

อัศจรรย์

อัมพฤกษ์

 

อัศเจรีย์

อาชญาสิทธิ์

อาญาสิทธิ์

อาดุลย์

 

อาถรรพ์

อาทิตย์

อานนท์

อานิสงส์

 

อาภรณ์

อายุรศาสตร์

 

อาร์ต

 

อาร์ม

อารมณ์

อารักษ์

อารัณย์

 

อารัมภ์

อาลักษณ์

อาวรณ์

อาสน์สงฆ์

 

อาสาฬห์

อาสิญจ์

อำมาตย์

อิทธิ-

ปาฏิหาริย์

 

อิทธิฤทธิ์

อินทรวงศ์

อินทรีย์

อิเล็กทรอนิกส์

 

อิสริยาภรณ์

อุกฉกรรจ์

อุกฤษฏ์

อุดมการณ์

 

อุทกศาสตร์

อุทธรณ์

อุทาหรณ์

อุบาทว์

 

อุมงค์,

อุโมงค์

เอกฉันท์

เอกซเรย์

เอเคอร์

 

เอดส์

เอทิล-

แอลกอฮอล์

 

เอนไซม์

แอมแปร์

 

แอมมิเตอร์

แอลกอฮอล์

โอษฐ์

โอห์ม

 

ฮอร์โมน

ฮอลแลนด์

 

เฮลิคอปเตอร์

 

แฮนด์บอล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ตัวการันต์ 
 หมายเลขบันทึก: 336188
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 204  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
นัด
เขียนเมื่อ Sun Feb 14 2010 13:56:28 GMT+0700 (ICT)

บางตัวผมยังเขียนผิดๆ ถูกๆ อยู่เลยครับ

IP: xxx.26.165.48
เขียนเมื่อ Mon Apr 19 2010 20:40:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะคะ^ ^

เด็ก D งับผม
IP: xxx.180.79.35
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 18:24:22 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีค่ะ ความรู้เยอะดี

poomza5000
IP: xxx.173.137.205
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 19:02:42 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้เยอะมากๆคับ

WC ป.6เองงับ
IP: xxx.89.157.172
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 20:34:29 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ผมได้ความรู้ และช่วยทำการบ้านครับ

ไม่มีชื่อ
IP: xxx.121.228.135
เขียนเมื่อ Tue Jun 08 2010 16:05:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะค่ะ..ที่ทำให้การบ้านเสร็จ

IP: xxx.53.219.99
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 16:17:24 GMT+0700 (ICT)

ดีครับผมว่าดีขอบคุณมากกว่าจะหาเจอครับ ดีที่มีคนเอามาครับบ ^_^

IP: xxx.53.219.99
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 16:19:10 GMT+0700 (ICT)

D ครับผมก็กำลังจะทำการบ้านครับ ขอบใจมากเหลือเกิน

IP: xxx.9.154.2
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 20:52:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนคับที่ทำให้การบ้าน เส็ดเร็วและมีความรู้คับ ^^

IP: xxx.87.167.88
เขียนเมื่อ Wed Jun 16 2010 22:56:03 GMT+0700 (ICT)

มีการบ้านทำแล้ว

การบ้านเส็จแล้ว
IP: xxx.174.45.186
เขียนเมื่อ Sat Jun 19 2010 08:26:13 GMT+0700 (ICT)

D จังการบ้านเส็จแล้ว

ดี มาก แต่ พวกตัวสะกด แม่ กดฯลฯ ไม่เห็น มีเลยอ่ะ
IP: xxx.123.230.22
เขียนเมื่อ Mon Jun 28 2010 18:00:53 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลย พอดีมีการบ้าน แต่ พวก มาตตรา ตัว สะกดแม่ กดฯลฯ ไม่เห็นมีเลย อ่า งงช่ะมัด

IP: xxx.93.138.90
เขียนเมื่อ Tue Jun 29 2010 14:23:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

แพร
IP: xxx.47.179.80
เขียนเมื่อ Sun Jul 18 2010 19:20:35 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุน มาก นะ คะ พี่ หนู ขอ ชม พี่ เลย ค่ะ ว่า คัม ที่ พี่ เอา มา เขียน เยอะ มาก ค่ะ ขอบ คุน นะ คะ

มีนจังค่า
IP: xxx.27.148.147
เขียนเมื่อ Sat Jul 24 2010 21:27:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่าที่ทำให้กาบ้านเสร็จค่าขอบคุณทุกคนค่า

khat
IP: xxx.173.158.91
เขียนเมื่อ Wed Aug 04 2010 21:57:02 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุนคับได้ความรู้มากเลย

คนหล่อ
IP: xxx.173.157.215
เขียนเมื่อ Thu Aug 05 2010 10:59:11 GMT+0700 (ICT)

Thank you

IP: xxx.47.1.44
เขียนเมื่อ Tue Aug 10 2010 17:22:15 GMT+0700 (ICT)

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แชมป์
IP: xxx.24.2.21
เขียนเมื่อ Sun Aug 15 2010 19:51:48 GMT+0700 (ICT)

ไม่มีตัวการันต์2ตัวอยู่ในคำเดียวกันหรือคะ

IP: xxx.24.9.58
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 18:00:16 GMT+0700 (ICT)

ดีออยู่ค่ะแต่จะให้ดีมากต้องมีคําอ่านน่ะค่ะ

IP: xxx.173.201.138
เขียนเมื่อ Thu Aug 26 2010 13:37:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับผมชื่อ ชาคริตครับผมที่ผมได้เห็นคำที่มีตัวการันต์เพราะผมก็จะเอาไปทำรายงานอยู่ด้วยครับ

คน
IP: xxx.47.173.246
เขียนเมื่อ Wed Sep 01 2010 18:10:07 GMT+0700 (ICT)

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเจ๋งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โชติกา
IP: xxx.180.172.105
เขียนเมื่อ Wed Sep 01 2010 18:31:23 GMT+0700 (ICT)

ว้าวๆๆๆ

ในที่สุดการบ้านก้อเสร็จ

ชอบมาค่ะ >w<

ujthbtg
IP: xxx.27.29.184
เขียนเมื่อ Sat Sep 04 2010 21:17:33 GMT+0700 (ICT)

ดี

เอื้อ
IP: xxx.53.54.203
เขียนเมื่อ Tue Sep 14 2010 19:25:29 GMT+0700 (ICT)

ertyo

IP: xxx.172.111.48
เขียนเมื่อ Fri Sep 24 2010 08:30:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะค่ะ ขอบคุณมากๆเลย

คนสวย
IP: xxx.174.63.220
เขียนเมื่อ Tue Oct 05 2010 13:29:04 GMT+0700 (ICT)

ดีมาก

แพท
IP: xxx.142.164.112
เขียนเมื่อ Sat Oct 16 2010 10:16:51 GMT+0700 (ICT)

Thank you very much.ขอบคุณมากครับ ( T_T)

นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ
เขียนเมื่อ Sat Oct 16 2010 10:23:59 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณครับ สำหรับความรู้
นา
IP: xxx.174.215.27
เขียนเมื่อ Sun Oct 31 2010 13:24:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนค้ะ ^^

ครูให้ทำการบ้านเยอะม๊ากกกกกกก ก !

เจน
IP: xxx.173.213.58
เขียนเมื่อ Thu Nov 04 2010 10:45:57 GMT+0700 (ICT)

การันต์เยอะจังเลย

ฝน
IP: xxx.173.180.181
เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 20:40:48 GMT+0700 (ICT)

olpoip[o][0uiti8iiiiii

น้ำค้าง
IP: xxx.173.180.181
เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 20:42:22 GMT+0700 (ICT)

เหมาะมากเลยที่มาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการันต์นะจ้า

ฟาน
IP: xxx.26.42.11
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 19:02:17 GMT+0700 (ICT)

การันต์เยอะมากๆๆๆๆๆค่ะ

นักเรียน
IP: xxx.173.120.96
เขียนเมื่อ Tue Nov 30 2010 19:52:09 GMT+0700 (ICT)

เก่องมากขอบคุนค่ะ

fifa
IP: xxx.53.53.14
เขียนเมื่อ Tue Nov 30 2010 20:15:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

FC FanG
IP: xxx.122.71.56
เขียนเมื่อ Sat Dec 04 2010 15:00:59 GMT+0700 (ICT)

มี ส์ นิดเดียวเอง

เมย์ค่า
IP: xxx.28.181.200
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 19:08:49 GMT+0700 (ICT)

การบ้านเยอะมาก แต่ตอนนี้เสดเรียบร้อยแร้วน้า

ฟท
IP: xxx.25.43.205
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 16:52:00 GMT+0700 (ICT)

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

การ์ตูน
IP: xxx.172.176.158
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 10:07:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

เด็กหญิงจิราวรรณวงศ์จันทร์มณี
IP: xxx.230.89.35
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 21:11:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะที่ช่วยหาคำให้แต่ช่วยหาคำที่มีกไก่การันต์ได้ปะ

มิน เบสท์
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 13:16:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับ

มิน เบสท์
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 13:16:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับ

มิน เบสท์
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 13:16:58 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับ

sea
IP: xxx.19.24.122
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 18:14:19 GMT+0700 (ICT)

OK

เจเเปน
IP: xxx.64.67.233
เขียนเมื่อ Thu Jan 13 2011 17:00:48 GMT+0700 (ICT)

รักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

IP: xxx.31.121.89
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 17:31:05 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ

ด.ญ. จิรารัตน์ บุญชม
IP: xxx.26.146.149
เขียนเมื่อ Thu Jan 20 2011 18:24:49 GMT+0700 (ICT)

การบ้านเยอะมาก แต่ตอนนี้เสดเรียบร้อยแร้วน้า

-[-=\\=36677559=-0\=-\-\-\-\=0=0=\-=\0=

จิราภา ประศรีทะโก
IP: xxx.52.131.105
เขียนเมื่อ Thu Jan 20 2011 19:36:23 GMT+0700 (ICT)

การบ้านเยาะมาก แต่ตอนนี้ทำเสร็จแล้วสบายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

นักเรียน ดีเด่น
IP: xxx.173.87.204
เขียนเมื่อ Wed Jan 26 2011 18:10:59 GMT+0700 (ICT)

คุณครูครับ ขอบคุณมากครับ ผมทำรายงานได้ดีเลยครับ

นิว
IP: xxx.207.92.33
เขียนเมื่อ Wed Feb 02 2011 18:09:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

นิว
IP: xxx.19.66.245
เขียนเมื่อ Fri Feb 04 2011 14:11:48 GMT+0700 (ICT)

ชัดเจนมากค่ะ

IP: xxx.121.11.69
เขียนเมื่อ Mon Feb 07 2011 19:03:49 GMT+0700 (ICT)

การบ้านล้นจนปวดหัวแต่พอเจอคำพวกนี้แล้วก็ดีขึ้นมามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

น้องฟ้า
IP: xxx.121.11.69
เขียนเมื่อ Mon Feb 07 2011 19:13:54 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณมากนะค่ะที่ช่วยให้การบ้านของทุกคนได้เสร็จอย่างง่ายขอขอบคุณมากๆนะค่ะที่ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆ

มามี
IP: xxx.173.176.232
เขียนเมื่อ Fri Feb 11 2011 10:17:04 GMT+0700 (ICT)

ok

มานพ ขนานใต้
IP: xxx.93.205.152
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 13:36:15 GMT+0700 (ICT)

ดีใจมาก

เด่น
IP: xxx.93.205.152
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 13:36:24 GMT+0700 (ICT)

เก่งมากค่ะ

IP: xxx.93.205.152
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 13:38:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนครับ

IP: xxx.93.205.152
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 13:40:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบใจครับ

เก่ง
IP: xxx.93.206.3
เขียนเมื่อ Mon Feb 28 2011 12:53:51 GMT+0700 (ICT)

•ดีมากคับ•

๏จากเด็กเก็ตโฮ่๏

`

อิอิ!!`

 

 

รินรดา
IP: xxx.27.226.57
เขียนเมื่อ Sun Mar 13 2011 08:41:40 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

 

โจ๋
IP: xxx.53.172.219
เขียนเมื่อ Tue Apr 12 2011 21:18:27 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลย

ตน
IP: xxx.180.156.129
เขียนเมื่อ Thu Apr 21 2011 21:06:04 GMT+0700 (ICT)

ไม่มีความหมายเหรอ

ดดเกผ
IP: xxx.183.169.141
เขียนเมื่อ Fri May 13 2011 10:49:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ

 

nalintorn manmayi
IP: xxx.205.75.58
เขียนเมื่อ Wed May 25 2011 17:31:43 GMT+0700 (ICT)

ดีคะ  ดีมากมาก จากเจ้าขา เด็ก    รร จอม       

ซีดี
IP: xxx.48.103.14
เขียนเมื่อ Thu May 26 2011 17:23:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนมากๆค่ะ

แตงกวา
IP: xxx.120.136.22
เขียนเมื่อ Sun May 29 2011 13:50:05 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

บอส
IP: xxx.26.228.69
เขียนเมื่อ Wed Jun 01 2011 21:09:21 GMT+0700 (ICT)

ดีมากมายขอบคุณครับคุณทั้งหลายมากแต่ไม่มีความหมายเลยอะทำไง

ผมอยากได้ ค์ ต์ นะครับหาให้ผมที ขอคำควบกล้ำด้วยนะครับขอบคุณมากมายรักทุกคนมากมายและ

ยังไม่ชอบภาษาไทยอีกมากมายเหมื่อนเก่าอิอิ ><'' รักคนเขียน(หน้านี้) เรียนคนอ่าน ผมหน้าด้าน ช่วยผมด้วยTwT"

ไว้เจอกันนะครับผมบอสจะมาหาเมื่อชาตุต้องการ

บอส
IP: xxx.26.228.69
เขียนเมื่อ Wed Jun 01 2011 21:17:46 GMT+0700 (ICT)

บายก่อนจากลาครับก่อนลาบอกว่าสุดยอดดดดดดดดดดดดดมากคนเขียนบายครับจากบอส

IP: xxx.108.206.147
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 19:42:31 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้เกี่ยวกับการันต์ 3 ตัว

IP: xxx.108.206.147
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 20:16:03 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้เกี่ยวกับการันย์ ตัวได้มั้ยค่ะ

IP: xxx.230.33.233
เขียนเมื่อ Mon Jun 13 2011 20:39:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะมีความรู้มากเลยค่ะ

Nu_Num
IP: xxx.168.129.2
เขียนเมื่อ Tue Jun 14 2011 18:36:33 GMT+0700 (ICT)

- - - - - - - - - ข อ บ จั ย น ร๊ า - - - - - - - - - -

^^''

+**-**+ +**-**+ Tank

ปอป.3/6
IP: xxx.173.50.222
เขียนเมื่อ Tue Jun 14 2011 20:22:45 GMT+0700 (ICT)

มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ปอป.3/6
IP: xxx.173.50.222
เขียนเมื่อ Tue Jun 14 2011 20:24:55 GMT+0700 (ICT)

เทพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ

IP: xxx.173.50.222
เขียนเมื่อ Tue Jun 14 2011 20:43:36 GMT+0700 (ICT)

บ้า

riewnoon
IP: xxx.53.51.240
เขียนเมื่อ Wed Jun 15 2011 19:15:47 GMT+0700 (ICT)

ขอแบบมีความหมายนะ

พิทยาพร อาจณรงค์
IP: xxx.42.66.83
เขียนเมื่อ Mon Jun 20 2011 18:08:38 GMT+0700 (ICT)

เขียนดีค่ะ

แพรวา หอมหวล
IP: xxx.174.116.233
เขียนเมื่อ Wed Jun 22 2011 19:33:06 GMT+0700 (ICT)

เอามากมาก

pure
IP: xxx.204.97.8
เขียนเมื่อ Thu Jun 23 2011 19:29:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

เนย
IP: xxx.204.203.204
เขียนเมื่อ Sun Jun 26 2011 12:14:08 GMT+0700 (ICT)

ดีมากๆๆค่ะ มีสาระความรู้มากๆๆค่ะ พอดีการบ้านเสร็จเลยเพราะการบ้านให้มาหาคำที่มีตัวการันต์เข้ามาในเว็บความรู้ แป็ปเดียวเสร็จเลยค่ะ ขอให้พี่ พิชญากร คำใส มีความสุขมากๆ ค่ะ

นฤทัย
IP: xxx.24.3.162
เขียนเมื่อ Tue Jun 28 2011 16:57:38 GMT+0700 (ICT)

มีการบ้านส่งครูเเล้วเ ขอบคุณค่ะ

ฟ้า
IP: xxx.173.104.250
เขียนเมื่อ Tue Jun 28 2011 18:46:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณจ้า

สุรสิทธิ์
IP: xxx.206.151.72
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 08:59:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

คนดีมีเกีรยติ
IP: xxx.173.100.251
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 18:11:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับการบ้านผมเสร็จเพราะพี่แต่ยาววววววววววววมากเขียนด้วยนานหน่อยแต่ก็ทันขอบคุณคับบบบบ

Chaora
IP: xxx.164.250.106
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 20:43:11 GMT+0700 (ICT)

สุด ยอด มาก มี เยอะ จัง เยย ครับ ผม เอา แค่ 5คำ เอง ส่ง ครู

จิรัชยา จงอยู่สุข
IP: xxx.172.3.176
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 20:49:45 GMT+0700 (ICT)

ว้าวววววววววว!!!!!!!!!!! เท่ห์มากค่ะ พอดีครูให้ทำอะคิดไม่ออกเลยมาดู>,<' ยิ่งเยอะยิ่งดี ฮิฮิ=-)ขอบคุณค่ะ^^"

จิรัชยา จงอยู่สุข
IP: xxx.172.3.176
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 20:53:05 GMT+0700 (ICT)

-0-*นานแต๊ๆ- -"

กานต์ติชารักพิชชาพร
IP: xxx.173.102.50
เขียนเมื่อ Wed Jul 06 2011 19:36:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆได้คำศัพท์ตั้งเยอะครับ จาก mai and nack

ริว
IP: xxx.120.129.208
เขียนเมื่อ Thu Jul 07 2011 20:42:21 GMT+0700 (ICT)

ว้าว นี่การบ้านผมได้เลยนะ ผมจะ บอก หั่ย

พิทยาพร อาจณรงค์
IP: xxx.42.68.144
เขียนเมื่อ Sat Jul 09 2011 18:05:30 GMT+0700 (ICT)

เขียนดีมากเลยนะคะ

พอดีเป็นการบ้านของหนูพอดี

ขอบคุณมากคะ

มีคำศัพท์มากมายให้พอดีเลยนะคะ

ยินดีที่มีคำศัพท์ให้มา

ญาณิศา โง้วตระกูล
IP: xxx.207.170.191
เขียนเมื่อ Sun Jul 10 2011 21:56:12 GMT+0700 (ICT)

คำเยอะมากเลยคะ

บังเอิญว่าทำโครงงานเกี่ยวกับตัวการันต์

ขอบคุณนะคะ

อภิวัฒน์ แสงพารา
IP: xxx.53.152.14
เขียนเมื่อ Mon Jul 11 2011 15:47:15 GMT+0700 (ICT)

พอดีเป็นการบ้านผมเลยครับ ครูให้หามา50คำ ขอบุณมากๆครับ

อิ๋ม
IP: xxx.42.72.228
เขียนเมื่อ Mon Jul 11 2011 17:14:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ

แพรว
IP: xxx.204.38.2
เขียนเมื่อ Wed Jul 13 2011 19:26:01 GMT+0700 (ICT)

มีเยอะกว่านี้ปะหนูต้องหาให้ครบ1000 คำอะ

สรรัก
IP: xxx.27.195.233
เขียนเมื่อ Fri Jul 15 2011 16:54:48 GMT+0700 (ICT)

เยอะมาก

เจษฎา เจรฺญแสน
IP: xxx.47.135.224
เขียนเมื่อ Sun Jul 17 2011 22:15:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆนะครับที่นำคำศัพท์เยอะมากๆเลยแต่ก็มีบางคำที่ไม่มีนะครับ แต่ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับ

มุกตาภา
IP: xxx.120.253.155
เขียนเมื่อ Thu Jul 21 2011 18:33:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะช่วยให้หนูทํางานเร็วขึ้น

ปาริฉัตร เหล็กกล้า
IP: xxx.26.204.133
เขียนเมื่อ Sun Jul 24 2011 09:53:55 GMT+0700 (ICT)

ไม่เป็นไร

Jezz zaa
IP: xxx.164.154.198
เขียนเมื่อ Thu Jul 28 2011 16:10:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนมั๊กมั๊กคร่า ที่มีเว็บนี้ พอดีคุนครูหนูมีการบ้านให้เติมตัวการัน หาเว็บนี้เจอปุ๊บม่ายจามเปนที่จาต้องหาคำใน"พจนานุกรมไทย" เลยยยยย <3 <3 <3

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า