๕.โรงเรียนดีที่บนดอย : ข้าวต้มมื้อละบาท

        

        "โลกต้องการคนดี  มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล  แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น  ไม่พึงทำดีมาเสริมตัวตน  แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี  คนทำดีอย่างแท้จริงเสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำดี" พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตโต วัดญาณเวศกวัน นครปฐม)

          คุณครูพิพัฒน์  พรมโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก เล่าว่า "ได้มารับตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑   เนื่องจากโรงเรียนบ้านถ้ำพริก เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีผลการประเมินมาตรฐานจาก สมศ.ให้อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง  สพฐ.ก็เลยถือเป็นโรงเรียนที่ต้องช่วยเหลือกันเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาให้ผ่านการประเมินมาตรฐานในรอบต่อไป หรือที่เรียกกันติดปากว่าโรงเรียน  ICU”  

           วันแรก...คุณครูพิพัฒน์ พรมโพธิ์ พบว่านักเรียนมาโรงเรียนสาย  เมื่อสอบถามทราบว่า  นักเรียนรอทานข้าวมื้อเช้าจากรถที่บรรทุกอาหารเข้ามาขายในหมู่บ้าน  ถ้าหากวันไหนรถไม่นำอาหารมาขาย  นักเรียนก็ทานตามมีตามเกิด  ท่านจึงได้ริเริ่มโครงการ "ข้าวต้มมื้อละบาท"  ให้บริการแก่นักเรียนเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น  และจุดประกายให้เกิดกิจกรรมดีที่ตามมาอีกมากมาย

         โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียน ๑๒๑ คน  ครู ๕ คน มีพื้นที่ ๑๖ ไร่  อยู่บนเทือกเขาสูง อากาศหนาวเย็น นักเรียนขาดปัจจัย ๔ ในการดำรงชีวิตเป็นหลัก  อันได้แก่  ครอบครัวแตกแยก ขาดความรักความอบอุ่น ขาดโอกาส ขาดพ่อแม่เอาใจใส่ดูแล 

        การคิดนอกกรอบเชิงทฤษฏี  โดยการอาศัยหลักการ "บวร"ด้วยความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน  ให้มีความสามารถใช้ "ไตรสิกขา"มาพัฒนานักเรียน  มีกระบวนการและเวลาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งองค์รวม (SBM-TQM)

          โครงการข้าวต้มมื้อละบาท  สามารถแก้ปัญหาให้นักเรียนมาทันเวลาได้โดยง่าย  แต่ไม่อาจเป็นความยั่งยืนต่อนักเรียนได้ในการดำเนินชีวิตจริง  จึงทำให้เกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงอีก ได้แก่ ห้องเรียนร้อยไร่  ข้าวก้นบาตร  นักเรียนประจำพักนอน โดมผักลดโลกร้อน ปลาในบ่อพลาสติก  น้ายาสมุนไพรบ้วนปาก  การหีบอ้อยด้วยพลังนักเรียน  การปลูกข้าวในถัง ฟอฟันสวยยิ้มใส  สวนสวยด้วยมือเรา พืชผักพื้นบ้าน  การ์ตูนออมเงิน  และปุ๋ยชีวภาพ

สวนหย่อมตกแต่งด้วยผักพื้นบ้านและสมุนไพร

เสาวรสสร้างรายได้ให้นักเรียนและคนในชุมชน

หอนอนของนักเรียนพักประจำ

แหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาเต็มทุกพื้นที่ 

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

สนามหน้าโรงเรียนมีสภาพเดิมเป็นภูเขา 

ถูกนำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

           ผลิตผลของนักเรียน  ที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง อย่างมีกระบวนการ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและคนในชุมชน  อันเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

           คุณครูพิพัฒน์  พรมโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก  พักอยู่ที่บ้านพักครูของโรงเรียน   วันนี้คณะครูและนักเรียนไปแข่งกีฬาที่ตำบล บันทึกต่อไปจะนำเสนอส่วนปลีกย่อยที่น่าสนใจของทีละกิจกรรม 

           โรงเรียนดีที่บนดอย  โรงเรียนในฝันของคนสร้างฝัน  ความฝันจะเป็นจริงด้วยสองมือผู้ถืออุดมการณ์ของ "ครูนักพัฒนา" การคิดนอกกรอบเชิงทฤษฏีที่โรงเรียนแห่งนี้  รอความหวังให้ผู้ที่มีความเข้าใจการจัดการศึกษามาแลกเปลี่ยนเพื่อแนวทางของการพัฒนาต่อไป 

          นักพัฒนาไม่ใช่นักฉวยโอกาส  "เสียงกู่จากครูใหญ่ ...." นักพัฒนาต้องทำงานด้วยการเสียสละไม่เรียกร้องผลตอบแทน  ถ้าสร้างศรัทธาไม่สำเร็จการพัฒนาก็ล้มเหลว ที่สำคัญการวางแผนในการพัฒนาก่อนอื่น ต้องสร้างกำลังใจให้ตนเอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 332122
 เขียน:  
 ความเห็น: 115  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า

  ความเห็น

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
  เสียงเล็กๆ فؤاد
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 22:15:05 GMT+0700 (ICT)

  มีโอกาสอยากไปสัมผัสและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษามากครับ...ขอเป็นกำลังใจให้ครับ สักวัน สักวัน และสักวันครับ

  ภูสุภา
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 22:17:58 GMT+0700 (ICT)

  มาอ่านเรื่องดี ๆ ของครูคิม

  ชื่นใจจังค่ะ

  ปีตานามาจิตต์
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 22:24:09 GMT+0700 (ICT)

  ขอร่วมชื่นชมครูดี ๆ ที่มีอุดมการณ์นะคะพี่ครูคิม

  ประกาย~natachoei ที่~natadee
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 22:38:18 GMT+0700 (ICT)

  เป็นสิ่งที่ดี ๆมากๆนะคะพี่คิม

  krusorn
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 22:50:56 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ

  • คุณครูเก่งจัง  ได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเหล่านี้
  • บรรยากาศดี  สิ่งแวดล้อมสวยงาม
  • โครงการเพื่อเด็กและชุมชนจริงๆ
  • ชอบจังโครงการข้าวต้มมื้อละ 1 บาท 
  • โรงเรียนสะอาด   น่าอยู่
  • ขอบคุณคุณครูที่นำกิจกรรมดีๆเหล่านี้มาแบ่งปัน
  มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 23:21:07 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณคุณครู นักพัฒนา แทนเด็กน้อย

  อยากให้มีมากๆๆๆๆ

  ขอบคุณค่ะ

  Phornphon
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 23:28:27 GMT+0700 (ICT)

  ท่าน ผอ.ท่านเก่งมากเลยนะครับ

  ตอนเรียนมัธยมนานมาแล้วเคยกินข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดงจานละ 2 บาท

  ถ้าสมัยนั้นคงขาย 15-20 บาท

  ขายถูกครับ ขายให้คนมีเงินน้อยๆได้มากิน

  อุเบกขา
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 23:31:29 GMT+0700 (ICT)

  น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ...

  เอาใจช่วยนะคะ

  ประเสริฐ ศรีแสนปาง
  เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 23:33:19 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ

  ความฝันจะเป็นจริงด้วยสองมือผู้ถืออุดมการณ์ของ "ครูนักพัฒนา"

  ขอสนับสนุน..และเป็นกำลังใจครับ..

  คิดถึงสมัยเป็นนักศึกษา...ที่ผมเป็นนายกสโมสรนักศึกษา

  ไปร่วมกิจกรรมค่ายอาสาในนามสหวิทยาเขตพุทธชินราช-ล้านนา

  ที่ชาติตรการ พิษณุโลก ปี 2532....

  ขอบคุณคุณครูคิม...ที่นำความตั้งใจของคุณครู+ชุมชน+สภาพจริง

  มาให้เราทุกคนได้รู้+เข้าใจ...ความไม่เท่าเทียมกัน...การขาดแคลน

  และปัญหาสังคม(ครอบครัวแตกแยก)....บูชาครู

  ธเนศ ขำเกิด
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 07:33:47 GMT+0700 (ICT)

  เราจะเห็นโรงเรียนเล็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล สอนและพัฒนานักเรียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารตามหลัก "บวร" กันมากมาย ไปเห็นแล้วก็ชื่นใจ อยากให้คนในเมือง และสังคมไปช่วยกันให้กำลังใจโรงเรียนเหล่านี้กันเยอะๆ

  แอมแปร์~natadee
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 07:41:43 GMT+0700 (ICT)

  + สวัสดีค่ะท่านพี่ & ท่านป้าคิม...ของพวกเราแอมแปร์แอนด์เดอะแก๊งค์.

  + อ่าแล้วยิ้มได้เลยค่ะ...ประทับใจทุกวิธีการ...ที่สำคัญ คือ

      " โรงเรียนในฝันของคนสร้างฝัน  ความฝันจะเป็นจริงด้วยสองมือผู้ถืออุดมการณ์ของ "ครูนักพัฒนา"

  + ขอส่งกำลังใจให้กับ "ครูนักพัฒนา" ทั้งที่ ร.ร.บ้านถ้ำพริกและทุก ร.ร.ค่ะ

  + ท่านครูพิพัฒน์(ท่าน ผอ.)  คือ  ครูเพื่อศิษย์  อีกคนหนึ่งค่ะ...

  + ชื่นชมและประทับใจมากค่ะ

  ธรรมทิพย์
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 07:45:06 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ พี่คิม
  • มาร่วมชื่นชมโรงเรียนดีบนดอย
  • "การทำงานหนักคือดอกไม้ของชีวิต"
  • อ่านแล้วคิดถึงภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"  ค่ะ
  • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ ที่แบ่งปันค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 08:53:51 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องฟูอ๊าดเสียงเล็กๆ فؤاد

  • ถ้ามีโอกาสอยากเชิญนะคะ  อยู่ห่างจากโรงเรียนของพี่คิม ๒๐ ก.ม.ค่ะ
  • บรรยากาศสองฝั่งถนน  เป็นภูเขา สวนยาง ไร่สับปะรดค่ะ
  • ขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ครูดีที่เขาทำงานเพื่อเด็กกันจริง ๆและเด็กได้เรียนรู้โดยทั่วกันทั้งโรงเรียนค่ะ
  ธรรมฐิต
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 08:57:49 GMT+0700 (ICT)

  เล็กแต่อัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆขอรับพี่ครู..

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 08:58:59 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณหมอภูสุภา

  • ขอขอบพระคุณค่ะที่มาติดตามอ่านเป็นการให้กำลังใจคนทำงานค่ะ
  • ถ้าหากผู้ที่ไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดการศึกษา  เขาจะมองไม่เห็นอะไรค่ะ
  • แต่สำหรับคนที่เข้าใจ  จะมองว่าโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่ถึงแก่นจริง ๆค่ะ
  • ถ้าว่างพี่คิมจะไปช่วยเขาพัฒนาค่ะ  เพราะตรงใจดี
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 09:18:48 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องปีตานามาจิตต์

  • โรงเรียนนี้สอนจริง นักเรียน ครูและผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กันจริงค่ะ
  • ส่งผลพัฒนาไปยังชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน
  • พี่คิมเห็นแล้วอิจฉา...อยากเป็นครูโรงเรียนจังค่ะ
  • ถ้ามีโอกาสว่าง ๆ จะเข้าไปช่วยเขาค่ะ
  • ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะ
  กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 11:11:09 GMT+0700 (ICT)

  *** แวะมาขอบคุณพี่คิมกับการช่วยให้ได้ได้เปิดหูเปิดตา...รับรู้ว่ายังมีคนมุ่งมั่นทำงานเพื่องาน อีกมากเลยนะคะ

  *** บันทึกพี่คิมมีภาพที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวที่นั่นจริงๆ ...หลากหลายและครอบคลุมค่ะ

  ยูมิ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 11:33:27 GMT+0700 (ICT)

  มาชม

  เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คนเราสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับ

  พรชัย
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 20:42:47 GMT+0700 (ICT)

  มาชื่นชมกับความสามารถของครูทีมงานที่ช่วยกันก้าวผ่านสู่ความสำเร็จร่วมกัน

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 21:53:26 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณไก่ประกาย~natachoei ที่~natadee

  • เม็ดพันธุ์ผักโต ๆ พี่คิมจะส่งมาให้น้องไก่ปลูกที่ขอนแก่นนะคะ
  • ฟักบางลูกสูงกว่าเด็กอีกนะคะ
  • สังเกตคุณโบตั๋นกับลูกฟักซิคะ
  • พี่คิมให้โรงเรียนที่ ๑ ระดับประเทศ..กลุ่มของโรงเรียนบ้านนอกบนดอยค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 21:58:57 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องดาวเรือง

  • ผู้อำนวยการฯ มองเห็นปัญหาอันดับแรก  แค่เด็กมาโรงเรียนสายก่อน
  • ภายหลัง..กิจกรรมอื่น ๆ ติดตามมาอย่างน่าทึ่งค่ะ
  • พี่คิมจะขอเล่าในบันทึกต่อ ๆ ไปนะคะ
  • ผลที่ได้รับเด็ก ชุมชนและครูเกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆกันค่ะ
  • นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดีมีหัวใจเพื่อเด็กจริงค่ะ
  • โรงเรียนนี้ผ่านมาตรฐานแค่ ๔ นะคะตกเกณฑ์ถึง ๑๐ มาตรฐานค่ะ
  • ตอนนี้จะเอาเกณฑ์อะไรมาก็เชิญเลยค่ะ  เพราะตัวชี้วัดเขาไปไกลกว่านั้นมาก
  mena
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:15:36 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ

  ตามมาชื่นชมโรงเรียนดีบนดอยค่ะ

  ขอปรบมือและเป็นกำลังใจให้คุณครูนักพัฒนาค่ะ

  ชอบลูกฟักมากๆ บริเวณโรงเรียนก็ร่มรื่นจริงๆ สวยงามมากๆค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  หนานเกียรติ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:17:28 GMT+0700 (ICT)

  อยากไปโรงเรียนนี้ครับพี่

  ค่ายฯ G2K คร้ังที่ ๓ ดีไหมพี่

  Lioness_ann
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:21:16 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดค่ะพี่ครูคิม

  • แอนอ่านไปอย่างละอียดเลย
  • พลางนึกชื่นชมในท่าน ผ.อ.ไปด้วย  พร้อมกับเก็บอาการไว้ไม่อยู่  เลยบอกเล่า(อ่านเรื่องราวดีๆ) เรื่องราวที่ได้รับรู้ให้พี่สาวที่นั่งใกล้ๆ ได้ฟังแนวการทำงานของท่าน ผ.อ. ....
  • เราท้งสองต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า" แก็งหนัด (เก่งอย่างแรง) ผ๋ออ๋อหนี้ (ผ.อ.คนนี้) "
  • สุดยอดคนเก่งเลยค่ะพี่คิม
  • แอนฝากชื่นชมท่านด้วยจิตคารวะผ่านมาทางพี่ด้วยนะคะ
  • ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ในค่ำคืนนี้นะคะพี่ครูคิม
  • อ้อ...ป.ล. คิดถึงนะคะพี่สาวคนดี
  • ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
  ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:22:17 GMT+0700 (ICT)

  ไปด้วยค่ะ พี่ครูคิม.... วางแผนนานๆ หน่อยค่ะ อยากไปมากกกกกกกกก นะคะ พี่หนานนนนนนนนน พี่ครูคิม

  ครบเครื่องเรื่องพัฒนาเลยค่ะ

  ขอบคุณนะคะ

  คนตานี
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:28:36 GMT+0700 (ICT)

  น่าสนใจครับ

  ดูแล สดชื่น ป่าเขียวอยู่เลย

  แต่ชอบสุด คือ ห้องเรียน 10 ไร่ครับ

  กว้างที่สุดในโลก

  ครูบันเทิง.com
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:28:37 GMT+0700 (ICT)

  เอาไปเลย 100 คะแนนค่ะ ห้องเรียน(ธรรมชาติ) สะอาด บรรยากาศ น่าเรียนรู้ค่ะ..แหมชักอยากไปเที่ยวแล้วซิค่ะ..

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:40:14 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องPhornphon

  • รายละเอียดที่เข้มข้น  พี่คิมยังไม่ได้เล่าละเอียดนะคะ
  • ถ้าจะถามคนแถวนั้นเขาจะบอกว่า...ไม่อยู่ในหัวใจคะ  เพราะไม่มีสีสันเทคนิคโดดเด่น  เขาดูกันที่มีผักชีเยอะ ๆ ค่ะ
  • อันนี้ของจริง พี่คิมแอบไปตอนที่โรงเรียนพานักเรียนไปแข่งกีฬาค่ะ
  • ภรรยานักการภารโรง...ให้ข้อมูลอย่างละเอียด รู้เรื่องราวทุกอย่าง
  • ขอขอบคุณทีมาช่วยเชียร์คนดี  มีฝีมือในการพัฒนาค่ะ
  Hana สุวิญญา ธนสีลังกูล
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:42:56 GMT+0700 (ICT)

  ตามพี่ครูคิมมาเรียนรู้ค่ะ

  สุดยอดเลยค่ะพี่ครูคิม ถ้าจะให้คะแนน คงให้ 100 เต็ม 100 ไปเลยค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆ

  ชอบบรรยากาศห้องเรียนแบบนี้จังเลยค่ะ น่าเรียนมากๆ^^

  ชอบสวนหย่อมค่ะ สวย และมีประโยชน์ ^^

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:43:12 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้อง"เอื้อง...แสงเดือน"

  • เดิม ผอ.พิพัฒน์ เคยขึ้นไปพัฒนา "ภูขัดรวมไทยพัฒนา" ค่ะ
  • ทำให้ม้ง..พัฒนามามากมาย
  • ม้งออกรถยนต์ป้ายแดงกันเป็นแถว..แต่ครูในโรงเรียนยังเดินขึ้นภูกันเลยค่ะ
  • พี่คิมเคยไปแล้วค่ะ ขึ้นไปแล้วไม่อยากลงเลยค่ะ
  • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันเชียร์คนดี ๆค่ะ
  หนานเกียรติ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:45:30 GMT+0700 (ICT)

  พี่คิม

  ผมอยากไปที่นี่อ่ะ

  สุเทพ ไชยขันธุ์
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:46:11 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับครูคิม

  • ยินดีด้วยครับกับการคิดริเริ่ม....แล้วนำพาสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
  • จากรูปธรรมเล็กๆหากมีความเชื่อมั่นบวกกับศรัทธาที่แรงกล้าก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้
  • ที่สำคัญผมว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของคนในท้องถิ่น แบบรวมพลังกันครับ
  • ให้ความเชื่อมั่นครับเต็มเปี่ยมครับ
  • ทีแรกนึกว่าคุณครูคิมได้เลื่อนเป็นผู้บริหารและย้ายไปเป็นผอ.ที่นั่นแล้ว
  • คิดอยู่ว่าครูคิมสร้างปาฏิหารย์ขึ้นมาได้อย่างไร
  น้ำผึ้งสีชมพู
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 22:56:52 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ คุณครูคิม

  ตั้งแต่เข้ามาเขียนบันทึกและได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อน ๆ สมาชิกใน G2K

  ตอนนี้ผู้เขียนอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นคุณครูเหมือนกันค่ะ

  ชอบค่ะเป็นอาชีพที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม/เด็ก อย่างแท้จริง

  ขอชื่นชมอาชีพครูค่ะ

   

  krusorn
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 23:02:16 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ

  • แวะมาชมโรงเรียนนี้อีกครั้ง
  • ชอบจริงๆ  นักเรียนได้เรียนทุกประสบการณ์
  • เรียนจบแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องการทำมาหากิน
  • ผอ. และคุณครูทุกคน เขาเก่งมากๆค่ะ
  • แต่คงเป็นโรงเรียนคนรวยนะคะ มีที่ดินเป็น 100 ไร่
  • โรงเรียนในเมืองยากจน เนื้อที่นิดเดียว
  • เด็กจะวิ่งเล่นก็ยังไม่มี  สงสารเด็ก ตัวเล็กหัวโต
  krutoiting
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 23:04:54 GMT+0700 (ICT)

  มาชื่นชมความเป็นตัวของตัวเอง

  ของโรงเรียนบนดอยค่ะ

  ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

  และอยากไปโรงเรียนนี้ค่ะ

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 23:09:18 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณครูประเสริฐ ศรีแสนปาง

  • ทำอย่างไรดีคะ  จะแก้ปัญหาการติดกรอบได้
  • ถ้าหากแก้ได้  การศึกษาบ้านเราจะได้รับการพัฒนามากค่ะ
  • โรงเรียนนี้จัดได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและบริบทท้องถิ่นค่ะ
  • สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  • ชาวบ้าน  ได้รับการพัฒนาทันตาเห็นเป็นรูปธรรม ความรัก ความศรัทธาได้ก่อตัวขึ้นอย่างกลมเกลียวค่ะ
  • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันดูแลคนดีค่ะ

   

  นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 23:11:34 GMT+0700 (ICT)

  รู้สึกว่าได้สัมผัส คำว่า ครู กับ โรงเรียน ที่แท้จริงนะครับพี่คิม

  พี่คิมให้ผมตรวจการบ้านด้วยหรือครับ

  ปกติเผมป็นคนไม่ชอบให้คะแนนนะครับ แต่งานนี้ยกนิ้วโป้งให้สองนิ้วเลย

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 23:12:51 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศ ขำเกิด

  • ไม่แปลกใจเลยนะคะ  คำโบราณที่ว่า "ใกล้เกลือกินด่าง"
  • เพราะคนแถวนั้นแทบจะไม่มีใครหันมาใส่ใจหรือยกย่องชื่นชมให้กำลังใจ หรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยค่ะ
  • การพัฒนานักเรียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารตามหลัก "บวร" กันอย่างเห็นชัดเจนค่ะ
  • อยากให้โรงเรียนอื่น ๆ และ ผู้บริหารเปลี่ยนแนวคิด เป็นตัวของตัวเองบ้างค่ะ ไปเห็นแล้วก็ชื่นใจ อยากให้คนในสังคมไปช่วยกันให้กำลังใจโรงเรียนนี้บ้างค่ะ
  • ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณามาให้กำลังใจค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 00:24:25 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องแอมแปร์~natadee

  • โรงเรียนไม่มีผักชีค่ะ 
  • น้องอ๋อยรอติดตามเรื่องเล่าของกิจกรรมอื่น ๆ นะคะ
  • ห้องเรียนร้อยไร่..น่าทึ่งมากค่ะ
  • ถ้าพี่คิมลาออกแล้ว  จะไปช่วยเขาทำงานไม่คิดตังค์ค่ะ
  • เอาแน่...เห็นช่องทางทำงานแล้วค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 00:26:37 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องธรรมทิพย์

  • ขอขอบคุณที่น้องมาเติมเต็มค่ะ
  • เมื่อได้อ่านเม้นท์ของน้อง พี่คิมได้แก้ไขบันทึก ลิงค์หนังเรื่อง..เสียวกู่ของครูใหญ่  ไว้ตอนท้ายบันทึกค่ะ
  • รอติดตามเรื่องเล่าตอนต่อ ๆ ไปนะคะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 00:33:45 GMT+0700 (ICT)
  นมัสการพระคุณเจ้าธรรมฐิต
  • ดีใจมากค่ะที่ได้เห็นการพัฒนาของเด็กเต็มร้อยเช่นนี้
  • กราบขอบพระคุณที่กรุณามาส่งแรงใจเจ้าค่ะ
  • จะเล่าต่ออีกมากมาย
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 00:35:41 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องกิติยา เตชะวรรณวุฒิ

  • ได้เห็นแบบนี้  น่าภูมิใจนะคะว่า  ครูบ้านนอกก็มีฝีมือ
  • ครูบ้านนอกก็คิดนอกกรอบเป็นเหมือนกันค่ะ
  • ขอขอบคุณกับแรงเชียรืแรงใจค่ะ
  • นอนหลับฝันดีนะคะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 00:37:21 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะอาจารย์umi

  • ท่าน ผอ.คงเหนื่อยค่ะ  หากพวกเรามีน้ำใจ
  • ได้ช่วยกันส่งกำลังใจ ท่านและครูคงมีพลังขึ้นอีกมากมายนะคะ
  • ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมเชียร์ค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 00:38:53 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะท่าน ผอ.พรชัย

  • พี่คิม  ยินดีลาออกจากราชการ  เพราะมีงานที่ถูกใจให้ทำค่ะ
  • ลาออกแล้วจะไปช่วยเขาพัฒนาค่ะ
  • จริงชัวร์ ๑๐๐ %  ค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 00:41:14 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องหนานเกียรติ

  • ตกลงค่ะ  เดือนมีนาคมนะคะ โรงเรียนนี้
  • ส่วนเดือนเมษายน  ขอไปจัดที่เปียงซ้อ น่าเขต ๒ นะคะ  ที่นั่นน่าทึ่งมาก ๆ
  • และมีบล็อกเก่อร์ผู้แข็งขันเช่นคุณธนูอยู่นะคะ
  • ตอนนี้มองไว้ที่หนองคายเขต ๒ และอำนาจเจริญค่ะ
  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 08:00:53 GMT+0700 (ICT)

  อ่านแล้วไม่รู้จะให้คะแนนอย่างไรมันจะล้นคะแนนเต็มนะสิ แต่ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาผมจะให้ความดีความชอบสองขั้นเลยครับ

  การคิดนอกกรอบบางครั้งต้องให้คนนอกวงการคิดครับ ถ้าคนในวงการคิดมักติดกรอบ แต่พอเขาช่วยคิดนอกกรอบให้ คนปฏิบัติจะเป็นคนในวงการก็จะบอกว่าทำไม่ได้เพราะมันมีระเบียบ อิอิ

  ยกตัวอย่างเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ว่า ส.พ.ท. หรือ อ.ก.ค.ศ. ลองไปดูกรรมการเถอะครับหน้าเดิมๆในวงการทั้งนั้น แฮ่..

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 08:15:40 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องmena

  • หากสนใจเมล็ดพันธุ์  พี่คิมจะจัดส่งมาให้นะคะ
  • ขอขอบพระคุณกับการมาให้กำลังใจค่ะ
  • ผอ.ท่านติดตามอ่านอยู่นะคะ  นับว่าพวกเราได้ช่วยกันทำความดีในการส่งเสริมคนรดีค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 08:23:13 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องแอนLioness_ann

  • พี่คิมยังมีต่ออีกเป็น สิบ ๆตอนนะคะ
  • ตอนนี้เป็นเรื่องกล่าวย่อ ๆ เป็นการเริ่มต้นก่อนค่ะ
  • สุดยอดคนเก่ง..จริง ๆค่ะ  แต่สำงคมครูเรามองไม่ค่อยออกค่ะ  พี่คิมตาใสไหมคะที่มองออก อ้อ..คะอาจเป็นคนคิดเรื่องคล้ายกันมั้งคะ
  • ขอขอบคุณแทนท่าน ผอ.และครูในโรงเรียนด้วยนะคะ
  • และขอขอบคุณในความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้พี่คิมเสมอ ๆค่ะ
  • รอติดตามอ่านเรื่องเล่าต่อนะคะ  อาจจะเป็นวันจันทร์ค่ะ รอภาพจากโรงเรียนค่ะ
  • รักและคิดถึงเสมอค่ะ
  noktalay
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 08:28:51 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม

  อ่านเรื่องราวแล้วทำให้มีกำลังใจในการทำงาน...ยังมีผู้ที่ต้องทำงานด้านการศึกษาเหน็ดเหนื่อยกว่าเราเยอะมากๆ เป็นกำลังใจ จะพยายามหาโอกาสไปร่วมกิจกรรมให้ได้ค่ะ...อยากเจอห้องเรียนร้อยไร่

  "โลกต้องการคนดี มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ไม่พึงทำดีมาเสริมตัวตน แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี คนทำดีอย่างแท้จริงเสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำดี"

  ขจิต ฝอยทอง
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 08:35:38 GMT+0700 (ICT)

  ตามมาอ่านก่อนนะครับ

  ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 08:55:56 GMT+0700 (ICT)
  • ยอดเยี่ยมเลยครับ ในสภาพที่ไม่พร้อม ครูยิ่งต้องออกแรงมากขึ้น แต่ถ้าเอาใจทำงาน แม้จะเหนื่อยยาก แต่ก็มีความสุข..
  • ขอบคุณเรื่องราวของโรงเรียน คณะครู และผู้บริหารดีๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาด้วยหัวใจ! ให้พวกเราได้เรียนรู้
  K.Pually
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 09:37:39 GMT+0700 (ICT)

   * น่าจะเป็นแบบอย่างของผู้บริหารดีเด่นให้ผู้อื่นได้ศึกษานะคะ
   * ประเทศชาติยังขาดแคลนคนมีคุณภาพเช่นนี้อีกเป็นจำนวนมาก
   * ขอบคุณพี่คิมที่นำมาเผยแพร่ค่ะ
                                              

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 09:39:45 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้อง♥paula .`๏'- ที่ปรึกษาตัวน้อย.`๏'-

  • เที่ยวนี้พี่คิมหาโรงเรียนได้อีก ๒ โรงเรียนรค่ะ
  • คือที่โรงเรียนนี้และโรงเรียนบ้านเปียงซ้อที่ สพท.น่านเขต ๒ ค่ะ
  • รอฟังวัน เวลานะคะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 09:42:10 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องคนตานี

  • บรรยากาศของเส้นทางโรงเรียนสวยมากค่ะ
  • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันให้กำลังใจนะคะ
  • โปรดรออ่านเรื่องเล่าต่อไปค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 09:44:10 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องNew.ครูบันเทิง

  • ห้องเรียน ๑๐๐ ไร่คือในป่า ในถ้ำและสำนักวิปัสสนานะคะ
  • บรรยากาศธรรมชาติที่หาดูได้ยากค่ะ
  • พี่คิมทเคยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นค่ะ
  • รอติดตามเรื่องตอนต่อไปนะคะ
  • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันกระพัดกระพือครูดี ๆค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 09:46:20 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องHana

  • สวนหย่อมเป็นพืชผักทานได้ค่ะ
  • สวนไม้ดอก ไม้ประดับก็มีอีกแห่งนะคะ
  • พี่คิมไม่มีภาพค่ะ  เพราะวันนั้นเวลาน้อย  จะกลับไปเก็บข้อมูลมาเล่าต่ออีกครั้งค่ะ
  • โปรดรอติดตามนะคะ
  • ขอขอบคุณสำหรัลกำลังแรงใจแก่ท่าน ผอ.และคุณครูนะคะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 09:49:00 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องหนานเกียรติ

  • ได้เลยค่ะ กลางหรือเดือนมีนาคมเป็นไงคะ
  • และรายต่อไปคือเปียงซ้อ น่าน เขต ๒ นะคะ
  • http://www.piengsor.org/news.php
  • น่าสนมากค่ะ  ผลงานชุมชนระดับประเทศค่ะ  กำลังจะลงสู่โรงเรียนเร็ว ๆนี้
  • เขาต้องการให้เราไปเยี่ยมค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 09:53:00 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะท่านสุเทพ ไชยขันธุ์

  • ดีใจค่ะที่ท่านมาเยี่ยม
  • พี่ครูคิมสนใจโรงเรียนนี้เป็นพิเศษค่ะ ไม่มีวาสนาได้เป็นผู้บริหารหรอกนะคะ เพราะวิสัยทัศน์เตลิดค่ะ
  • ถ้าลาออกแล้ว  จะไปช่วยโรงเรียนนี้ค่ะ  เพราะเจอความจริงแล้วนั่นเอง
  • ขอขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยกันดูแลคนดี ๆค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 10:11:08 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องเขี้ยวมนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

  • ใช่ค่ะ  ดีใจแทนเด็กน้อยมาก ๆค่ะ
  • รวมทั้งพ่อแม่ของเด็ก ๆ และคนในชุมชนด้วยนะคะ
  • ที่เขามีแนวทางการคิดต่อ การทำมาหากินค่ะ
  • ขอขอบคุณแทนผู้อำนวยการและคุณครูด้วยนะคะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 10:12:23 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณน้ำผึ้งสีชมพู

  • ขอขอบคุณมากนะคะ
  • ที่มีความรู้สึกดีต่อครูค่ะ  ขอกำลังใจให้ที่โรงเรียนนี้มาก ๆนะคะ
  • และจะนำมาเสนอต่อ ๆ ไปค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 10:15:20 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง

  • บริบทของโรงเรียนได้เสนอรายละเอียดข้างต้นแล้วค่ะ
  • ผอ.เห็นว่าเด็กขาดปัจจัย ๔ ในการดำรงชีวิตค่ะ  ยิ่งกว่าความจนค่ะ
  • โรงเรียนมีพื้นที่เพียง ๑๖ ไร่กลางป่า เขาค่ะ
  • ส่วนห้องเรียนร้อยไร่  จัดป่า ถ้ำและสำนักปฏิบัติธรรมมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะ
  • ขอขอบคุณที่มาร่วมให้กำลังใจ
  • โปรดติตามอ่านต่อไปนะคะ
  pa_daeng
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 10:17:27 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม
  • วันก่อนไปงานสีดำของเพื่อน ทำให้ได้เจอเพื่อนเก่า มีที่เป็นครูซะเยอะ จึงรู้ว่า เพื่อนเราก็ลำบาก จึงคิดกันในกลุ่มว่าจะทะยอยไปช่วยโรงเรียนของเพื่อนๆค่ะ
  • ขอบคุณพี่ครูคิมที่จุดประกายค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 10:19:01 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะครูพี่krutoiting

  • ความจริง ผอ.ท่านนี้เป็นนักพัฒนาโรงเรียนชาวเขามาก่อนแล้วนะคะ
  • ก็เพราะความนอกกรอบ  พบกับความติดกรอบของหมู่มากไงคะ
  • ทุกคนรู้ ทุกคนเห็นค่ะ
  • แต่ครูคิมเห็นแล้ว...ต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ค่ะ
  • พวกเรากำลังเตรียมการจะไปจัดค่ายฯ ให้ค่ะ
  • ขอขอบคุณพี่ต้อยที่มาร่วมส่งเสริม ดูแลคนดีนะคะ
  krutoom
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 10:45:50 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะพี่ครูคิม..เห็นจากภาพและการนำเสนอของพี่ครูคิม..ยิ่งเข้าใจในการพัฒนาของโรงเรียน โดยเฉพาะท่าน ผอ. โรงเรียนจะไปในทิศทางใดก็อยู่ที่ท่าน ผอ. ที่จะนำครูจริงไหมค่ะ..ขอชื่นชมและร่วมสนับสนุนในโครงการที่จะจัดขึ้นเพื่อเด็กน้อยของประเทศไทยค่ะ..ขอบคุณค่ะ

  ยุวนุช
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 11:37:50 GMT+0700 (ICT)

  การได้พบครูดี ทำจริง ทำเพื่อประโยชน์ของนักเรียน บ่มเพาะให้เป็นพลังของสังคมด้วยการสอนเขาให้ลงมือปฏิบัติ พึ่งตนเองเป็นและรู้โลกอย่างเท่าทัน เป็นความหวังของการสร้างชาติให้มั่นคง มีศานติสุข การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเช่นนี้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ

  ครูอรวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 11:44:29 GMT+0700 (ICT)

          "โลกต้องการคนดี  มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล  แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น  ไม่พึงทำดีมาเสริมตัวตน  แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี  คนทำดีอย่างแท้จริงเสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำดี" พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตโต วัดญาณเวศกวัน นครปฐม)

  • รู้สึกซาบซึ้งกับคำกล่าวนี้
  • และประทับใจกับท่าน ผ.อ.นักสู้มากค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 12:07:52 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณหมอนาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

  • บรรดาโรงเรียนบ้านนอก  พี่คิมยังไม่เคยเห็นที่ไหนจะได้เท่านี้เลยนะคะ
  • การที่เราตระเวรณไปหาโรงเรียนดี ๆ ควรต้องไปแบบรู้จักจริง ๆค่ะ
  • ไม่ใช่ไปชิมผักชีเขาแล้วยกนิ้วให้ว่า...สุดยอด
  • ขอขอบพระคุณค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 12:10:18 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะท่านอัยการชาวเกาะ

  • แบบนี้เป็นการคิดมาจากผู้บริหารค่ะ
  • การขับเคลื่อนมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ
  • ส่วนการคิดมากจากครู...เอาเถอะค่ะประเทศไทย อย่างไรผู้บริหารก็ไม่ยอมรับ
  • ถ้ารับก็มีส่วนน้อยเช่นโรงเรียน...และโรงเรียน...เท่านั้นค่ะ
  • ขอขอบพระคุณค่ะ  สำหรับกำลังใจ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 12:12:23 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องนกnoktalay

  • พี่คิมจะนำเสนอตามลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมค่ะ
  • เริ่มจากข้าวต้มชามละบาทก่อนนะคะ
  • น้องนกรอติดตามอ่านนะคะ  ร้องโฮ..แน่นอนค่ะ
  • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันอุ้มชูคนดีค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 12:14:47 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

  • ที่นี่ ผอ.มาเริ่มแก้ปัญหาเมื่อปีที่แล้วเองนะคะ
  • ไม่สวย ไม่งาม แต่ดีค่ะ
  • และมีคุณค่าครบถ้วนตามเป้าหมายและหลักการของหลักสูตรค่ะ
  • มีความเป็นเอกภาพอย่างแท้จริง
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 12:16:37 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณครูธนิตย์ สุวรรณเจริญ

  • โรงเรียนนี้แยกซ้ายตรงบ้านแยง หมู่บ้านทัศนานครไปอีกประมาณ ๒๐ ก.ม.ค่ะ
  • ว่าง ๆไปเที่ยวนะคะ
  • เราชวนกันไปจัดค่ายให้โรงเรียนนี้ค่ะ
  add
  IP: xxx.180.45.46
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 12:17:55 GMT+0700 (ICT)

  ทึ่งค่ะพี่ครูคิม...ท่านผอ.เป็นนักพัฒนาจริงๆ..สุดยอดเลยค่ะ

  ปิ่นธิดา
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 12:59:25 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะพี่คิม

  ...หนูได้รู้จักครูดีในดวงใจ

  ..หนูได้รู้จักครูผู้มีอุดมการณ์

  ...หนูได้รู้จักครูมืออาชีพ

  ...เธอผู้นั้นชื่อครูคิมค่ะ...

  เกด เกศนี บุณยวัฒนางกุล
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 15:09:48 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีวันหยุดค่ะพี่คิม

  Dsc08555

  ลดาวัลย์
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 15:19:22 GMT+0700 (ICT)

  ถ้าขาดทุน ..ก้อเพิ่มราคา เท่ากับที่นักเรียนต้องซื้อกับซาเล้ง นะคะ ..ลดราคา ลงนิดหน่อยก็ดีค่ะ

  กลัวครู ขาดทุน เดี๋ยวจะไม่ยั่งยืน ค่ะ

  คอยดู..ครูดอย ใจดี ค่ะ

  เกษตร(อยู่)จังหวัด
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 18:54:09 GMT+0700 (ICT)
  • โรงเรียนบ้านวัดช่วยขจัดจุดอ่อนด้อย
  • นักเรียนตัวน้อยลูกหลานบ้านเราใช่เขาอื่น
  • วัดร่มเย็นยึดเหนี่ยวใจให้ชื่นมื่น
  • ต้องขอชื่นชมนักสลักใจ..
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:04:27 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องK.Pually

  • ที่โรงเรียนนี้ ขาดผักชีค่ะ
  • จึงไม่จูงใจผู้ชิม หรือผู้ชม ตามธรรมเนียมที่เรารู้ ๆ กันอยู่
  • พี่คิมกำลังเตรียมภาพจะเล่ากิจกรรมการพัฒนาลำดับต่อไปค่ะ
  • ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:06:41 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะpa_daeng

  • ดีค่ะ  พี่คิมเห็นด้วยนะคะ
  • จะไปที่ไหน อย่างไร เวลาใดบอกพี่คิมด้วยนะคะ
  • ถ้าพอมีโอกาสจะรีบไปร่วมมือด้วยค่ะ
  • กำลังวางแผนเสนอน้องหนานเกียรติว่า  ค่ายต่อ ๆ ไปควรมาที่หนองคายบ้างค่ะ
  • เพราะทางนี้ญาติมิตรเราพอมีค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:08:34 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องrinda

  • พี่คิมเห็นว่าจริงค่ะ
  • หากการเริ่มต้นที ผอ. ดูเหมือนจะไปได้สวยกว่าเริ่มจากพวกเรานะคะ
  • เพราะพวกเราไร้อำนาจค่ะ
  • ขอขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนและเป็นกำลังใจกันเสมอ ๆ นะคะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:12:56 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณยุวนุชคุณนายดอกเตอร์

  • โรงเรียนนี้ขอรับรองว่าดีเลิศสุด ๆ ของประเทศไทยค่ะ
  • ตามบริบทของโรงเรียนบนดอยค่ะ
  • สามารถนำปัญหาของเด็กและชุมชนที่อ่อนด้อยมาพัฒนา
  • และผลลงสู่เด็กจริง ๆ สอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม
  • นอกกรอบแต่ไม่ไร้ทฤษฏี  มีนักเรียนนอนพักประจำ  โดยหางบจากองค์กรอื่น ๆ มาเสริมค่ะ
  • การที่เราจะเห็นโรงเรียนดีต้องดูที่ความสำเร็จและกระบวนการของเด็กค่ะ ไม่ควรดูที่ภาพฉาบฉวย ซ้ำ ๆ เดิม ๆ
  • จะเล่าต่ออีกหลายตอนค่ะ
  • ขอขอบพระคุณที่มาให้กำลังใจโรงเรียนดีค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:15:17 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องครูอรวรรณ

  • ชื่นใจมากนะคะที่มีผู้ติดตามมาให้กำลังใจมากมายเช่นนี้
  • ผอ.นักสู้จริง ๆ ค่ะ ต่างกับ ผอ.ห้องแอร์หรือ ผอ.นั่งโต๊ะ หรือ ผอ.ติดราชการประจำนะคะ
  • รอติดตามชมภาพ ผอ.ด้วยนะคะ
  • บันทึกต่อไปอีกหลายตอนค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:17:40 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้อง ศน.add [IP: 180.180.45.46]

  • ดีใจมากค่ะที่มี ศน.มาเยี่ยมชม
  • และรับทราบเรื่องของโรงเรียนดีที่มี ผอ.นักพัฒนาท่านนี้
  • ขอขอบคุณแทนท่านและคณะครูโรงเรียนนี้ค่ะ
  • คนดีต้องชื่นชมคนทำดี...ชื่นใจค่ะ
  tamtam1
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:32:15 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะพี่คิม
  • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะ
  • ขอบคุณที่นำมาให้ดูให้เห็น
  • ในสิ่งที่เราสามารถนำไปเป็นแบบอย่าง
  • ในชีวิตประจำวัน
  • ไม่เพ้อฝัน
  • ขอบคุณค่ะพี่สาว
  วิไล บุรีรัตน์
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:32:52 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณค่ะพี่ครูคิม อยากรับคำเชิญใจจะขาด จะมีโอกาสเมื่อไหร่นะ (ขอโอกาสพนักงานขับรถเรียนจบก่อนนะคะ)

  ข้าวต้มคงยังพอมีเหลือนะคะ

  small man
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:38:42 GMT+0700 (ICT)

     ขอบคุณพี่คิมมากครับ ที่นำพาชมโรงเรียนดีๆที่น่าประทับใจครับ

     ดูแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณแทนเด็กนักเรียนและชุมชนครับ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:44:30 GMT+0700 (ICT)

  มาเยี่ยมตามคำเชิญค่ะพี่ครูคิม..โรงเรียนทำเลดี ผู้บริหารพัฒนาได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ..ปรบมือดังๆเลยค่ะ..บ้าน วัด โรงเรียน ผสานกำลัง ความรัก ความสามัคคี ทำอย่างนี้เมืองไทยอยุ่ดีแน่นอนค่ะ ช่วยกันทุกๆคนเลย...

  คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
  [ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]

  blue_star
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 19:44:48 GMT+0700 (ICT)

  เห็นภาพแล้วอยากจะไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนนี้จังเลย...

  ตอนสมัยที่เรียน อาจารย์พาไปแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อันที่จริงน่าจะพาไปทัศนศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การดำรงชีพอยู่อย่างพอเพียงบ้างเพื่อเปิดโลกทัศน์และทำให้เรามองโลกได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

  อ่านบันทึกพี่คิมแล้ว โรงเรียนในเมืองและโรงเรียนบนดอยช่างแตกต่างกันมากจริงๆ

  ขอบพระคุณมากๆ ค่ะพี่คิม

  นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:19:31 GMT+0700 (ICT)

  อ่านแล้วรู้สึกอิ่มเอิบใจค่ะ...

  มีสิ่งดีดี คนดีดี อีกมากมายนะคะในบ้านเมืองเรา

  ได้รับรู้แล้ว..ทำให้มีความสุขใจ

  มีผู้นำที่เยี่ยมยอด ทำอะไรก็ดีไปหมดค่ะพี่คิม

  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:22:18 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องปิ่นธิดา

  • พี่คิม  ในฐานะครูบ้าน  จะต้องเชียร์และชื่นชมครูบ้านนอกตัวจริง
  • ที่มองเห็นการทำงานเพื่อเด็กจริง อาจจะไม่สวยหรู เริ่ด เหมือนดอกไม้บานนะคะ
  • แต่หัวใจของคนที่นี่เบ่งบานมากค่ะ
  • ขอขอบคุณทีมาช่วยกันให้กำลังใจครูดีที่บนดอยค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:23:48 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องเกด เกศนี บุณยวัฒนางกุล

  • ถูกใจมากค่ะ  รากไม้หรือขอนไม้ของน้องเกด
  • สิ่งที่เรารัก เราชอบนำความสุขมาให้เสมอนะคะ
  • ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมครูบนดอยค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:25:22 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณลดา

  • รูปแบบกิจกรรมนี้ ผอ.ทำเพื่อแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของเด็กค่ะ
  • และมีกิจกรรมอื่น ๆ ตามมาอย่างน่าทึ่ง
  • รอติดตามอ่านต่อไปนะคะ
  • ขอขอบคุณค่ะที่มาให้กำลังใจ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:27:38 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะท่านเกษตร(อยู่)จังหวัด

  • หากมีเมล็ดพันธุ์พืชที่น่าจะแจกจ่าย
  • โรงเรียนนี้ยินดีเสมอค่ะ  ขอได้รับความเมตตาด้วยนะคะ
  • เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้จริง ๆ อย่างเห็นเป็นรูปธรรมค่ะ
  • ถ้ามีโอกาสแวะไป  จะพาไปชมค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:29:54 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องtamtam1

  • ขอขอบพระคุณแทนท่าน ผอ.ค่ะ
  • ได้รับคำชื่นชมยกย่องจากน้องแตมว่า..เป็นผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลง
  • ฉากนี้แค่เพียงแนะนำนะคะ
  • รอพี่คิมไปเรียนรู้มาเพิ่มเติมแล้วจะนำมาเล่าต่อนะคะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:31:58 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องวิไล บุรีรัตน์

  • ถ้าน้องเห็นห้องเรียน ๑๐๐  ไร่คงจะชอบใจเป็นพิเศษค่ะ
  • ขออุบไว้ก่อน  ถูกใจน้องวิไลแน่นอนค่ะ
  • รอติดตามอ่านนะคะ
  • ขอขอบคุณที่มาส่งเสียงเชียร์ค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:35:07 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะท่านรองฯ small man

  • พี่คิมเห็นมาหลายโรงเรียนแล้วค่ะ  ที่เห็นว่ามีส่วนดี
  • แต่ถ้าโรงเรียนบ้านนอกหรือโรงเรียนบนดอย  ขอชื่นชมที่นี่ค่ะ
  • ถูกใจมาก ๆ ดีใจแทนเด็กนักเรียนและชุมชนจริง ๆค่ะ
  • ขอขอบพระคุณท่านรองฯ ที่มาเยี่ยมชมค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:36:32 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องอ้อยเล็ก

  • หายหน้าไปไหนมาเอ่ย
  • รู้ไหม  ตามหามาหลายวันแล้วนะคะ
  • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันปรบมือ
  • และส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจครูดีมีฝีมือนักพัฒนาค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:40:13 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณหมอดาวblue_star

  • ส่วนมากคนมักเปรียบเทียบกันค่ะระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนบนดอย
  • ความจริงมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะ
  • แต่สำหรับโรงเรียนบนดอย  พี่คิมยกให้ที่นี่ค่ะ
  • ถ้าจะเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพกับโรงเรียนพี่คิม บริบทภายนอก  โรงเรียนพี่คิมดูดีกว่าค่ะ
  • แต่ด้านการเรียนรู้แบบองค์รวม โรงเรียนพี่คิมสู้โรงเรียนนี้ไม่ได้ค่ะ
  • ถ้าปีนี้ลาออกแล้ว  จะตั้งใจไปช่วยเขาพัฒนาค่ะ  เพราะเจอสิ่งถูกใจค่ะ
  • ขอขอบคุณกำลังใจจากน้องดาวค่ะ  ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมนะคะ ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ
  คิม นพวรรณ
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:42:30 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องนาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  • ด้านการพัฒนาการศึกษา
  • เพียงแต่ผู้นำ มีความเข้าใจหลักการและเป้าหมายของหลักสูตร
  • และมีความตั้งใจจริง คิดนอกกรอบเสียบ้าง ดูมันสมกับเป็นผู้มีฝีมือนะคะ
  • การเดินตามกรอบ...ก็มากี่ร้อยปีแล้วนะคะ  ก็เห็น ๆ ค่ะ
  • ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ
  namsha
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:50:33 GMT+0700 (ICT)

  ขอคารวะ หัวใจนักพัฒนา

  ยังดีที่บ้านเรายังไม่ลำบากมากเหมือน ที่เกาหลี "เสียงกู่จากครูใหญ่" นะคะ คุณครูคิม

  ตอนแรกหนูเคยคิดว่า ทำไม่อาชีพผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างชาว สธ.ต้องลงไปเล่นทุกงาน ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา การทำมาหากิน ฯลฯ และเรื่องสุขภาพกลับถูกมองเป็นเรื่องท้ายๆ ทั้งที่เป็นงานหลักของพวกเรา แต่บัดนี้หนูได้พบแล้วว่า พวกเราหลายอาชีพยังช่วยเหลือกันและกัน มองเป็นปัญหาในชุมชนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว

  ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ

  ชาดา ~natadee
  เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 23:06:12 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

  แวะมาเยี่ยมพี่สาวที่รักรอบดึก

  หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะพี่ครู

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
   อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
   ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์