10.-12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3-5 ระดับ

 ร่วมช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาได้ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/  

10.-12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3-5 ระดับ (แต่ละไฟล์มีความจุค่อนข้างมากประมาณ 3-6 MB จึงควรดาวน์โหลดลงเครื่องก่อน แล้วค่อยเปิดใช้)

เป็นไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007  ที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์เครื่องมือแบบสอบถามในลักษณะการประมาณค่า 3 - 5 ระดับ รวมทั้งใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญได้ด้วย

ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกใช้ทฤษฎีการแปลผลได้จากการกำหนดเกณฑ์และการแปลผลได้เองในแผ่นงานเกณฑ์ที่ใช้

จากนั้นผู้ใช้เพียงแต่กรอกข้อมูลค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทุกคนทุกข้อ (แผ่นงานกรอกข้อมูล) โดยผู้เขียนได้ป้องกันการกรอกค่าคะแนนที่มากกว่าระดับคะแนนในไฟล์นั้นไว้แล้ว เช่น ในไฟล์แบบสอบถาม 3 ระดับ จะไม่สามารถกรอกเลข 4 หรือ 33 (คีย์เบิ้ล) ซึ่งมากกว่า 3 ได้เลย เป็นต้น

หลังการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว สามารถดูผลการวิเคราะห์รายข้อ, รายคน และสรุปรวม จากแผ่นงานต่อ ๆ ไปได้เลย แล้วจึงนำผลไปใช้ในงานวิจัยต่อไป

ดูตัวอย่างไฟล์วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ ได้ดังรูปข้างล่างนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 331153
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

kroomom
IP: xxx.26.107.110
เขียนเมื่อ Sun Mar 13 2011 07:25:30 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบการแทนค่าและสูตรการหาค่า IOA  ครับช่วยหน่อย

Kroo_sit
เขียนเมื่อ Mon Mar 14 2011 12:14:40 GMT+0700 (ICT)

การหาความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์โดยวิธีหาค่า IOA (Index Item Objective Appropriation) จากผู้เชี่ยวชาญ เป็น 5 ระดับ คือ

4 หมายถึง เหมาะสมที่สุด
3 หมายถึง เหมาะสมดี
2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
1 หมายถึง เหมาะสมน้อย
0 หมายถึง ไม่เหมาะสม

 

การคัดเลือกข้อคำถามที่ใช้ได้ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า หรือเท่ากับ 2.5 และมีความเบี่ยงเบนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1

ดังนั้น ถ้าท่านจะใช้โปรแกรม 5 ระดับนี้ก็ได้เช่นกัน (กรอกข้อมูลดิบ 1-5) โดยพิจารณาการคัดเลือกข้อคำถามที่ใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเป็น มากกว่า หรือเท่ากับ 3.5 และมีความเบี่ยงเบนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 จากแผ่นงานผลวิเคราะห์รายข้อ 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า