การเทียบระดับการศึกษา ด้านประสบการณ์

 การเทียบระดับการศึกษา ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการจัดทำแฟ้มสะสมงานและการสอบสัมภาษณ์ 
การประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ดำเนินการมาถึงช่วงที่ 2 ขั้นตอนการประเมินด้านประสบการณ์ คือตรวจแฟ้มสะสมงาน และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2553  ซึ่งช่วงที่ 1 การประเมินด้านความรู้ความคิด ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2552  http://gotoknow.org/blog/nfeaim/322040
               ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา  เป็นอนุกรรมการในการสอบด้านพัฒนาอาชีพ  และเชิญครูชำนาญการพิเศษ จาก กศน.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอนุกรรมการสอบด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
            วิธีการประเมินด้านประสบการณ์ ผู้เข้าประเมินต้องนำเสนอแฟ้มประมวลประ    สบการณ์  และเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการประเมิน 
มิติประสบการณ์ มี 3 มาตรฐาน คือ  1) ด้านการพัฒนาอาชีพ   2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3) ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
ด้านพัฒนาอาชีพ  เป็นความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการงานอาชีพ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการงานอาชีพ มีการพัฒนากระบวนการการทำงาน หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผน การเลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินงานและพัฒนาการงานอาชีพไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรมในการงานอาชีพ
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นความรู้ความสามารถที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต การมีสุนทรียภาพ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ตลอดจนยึดหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสังคมรอบ ๆ ตัว และทักษะในการนำความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการดำเนินชีวิตครอบครัว ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง อบอุ่น ตลอดจนนำศักยภาพของตนเองมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 330740
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
เขียนเมื่อ Mon Feb 08 2010 14:30:00 GMT+0700 (ICT)

เสร็จจากงานเทียบระดับ และสอบปลายภาคเสร็จแล้วอย่าลืมพักผ่อนบ้างนะค่ะ

wasan kantaphat
IP: xxx.67.96.24
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2012 14:47:48 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนต่อ ปวช แต่ไม่มีเวลาเลย ทำงานทุกวันเลย (โอที บังคับ)อยากใด้คำแนะนำ ขอบคุณครับ

ครูเอม กศน.อยุธยา
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2012 20:43:21 GMT+0700 (ICT)

เรียน ปวช. กับ กศน. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 3 ปี ติดต่อสอบถามได้ที่ 035 213385 อ.จรียา ค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า