สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความมหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการเกิดสารสนเทศ
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหา     ความจริงหรือการคำนวณสำหรับ การหาค่าความจริง ปกติคือข้อมูลดิบ (Raw Data)
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า นำมาความรู้ทางด้านเคมีมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น
สารสนเทศหรือสารนิเทศ   (Information)   คือ    ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณหรือประมวลผล อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ทันที
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology : IT) หมายถึง กระบวนการในการจัดการข้อมูล ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ในรูปฐานข้อมูล (Database)
แผนภาพกระบวนการเกิดสารสนเทศ
Data   ----->   Processing  ----->  Information
                
หมายเหตุ  ขั้นตอนการ  Proessing  อาจจะหมายถึงการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีหรือการประมวลผลด้วยใช้มนุษย์  เช่น  มือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ 
· หมายเลขบันทึก: 32795
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ความเห็น:
4
 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
Kroo..Aor
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ Thu Jun 01 2006 21:13:21 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับ...สมาชิกใหม่

         หวังว่าชุมชนแห่งนี้....คงได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...เราจะร่วมกันสร้างเด็ก ๆ ในชุมชนของเรา  ให้มีศักยภาพในด้านการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง

นางสาว ภาวินี สิงคราช
เขียนเมื่อ Mon Jun 12 2006 17:08:57 GMT+0700 (ICT)
ครูอ้อเจ๋งจริง ๆ
IP: xxx.7.165.193
เขียนเมื่อ Wed May 30 2007 14:19:19 GMT+0700 (ICT)

อืม

 

nuknik
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 18 2008 17:19:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะคะที่เอาข้อมูลมาใส่ไว้ได้ประโยชน์มากเลยคะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น