จะใส่ปุ๋ยอะไรดีหว่า

 ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 

ชนิดและปริมาณของธาตุอาหารที่พืชต้องการจำนวน 16 ธาตุ สำหรับ C H O พืชได้รับจากอากาศและน้ำ

เหลืออีก 13 ธาตุได้รับจากดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้1. ธาตุหลัก มี 3 ธาตุ คือ N P K . ธาตุรอง มี 3 ธาตุ คือ Ca Mg S. ธาตุอาหารเสริม มี 7 ธาตุ คือ โบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม สังกะสี และคลอรีน

ยังไง เดือน ก.พ.มาพบกับที่ ผศ.ดร.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ สุดยอดเรื่องปุ๋ย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนได้โดยตรง ในเรื่องการใช้ปุ๋ยมะนาว ครับ

จะใส่ปุ๋ยสูตรใด อัตราเท่าไหร่ ได้คำตอบแน่ครับ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

 โดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

ร่วมกับ

คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู

ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (เวลา 8:30น. – 17:00 น.)

หลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว การขยายพันธุ์มะนาว ฯลฯ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

ติดต่อ อาจารย์รัฐกานต์ 089-254-1552

หรือโทร. (034) 281090 หรือ โทรสาร (034) 281091 1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป 2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ลดเหลือ 500 บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม(ตามที่อยู่ข้างบน) เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ โทรสาร (034) 281091 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม 3. หัวข้อในการฝึกอบรม 8.00 - 9.00 น ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 9.00 - 10.30 น. การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว( ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์) 10.30 – 12.00 น. การขยายพันธุ์มะนาว (นายสามารถ เศรษฐวิทยา) 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.30 น. การปลูกมะนาวและการผลิตมะนาวนอกฤดู(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี) ใบสมัคร โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม

1.ชื่อ (นาง/นางสาว/นาย)…………………………นามสกุล……………………………อายุ………ปี

2.วุฒิการศึกษา……………………………………….…………………………………………………….

3.อาชีพ…………………………………………………………………………………………………

4.สถานที่ทำงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………..

5.ที่อยู่ที่บ้าน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………

6.ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ สถานที่ทำงาน บ้าน

7.การลงทะเบียน ลงทะเบียนล่วงหน้า ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2553) ลงทะเบียนวันฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 600 บาท การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร 034-281091

8.ประสบการณ์ในการปลูกมะนาว  มี  ไม่มี

 9.การใช้ประโยชน์หลังจากการฝึกอบรม….………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ…………………………………….

(………………………………)

 …………./………../………..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 327250
 เขียน:  
 ความเห็น: 10  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

krutoiting
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 06:13:59 GMT+0700 (ICT)
นายสามารถ เศรษฐวิทยา
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 06:47:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ คุณครู สำหรับภาพสวยๆ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 07:01:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

  • น่าสนใจมากค่ะ หากไม่ไกลจะให้เด็ก ๆ นักเรียนมาเข้ารับการเรียนรู้ด้วยค่ะ
  • ขอขอบพระคุณค่ะ
นายสามารถ เศรษฐวิทยา
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 09:43:24 GMT+0700 (ICT)

ยินดีครับ คุณครูคิม ครับ

นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 23:44:16 GMT+0700 (ICT)

จัดอบรม ในวันเกิดผม พอดี 5555

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 19:58:14 GMT+0700 (ICT)

ดวงจะรวยมะนาวแล้วพี่หมอ 55555555555555555

นีนานันท์
เขียนเมื่อ Thu Jan 21 2010 13:46:54 GMT+0700 (ICT)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket     มาดูลาดเลา.. ปลูกต้นเดียว กะให้รวยเลยค่ะ.. อิ อิ

กุ้ง M.P.A. 17 ปทุม
IP: xxx.175.181.220
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 16:10:22 GMT+0700 (ICT)

ที่บ้านพี่ก็มีมะนาวน่ะ ไม่รู้ใครให้มา คิดถึงน้องมารถ และน้องเล็ก จังเลย

ตอนนี้พี่กำลังวุ่น ๆ กับเรื่องของที่บ้าน ทั้งแม่ ทั้งพี่ พากันไปโรงพยาบาล

ตลอดเลย เหนื่อยมากๆ

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
เขียนเมื่อ Fri Feb 05 2010 12:17:33 GMT+0700 (ICT)

แล้วจะตามไปดูให้ครับพี่กุ้ง คิดถึงครับ

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
เขียนเมื่อ Fri Feb 05 2010 12:38:56 GMT+0700 (ICT)

คิดถึงพี่กุ้งและพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับ ถึงเพื่อนบางท่านจะ60แล้วก็ตาม ฮิๆๆๆๆๆๆๆ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า