รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ชื่อเรื่อง             รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  รายวิชา ท 31202ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน            นางบุญลอย  สมบุญมี

โรงเรียน            โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

ปีที่รายงาน         ปีการศึกษา  2550

 

                                            บทคัดย่อ

        การสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน  รายวิชา ท 31202 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

        1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ท 31202 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2550 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80

       2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย รายวิชา ท 31202 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า สาระเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ปีการศึกษา 2550 

       3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2550  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  จำนวน  39 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

       1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  จำนวน  14 เล่ม 

       2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  จำนวน  40 ข้อ 

       3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน

                  ผลการศึกษาพบว่า

       1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.87/83.97 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80

       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

       3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง พรรณไม้ที่สำคัญในสวนป่าชุมชนวัดท่าไชย  ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 326908
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นงนาท สนธิสุวรรณ
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 16:03:24 GMT+0700 (ICT)

                  

ครูมิตรสัน
IP: xxx.172.210.188
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 16:09:45 GMT+0700 (ICT)

นำไปเป็นตัวอย่างได้

วิภา
IP: xxx.47.95.174
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 22:05:21 GMT+0700 (ICT)

น่าสนในเป็นอย่างมากค่ะ

น้องน้ำ
IP: xxx.172.210.188
เขียนเมื่อ Wed Jan 27 2010 12:30:14 GMT+0700 (ICT)

โครงงานที่ครูทำนั้นทำให้หนูเข้าใจกับการเรียนมากขึ้นค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ......

ขอให้ครูบุญลอยทำโครงงานนี้ขึ้นมาอีกนะค่ะ จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ๆ ๆๆ ๆๆๆ นะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ.......

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 13:04:50 GMT+0700 (ICT)
  • น่าสนใจมาก เป็นเรื่องของท้องถิ่นด้วย น่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆมาก
  • ขอบคุณครับ
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า