ประวัตินามสกุลอินสว่าง

 อำมาตย์ตรีพระนิติกฤตย์ประภันย์ ( นิติกฤตย์ อินสว่าง ) กำนัน วิภาส อินสว่าง 

 

 ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 25 เม.ย.2556

ประวัติต้นตระกูลอินสว่าง

                 เนื่องจากประวัติเป็นเรื่องของอดีตและอดีตนี้ก็เป็นอดีตอันยาวนานมาก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๘ ถึง ๒๕๕๕ ยาวนานถึง ๑๔๗ ปี ฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอนี้ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความจริงบ้างอาจจะมีความไม่ถูกต้องบ้าง แต่ผู้นำเสนอข้อมูลนี้ได้บันทึกจากคำบอกเล่าของท่านผู้รู้ที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าของต้นตระกูล อินสว่าง หลายท่าน จึงเชื่อได้ว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนี้ และหากข้อมูลของท่านใดมีความคลาดเคลื่อนไปจากนี้ก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้และหากท่านใดทราบข้อมูลมากกว่านี้แจ้งไปที่ ร.ต. ภิรมย์   อินสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ 089-256-2091 และ 085-557-6627 อีเมล [email protected] หรือ  ถู[email protected]  และหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไม่   ถูกต้องข้าพเจ้า ร.ต. ภิรมย์   อินสว่าง ขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว  หากข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ขอยกความดีนี้ให้กับ น.ส. อัปสร  อินสว่าง อาจารย์  ณรงค์ รอดพันธ์ และคุณ พจนา ( ต๋อย ) อินสว่าง ( รอดพันธ์ ) คุณ ชูชาติ  อินสว่าง คุณ ไผ่แก้ว  อินสว่าง และทายาทตระกูลอินสว่างทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูล

 เริ่มต้นเล่าประวัติ

                        เมื่อประมาณปี   พ.ศ. ๒๔๐๘   ที่บริเวณตลาดบ้านกล้วย  ต.บ้านกร่าง  อ. ศรีประจันต์       จ. สุพรรณบุรี  ได้กำเนิดบรรพบุรุษผู้ที่ควรแก่การเคารพและบูชาขึ้นมา  ๒  ท่าน  ท่านหนึ่ง    ชื่อ นาย ไช้  เดินทางมาจาก เมือง โซเถา ประเทศจีนแล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกล้วย   อีกท่านหนึ่ง  ชื่อ   นาย ทอง  

( สมัยนั้นคนไทยยังไม่มีการใช้นามสกุล ) เป็นคนบ้านไร่มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกล้วยเหมือนกันได้เป็นเพื่อนเกลอกันและรักกันมาก และที่ตลาดบ้านกล้วยนี้เองมีหญิงสาวแสนสวยอีก  ๒  คน  เป็นพี่น้องกัน  คนพี่ชื่อ คุณ นิ่ม  คนน้องชื่อ คุณ นวล  ต่อมา นายไช้ แซ่โง้ว ได้มาขอแต่งงานกับคุณ  นิ่ม  ส่วน นายทองได้ขอแต่งงานกับคุณ นวล  ทั้งคู่จึงกลายเป็นเพื่อนเขยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

            ต่อมาทางราชการได้เห็นคุณงามความดีของนายทองที่เป็นคนดีมีคุณธรรม โอบอ้อมอารีย์มีคนนับหน้าถือตามากมายจึงแต่งตั้งให้เป็น ผู้ใหญ่บ้าน คอยช่วยราชการดูแลทุกข์สุขของประชาชนคนบ้านกล้วยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

( นาง นิ่มและ นางนวน ยังมีพี่อีก ๒ คน คือ นางบุญ และนาย เสือ )

บ้านกล้วย หรือ ตลาดบ้านกล้วย

                สถานที่ก่อกำเนิด ตระกูล  อินสว่าง  คือตลาด บ้านกล้วยหมู่ที่ ๕ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  ชื่อบ้านกล้วยนี้มีหลักฐานเรียกขานกันมาช้านานแล้วสมัยสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินท่านเดินทางมาเมืองสุพรรณตามลำแม่น้ำท่าจีน    ท่านสุนทรภู่ได้เขียนไว้ในนิราศ “ เมืองสุพรรณ ” เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ตอนที่เรือของท่านมาถึงบ้านกล้วย ความว่า................

                 เรือคล่องล่องเลี้ยวเลื่อน               เคลื่อนคลา

                  ถึงย่านบ้านกล้วยเวลา                   บ่ายคล้อย

                  กล้วยไข่ ไร่รื่น ระดา                     ดก เรื่อ เครือเอย

                  ลางแห่ง แปลง ปลูกอ้อย              แอบ กล้วยสลวยลำ

              ( จากหนังสือ นิราศเมืองสุพรรณ ฉบับ หอสมุทรแห่งชาติ )

                  ต่อมาในสมัยราชการที่ ๖ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติการใช้นามสกุล โดยให้คนไทยสามารถมีนามสกุลใช้ได้

                   ดังนั้น ผู้ใหญ่ ทอง และ นายไช้ แซ่โง้ว ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและคู่เขยกันได้ร่วมกันลงชื่อขอใช้นามสกุลจากทางราชการโดยให้ผู้ใหญ่ทองเป็นผู้ขอยื่นจดทะเบียน นามสกุลที่ขอใช้คือ อินสว่าง ซึ่งมีความหมายว่ “  พระอินทร์ที่โชติช่วง ” 

( ได้รับข้อมูลจาก น.ส. พิชชากร  อินสว่าง ท่านอื่นเห็นเป็นอย่างไรครับ ) ต่อมาเครือญาติของนาย ไช้  แซ่โง้ว และเครือญาติของผู้ใหญ่ทองได้ขอร่วมใช้นามสกุล “ อินสว่าง “ ด้วยกันทุกคน ต่อมาด้วยความประพฤติที่ดีงามความมีน้ำใจโอบอ้อมอารรีย์และเป็นคนเด็ดขาดชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเสมอมา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นามสกุลอินสว่าง เป็นนามสกุลที่มีคนรู้จักแต่ในด้านดีงาม      จึงมีเครือญาติมาขอใช้ร่วมนามสกุลตั้งแต่นั้นมาบ้านกล้วยจึงเป็นสถานที่ก่อกำเนิด ตระกูล อินว่าง

 

 ขอความช่วยเหลือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมทดลองใช้โปรแกรมทำผังตระกูลเป็นโปรแกรมที่ดีมาก ๆ เข้าให้ใช้ได้ฟรี 250 คน หากมีสมาชิกในตระกูลมากกว่านี้

ต้องสมัครสมาชิกต้องเสียเงินค่าสมาชิก ผมทดลองใช้มานานแล้วทดลองผิดทดลองถูกทำได้แค่นี้เองใครมีความ

สามารถช่วยหน่อยครับจะได้สมบูรณ์สักทีช่วยหน่อยลองเข้าชมเว็ปดังนี้

๑. พิมพ์  อินสว่าง  ใน Google

๒. เลื่อนไปที่  อินสว่าง last name - อินสว่าง family - MyHeritage แล้วคลิ๊ก

๓. คลิ๊กที่ อินสว่าง WebSite,สมาชิกคนหนึ่ง

๔. คลิ๊กที่ ร.ต.ภิรมย์  อินสว่าง ส่งคำขอเป็นสมาชิก

๕. คลิ๊กที่ ผังตระกูลอินสว่างสายนายทอง อินสว่าง

๖. คลิ๊กที่ ดูแผนภูมิต้นไม้ครอบครัว

ลองดูครับ

ท่านใดสามารถเข้าไปแล้วอ่านชื่อออกขอความกรุณาช่วยบอกผมด้วยครับ........ขอบคุณ

 

http://www.myheritageimages.com/C/storage/site191982302/files/pf/55/28/pf5528_7846882l6id6928m5a15yf.ged

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลำดับวงศ์สาคณาญาติตระกูลอินสว่าง

    

  1.          
  1.          
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                                                 

                           

 

 

                    

      

 

  บรรพบุรุษตระกูลอินสว่าง กำเนิดมาจากคนไทยเชื้อสายจีน เดิมมีเชื้อแซ่... แซ่โง้ว ....ได้เดินทางจากเมืองซัวเถา ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในประเทศไทยเมื่อหลาย ๆ สิบปีมาแล้ว โดยมีคุณพระนิติกฤตย์ประพันธ์ ( ทองอยู่  อินสว่าง ) เป็นบุคลต้นตระกูล ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ 34 หมู่ 5 ตลาดบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ประวัติ อำมาตย์ตรีพระนิติกฤตย์ประภันย์ ( ทองอยู่  อินสว่าง )

-         เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศาลหลาย ๆ จังหวัด

-         เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลอาญา

-         เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลอุทธรณ์

-         เคยดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ ( ก.ต. )

       ด้วยความที่ท่านเป็นคนคีมีศีลธรรมถือความสัตย์ สุจริตและยุติธรรมแม้จะเกษียณอายุแล้วท่านยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ ( ก.ต. ) จนกระทั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอินสว่างเป็นอย่างยิ่ง

 ยังมัข้อมูลต่ออีกกรุณาคอย.....

                                                       

 แผนผังตระกูลอินสว่าง ( ข้อมูล 19 ม.ค.53 )

   

กำนัน  วิภาส อินสว่าง สมรสกับ นาง  กุศล  อิสว่าง   มีบุตรด้วยกัน 15 ท่าน   ด้วยเกียรติประวัติอันเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าวงค์ตระกูลท่านเป็นวงค์ตระกูลที่มี ชื่อเสียง  และเป็นคนดีมีศีลธรรมถือความสัตย์มีจิตใจโอบอ้อม อารีย์ ชอบช่วยเหลือผู้คนทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือ จึงมีญาติและผู้ใกล้ชิดต้องการขอใช้นามสกุลร่วมด้วย ท่าน กำนัน วิภาส อินสว่าง ก็จะอนุญาตให้ใช้ด้วยได้ทุกราย ท่านขออย่างเดียวคืออย่านำความเสื่อมเสียมาสู่วงค์ตระกูลก็แล้วกัน  ข้าพเจ้าผู้เขียนได้ทำตามคำของท่านอย่างเคร่งครัดคือจะปฏิญาณว่าจะไม่ทำความเสื่อมเสียมาสู่วงค์ตระกูลอินสว่างเป็นอันขาด

                          

         ข้าพเจ้าเชื่อว่ายังมีลูกหลาน อินสว่าง  อีกมายมายหลายสายอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยที่ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้ ข้าพเจ้า หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะมีผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงมาเป็นหัวหน้ารวบรวมทำทำเนียบตระกูลอินสว่าง  เป็นฉบับสมบูรณ์   โดยมีการนัดหมายพบปะกันในจังหวัดต่าง ๆ ก่อน    เพื่อปรึกษาหารือช่วยกันหาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

         วัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าทำเว็บนี้สืบเนื่องมาจาก ข้าพเจ้าเคยถามตัวเองว่า ข้าพเจ้าเป็นอินสว่างสายไหน ข้าพเจ้ายังไม่ค่อยจะรู้เลย เพราะ ปู่ ย่า พ่อ ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถามอา ๆ ก็ไม่ค่อยจะทราบเรื่อง ( แล้วท่านล่ะทราบหรือไม่ว่าอินสว่างที่ท่านใช้อยู่นี้มีความเป็นมาอย่างไร ) เมื่อกาลเวลาผ่านไป ปู ย่า ตา ยาย ล้มหายตายจากไปแล้ว  ไม่มีการบอกกล่าวเล่าขานกัน ลูกหลานคงไม่ทราบความเป็นมาเป็นไปของตระกูลเป็นแน่ จึงหวังว่าเว็บนี้คงจะจุดประกายผู้ที่มีความรู้ความสามารถของผู้ที่ใช้นามสกุล อินสว่าง มาช่วยกันจัดทำให้เป็นฐานข้อมูลให้ลูกหลานในอนาคตค้นหาความเป็นมาตระกูลของตนเองได้สืบไป                    

          หากข้อความใดไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านใด ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและท่านผู้ใดทราบข้อมูลที่ถูกต้องขอความกรุณาแจ้งมายังข้าพเจ้าด้วย ประการสุดท้ายข้าพเจ้าต้องขอโทษและขออนุญาตต่อท่านที่เป็นต้นตระกูลอินว่างด้วยที่มิได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนหากท่านคิดเห็นประการใดกรุณาติดต่อกับด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  

                   จ.ส.อ. ภิรมย์  อินสว่าง  ผู้ทำข้อมูล ( 19 ม.ค.2553 )

 อีเมล  :    [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 326351
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 110  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
นายกฤษดา อินสว่าง
IP: xxx.26.240.134
เขียนเมื่อ Wed Apr 21 2010 00:32:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับบบบบ

ผมก้อเป็นคนหนึ่งที่ใช้นามสกุล อินสว่างมาตั้งแต่เกิด

ผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด

พ่อบอกว่าพ่อมาจากสุพรรณบุรี แต่พูดอีสานชัดทุกคำ(อยู่นานมั้ง)

ผมขอขอบคุณคุณอาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนามสกุลของผม

ซึ่งผมเคยได้ยินแต่พ่อเล่าให้ฟังว่า

ปู่ปู่ ย่าย่ามีเชื้อสายมาจากประเทศจีน

แต่ไม่รู่ว่าแซ่อะไร

ขอบคุณมากครับ

นายณัฐพงศ์ คีรีเพชร
IP: xxx.120.152.32
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 15:21:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคับ แม่ผมก้อใช้นามสกุล อินสว่าง

แม่ผมเป็นคนจังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ ศรีประจันต์ บ้านกล้วย

อยู่แถวบ้าน ท่าน จองชัย เที่ยงธรรม คนดังเมืองสุพรรณ

นามสกุลนี้ มีคนใช้มาก

วติกร อินสว่าง
IP: xxx.25.116.134
เขียนเมื่อ Fri May 14 2010 14:55:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ มี ก็นามสกุลอินสว่าง เหมือนกัน ผมอยู่ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 5 อยู่แถวบ้าน ท่าน จองชัย เที่ยงธรรม เหมือนกันครับ

อืม
IP: xxx.26.241.203
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 22:30:49 GMT+0700 (ICT)

ผมไม่ได้ใช้นามสกุลอินสว่างหรอกครับแต่ก๋งกับแม่ผมใช้นามสกุลแซ่โง้วอะครับ อยู่จังหวัดสกนครครับ^^

Anuwat Insawang
IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ Fri Jun 04 2010 23:56:34 GMT+0700 (ICT)

ผมเพิ่งเข้ามาอ่านดีใจมากครับ คนวัดบ้านกล้วยตัวจริง

Anuwat Insawang
IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ Fri Jun 04 2010 23:58:38 GMT+0700 (ICT)

ผมอยู่บ้านติดกับ จองชัย เที่ยงธรรม เลยครับ ดีใจมากที่ได้เจอคนบ้านกล้วยอ่านประวัติแล้วดีใจมากเลยครับ รู้มาจากย่าคร่าวก็เพิ่งจะมาอ่านประวัติโดยรวม

Anuwat Insawang
IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 00:01:23 GMT+0700 (ICT)

คุณวติกร อินสว่าง บ้านอยู่ติดกับบ้านจองชัย เหมือนผมเลย เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมครับ ติดต่อผมได้ [email protected]

Anuwat Insawang
IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 12:51:55 GMT+0700 (ICT)

ผมก็ได้ไปร่วมงานศพกำนันวิภาส ครับ เพราะเป็นพี่น้องกับบ้านผมครับ บ้านอยู่ติดกันเลยครับ

จ่าภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.174.40.169
เขียนเมื่อ Tue Jun 08 2010 20:57:43 GMT+0700 (ICT)

ผมมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ที่พี่น้อง " อินสว่าง " เริ่มเข้ามาค้นหาข้อมูล นามสกุลของตนเอง และเริ่มทำความรู้จัก หาความคุ้นเคยกัน อย่างเช่น คุณ อนุวัติ อินสว่าง กับ คุณ วติกร อินสว่าง ซึ่งมีบ้านเกิดติดบ้านจองชัย ฯ เหมือนกัน แต่ไม่รู้จักหน้าตากันหากเป็นไปได้ให้ใช้สื่อนี้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในตระกูลอินสว่างด้วยกัน...ท่านว่าดีไหมครับ..

Anuwat Insawang
IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 23:52:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ จ่าภิรมย์ ผมอนุวัฒน์ อินสว่างครับ ผมอยู่ติดกับบ้านจองชัย เที่ยงธรรม ครับ ย่าผมชื่อ นางเขียว อินสว่าง ครับ

ซึ่งคนในบ้านกล้วย ใครๆ ก็รู้จักย่าผมครับ

จ่าภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.174.4.253
เขียนเมื่อ Thu Jun 10 2010 18:13:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ อนุวัฒน์ อินสว่าง ครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ทำความรู้จักกับคุณ ปู่ผมชื่อ ม่อน ย่า ผมชื่อ ทองอาบ ( ย่าอาบ ) พ่อผมชื่อ สถิตย์ อินสว่าง อาชื่อ น.ส. ทองใบ อินสว่าง ผมเรียน ป.1- ป.7 ที่ โรงเรียน วัดบ้านกล้วย ครูใหญ่ คือ คุณครู ประสาร พิทย์เนตน์ และ คุณ ครู ถนอม อินสว่าง คุณครู สุคล ฯ คุณครู ณรงค์ ฯ และอีกหลายคนท่ไม่ได้เอ่ยนาม เพื่อน ๆ ผมก็มี วิรัช อินสว่าง ,สุพรรณ อินสว่าง, รุ่ง อินสว่าง ,กำเนิด , มยุรีย์ , นิพนธ์ เรื่องศรี อีกมายมายขออภัยเอ่ยชื่อไม่หมด

ไผ่แก้ว
IP: xxx.120.29.68
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 21:18:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณอาจ่าภิรมย์

ขอแนะนำตัวก่อนนะคะ

ไผ่แก้ว อินสว่าง เป็นลูกของคุณชูชาติ อินสว่าง ซึ่งเป็นลูกชายของกำนันวิภาส อินสว่างค่ะ

เพิ่งเคยได้เข้ามาอ่านข้อความนี้ รู้สึกดีใจมากและขอขอบพระคุณมากสำหรับสิ่งดีๆ ที่คุณอาเขียนค่ะ

ทางบ้านไผ่ ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 34 ตามที่คุณอากล่าวมาข้างต้น

ได้เกิดความคิดและกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะทำผังตระกูลเช่นกัน

ขอบพระคุณคุณอาอีกครั้ง หากมีสิ่งใดที่พวกเรา "อินสว่าง" จะพอช่วยเหลือได้

คุณอาสามารถติดต่อไผ่ได้ทางอีเมล์นะคะ ไผ่จะได้เรียนคุณพ่อเพื่อทราบเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกครั้งค่ะ

ที่บ้านเลขที่ 34 คุณพ่อทำป้ายใหญ่ๆ ติดไว้เป็นคำสอนของคุณปู่ "กำนันวิภาส อินสว่าง" ว่า..

"ช่วยใครได้ให้ช่วย ..ถ้าช่วยไม่ได้ให้พูดกับเขาดีๆ"

เป็นสิ่งที่พวกเรายึดถือและใช้มาจนถึงทุกวันนี้

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข้อความ ทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็น "อินสว่าง" ค่ะ

ธรรมจักร
เขียนเมื่อ Thu Jul 08 2010 15:37:50 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ  ผมนามสกุล อินสว่าง  บ้านอยู่ สมุทรปราการครับ

อภิชญา อินสว่าง
IP: xxx.90.115.157
เขียนเมื่อ Tue Jul 13 2010 17:47:32 GMT+0700 (ICT)

คุณพระนิติกฤตย์ประพันธ์มีลูก 3 คนค่ะ

นายโชคดี อินสว่าง นายมีชัยอินสว่าง นายชนะ อินสว่างค่ะ

ยานชนะเป็นปู่ของหนูเองค่ะ

ภิรมย์
เขียนเมื่อ Fri Jul 16 2010 23:09:21 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบ คุณ อภิชญา อินสว่าง ที่กรุณาให้ข้อมูลของ คุณพระนิติกฤตย์ประพันธ์ ว่ามีลูก 3 คนคือ 1.นายโชคดี อินสว่าง 2.นายมีชัยอินสว่าง 3. นายชนะ อินสว่าง ไม่ทราบว่า นามเดิมของท่านคือ ทองอยู่ อินสว่าง ใช่หรือไม่ หากว่าใช่ ก็แสดงว่า ตระกูลอินสว่าง มีด้วยกัน 3 สาย คือ

สายที่ 1. คือ สายของ นาย โชคดี อินสว่าง

สายที่ 2. คือ สายของ นาย มีชัย อินสว่าง

สายที่ 3. คือ สายของ นาย ชนะ อินสว่าง

แล้วท่านล่ะเป็น อินสว่าง มาจากสายไหน ใครรู้ข้อมูลมากกว่านี้นำมาแชร์ข้อมูลกัน อีกไม่นานท่านก็จะทราบว่าท่านเป็น อินสว่าง สายใคร สายไหน ?????????????

ขอขอบ คุณ อภิชญา อินสว่าง อีกครั้งสำหรับข้อมูลที่ดีมีประโยชน์

กฤตย์ อินสว่าง
IP: xxx.23.125.27
เขียนเมื่อ Thu Jul 29 2010 13:48:35 GMT+0700 (ICT)

ผมขอเพิ่มเติมประวัติบุตร ธิดาของ พระนิติกฤตย์ ประพันธ์ ท่านมีธิดา ป้าละเอียด บูรณะสมบัติ อดีตเจ้าของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี (ถึงแก่กรรม) นายเฉลิมศักดิ์ อินสว่าง (ถึงแก่กรรม) ป้าประไพ อินสว่าง (ถึงแก่กรรม) ป้าประภา สมรสกับอดีต พ.อ.นายแพทย์ อานิ่มนวล ศรีปรั่ง อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารออมสิน อานิด (ปัจจุบันเท่าที่ทราบอยู่กับอานวล) ส่วนบางท่านไม่ได้พบกันหลายสิบปีต้องประทานโทษที่จำไม่ครบถ้วน รายละเอียดมากกว่านี้ลองติดต่อพี่ใหญ่ (พี่อัปสร อินสว่าง) หรือพี่จเด็จ อินสว่าง หรือไอ๊ น้องพี่ใหญ่น่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้ครับ ส่วนผมเท่าที่จำได้ไปบ้านกล้วยครั้งสุดท้ายตอนไปงานพระราชทานเพลิงศพลุงวิภาสครับ

IP: xxx.57.132.74
เขียนเมื่อ Sat Jul 31 2010 03:02:24 GMT+0700 (ICT)

17.

สวัสดีครับผมก็นามสกุลอินสว่างครับรกรากก็มาจากบ้านกล้วยครับ ปู่ ผมชื่อ นาย สำราญ อิสว่าง ครับ ย่า นาง ละออ อินสว่าง

ปู่ ย่า มีลูก 7 คน ตอนนี้อยู่ที่ บ้านปัจจุบันของปู่ ย่า อยู่ข้างบึงหนองส่าหร่ายครับ

ครอบครัวของผมครับ

นาย บุญลือ อินสว่าง

นาง สะอาดอินสว่าง

นางสาว ลัดา อินสว่าง

นาย ฐิตินันท์ อินสว่าง

ปัจจุบัน อยู่ที่ ดอนเจดีย์ ท่ากุ่ม

IP: xxx.53.234.243
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 13:02:39 GMT+0700 (ICT)

ใช้เหมือนกันเลย

พึ่งจารู้ก็ตอนนี้แหละ

ที่มาของนามสกุลอินสว่างเป็นอย่างงี้นี่เอง

โฮะๆ

พจมาลย์ อินสว่าง
IP: xxx.27.230.0
เขียนเมื่อ Wed Sep 08 2010 10:19:26 GMT+0700 (ICT)

อินสว่างเหมือนกันค่ะ อยู่บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

พจอ.คืบ อินส่าง

นางเอี่ยม อินสว่าง

นายประมุข อินสว่าง

นายปราโมท อินสว่าง

นางสาวมนต์ทิพย์ อินสว่าง

นางพิมพรรณ อินสว่าง

นางสาวพจมาลย์ อินสว่าง

ด.ญ.ธนพรรณ อินสว่าง

ธีรศักดิ์ อินสว่าง
IP: xxx.168.102.1
เขียนเมื่อ Thu Sep 30 2010 18:33:07 GMT+0700 (ICT)

ผมหลานหมอเนียน(จำเนียร อินสว่าง)ครับ ลุงจเด็จท่านเคยคุยกับผมเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าจะจัดงานรวบร่วมทำผังตระกูล เพราะตอนนี้มีข้อมูลอยู่แค่7ชั้นด้านบนแต่ด้านล่างๆไม่มีเลยครับ เพราะลูกหลานบางคนมาเกิดและโตกันที่กรุงเทพ ถ้างานนี้เกิดขึ้นได้น่าจะดีมากๆเลยครับ

จักรินทร์ อินสว่าง
IP: xxx.53.60.50
เขียนเมื่อ Sun Oct 24 2010 22:18:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ เพิ่งทราบประวัตินามสกุลที่นี่เช่นกันผมเป็นหลานของ ปู่ ชื่อ ยม อินสว่าง ย่า ชื่อ หลาบ อินสว่าง มีลูกด้วยกัน 9 คน

นางยอม อินสว่าง

นางพยง อินสว่าง

นายยวน อินสว่าง

นางลำดวน อินสว่าง

นายแดง อินสว่าง

นายยิ่ง อินสว่าง

นายยอด อินสว่าง

นางทิม อินสว่าง

นางลั่นทม อินสว่าง

อยู่บ้านหนองสาหร่าย ท่ากุ่ม ดอนเจดีย์

จ่าภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.174.187.156
เขียนเมื่อ Fri Oct 29 2010 22:53:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับมีข่าวดี ๆ มาบอก.........ใครต้องการรับราชการทหารที่พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2534 ลองเข้าไปดูที่ www.pirom2503.cc.co. หรือที่ pirom2503 หรือที่ วิชาการ.คอม.....อาจจะได้เป็น หมู่ เป็น จ่า กับเขาบ้าง

โฉมศรี อินสว่าง
IP: xxx.52.13.162
เขียนเมื่อ Fri Nov 19 2010 21:12:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ จ.ส.อ. ภิรมย์ อินสว่าง ที่ประชาสัมพันธ์ตระกูลเรา

ตอนเด็กๆ พ่อเคยเล่าให้ฟัง จำได้ว่าทวดชื่อทุเรียนเป็นพี่น้องของทวดทองอยู่ อินสว่าง

ตอนนี้พ่ออายุมากแล้ว (84) ข้อมูลไม่แน่นอน แต่บ้านพ่ออยู่ที่บ้านกล้วยใกล้ๆกับบ้าน

ของกำนันวิภาส อินสว่าง อดีต ส.ส.สุพรรณบุรี พ่อบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

รู้ว่านามสกุล "อินสว่าง" ของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คนรุ่นเก่าไม่มีใครไม่รู้จักนามสกุลนี้

แต่ปัจจุบันมีคนใช้นามสกุลอินสว่างมาก จนไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานใคร รู้จักกันก็เฉพาะตระกูลเดียวกัน

คนในตระกูลที่มีชื่อเสียง เช่น

- นายจเด็จ อินสว่าง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด

- อดีต ส.ส.จองชัย เที่ยงธรรม

- ฤทธิพร อินสว่าง

และอีกมากมายที่มีฐานะการงานมั่นคง

ขอให้พวกเราช่วยกันรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเราไว้ ทำให้บรรพบุรุษปลื้มใจ อย่าให้บรรพบุรุษเสียใจ

จ่า ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.174.186.34
เขียนเมื่อ Sun Nov 21 2010 14:00:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณเช่นกันครับ คุณ โฉมศรี อินสว่าง การรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเราไว้ ทำให้บรรพบุรุษปลื้มใจ และไม่ทำให้บรรพบุรุษเสียใจ นั้นเป็นเป็นเจตนารมย์ที่สำคัญเจตนารมย์หนึ่งที่ผมต้องการอยู่แล้ว แต่มีอีกเจตนารมย์หนึ่งที่ต้องการคือ ต้องการรวบรวมข้อมูลของตระกูล อินสว่าง ว่าที่มีการแยกสาขาไปทั่วประเทศไทยนั้น มีใครบ้างและแยกสาขามาจากใคร โดยจัดทำเป็นผังของตระกูล ซึ่งภาระกิจนี้นั้นใหญ่หลวงนัก ผมคนเดียวไม่สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้และขีดความสามารถของผมคงมีไม่ถึง จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นอย่างมากด้วยจึงจะสำเร็จ ฉนั้น จึงขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านที่ใช้นามสกุลอินสว่าง มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำข้อมูลมูลนี้ให้สำเร็จให้จงได้เถิด......ครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

โฉมศรี อินสว่าง
IP: xxx.52.12.184
เขียนเมื่อ Mon Nov 29 2010 20:40:56 GMT+0700 (ICT)

พวกเราเป็นคนรุ่นลูก หลาน เหลน ไม่รู้ความเป็นมาของตระกูลอย่างแท้จริง

เราฟังเรื่องเล่าจากพ่อแม่ เราต้องไปที่บ้านกล้วย ไปสืบค้นต้นตอของตระกูล

เริ่มจากบ้านของกำนันวิภาส อินสว่าง ซึ่งยังมีลูกหลานอยู่ที่นั่น น่าจะได้ข้อมูล

หรือบ้านกำนันอุดม อินสว่าง และคนแถวนั้น

เมื่อก่อนเคยคิดรวบรวมเหมือนกัน แต่พอเห็นคนใช้นามสกุลนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

จึงเลิกล้มไป เอาแต่ญาติสนิทฝ่ายพ่อก็พอ

ภาระนี้ใหญ่หลวงจริงๆ ยากที่จะสำเร็จได้ เอาเฉพาะแยกสาขาจากญาติสนิท

ฝ่ายพ่อแม่ก็น่าจะพอแล้วนะท่าน ขอยกย่องที่มีความตั้งใจสูง

ภิรมย์
เขียนเมื่อ Fri Dec 03 2010 20:08:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ คุณโฉมศรี อินสว่าง ผมเชื่อว่าหากมีความตั้งใจและมีความพยายาม.....ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนเราต้องช่วยกัน

สมนึก อินสว่าง
IP: xxx.28.84.102
เขียนเมื่อ Tue Dec 07 2010 10:16:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จัก ตระกูล อินสว่าง ทุกคน ผมอยู่บ้านเลขที่ 81 ม.5 ข้างโรงสี บ้านกล้วย ปู่ชื้อ เป้า ย่า ชื่อ ขี้ริ้ว อินสว่าง พ่อผมเป็น ครูสอนอยู่ที่ วัดท่ากุ่ม ชื่อ นายสมบัติ อินสว่าง (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว) ผมชื่อ สมนึก อินสว่าง มีน้องชายอีก2คน ชื่อ พ.อ.อ. สุพรรณ อินสว่าง และ นายทศพร อินสว่าง ตอนนี้ผมอยู่ที่ กทม. คิดถึง รร. วัดบ้านกล้วยจัง ไม่ค่อยมีเวลากลับไปเลย ใครที่รู้จัก ผมก็มาคุยกันได้นะคับ ที่ [email protected] ขอบคุณคับ

พงศกร จงเกียรติดำรง
IP: xxx.121.30.8
เขียนเมื่อ Thu Dec 09 2010 13:33:56 GMT+0700 (ICT)

ผมชื่อ พงศกร จงเกียรติดำรง (ก๊อบ)ไม่ได้เป็นคนนามสกุล อินสว่าง แต่เคยอยู่ตลาดบ้านกล้วย ใกล้กับบ้านลุงกำนันวิภาส สมัยเด็ก

ผมไปเล่นที่บ้านท่านบ่อยๆ ผมเป็นเพื่อนกับหลานท่าน พี่ออม พร้อมยศ อินสว่าง ตอนนี้ผมย้ายบ้านมาอยู่ที่ ก.ท.ม ครับคิดถึงเพื่อน

พี่ ผู้ใหญ่ที่นั้นหลายคน ไม่ได้กลับไปเลย ว่าจะหาเวลาไปอยู่ อยากเจอเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันมากครับ พี่ออม เขียด ทด แจ๊ค

แอน ดาว และอีกหลายคน ยังไงก็ติดต่อมานะครับ คิดถึงจิงๆๆๆ [email protected] คร้าบ

kob
IP: xxx.28.84.102
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 08:58:38 GMT+0700 (ICT)

เขียด กับทศ เป็น น้องพี่เอง ก๊อบไหนอ่ะ นี่ พี่กบ จำได้ป่ะ

kob
IP: xxx.28.84.102
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 14:20:48 GMT+0700 (ICT)

ต้องการติดต่อ เขียด กับ ทศ โทรมาที่ 084-6888689 กบ

ไผ่แก้ว
IP: xxx.86.182.238
เขียนเมื่อ Thu Dec 23 2010 12:21:34 GMT+0700 (ICT)

วันก่อนคุณพ่อ (ชูชาติ อินสว่าง บุตร กำนันวิภาส อินสว่าง) ทราบว่าคุณจ่าภิรมย์กลับไปที่บ้านกล้วยจึงอยากเชิญปรึกษาหารือเรื่องนี้ แต่ตามหาไม่เจอค่ะ ไม่ทราบว่าเราจะนัดกันได้อย่างไรบ้างคะ

ภิรมย์
เขียนเมื่อ Thu Dec 23 2010 20:50:05 GMT+0700 (ICT)

ครับ....คุณไผ่แก้วเมื่อ 17-18-19 ธ.ค.53 ผมกลับสุพรรณ ฯ ผ่านบ้านกล้วยไปมาหลายเที่ยวไม่มีโอกาสได้แวะเยี่ยมต้องขอโทษด้วย เนื่องจากผมมีปัญหาเรื่องที่ดินที่บ้านแม่ที่ สามชุก มัวเครียร์ปัญหายุ่ง ๆ อยู่และช่วงนี้ผมหยุดงานหลายวันเสาร์นี้เข้าเวร ฯ ออกเวร ฯ วันอาทิตย์ เก้าโมงเช้าช่วยแจ้งคุณพ่อ ( เฮียไอส์ ) ด้วย.....เร็ว ๆ นี้ผมจะมาพบท่านครับ ขอบคุณมากครับ ที่ให้โอกาสผม....

ศุภชัย อินสว่าง
IP: xxx.24.111.180
เขียนเมื่อ Wed Dec 29 2010 18:57:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

รู้สึกยินดีที่คนไทยกลุ่มหนึ่ง (ตระกูลอินสว่าง) กำลังจะได้รวบรวมประวัติศาสตร์ส่วนย่อยเพื่อเป็นหลักฐานทางชาติพันธ์ของชนชาติไทย ผู้เป็นคนหนึ่งที่เกิดมาก็ใช้นามสกุลอินสว่าง โดยที่ไม่มีใครถามความคิดเห็นหรือความต้องการเลย 555

แต่ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านกล้วยหรอก พ่อของปู่ ชื่อ ตุ่น อินสวาง แม่ของปู่ชื่อว่า เพียร อินสวาง ปู่ชื่อ กลิ่นอินสวาง ย่าชื่อ ทองคำ (สุวรรณประทีป) อินสวาง (ปู่มีพี่น้อง ประมาณ 5 คน ที่จำได้คือ เกลี้ยง ตุ ปาน ฯ แต่ตอนนี้อยู่ที่ จ.กาญจน์) พ่อชื่อ เสน่ห์ อินสวางแม่ชือ สมจิตร์ (กาญจนา) อินสว่าง (ชมภูพาน) พ่อมีพี่น้องรวม 3 คน (พ่อ วิเชียร ทองสุก (ล้อมวงษ์)) อินสวาง

ส่วนผมชื่อศุภชัย อินสว่าง ปัจจุบัน อายุ 26 รับราชการอยู่ที่กรมศิลป์ (โรงละครฯ สนามหลวง ใครว่างแวะมาชมการแสดงบ้างนะครับ) จะอย่างไรก็ดีขอให้พวกเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ ทั้งคนจนและรวยแล้ว เคยดูรายการมีคนอินสว่างแถวบ้านกล้วยนะอยู่กระท่อมแก่แล้วไม่ค่อยมีใครดูแล้ว ใครอยู่ใกล้ก็รบกวนหน่อยนะครับ

ศุภชัย
IP: xxx.24.111.180
เขียนเมื่อ Wed Dec 29 2010 18:59:56 GMT+0700 (ICT)

[email protected]

นภาดล ธรรมวิลัยบุตร
IP: xxx.77.134.102
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 22:29:50 GMT+0700 (ICT)

ผมเกิดอยู่ที่สุพรรณและได้มาอยู๋หัวหินกับแม่และก๋งของผมก็นามสกุลอินสว่างเหมือนกัน

ก๋งเป็นคนบ้านกล้วยแต่ตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมนานแล้วก็เป็นการดีที่คนนามสกุลเดียวกันผมก็มีเชื้อสายจีนเหมือน

กับก๋งและญาติพี่น้องของผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมอายุ13ปี

ประภา อินสว่าง
IP: xxx.77.134.223
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 22:41:47 GMT+0700 (ICT)

คนที่ชื่อนภาดล ธรรมวิลัยบุตรเป็นบุตรชายของฉันและลูกชายค้นพบประวัตินามสกุล อินสว่างก็ดีนะว่าใครเป็นใคร

ตัวอย่างเช่น คุณศุภชัยก็คือ กุ้งบ้านอยู่ยางขาคีมและฉันก็มีเชื้อสายจีน

อำนาจ อินสว่าง
IP: xxx.204.200.165
เขียนเมื่อ Fri Jan 07 2011 22:56:24 GMT+0700 (ICT)

ประภา อินสว่าง พี่สาวผมเองครับ

คุณพ่อชื่อ นายวุฒิ คุณแม่ลาวทอง มีบุตร 10 คน

1 คุณลักขณา

2 น.ส.มาลี

3 นายวิทยา

4 น.ส.ประภา

5 นายอาคม

6 นางทองสุก

7 นายอำนาจ

8 น.ส.ลัดดาวัล

9 นายปรีชา

10 นายเอนก

ปัจจุบัน อยู่ ที่ อ.เสาไห้ สระบุรี

ยินดีและภูมิใจ ที่ใช้นามสกุล อินสว่าง

กุ้ง
IP: xxx.232.30.135
เขียนเมื่อ Tue Jan 11 2011 23:09:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ น้าภา น้านาจ ยินดีที่ได้เจอกัน รู้สึกประหลาดใจที่น้าภาจำผมได้ มิหนำยังรู้ประวัติซะอีก หากมีโอกาสก็คงจะได้เจอกันนะครับ หากผมผ่านไปราชการไปแสดงหรือไปเที่ยวจะโทรหานะครับ เวลาผมกลับบ้านก็จะได้เจอกับน้าเปี๊ยก กับน้าน้อยบ่อยๆ

และในโอกาสนี้ในฐานะเป็นสมาชิก อินสว่างโดยบังเอิญ อิอิ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ (คุณจเด็จ) ที่กำลังจะได้จัดงานวิวาห์ให้กับบุตรสาวในวันที่ 15 ม.ค.นี้ "ยินดีด้วยครับ"

สุพรรณ อินสว่าง
IP: xxx.28.84.102
เขียนเมื่อ Sat Jan 22 2011 14:09:44 GMT+0700 (ICT)

ผมชื่อ พ.อ.อ. สุพรรณ อินสว่าง คนแถวบ้านกล้วยอาจจำผมได้ดี ว่า ( เขียด ) พ่อชื่อ นายสมบัติ อินสว่าง หรือ (ครู จุก) ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ แถวย่านรังสิต สะพานใหม่ ผมคิดถึง เพื่อน ๆ และญาติพี่น้องทุกคนครัฟ มีโอกาสว่างๆ ผมอยากจะไปหาและเยี่ยมเยือนครัฟ เหอะๆๆ ขอให้ทุท่านมีความสุขทุคนครัฟ.............

นางสาว นันทนา อินสว่าง
IP: xxx.19.86.138
เขียนเมื่อ Thu Feb 17 2011 13:12:34 GMT+0700 (ICT)

เราก้อ ตระกูลอินสว่างนะ เราอยู่ สุ1000นะ เรามีพี่เชอ ก๊อบคุง เราname Kob ee''ๆๆๆๆ

 

ไปละ 

นู๋เล็ก
IP: xxx.154.16.246
เขียนเมื่อ Tue Feb 22 2011 13:31:23 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณเขียด ip 202.28.86.138

    จะบอกว่าแม่พี่ยังพูดถึงครูจุกและป้าพวงแก้วอยู่เสมอๆ ยินดีด้วยนะ ว่าแต่เจ้าน้องทศนี่คนเล็กใช่ป่ะ เป็นไงกันบ้าง...

กุ้ง
IP: xxx.229.207.30
เขียนเมื่อ Fri Mar 04 2011 23:15:44 GMT+0700 (ICT)

www.linethaiperformance.com บริการจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทย และอื่นๆ เช่นสอน ให้เช่าเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ทำผมฯฯฯ

ภาณุมาส อินสว่าง
IP: xxx.97.131.212
เขียนเมื่อ Sun Apr 10 2011 23:12:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่า ฉันได้เข้ามาเจอเว๊บนี้ เพราะพี่สาวมาเปิดให้ดู เจอบางคนที่รุ้จัก เห๊นทุกเราประวัติ

ฉันก๊เลยอยาเล่ามั้ง

ครวบครัวฉันมี

นาย อาคม อินสว่าง(พ่อ)

นาง พัทธยา อินสว่าง(แม่)

นางสาว อาภาพร อินสว่าง อีฟ(พี่สาว)

นางสาว ภาณุมาส อิ่นสว่าง แอมป์(ฉันเอง)

นับเดือน อินสว่าง
IP: xxx.77.227.28
เขียนเมื่อ Tue Apr 12 2011 13:06:45 GMT+0700 (ICT)

นางสาว นับเดือน อินส่วาง(เพชรลดา)บุตรคุณพ่อ วิเชียร คุณ แม่ ระเบียบ อินสว่างมีพี่น้องรวม7คน1.คุณ วันดี อินสว่าง2.คุณ พรจรัส อินสว่าง3.คุณ สถิตย์ อินสว่าง4.ข้าพเจ้า คุณ นับเดือน อินสว่าง5.คุณ กฤษณะ อินสว่าง6.คุณ สายชล อินสว่าง7. คุณ วิไลวรรณ อินสว่าง คุณพ่อวิเชียร เกิดและโตที่ตลาดบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 67/3 หมู่6ต.สระแก้วอ.เมืองจ.สุพรรณบุรี /ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็น ดีไซเนอร์เครื่องประดับและอัญมณี(นางแบบ)มีธุรกิจเล็กๆในนาม เพชรดลดา ครอเล็คชั่น กรุงเทพมหานคร-ฯ 17/90 หมู่บ้าน สุขสวัสดิ์วัฒนา ซ.4 ซ สุขสวัสดิ์ 62 บางมด อ.ทุ่งครุ กรุงเทพ-คุณ นับ ค่ะ

นับเดือน อินสว่าง
IP: xxx.77.227.28
เขียนเมื่อ Tue Apr 12 2011 13:29:25 GMT+0700 (ICT)

-ข้าพเจ้าได้รับทราบเรื่องราวที่จะรวบรวมประวัติสกุลอินสว่างและบุคคลอื่นๆและยินดีที่จะเป็นสว่นหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบข้อมูลความเป็นมาของตระกูลอินสว่างและกำลังจะเดินทางไปตลาดบ้านกล้วยเพราะได้รับทราบว่าพบภาพถ่ายคุณ พระบุคคลต้นตระกูลจากคำบอกเล่าของคุณ พ่อเพื่อที่จะกราบไหว้* ข้าพเจ้าเคยเดินทางไป ฮ่องกงและมีความคิดที่จะไปสาธารณรัฐประชาชนจีน(ชัวเถา)เพื่อสืบค้นประวัตที่มาโดยละเอียดและมีความประสงค์อยากพบ คุณ ภิรมณ์ จะได้ปรึกษาหาลือต่อไป ค่ะติดต่อข้าพเจ้าได้ตามที่อยู่ที่แจ้ง

นับเดือน อินสว่าง
IP: xxx.24.9.231
เขียนเมื่อ Fri Apr 22 2011 18:27:17 GMT+0700 (ICT)

ข้าพเจ้าได้เดินทางไปตลาดบ้านและได้ข้อมูลเพิ่มเติมและได้พบภาพถ่ายคุณพระแล้วและข้อมูลอื่นๆที่ท่านยังไม่ทราบตอนนี้อยู่ที่นับแล้วค่ะและพบ ย่า พิมพ์ อินสว่าง

ป้า ชู อินสว่าง

ป้า ต้อย อินสว่าง

ด.ช เจตะพงค์ อินสว่าง

คุณ ฤทธิพร อินสว่าง

และญาติพี่น้อง อินสว่างอีกหลายท่าน

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.174.188.115
เขียนเมื่อ Sun Apr 24 2011 21:51:04 GMT+0700 (ICT)

ผมดีใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่า คุณ นับเดือน อินสว่าง ( รวมถึงท่านอื่น ๆ ด้วยที่กรุณาให้ข้อมูลมามากมาย ) มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมีข้อมูลของตระกูลอินสว่างเพิ่มเติมจากที่ผมทราบมาทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เล็กแล้ว การดำเนินการขั้นต่อไปผมคิดว่าต้องนำเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ให้ท่านผู้ใหญ่ในตระกูลอินสว่างทราบและตัดสินใจ ก่อนการดำเนินการในด้านอื่น ๆ หากจะกรุณาแจ้งเบอร์โทรให้ทราบทาง อีเมล จะได้นัดกันไปพบผู้ใหญ่ในตระกูลอินสว่างพร้อม ๆ กันเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการและจัดการให้ประสบผลสำเร็จให้จงได้........ผมดีใจมากและขอบคุณอีกครั้ง จ่าภิรมย์

เอกสุพรรณ
IP: xxx.26.54.84
เขียนเมื่อ Tue May 03 2011 19:42:36 GMT+0700 (ICT)

ผม ก็เป็นลูกหลานตระกูล อินสว่าง ครับ

เห็นคุณป้าผม เคยเล่าว่า ทวดเป็นคนสนิทคอยติดตามคุณพระท่านสมัยที่ไปกรุงเทพด้วยกัน พอจะมีใครทราบเรื่องนี้โดยละเอียดบ้างไหมครับ

พ่อของคุณย่าของผมชื่อ ทวดล้วน อินสว่าง กับทวดถม ปัจจุบันเสียชิวิตแล้ว ซึ่งแต่ก่อนคุณพระนิติกฤตย์ประพันธ์ท่านอนุญาติให้ใช้นามสกุล อินสว่าง ตั้งแต่นั้นมา

นายฐิติพงศ์ อินสว่าง
IP: xxx.108.53.141
เขียนเมื่อ Sun May 22 2011 01:21:48 GMT+0700 (ICT)

ผมก็เป็นหนึงในนามสกุลอินสว่างคับ

พ่อผมชื่อ นายสำราญ อินสว่าง คับ

จักรินทร์ อินสว่าง
IP: xxx.164.240.123
เขียนเมื่อ Sun May 22 2011 18:17:03 GMT+0700 (ICT)

ผมก้อเป็นหนึ่งในนามสกุลอินสว่างพ่อผมชื่อขวัญชัย อินสว่างถ้าคัยรู้จักกรุณาติดต่อmailนี้หน่อยนะครับผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยผมอยากเจอคิดถึงพ่อมาก

1234
IP: xxx.28.214.78
เขียนเมื่อ Wed May 25 2011 12:58:36 GMT+0700 (ICT)

ทำไมคิดอย่างนี้ล่ะคับ คนทำคือคนผิด อย่ามาเหมารวมสิคับ เหมือนที่คุณมาสาปแช่งคนทั้งตระกูลอย่างนี้ มันผิดใหม แล้วเวรกรรมจะอยู่ที่ใคร ทำไมไม่คิดก่อนคับ เรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวสิคับ ไม่งั้นก็ไปแจ้งความถ้าอยากเอาความผิดกับคนที่กระทำล่ะก็ อย่ามาเหมารวมขอร้อง

ภิรมย์
IP: xxx.174.186.11
เขียนเมื่อ Sat May 28 2011 20:41:25 GMT+0700 (ICT)

ต้องขอขอบคุณคุณ 1234[IP: 202.28.214.78] 25 พฤษภาคม 2554 ที่โพสข้อความเตือนสติผู้ที่ใช้พื้นที่นี้แบบไม่สร้างสรรค์ ให้ได้ทราบว่าพื้นที่นี้ใช้สำหรับการรวมแนวความคิดที่ดี ๆ และสร้างสรรค์ให้สังคมนี้มีความเจริญ.....สิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี...ใคร ๆ ก็ต้องการจริงไหม ถ้าไม่เชื่อลองถามใจคุณเองก็แล้วกันว่าคุณชอบสิ่งที่ดีหรือชอบสิ่งที่ไม่ดี...ลองหันกลับมาสำรวจดูซิว่าเรานั้นมีดีให้เข้าหรือเปล่า ลองคิดดูดี ๆ ข้อความที่ไม่สร้างสรรค์ข้อความนั้น ผมขออนุญาตลบออกแล้วครับ

สุกิจ อินสว่าง
IP: xxx.27.229.5
เขียนเมื่อ Mon May 30 2011 20:31:14 GMT+0700 (ICT)

ผมอยู่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับ ทำงานไปรษณีย์นำจ่ายครับ พ่อชื่อ ประสิทธิ์ แม่ชื่อ สำรวย อินสว่าง ปู่ชื่อ จู อินว่าง ครับ

ลูกพ่อบาง อินสว่าง
IP: xxx.120.207.207
เขียนเมื่อ Thu Jun 16 2011 13:38:41 GMT+0700 (ICT)

ดีใจจังที่ได้เจอเวบนี้ ขอบคุณคุณภิรมย์ ที่ได้จัดทำเวบนี้ เพราะเคยอยากรู้มาก ๆ อยู่เหมือนกัน ดิฉัน ก็หนึ่งในอินสว่างค่ะ

ปู่ อิ่ม กับย่าผ่อง อินสว่าง แล้ว มีลูกหลานมากมายเลยค่ะ ว่าง ๆ เรานัดมิตติ้งกันดีกว่าไม๊

ดิฉันมีอา ๆ เยอะเลย อยู่บ้านกล้วย ชื่อ อาตุ๋น อาตั๋น อาเอียด อาออง อาอางค์ อาแมว อาทิดดำ อาอิ้ง ฯลฯ และมีน้า คือ น้าออด น้าทิดรวม น้ามุก น้ามัด น้าไหม น้าเรือง ฯลฯ

ครอบครัว อพยพมาอยู่ที่ยโสธร นานแล้ว(ตั้งแต่ก่อนดิฉันเกิด) แต่ว่าสมัยเด็ก ๆ ก็มีโอกาสได้ไปบ้านกล้วย บ่อย ๆ

ยังคิดถึง ป้า ๆ ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ พ่อ และแม่ เช่น ลุงช้อย ป้าเชิญ ป้ายุ้ย ป้ามา ป้าหว้า และป้า อีกหลายคนที่จำไม่ได้

จะเจอตอนทำบุญที่วัดบ้านกล้วยค่ะ (พ่อ เคยบวชอยู่ที่่นั่นค่ะ)

สำหรับพี่กฤต ที่เคยไปอยู่ระนอง เราเคยคุยกันทางโทรฯ แล้ว ตอนนี้ไม่มีเบอร์พี่เลยค่ะ ไงก็เมล์มาคุยกันนะคะ

[email protected]

ช้าง ทนงค์ศักดิ์
IP: xxx.26.26.207
เขียนเมื่อ Thu Jun 16 2011 14:09:54 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมอ่ะคับ กับออม พร้อมยศ อินสว่าง จะติดต่อได้ทางไหนบ้างคับ

ศุภชัย อินสว่าง
IP: xxx.24.169.126
เขียนเมื่อ Sat Jun 25 2011 16:04:48 GMT+0700 (ICT)

ผมว่าเราควรจะทิ้งหรือเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี อื่นๆ ด้วย เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ facebook และอื่นๆ จะได้มีโอกาสเจอกัน ส่วนผมตอนนี้ผมทำงานอยู่กรมศิลป์ครับ เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสไปแสดงต่างจังหวัดจะได้ขึ้นไตเติ้ล และเผื่อว่าจะได้เจอกันคร้าบบบบ

นันทโชค อินสว่าง
IP: xxx.130.141.170
เขียนเมื่อ Sat Aug 06 2011 23:52:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ทุกคนผมเป็นคนหนึ่งที่นามกุลอินสว่าง  เกิดที่สุพรรณ เห็นญาติบอกว่าต้นตระกูลอยู่แถวศรีประจันต์ ตอนนี้มีลุงอยู่ดอนเจดีย์ แถววัดบ้านกรวดนะอยากจะรู้จัก กับนามสกุลอินสว่างทุกคนครับ ผมทำงาน กทม.แถวหัวหมากครับ ใครอยากคุยโทรได้นะ086-9966003นะครับ

รุ้งทอง อินสว่าง
IP: xxx.183.138.35
เขียนเมื่อ Tue Aug 09 2011 14:12:41 GMT+0700 (ICT)

ผมก็คนหนึ่งลูกสุพรรณ อยากเจอเพื่อนสมัยเรียนวัดบ้านกล้วยจังคิดถึงนะ

จเด็จ อินสว่าง
IP: xxx.24.251.8
เขียนเมื่อ Fri Aug 12 2011 19:49:53 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ว่าง เลยเปิดข้อความดู ดีใจมากที่เห็นลูกหลาน พี่น้องสกุลเดียวกันคุยกัน จะรักบ้านเมืองได้ก็ต้องรักคนในตระกูลเดียวกันก่อน อยากให้อินสว่างคุยกันอย่างนี้บ่อยๆ จะยินดีและเต็มใจยิ่ง ขณะนี้ลุงอายุ๖๕ ปีแล้ว แต่สุขภาพยังดี อีเมล์ข้างต้น บ้านเลขที่ ๔๑๔ ซอยภักดีแผ่นดิน ถนนพัฒนาการ สามสิบ สวนหลวง กทม หนึ่ง ศูนย์ สอง ห้า ศูนย์

ศุภชัย อินสว่าง
IP: xxx.130.79.195
เขียนเมื่อ Tue Aug 16 2011 18:40:12 GMT+0700 (ICT)

ถือเป็นเกียรติมากที่ (ขออนุญาตเรียกลุงนะครับ) ลุงจเด็จ มาโพสในเว็บนี้ ไม่คิดว่าผู้บริหารระดับสูง และอายุขนาดนี้จะเล่นเน็ตกับเข้าด้วย ขอโทษที่ปรามาสนะคับ ขอโฆษณาหน่อย วันที่ 20 21 นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จะไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงโขน กันที่ อำเภอศรีประจันต์ ใครอยู่แถวนั้นก็ช่วยกันมาดูนะครับ นำโดย ผศ.ไตรรัตน์ พิพัฒน์โภคผล (คนสุพรรณฯ และที่สำคัญ เป็นน้องภรรยา (เสี่ยไอซ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์))

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.207.41.76
เขียนเมื่อ Sat Aug 20 2011 15:42:30 GMT+0700 (ICT)

ครับ.....กระผมยิ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงมาก ๆ และต้องขอขอบพระคุณที่ท่าน จเด็จ อินสว่าง ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชมเว็บ ประวัตินามสกุลอินสว่าง และกระผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้้ด้วยที่ถือวิสาสะทำเว็บนี้โดยมิได้ขออนุญาติจากท่าน ผระผมรับราชการทหารอยู่ที่่ กองพลทหารราบที่ 9 เมื่อครั้งที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กระผมแอบขับรถไปดูท่านที่จวนผู้ว่าหลายครั้ง แต่ไม่กล้าเข้าไปคารวะเพราะกระผมคิดเสมอว่ากระผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้แต่แอบมองและชื่นชมทุกครั้งที่ท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับท่าน ผบ.พล.9 ในขณะนั้น และในโอกาสนี้้กระผมใคร่ขอแนะนำบอกกล่าว พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ลูก หลาน ที่มีนามสกุล อินสว่าง ว่า ท่านผู้นี้คือ ต้นตะกูลระดับต้น ๆ ของอินสว่าง ครับท่าน ท่านคือญาติผู้ใหญ่ของพวงเรา.....

ปาริชาต อินสว่าง
IP: xxx.172.202.137
เขียนเมื่อ Sun Aug 21 2011 22:33:55 GMT+0700 (ICT)

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลอินสว่าง ดิฉันเป็นลูกสาวของนายพรชัย อินสว่าง ซึ่งเป็นลูกชายของนายวิมล อินสว่าง(ก๋งส่วน) ยินดีและดีใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของต้นตระกูลของเรา ปัจจุบัน คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วอยู่กับแม่และพี่ชายที่จังหวัดกำแพงเพชร ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคนตระกูลอินสว่างและได้เจอะเจอญาติพี่น้องอีกมากมายขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาค่ะ

ภัทรพร อินสว่าง
IP: xxx.173.49.197
เขียนเมื่อ Sat Sep 17 2011 14:55:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ดิฉันก็เป็นคนในตระกูลอินสว่างอีกคนหนึ่งนะคะ เป็นลูกสาวคนที่7ของคุณพ่อชื่อสมาน อินสว่างค่ะ(น้องชายของคุณลุงวิมล อินสว่าง) ค่ะ และคุณปู่ก็คือ ก๋งเหลียง อินสว่าง ค่ะ

กัลชิญา อินสว่าง
IP: xxx.47.138.217
เขียนเมื่อ Sun Sep 25 2011 21:53:37 GMT+0700 (ICT)

หนูก็ใช้นามสกุล อินสว่าง พ่อหนูอยู่ที่อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ขณะนี้หนูเรียนชั้นม.1ที่รร. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายคะ

ดีใจที่รู้ประวัติความเป็นมาของนามสกุลหนูค่ะ

วิรมณ อินสว่าง
IP: xxx.1.166.201
เขียนเมื่อ Sat Oct 15 2011 22:13:21 GMT+0700 (ICT)

ดีใจคะทีได้พบคนนามสกุลเดียวกันอีกหลายคน เตี่ยชื่อนายเต็ก อินสว่าง บ้านอยูบ้านกล้วย แต่เตี่ยเสียชีวิตหลายปีแล้ว เลยไม่ได้ไปบ้านกล้วยเลย

จ.ส.อ.วิฑูรย์ ปิ่นเกษร
IP: xxx.11.72.172
เขียนเมื่อ Sun Nov 13 2011 10:13:46 GMT+0700 (ICT)

เราอยากได้พบนาย ภิรมณ์คนเดียวกับที่เรียนอยู่ รร.อุภัย สุพรรณบุรีหรือปล่าวช่วยตอบเร่งด่วน

จ.ส.อ.วิฑูรย์ ปิ่นเกษร
IP: xxx.11.72.172
เขียนเมื่อ Sun Nov 13 2011 10:20:19 GMT+0700 (ICT)

ค้นไปค้นมาอยู่พล.ร.๙ หรือ ผมก็เคยอยู่พล.ร.๙ ผมเคยอยู่ ร.๙ พัน ๑ ผมจบ นนส.รุ่น ๓/๒๓ ย้ายมาอยู่ รด.กทม.ปี ๓๑ นานแล้ว


ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.51.29.159
เขียนเมื่อ Sun Nov 13 2011 20:02:50 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี...ครับ จ.ส.อ.วิฑูรย์ ปิ่นเกสร ผมชื่อ จ.ส.อ.ภิรมย์ อินสว่าง คงเป็นคนละคนกับคนที่คุณรู้จักเพราะชื่อและนามสกุลอาจจะคล้องจองกันได้ ผมเรียนที่ โรงเรียน วัดบ้านกล้วย ,โรงเรียน ศรีประจันต์ "เมธีประมุข",วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ถึงอย่างไรผมก็ยินดีที่ได้รู้จักกับคุณและก็ขอขอบคุณที่ได้ทักทายกัน

คณิต อินสว่าง
IP: xxx.68.151.122
เขียนเมื่อ Fri Nov 25 2011 17:52:39 GMT+0700 (ICT)

ยินดีที่ได้เห็นพี่น้องตระกุลเดียวกันได้มีการสื่อสารกัน ถ้าเป็นไปได้อย่างที่พี่ภิรมย์ตั้งใจ ก็ลองจัดกิจกรรมร่วมกันก็ได้ครับ ยินดีอย่างยิ่ง ครอบครัวเป็นคนสุพรรณ อยู่ดอนเจดีย์ครับ แต่ตอนนี้ผมทำงานที่อมตะนคร ชลบุรี

ใครที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็ส่งเสียงทักทายกันได้ครับ เบอร์โทร 081-4867354 e-mail: [email protected] และ [email protected]

หัชชา ศรีปลั่ง
เขียนเมื่อ Mon Dec 05 2011 01:23:15 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นหลานตาของพระนิติกฤตย์ประพันธ์ครับ เท่าที่ยังพอจำได้ คุณตามีภรรยาสองคน รายละเอียดจำไม่ได้ แต่น่าจะมีเอกสารงานศพอยู่ที่บ้านนนทบุรี บุตรธิดากับภรรยาคนแรกน่าจะมี 9 คน กับภรรยาคนที่สอง 2 คน ธิดา 3 คนแรกจำลำดับไม่ได้ มี ประไพ อินสว่าง ประภา อินสว่าง และละเอียด อินสว่าง (ไม่ได้เรียงลำดับ) จำไม่ได้ว่าหลังสมรส เปลี่ยนนามสกุลอย่างไรบ้าง ต่อมาเป็นบุตร 4 คน คือ โชคดี อินสว่าง มีศักดิ์ อินสว่าง มีชัย อินสว่าง ชนะ อินสว่าง และสุดท้ายเป็นธิดาอีก 2 คน คือ นิ่มนวล อินสว่าง และเนืองนิตย์ อินสว่าง

ผมเป็นบุตรของคุณแม่นิ่มนวล (อินสว่าง) ศรีปลั่ง สมรสกับนายสมนึก ศรีปลั่ง

ตั้งแต่คุณลุงโชคดีลงมา ทั้งหมดราวหลังปี 2500 ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่ 6 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี ในที่ที่คุณตาซื้อไว้ และแบ่งให้ลูกๆ อยู่ด้วยกัน โดยครอบครัวศรีปลั่งมาตั้งบ้านอยู่เป็นหลังแรก ต่อมาคุณตามาปลูกบ้านอยู่ติดกัน และลูกคนอื่นๆ ได้มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด ยกเว้นธิดา 3 คนแรก

ขณะนี้ธิดาคนโตทั้งสาม ลุงศักดิ์ และลุงชัยเสียชีวิตแล้ว ที่เหลือยังมีชีวิตอยู่ที่นนทบุรีครับ ลุงโชคมีบุตร 3 คน ธิดา 1 คน ลุงศักดิ์มีบุตร 3 คน ลุงชัยมีธิดา 1 คน บุตร 1 คน ลุงนะมีธิดา 1 คน บุตร 2 คน คุณแม่มีบุตร 3 คน ผมเป็นคนโต ส่วนน้านิตย์ไม่ได้สมรส

ภิรมย์
เขียนเมื่อ Tue Dec 06 2011 13:03:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณ หัชชา ศรีปลั่ง ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ทราบข้อมูลเรืองราวเกี่ยวกับตระกูลอินสว่างจากท่าน นับว่าเป็นข้อมูลอันมีค่ายิ่งที่ผมได้รับเพิ่มเติมจากผู้ที่ใช้อินสว่างท่านอื่น ๆ ที่บอกกล่าวเล่าข้อมูลให้ฟัง หากจะกรุณาช่วยถ่ายเอกสารงานศพ ฯ ที่ท่านมีอยู่ที่บ้านนนทบุรี เอาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลอินสว่างก็ได้ คาดว่าเอกสารคงมีหลายสิบหน้าจึงลำบากต่อการถ่ายและการนำส่ง (ใจจริงอยากได้ทั้งเล่ม )เพื่อจะได้นำเอกสารนี้ไปปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ต้นตระกูลอินว่างทางบ้านกล้วยครับ เพื่อจะได้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น หากจะกรุณาติดต่อทางอีเมล์รับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

ปัณนรัศม์ แตงโสภา
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ Tue Jan 24 2012 20:49:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ...ในส่วนตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในตระกูลอินสว่างเช่นกันซึ่งเป็นหลานสาวของคุณย่าส้มเช้า..คุณย่าไม่ค่อยได้เล่าอดีตให้ลูกหลานฟังหรอกคะหรืออาจเป็นเพราะว่าตัวของดิฉันเองที่ไม่ได้เติบโตที่นั้นเพราะดิฉันมาเติบโตที่จังหวัดอ่างทอง...แต่รู้เพียงว่าคุณย่าเคยเล่าให้ฟังว่าคุณย่ามีนามสกุลเดิมว่า..อินสว่าง..บ้านเดิมอยู่ที่ศรีประจันต์ พอแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับคุณปู่แถวๆสามชุก เพราะเครือญาติของคุณปู่อยู่แถวหนองย่าไซ เดิมบางนางบวช และคุณย่ายังเล่าว่า อินสว่าง มีไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรบ้างก็มี..คะ...ดิฉันเองก็รู้เพียงเท่านี้คะ...

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ Wed Jan 25 2012 21:38:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณ ปัณนรัศม์ แตงโสภา ขอบคุณครับที่เข้ามาแสดงความความคิดเห็นและให้ข้อมูล ตระกูลอินสว่าง ถึงอย่างไรในกายคุณก็มีสายเลือด อินสว่าง ขอบคุณครับ

พงษ์สวัสดิ์ อินสว่าง
IP: xxx.89.94.30
เขียนเมื่อ Thu Mar 01 2012 02:01:40 GMT+0700 (ICT)

พ่อผมชื่อ พงษ์สุพัตฒ์ อินสว่าง(ต้น)แม่ผมชื่อ ดาว พริ้งพวงแก้วมีลูกด้วยกัน1คนผมจำได้แค่นี้ครับ

เพราะพ่อแยกทางกลับแม่ผมตั้งแต่ผม 2 เดือน

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.51.19.119
เขียนเมื่อ Thu Mar 01 2012 22:36:30 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับ คุณ พงษ์สวัสดิ์ อินสว่าง สมาชิก อินสว่าง อีกท่านครับ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายและให้ข้อมูล

ธนิพร อินสว่าง
IP: xxx.55.4.254
เขียนเมื่อ Thu Jun 21 2012 23:47:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าคุณน้าทุกท่าน หนู เป็นคนหนึ่งที่อยู่บ้านกล้วยตอนเด็กๆ ทุกวันนี้ยังกลับไปทำบุญที่วัดบ้านกล้วยในทุกเทศงานบุญวันพระใหญ่ หนูเป็นลูกของ แม่วนิฎา อินสว่าง(เพ็ญ) ค่ะ แม่หนูเป็นลูกของ คุณตาตุ๋น คุณยายสนิท อินสว่าง ค่ะ แม่บอกว่าสมัยก่อนอยู่ในตลาดบ้านกล้วยเป็นร้านขายของชำ และแม่ชอบเล่าถึงก๋วยเตี๋ยวตาเกเล่ แล้วก็เรื่องอื่นอีกเยอะแยะ ซึ่งหนูก็ชอบฟัง คุณตาตุ๋น คุณยายสนิท อินสว่าง ลูก6คน 1.คุณสุนีีย์ มีทอง(อินสว่าง). (นีีย์ หรือ แจ๋ว) 2.คุณอำนาจ อินสว่าง (นาท) 3.คุณวนิฎา อินสว่าง (เพ็ญ) 4.คุณดเนตร อินสว่าง (เนตร) 5.คุณธนู อินสว่าง (นู) 6.คุณพินิจ อินสว่าง (นิจ). ...ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คุณณัฐพล อินสว่าง (นัท)

ค่ะ

ภิรมย์
เขียนเมื่อ Sat Jun 23 2012 22:03:01 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ ธนิพร อินสว่าง ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาชิก อินสว่าง เพิ่มขึ้นอิกหนึ่งครอบครับ ยินดีต้อนรับครับ

นัทชา อินสว่าง
IP: xxx.82.95.79
เขียนเมื่อ Wed Sep 12 2012 21:40:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักอิสว่างทุกคน นัทชา. อินสว่างเป็นลูกพ่อบุญชอบ อินสว่าง ซึ่งเป็นบุตรชายคนที่สามของ นิล นายง้วน นางพิม อินสว่าง ในบรรดาพี่น้อง 9คน ย่าพิมเป็นบุตรสาวคนที่ 7 ในบรรดาลูกสาว 8คน ของนายฮ้อ นางฮุ้น ย่าปัจจุบันอายุ 92 ปี บ้านกล้วย (คือหมายเลข15 ตามข้างบน ) ย่าพิมมีบุตรธิดา 9 คน. หลาน 9 คน เหลน 2คน ย่าคนที่ 8คือย่ากิมลี้ ตราทอง ย่าทั้งสองยังอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกๆหลานๆ บ้านกำนันวิภาสและบ้านย่าพิม ทุกคนล้วนรู้จักกันเป็นอย่างดี ดีใจนะคะที่มีการรวบรวมอินสว่าง

ทศพร เขื่อนใหญ่
IP: xxx.67.164.157
เขียนเมื่อ Sat Sep 22 2012 12:08:57 GMT+0700 (ICT)

หูย เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วย เดี๋ยวจะได้ให้แม่มาดู!!!

ภิรมย์
เขียนเมื่อ Wed Sep 26 2012 20:56:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ ทศพร เขื่อนใหญ่ พาคุณแม่มาดูแล้วหรือยัง คุณแม่ท่านบ่นว่าอย่างไรบ้าง เล่าให้ฟังบ้าง ซิ............

ศรัญ
เขียนเมื่อ Mon Nov 12 2012 14:31:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ผม จ.ส.อ.ศรัญ ธีระไกรดำรงค์ (ต้อง) หลานยายทับทิม-ตาเเสวง อินสว่าง(เสียชีวิตเเล้ว) บุตร วสันต์-พจนีย์(วัชรี) หลานป้าต๋อย-ครูณรงค์ บ้าน3หลังอยู่ข้างโรงสีบ้านกล้วย ปัจจุบันทำงานที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ยินดีที่ได้รู้จักครับ

น.ส. เมษญา อินทร์สว่าง
IP: xxx.164.74.70
เขียนเมื่อ Sun Jan 20 2013 00:43:52 GMT+0700 (ICT)

คือ ที่นามสกุลมี "ทร์" ย่าบอกว่า ปู่ เข้ารับราชการ แล้วได้เติม ลงไปค้ะแต่ก่อนก้เคยใช้ อินทร์สว่าง ปู่หนูชื่อปู่แสร์ อินทร์สว่าง เป็นน้องชายของ ปู่เสริม อินสว่าง ค่ะ ปู่เป็นคนสุพรรณ แท้ๆเลยค้ะ อยู่บ้านคลองชะโด ใกล้ๆกับวัดคลองชะโด ดีใจจังค่ะ ที่ได้เจอเครือญาติเยอะๆ

**ปัจจุบันอยู่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนที่แล้วบ้านหนูก้พึ่งไปสุพรรณมา

น.ส. เมษญา อินทร์สว่าง
IP: xxx.164.74.70
เขียนเมื่อ Sun Jan 20 2013 00:45:55 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษค้ะ พิมพ์ผิด ปู่เคยใช้ อินสว่าง  อีกอย่างค้ะ ป้าของหนูรู้จักกับ ท่านอนุมัติ อินสว่าง ด้วยค้ะ

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.4.159.78
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2013 11:29:31 GMT+0700 (ICT)


ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ต้อนรับทายาทอินสว่างอีกหนึ่งครอบครัว ผมเข้าใจดีครับเรื่องเกี่ยวกับ อินสว่าง แบบมี " ทร์ "กับแบบไม่มี " ทร์ " คนส่วนใหญ่มักจะเขียน " อินสว่าง " แบบมี " ทร์ " ผมพบกับตัวเองอยู่เสมอเวลาบอกนามสกุลต้องบอกว่าอินไม่มี" ทร์ " อินธรรมดา ปัจจุบันยังตามแก้เอกสารทางราชการอยู่อีกเหมือนกัน ฉนั้น คุณ เมษญา อินทร์สว่าง ไม่ต้องกังวนใจเราคืออินสว่างเดียวกันครับ 

เมษญา อินทร์สว่าง
IP: xxx.164.74.70
เขียนเมื่อ Sat Jan 26 2013 00:02:49 GMT+0700 (ICT)

ค้ะ ^^

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.206.89.214
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2013 15:46:44 GMT+0700 (ICT)

ต้องขอขอบคุณ ท่าน ทนาย ประจบ อินสว่าง มากเลยครับสำหรับข้อมูลที่ท่านได้กรุณาส่งให้ผมเป็นข้อมูลที่มีค่ามากบางข้อมูลผมไม่สามารถสืบค้นได้แต่ท่านสามาถค้นหาได้เก่งจริง ๆ ครับท่าน ตอนนี้ผมต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตได้สะดวกเนื่องจากผมย้ายกลับมาอยู่ที่สุพรรณบุรีบริเวณที่ผมอยู่ไม่สามารถติดอินเตอร์เน็ตได้เนื่องจากห่างไกลไม่มีคู่สายสัญญาณ.............คอยการปรับปรุงอยู่ครับ

นภาดล ธรรมวิลัยบุตร
IP: xxx.77.201.19
เขียนเมื่อ Sat Feb 16 2013 22:21:41 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ผมอายุ15ปีแล้วครับเป็นหนุ่มแล้วผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่านามสกุล อินสว่าง ไม่มีวันดับสูญครับ

ตอนนี้แม่ประภา อินสว่างก็เป็นแม่ของผมที่ยังใช้นามสุกล อินสว่าง มานานตั้งแต่แม่ผมยังสวยน่ารักครับ

และตอนนี้แม่ผมก็ยังสวยน่ารักเหมือนเดิมครับ ผมก็ขอให้ นามสกุล อินสว่าง มีการสืบทอดต่อไปและขอให้ผมและพ่อแม่ของผมมีความสุข ความเจริญ รวยๆๆๆและญาติพี่น้องของผมด้วยครับและตระกูล อินสว่างทุกคนด้วยนะครับ

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.205.48.28
เขียนเมื่อ Sun Feb 17 2013 18:45:13 GMT+0700 (ICT)

" อินสว่าง " มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ คุณ นภาดล ธรรมวิลัยบุตร ได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยือน.....ทราบครับ......เลือดในตัวของคุณครึ่งหนึ่งเป็น " อินสว่าง " ขอบคุณครับ

แอน
IP: xxx.122.16.99
เขียนเมื่อ Sun Mar 24 2013 16:21:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะ แอนกำลังตามหาแม่ชื่อ นางทองคำ อินสว่าง ได้ข้อมูลมาจากผู้ที่อุปการะอยู่ว่า แม่คลอดแอนตอนอายุ 25ที่ รพ.ราชวิถี มีพี่อีก3คน แม่เป็นคนสุพรรณ ตอนนี้แอนอายุ 34ปี ยังไม่เคยเจอแม่เลยซักครั้ง ไม่แน่ใจว่าแกเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลบ้างไหม ถ้าท่านใดมีข้อมูลหรือเบาะแส รบกวนโทรมาที่ 0868192315 ขอบคุณค่ะ

แอน
IP: xxx.122.16.99
เขียนเมื่อ Sun Mar 24 2013 16:38:48 GMT+0700 (ICT)

คุณศุภชัยยยยยยยย  อยู่ไหม แอนได้อ่านคอมเม้นท์แล้ว เลยส่งเมลล์ไปให้ ถ้าได้เรื่องยังกรุณาติดต่อกลับด้วยนะคะ 

จักรี อินสว่าง
IP: xxx.52.189.42
เขียนเมื่อ Sat Apr 06 2013 16:07:23 GMT+0700 (ICT)

ddd

จักรี อินสว่าง
IP: xxx.52.189.42
เขียนเมื่อ Sat Apr 06 2013 16:08:28 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากเจอพ่อ พ่อชื่อสมนึก อินสว่าง

นาย นอง อินสว่าง
IP: xxx.55.150.109
เขียนเมื่อ Wed Jul 03 2013 21:50:17 GMT+0700 (ICT)

ผมดีใจมากๆครับผมพึ่งจะเปิดเจอตระกูลอินสว่างครับผมก็เป็นคนสุพรรณบุรีครับแต่ปัจจุบันผมทำงานอยู๋ที่ชลบุรีครับทำงานการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ  เมื่อหลายปีก่อนผมดีใจมากครับ ที่มีอดีตท่านผู้ว่าฯ  ท่าน จเด็จ   อินสว่าง   มาเป็นผู้ว่าฯ ที่จังหวัดชลบุรี  ซึ่งผมก็นามสกุลเดียวกันกับท่านบางคนก็ถามผมนะว่าผมเป็นอะไรกับท่านผู้ว่าฯผมก็บอกกับเค้าว่าผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่า  ตระกูล  อินสว่าง   นั้นต้นตระกูลอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีครับ  ผมรักพี่น้องทุกคนครับ  ขอให้พี่น้องของผมรวยๆทุกคนครับ

จ.ส.อ.วรจักษ์ อินสว่าง
IP: xxx.25.150.63
เขียนเมื่อ Fri Jul 05 2013 13:39:54 GMT+0700 (ICT)

ผม จ.ส.อ.วรจักษ์   อินสว่าง  ปัจจุบันทำงานที่สัสดีเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ บิดากับมารดาชื่อ สุวัฒน์  อินสว่าง กับสมฤดี  อมรเรืองพิศา  ปู่กับย่าชื่อ จ.ส.ต.สุเทพ   อินสว่างกับ นางประเสริฐอินสว่าง บิดากับมารดาปู่ผมชื่อ นายเต็มกับนางตอง อินสว่าง บ้านอยู่บ้านกล้วยประมาณซอย 4 แถวริมน้ำใกล้ๆบ้านคุณชูชาติ  อินสว่างครับ รบกวนฝากข้อมูลครับ โทร.081-7269772

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.67.227.237
เขียนเมื่อ Fri Jul 05 2013 21:01:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ นอง  อินสว่าง ขอบคุณครับที่แวะเวียนเข้ามาทักทาย รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รู้จัก " ญาติที่ใช้อินสว่า งอีกหนึ่งคนครับ "

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.67.227.237
เขียนเมื่อ Fri Jul 05 2013 21:03:24 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ จ.ส.อ. วรจักษ์  อินสว่าง ยินดีครับจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลให้ครับ

ด.ญ กันตา อินสว่าง
IP: xxx.228.107.223
เขียนเมื่อ Tue Sep 03 2013 23:15:45 GMT+0700 (ICT)

แม่หนูอยู่จังหวัดสุพรรณแต่หนูมาอยู่นนท์กับพ่อหนูดีใจมากที่หนูเปนส่วน หนึ่งให้นามสกุลอินสว่าง

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.55.168.187
เขียนเมื่อ Wed Sep 04 2013 22:32:28 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับจ้า........

วชิระ เอี่ยมเพ็ชรเท้ง
IP: xxx.48.249.251
เขียนเมื่อ Wed Nov 20 2013 16:45:06 GMT+0700 (ICT)

เพื่อนผมใช้นามสกุล อินสว่างด้วย เพื่อนผมชื่อ โอ๊ต วัชรินทร์ อินสว่าง ครับ

น.ส พิชชากร อินสว่าง
IP: xxx.169.163.38
เขียนเมื่อ Thu Jan 16 2014 17:07:29 GMT+0700 (ICT)

หนูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้นามสกุลนี้ พ่อของหนูชื่อ สำราญ อินสว่าง ท่านเคยอยู่ที่สุพรรณบุรี แต่ตอนนี้ท่านอยู่ในกรุงเทพค่ะ นามสกุลหนูเคยถามเหมือนกันนะค่ะว่าแปลว่าอะไร พ่อบอกหนูว่า อินสว่าง แปลว่า พระอินทร์ที่โชติช่วง ค่ะ หวังว่าคงพอเป็นแนวทางในการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะ สวัสดีค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า