เรียนที่ไหนดีในอินเดีย

 เรียนที่ไหนดีในอินเดีย 

 

           ขณะนี้คนไทยมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินเดีย เพิ่มมากขึ้น ในอดีต เมื่อพูดถึงการไปศึกษาต่ออินเดียนั้น มักมองว่ามีแต่คณะสงฆ์เท่านั้นที่เดินทางไปศึกษา แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมีทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ที่เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินดีย

ปัจจุบันประเทศอินเดียมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อ มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก เพราะมหาวิทยาลัยในอินเดียได้ให้การรับรองปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลไทยบางมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยในอินเดียที่นักศึกษาไทยนิยมไปศึกษาต่อในปัจจุบัน จะเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเคยมีนักศึกษาไทยเรียนมาก่อนแล้ว  รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. ไทยให้การยอมรับวิทยฐานะทางกฎหมายด้วย ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยเหล่านี้

1.  มหาวิทยาลัยฮินดู พาราณสี เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ

2.  มหาวิทยาลัยเดลี เมืองเดลี  กรุงนิวเดลี  

3.  มหาวิทยาลัยปูเน่ เมืองปูเน่ รัฐมหาราษฎร์

4.  มหาวิทยาลัยปัญจาบ  เมืองจันดิการ์ รัฐปัญจาบ

5.  มหาวิทยาลัยมัทราส  เมืองเชนไน รัฐทมิฬนาดู

6.  มหาวิทยาลัยไมซอร์ เมืองไมซอร์ รัฐการ์นาตะกะ

7.  มหาวิทยาลัยมคธ เมืองคยา รัฐพิหาร

8.  มหาวิทยาลัยออรังกบาด เมืองออรังกบาด รัฐมหาราษฏร์  

9.  มหาวิทยาลัยนาคปูร์  เมืองนาคปูร์  รัฐมหารัชตะ

10. มหาวิทยาลัยคุรุเกษตรา เมืองคุรุเกษตรา รัฐหรายนะ

11. มหาวิทยาลัยอัครา เมืองอัคร่า รัฐอุตตรประเทศ  

12. มหาวิทยาลัยกัลกัตตา    เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก 

13. วิศวภารตี ศานตินิเกตัน เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก

14. สัมปูรณานัน สันสกฤต เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ

15.  มหาวิทยาลัยออลาหาบาด เมืองออลาหบาด รัฐอุตตรประเทศ

16.  มหาวิทยาลัยไฮเดอราบาด เมืองไฮเดอราบาด  รัฐอันตรประเทศ ฯลฯ 

        มหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ร่วมกันอีกเป็นจำนวนมาก แต่โดยทั่วไปแล้วทุกมหาวิทยาลัยจะมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความสงบร่มรื่น เป็นธรรมชาติ  มีต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้  แต่ความโดดเด่นทางวิชาการนั้น ถ้ามองในแง่คนอินเดีย อาจจะไม่เหมือนคนไทยในแต่ละมหาวิทยาลัย  สำหรับคนไทยก็อาจจะมองแตกต่างกันเช่นกัน เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน 

                ในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในอินเดียของนักศึกษาไทย ก่อนอื่นจะพิจารณาค่าใช้จ่ายก่อน รองลงมาเรื่องวิชาการ ระยะเวลาที่ศึกษา และสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่  ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้ความนิยมทั้งจากคนอินเดียและคนไทยที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ๆ จะได้รับความนิยมมากกว่ามหาวิทยาลัยในเมืองเล็ก เพราะความเพียบพร้อมหลายอย่างที่แตกต่างกัน  เรื่องค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องแรกที่ต้องพิจารณา เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนและค่าครองชีพที่แตกต่างกัน  เรื่องวิชาการ ก็สำคัญ บางมหาวิทยาลัย ต้องวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้เฉพาะด้านก่อนเข้าเรียน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการก็สามารถเข้าเรียนได้ 

                สำหรับสาขาวิชาที่เป็นที่นิยมและยอมรับจากนักศึกษาไทยที่มาเรียนในอินเดียในมหาวิทยาลัยต่างๆ จะแตกต่างกัน  โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ ส่วนใหญ่จะมาศึกษาด้านพุทธศาสตร์  ปรัชญา  สันสกฤต ภาษาศาสตร์  รัฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา   ทุกสาขาวิชาที่กล่าวมามีสอนทุกมหาวิทยาลัยที่บอกไว้ แต่ว่ามีความโดดเด่นและเป็นยอมรับจากคนไทยที่แตกต่างกัน ดังนี้

- ด้านวรรณคดีอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยปูเณ่ ไฮเดอราบาด และไมซอร์

- ด้านภาษาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเดลี  มัทราส กัลกัตตา และไมซอร์ 

- ด้านพุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยฮินดู พาราณสี เดลี และมคธ

- ด้านปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยฮินดู พาราณสี  อัครา ปูเน่ มัทราส และคุรุเกษตรา

- ด้านการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยปัญจาบและเดลี 

- ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยยวาหระลาล เนห์รู (JNU) ออรังคบาดและพาราณสี 

- ด้านจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยออรังคบาด พาราณสี และนาคปูร์

- ด้านสันสกฤต ที่สัมปูรณานัน สันสกตฤ วิศวภารตี ศานตินิเกตันและมัทราส

-ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินที่มหาวิทยาลัยยวาหระลาล เนห์รู (JNU)มหาวิทยาลัยปัญจาบและเดลี 

        อย่างไรก็ตาม ในแต่ละมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เหมือนกัน แต่จะมีเนื้อหารายวิชาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายและการจัดการของแต่ละมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai Sangha Student Group University of Delhi(กพ.ด.)

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 321622
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 82  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

พรเทพ วรางค์นนท์
เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 09:56:08 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมาก

ขอบคุณมากครับสำหรับบันทึกนี้

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 10:02:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ พรเทพ วรางค์นนท์

ประเทศอินเดียปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและแต่งชาติ สนใจศึกษาต่อเป็นจำนวนมากครับ

หมูจ๋า
เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 11:42:11 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจทีเดียวค่ะอาจารย์ เลือกไม่ถูกเลยค่ะ แต่ถ้าจะให้หนูไปต้องบวชเท่านั้นค่ะท่าน

เอาส้มตำมาฝากค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 12:24:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ หมูจ๋า

การศึกษาที่อินเดียตอนนี้ มีคนไทยศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก

ไม่บวชหรอกครับ

วิทย์
IP: xxx.128.95.223
เขียนเมื่อ Sun Jan 03 2010 21:23:06 GMT+0700 (ICT)

ต้องการไปเรียนมวิทยาหาลัยในอินเดียทางด้านวิศวไฟฟ้า และวิศวอวกาศ

พอจะแนะนำได้ไหมครับว่ามหาวิทยาลัยไหนเด่นทางด้านที่ได้กล่าวไป นอก

จาก IIT ครับ

ขอบคุณครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 12:30:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณวิทย์

ตามที่คุณสนใจเรียนทางด้านวิศวไฟฟ้า และวิศวอวกาศนั้นผมแนะนำไปทางใต้ ม. ปูเณ่ ครับ

ที่นั่นเก่งหลายด้านครับ

วัชรพล
IP: xxx.27.60.205
เขียนเมื่อ Tue Jan 05 2010 15:14:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ตอนนี้ผมมีโครงการจะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่อินเดียเมืองพาราณสีครับ แต่จากที่อ่านแล้วเห็นว่าบางมหาวิทยาลัยจะมีความเด่นของคณะแตกต่างกัน ไม่ทราบว่าถ้าที่เมืองพาราณสี เป็นการศึกษาด้านไหนดีครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jan 05 2010 15:22:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ วัชรพล

มีความตั้งใจว่า จะไปเรียนที่พาราณสี ไม่ทราบว่าติดต่อใครหรือยัง อายุเท่าไรแล้ว เพราะปซตรีอินเดียจำกัดอายุ รู้สึกว่าจะไม่เกิน ๒๑ ปี

ที่พาราณสี มีเด่นหลายคณะ แต่คณะที่คนไทยนิยมเรียนมี ด้านพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สันสกฤต ประวัติศาสตร์ ครับผม

Nu ~ Linn
IP: xxx.128.40.218
เขียนเมื่อ Thu Jan 07 2010 21:51:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อย นะค่ะ ถ้าอยากจะเรียน ด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษ เลือกเรียนที่ไหนดีค่ะ ระหว่างมหาลัยปูเน่ที่ กับ เดลี สองแห่งนี้แตกต่างกันยังไงแล้วเรียนที่ไหนดีกว่าตอนนี้ กำลังวางแผนจะไปศึกษาต่อกำลังหาข้อมูลอยู่ค่ะ แต่ยังไม่รุ้ ว่าจะเลือกยังไงดี ไม่ค่อยมีความรุ้เรื่องมหาลัยเท่าไรหรือมีมหาลัยอื่นแนะนำอีก ยังไงรบกวนถามหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Nu ~ Linn
IP: xxx.128.40.218
เขียนเมื่อ Thu Jan 07 2010 21:53:41 GMT+0700 (ICT)

อีกนิดค่ะ ลืมม เรียนต่อปริญญาโท นะค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jan 08 2010 18:55:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ Nu ~ Linn

ถ้าสนใจเรียนด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษ ผมแนะนำให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนิวเดลีครับ เพราะที่นี้เขามีชื่อเสียง นักศึกษาไทยจบหลายคน

  ส่วนปูเณ่ ก็ดี ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี

ส่วนที่อื่นด้านวรรณคดีอังกฤษไม่ค่อยดังน่ะครับ

Nu ~ Linn
IP: xxx.142.63.99
เขียนเมื่อ Fri Jan 08 2010 23:21:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ... สำหรับคำ แนะนำ( M.A. in English ) และพอดีว่ามีเพื่อนเรียนอยุ่ที่ ปูเน่ด้วย ถ้ามหาลัยที่ปูเน่ดี ก็คิดๆ อยุ่อะค่า เลือกไม่ถุก เลย หะๆ ที่ไหนก็อยากเรียนทั้งคู่ ขอบคุณมากนะค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sat Jan 09 2010 18:47:49 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ Nu ~ Linn

ถ้ามีเพื่อนอยู่ปูเณ่ ก็ควรไปที่นั่น การเรียนอินเดีย มีเพื่อนอยู่ปลอดภัยดีน่ะครับ

Nu~ Linn
เขียนเมื่อ Sat Jan 09 2010 20:50:09 GMT+0700 (ICT)

รับ ทราบค่ะ

Nu~ Linn
เขียนเมื่อ Sat Jan 09 2010 21:00:39 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอาจาร์ย มากนะค่ะ .. ได้ยินมาว่ารัฐบาลอินเดียรับสมัครสอบชิงทุนไปเรียนต่อด้วยค่ะ อาจาร์ยพอจะทราบหรือเปล่าค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Jan 10 2010 08:42:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครัยNu~ Linn

รัฐบาลอินเดียให้แก่นักศึกษาไทย สามารถสอบถามได้ที่สถานทูตอินเดีย เรียกว่าทุนICCR เปิดช่วงนี้ครับ มกราคม -กุมภาพันธ์ ต้องสอบครับ

IP: xxx.142.127.46
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 22:59:21 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้สอบถามแล้วว ลองสอบดูค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 11:52:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

สอบทุนไปเรียนที่อินเดียหรือครับ

ขอให้โชคดีน่ะครับ

Nu~ Linn
IP: xxx.128.10.94
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 17:59:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ,,, รบกวนหน่อยนะค่ะอยากทราบว่า รูปถ่ายขนาดพาสปอตนี่ ขนาดเท่าไรค่ะ กี่นิ้ว??

พอจะทราบไหมค่ะ แล้วถ้าจะลองสอบทุน พอจะมีอะไรแนะนำบ้างปไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 10:10:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ Nu~ Linn

รูปถ่ายขนาดพาสปอตนี่ ไม่ต้องเตรียมไปครับ นำบัตรประชาชนไปใบเดียว ไปที่กองทำหนังสือเดินทาง แถๆ สายใต้ เก่า น่ะครับ

๓ วันก็ได้แล้ว

เรื่องสอบทุนICCR ผมไม่เคยสอบครับ

ทราบจากรุ่นน้องบอกว่าก็สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ว่าทำไมไปเรียนอินเดีย เกี่ยวประวัติการศึกษา ความสนใจ

ขอให้โชคดีน่ะครับ

Nu~ Linn
IP: xxx.128.44.12
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 09:54:03 GMT+0700 (ICT)

อ๋อ ค่ะ ขอบคณ มากกกกก ค่า

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 12:07:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี Nu~ Linn

เอาใจช่วยครับ ขอให้โชคดี ได้เดินทางไปอินเดียในเร็วๆๆนี้

chicky
IP: xxx.47.237.234
เขียนเมื่อ Wed Jan 20 2010 21:04:21 GMT+0700 (ICT)

รบกวนถามหน่อยเกี่ยวกับทุน iccr หน่อยคะ

พอจะทราบรึป่าวคะว่าทุนนี้เค้าสอบแค่สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเท่านั้นรึป่าวคะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jan 22 2010 09:09:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับchicky

รายละเอียดเกี่ยวกับศึกษาเพิ่มเติมที่นี้ทุน iccr 

     เดือนมกราคมที่จะถึงนี้ก็จะเป็นฤดูการแห่งการแจกทุนของรัฐบาลอินเดีย (India) แล้วนะค่ะ The Indian for Culture Relations หรือที่เราเรียกว่า ทุน ICCR จะมอบทุนให้นักศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลก(ประเทศโลกที่ 3) เข้าไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ทุกสาขา ยกเว้น สาขาแพทย์ทั้งหลาย ในส่วนของประเทศไทยนั้นจะมอบทุนให้บุคคลทั่วไปประมาณ 10 ทุน และข้าราชการอีก 4 ทุน

           ทุน ICCR ต่างจากทุนอื่นๆโดยทั่วไปหลายอย่าง เช่น ไม่ต้องกลับมาใช้ทุนอีกเป็นทุนที่ให้เปล่า (อะไรจะดีไปกว่านี้ไม่มีแล้ว) และไม่ดูผล TOEIC หรือ TOEFL เพราะเขาจะมีการทดสอบโดยการสอบภาษาอังกฤษ Grammar และ Writing ด้วยข้อสอบของเขาเอง และสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโดยท่านทูต และเจ้าหน้าที่ประมาณ 2-3 คนนั่งสัมภาษณ์เราด้วยสำเนียงที่เป็นภาษาอังกฤษชัดเจน เข้าใจง่าย (สำเนียงอังกฤไม่ต้องกังวลว่าจะฟังไม่รู้เรื่อง ซึ่งไม่จริงโดยเด็ดขาด เพราะ คนอินเดียที่ก็เหมือนคนบ้านเรา ที่พูดสำเนียงไม่เหมือนกัน

     จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าความยากเย็นอย่างยิ่งในการสมัครทุนคือการเตรียมเอกสาร ซึ่งมีหลายๆคนต้องพลาดโอกาสอันดีนี้ไปเพราะเอกสารไม่พร้อม จึงอยากจะขอแนะนำการเตรียมเอกสาร ดังนี้

     1. ไปขอรับเอกสารการสมัครที่ห้อง 109 สถานทูตอินเดีย จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งโชคดีที่เป็นคนไทย ชื่อ คุณ พรพิมล หรือจะ print out จากhttp://www.iccrindia.org/scholarships.htm ซึ่งจะมีประมาณ 35 หน้า

         2. นำเอกสารมาเปิดดูทุกหน้าอ่านให้เข้าใจโดยละเอียดนะคะ ในช่องที่ต้องใส่ชื่อมหาวิทยาลัย ขอให้เลือกจากรายชื่อของมหาวิทยาลัยที่เขามีรายชื่อแนบไว้ให้แล้วซึ่งมีมากกว่า 300 มหาวิทยาลัย ซึ่ง ก.พ.รับรอง แน่นอน
ในใบสมัครเขาจะให้ระบุชื่อมหาวิทยาลัย 3 อันดับ และต้องระบุสาขาด้วย ขอแนะนำว่าให้เลือกใส่ชื่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการสองอันดับแรก ส่วนอันดับสุดท้ายให้ใส่ว่า Any University และในหน้าที่ จะมีแบบฟอร์มการตรวจโรค ให้เรานำแบบฟอร์มนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

        หลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นำเอกสารไปถ่ายสำเนาอีก 6 ชุด แล้วค่อยมาแปะรูปถ่ายไว้ที่หน้าเอกสาร จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนซ้ำ แล้วนำไปยื่นที่

สำหรับเอกสารสำหรับสมัครเป็นนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เรื่อง...ศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย

สถานทูตอินเดีย
สุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 258-3000 - 5, (02) 258-4199

         แล้วก็รอเขานัดไปสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
        ประกาศผลประมาณเดือน กรกฎาคม หรือก่อนที่มหาวิทยาลัยของเราจะเปิดสอน

 

 

 

 

 

 

ผีเสื้อรา๓รี
IP: xxx.49.138.251
เขียนเมื่อ Mon Feb 08 2010 18:20:02 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่เปิดสอนเกี่ยวกับ รัฐศาสตร์ อยากทราบว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนดี ขอผู้รู้ช่วยบอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Feb 09 2010 11:19:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ผีเสื้อรา๓รี

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์

แต่ละมหาวิทยาลัยไม่เท่ากันครับ ป.โท ค่าเทอม ประมาณปีละ ๒๕,๐๐๐ รูปี ป.เอก ประมาณ ๓ - ๔ แสน ครับ (ราคานี้เป็นเพีงแค่ประมาณ เท่านั้นต้องสอบถามทางนักศีกษาที่กำลังศึกษาอีกครั้งครับ)

ถ้าสนใจด้านรัฐศาสตร์ ก็แนะนำที่ ม. นิวเดลี พาราณสีและ ปูเณ่ครับผม

พัช
IP: xxx.142.26.203
เขียนเมื่อ Wed Mar 03 2010 17:01:58 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ ไม่ทราบว่าม.มคธ ดีมั้ยค่ะ พอดีสนใจอยากไปเรียนค่ะ ได้อ่านจากเวปบอร์ดมาดูเหมือนว่าจะไม่ยากน่ะ และค่าเทอมก็ไม่แพง และอีกอย่างค่ะ ไม่ทราบว่าเมื่อจบมาแล้ว เค้ายอมรับไม่ค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Mar 04 2010 11:19:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ พัช

การเรียนที่มคธนั้นจะยากหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะที่เรียน บ้างครั้งอาจต้องใช้เวลาในการสมัครและเรียน

ค่าเทอมถ้าจะเทียบกับเมืองไทยนั้นประเทศอินเดียจะถูกกว่า เพราะที่นั้นจะส่งเสริมให้คนมีการศึกษาสูงๆ คนต่างชาติจึงได้รับอานิสงส์ด้วย

ปัจจุบันนี้มีคนไทยจบมาทำงานในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และได้รับการยอมรับ ใหม่ๆอาจไม่ยอมรับ แต่เมื่อทำงานแล้วประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าผู้ที่จบมาจากที่อื่นครับ

พัช
IP: xxx.142.26.203
เขียนเมื่อ Thu Mar 04 2010 17:16:57 GMT+0700 (ICT)

1 อาจารย์ค่ะ ถ้าเรียนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นี่ยากมั้ยค่ะ ใช้เวลาสมัครเท่าไร ถึงเราสามารถเริ่มทำวิจัยได้ค่ะ

2 มีคนแนะนำว่าที่มหาลัยมคธน่ะ จะมีพระสงฆ์ คอยดูแลแนะนำช่วยเหลือคนไทยอย่างดีน่ะ ไม่ทราบว่ามหาลัยอื่นมีแบบนี่มั้ยค่ะ

3 พอดีหนูไม่เก่งภาษาน่ะ จะมีปัญหามั้ยค่ะ จำเป็นต้องเรียนภาษาเพิ่มมั้ย

4 เรียนเอกที่อินเดียกับไทย อันไหนดักว่ากันค่ะ

5 พอดีเคยอ่านเวปบอร์ดน่ะ มีดร.คนนึงเค้าเขียนว่า เรียนเอกที่อินเดียจบภายใน สองปี สองแสนห้า รวมทุกอย่าง ทั้งค่าจัดเก็บวิทยานิพนธ์ ไม่ต้องไปอยู่ที่อินเดีย มีพ่อหลวงคอยดูแลและเค้ายืนยันว่าจบแน่นอนค่ะ เชื่อได้มั้ย

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Mar 04 2010 20:23:57 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับพัช

 ผมขอตอบคำถามเป็นข้อครับ

๑.การเรียนรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับม.มคธ ยากพอสมควร แต่ก็พอเรียนได้ เราจะเริ่มทำวัยหลังจากที่ไปลงทะเบียนเป็นนิสิต

๒. การเรียนที่อินเดีย ส่วนมากพระจะเป็นผู้ดูแลให้ ทุกเมืองจะเป็นลักษณะนี้เนื่องจากในอดีตผู้ที่ไปอินเดียส่วนจะเป็นพระ ดังนั้นอาจารย์ที่อินเดียจึงคุ้นเคยกับพระนักศึกษาไทย

๓.การเรียนที่อินเดียภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญ เราสามารถไปเรียนเพิ่มเติมได้ที่อินเดีย

๔. การเรียนที่อินเดียจะได้ประสบการณ์ทางด้านภาษา ค่าใช้จ่ายไม่แพงครับ

๕.ไม่ทราบว่าอ่านจากเว็ปบอร์ดไหน การจะเชื่อใครขอให้ศึกษาให้ดี ลองติดต่อกับพระไทยในอินเดียเพื่อหามูลก่อน สามารถดูจากเรื่องจากเรื่องสมาคมนักเรียนไทยในอินเดีย  ส่วนเรื่องอื่นไม่ขอแสดงความคิดเห็น การเรียนต้องเดินทางไปอินเดียด้วยตัวเองครับ

พัช
IP: xxx.142.26.203
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 09:31:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอาจารย์ที่ตอบมากค่ะ พัชขอถามต่อน่ะค่ะ

1 แล้วมหาวิทยาลัยอะไร ที่จบง่าย ยุ่งยาก

2 ถ้าจบโทรัฐศาสตร์ แล้วจะเรียนเอกด้านบริหารด้สนมั้ยค่(จบตรี บริหาร)

3 เรื่องเวปบอดค่ะ http://talk.mthai.com/topic/95355

4 คือว่าตอนนี้กำลังทำงานและรอสอบคอมฯของโทน่ะค่ะแต่อยู่ต่างจังหวัด พัชจะเตรียมตัวเรียนที่อินเดียโดยการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างจังหวัดก่อนจะดีมั้ยค่ะ

5 อาจารย์จบที่ไหนมาค่ะ คณะอะไร

6 ถ้าอาจารย์อ่านเวปบอร์ดแล้วรบกวนแสดงความคิดเห็นและนำด้วยค่ะ

ปล.อยากเรียนต่อเอกมากๆๆๆๆๆๆๆ

อีกอย่าง เค้าบอกว่าเรียนเอกที่มาเลเซียก็ดน่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 10:25:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ พัช

ผมขอตอบเป็นประเด็นดังนี้ครับ

1 การศึกษาที่อินเดียนั้น ถ้าจะว่าง่ายหรือยากนั้น ไม่สามารถบอกได้ ขึ้นอยู่เรื่องที่เราจะทำและอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยในอินเดียการเรียนจะมีลักษณะเดียวกัน คือไม่มีการเข้าห้องเรียน มีแต่การเข้าพบและเสนองาการเขียนวิทยานิพนธ์ครับ

2 ถ้าจะเรียนเอกด้านบริหาร ก็ได้ครับ

 3 เวป http://talk.mthai.com/topic/95355 ผมได้แล้ว มีคนส่งมาให้แล้ว สำหรับท่านผู้นี้ผมไม่ทราบว่าเป็นใคร ถ้าเห็นโฆษณาเบอร์โทรศัพท์ หลายเว็ป ไม่ทราบวัตถุประสงค์การลงโฆษณาครับ

4 การเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นครับ ถ้าจะเรียนปริญญาเอก

5 ผมจบป.โทที่พาราณสี จบภาษาฮินดีที่อาครา และจบ ป.เอก มคธ (เรียน๕ปี) ครับผม

6 ตอบในข้อที่ ๓ แล้ว ไม่ขอวิจารณ์เรื่องนี้ เป็นความประสงค์ของผู้ที่เขียนบล็อค ไม่ทราบว่าต้องการอะไร ส่วนผมเขียนบล็อคนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนเท่านั้น ไม่ได้พาใครไปเรียน มีแต่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันเท่านั้นจึงจะพาไปเรียน เมื่อผมพาไปทุกคนต้องดำเนินการเอง ทุกอย่าง

     ปล.ถ้าอยากเรียนต่อเอกจริงก็คงได้ไปแน่นอนครับ ถ้าติดต่อใครไม่ได้ ผมจะให้ติดต่อกับอาจารย์ที่อินเดียโดยตรงได้ครับ ขอย้ำอีกครั้งผมไม่ได้ทำธุรกิจการศึกษา ผมไม่ได้พาใครไปเรียน ผมจะไปอินเดียเมื่อต้องการไปไหว้พระแล้วจะบอกคนที่เรียนว่าจะไปกับผมหรือไม่ ถ้าไปผมจะพาไปด้วย แต่เมื่อถึงคุณต้องดำเนินการเอง ถ้าคุณเจรจาไม่สำเร็จผมจะช่วย ขอบคุณสำหรับคำถาม อีกอย่าง

การเรียนเอกที่มาเลเซีย ผมไม่มีข้อมูลครับผม

patty
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 10:53:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่ตอบคำถาม มากๆเลยค่ะ (พัช)

ขอให้อาจารย์โชคดี มีความสุขค่ะ

ปล. เรียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมไหน ดี (พัชคงไม่ได้ไปเรียนที่อินเดียค่ะ)

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 10:59:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับพัช

ยินดีให้ความเชื่อเหลือ

ปล. เรียนภาษาอังกฤษ อยากเรียนหลักสูตร การสนทนาเป็นหลัก และหลักการเขียน เพื่อประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ครับ

การสนาทนา ภาษาอังกฤษ แบบอินเดียอาจฟังยากสักนิดครับ

มีอะไรก็เข้าไปทักทายใน msn kamnak2507@hotmail.com ได้ แต่ไม่ได้ออนทุกวัน

patty
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 11:35:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

อยากเห็นหน้า อาจารย์จัง ใจดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 11:56:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ patty

เข้าไปทักทายใน msn kamnak2507@hotmail.com ได้

ยินดีให้ข้อมูล หรือสอบถามได้ทางอีเมล์ครับ

ที่นี่ไม่สะดวกเนื่องจากเป้นเว็ปสาธารณะครับ

สาระ
IP: xxx.9.97.92
เขียนเมื่อ Mon Apr 12 2010 20:14:11 GMT+0700 (ICT)

ผม มาตามคำเรียกร้องแล้วคำ คุณพัช เห็นบอกอยากคุยด้วย ผมกำลังเรียนปริญญาเอกทางไกลที่อเมริกาอยู่ครับ กพ.ไม่รับรองครับ แต่ไม่สนใจประเด็นนี้ครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Mon Apr 12 2010 20:40:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ สาระ

น้องพัช ทราบแล้วเปลี่ยน คุณสาระ มารายงานตัวแล้ว

กำลังเรียนปริญญาเอกทางไกลที่อเมริกาอยู่ครับ นั้นไม่ทราบรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณมาก

nong
IP: xxx.130.135.43
เขียนเมื่อ Sat Apr 17 2010 08:51:47 GMT+0700 (ICT)

สนในเรียน ป.เอกด้าน คอมพิวเตอร์ ที่อินเดียพอมีรายละเอียดไหมครับ ที่ค่าจ่ายไม่แพงมาก ขอบคุณครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sat Apr 17 2010 10:57:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับnong

  ตามที่คุณสนในเรียน ป.เอกด้าน คอมพิวเตอร์ ที่อินเดียผมขอแนะนำลองศึกษาข้อมูลที่   UNIVERSITY OF MYSORE (คลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่)

D.No : 597 BOGADILAYOUT ,

II STAGE II CROSS BEHIND REGIONAL COLLEGE,

MYSORE - 570 006, INDIA

nong
IP: xxx.147.45.60
เขียนเมื่อ Sun Apr 18 2010 13:46:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณฤทธิชัย มากครับ

ขอถามเพิ่มเติมนะครับ

1. ถ้าผมอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับการไปเรียนต้องติดต่อยังไงครับ

2. ต้องไปอยู่ที่อินเดียเลยไหมครับ

3. ค่าใช้จ่ายแพงไหมครับ

 

หลิน
IP: xxx.53.155.137
เขียนเมื่อ Sun Apr 25 2010 11:17:34 GMT+0700 (ICT)

ถ้าสนใจเรียนด้าน Design หรือ creative ประมานนี้อ่ะค่ะ

ควรจะไปเมืองไหน แล้วมีพวกมหาวิทยาลัยแบบอินเตอร์

ที่ไหนดีค่ะ

แล้วค่าเทอมตกเท่าไรค่ะ

studyhelper.net
IP: xxx.96.91.205
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 13:41:16 GMT+0700 (ICT)

ผู้ช่วยทางการเรียนรู้สู่อินเดีย >>> เรียนต่ออินเดีย นึกถึง studyhelper.net

บริการข้อมูลและ ข่าวสารการศึกษาต่อประเทศอินเดีย ดื่มด่ำกับข้อมูลที่มากมาย จุใจและเต็มอิ่ม

ทั้งข่าวสารทางการศึกษาและท่องเที่ยว อย่างจริงใจและจริงแท้แน่นอน

มาร่วมพูดคุยกับเราได้ Studyhelper.net ยินดีให้บริการค่ะ

ติดต่อ webmaster@studyhelper.net

MSN : studyhelper@windowslive.com

ขณะนี้ทาง studyhelper.net เปิดสอนภาษาอังกฤษทาง skype ฟรี

ทุกๆ วันอาทิตย์เวลา 20.30 -21.30

ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วม ห้องเรียนภาษาอังกฤษ English on Skype

โดย add skype name มาที่ studyhelper

แล้วเจอกันค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 17:55:45 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณstudyhelper.net

ที่มาแบ่งปันความรู้กัน

IP: xxx.9.144.176
เขียนเมื่อ Wed Aug 18 2010 00:28:44 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบข้อมูลการเรียนต่อ ป.โท ที่มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ครับ สาขาวิชาปรัชญา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และอื่นๆครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Wed Aug 18 2010 21:04:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ต้องขออภัยผมไม่มีข้อมูล ม. วิศวภารติ ป. โท สาขาวิชาปรัชญา ปี 2011

 ลองติดต่อที่VIP INTERNATIONAL BOY' HOSTEL (Thai Students)
SHYAMBATI, SANTINIKETAN W.B.-731 235, INDIA
(+91) (03463) 52751 ext. 412
E-mail: gitanjalimail@yahoo.com

 หรือ ดูที่http://www.santiniketan.com/

 

IP: xxx.183.112.19
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 19:50:55 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียน สาขาวิชาปรัชญา ป.โท ขอคำแนะนำด้วย ว่าควรเลือกเรียน มหาวิทยาลัยใดดีในประเทศอินเดีย ปูเน่ เดลี พาราณาสี

สามมหาลัย มหาลัยใดเด่นด้านปรัชญามากกว่ากัน

นานา ณ ลานจันทร์
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 20:21:00 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • ได้รับความรู้จากบันทึกนี้ จากการตอบคอมเม้นท์ของอาจารย์ ตรงกับที่ต้องการข้อมูลค่ะ
 • คือ ลูกชายของครูอิง เค้ามีความฝันอยากสอบชิงทุนเพื่อไปเรียนต่อคอมพิวเตอร์ที่อินเดีย
 • ครูอิงไม่ทราบข้อมูลอะไร ทราบจากลูกว่าที่อินเดียเขาเก่งทางคอมพิวเตอร์
 • แต่ลูกชายครูอิงเพิ่งจะจบ ม.3 เองค่ะ เขาวางแผนไว้หน่ะค่ะ
 • ก็ดีใจว่าลูกมีความคิดเป็นของตัวเอง ก็อยากทำให้ความฝันของเขาเป็นจริง  
 • ครูอิงก็ลอง ๆ หาข้อมูลดูว่า ครูอิงจะต้องเตรียมอะไรให้ลูกบ้าง
 • เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์พอจะมีคำแนะนำบ้างมั้ยคะ
RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 22:23:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับผู้ไม่แสดงตน

ตามที่คุณอยากเรียน สาขาวิชาปรัชญา ป.โท และขอคำแนะนำว่าควรเลือกเรียน มหาวิทยาลัยใดดีในประเทศอินเดีย ปูเน่ เดลี พาราณาสีนั้น

ถ้าเลือกแบบเรียนในมหาวิทยาลัยทันสมัยก็ที่นิวเดลี ถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนักปรัชญาก็ พาราณสี

ที่ปูเน่ ก็ดีครับ นักศึกษาไทยมีศึกษาคณะปรัชญาทั้ง๓ มหาวิทยาลัย ที่มีผู้ศึกษามากก็เป็นพาราณสีครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 22:36:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอิงจันทร์ ณ. เรือนปั้นหยา

ขอบคุณที่ชื่นชมบล็อคนี้

■การที่ ลูกชายของครูอิง มีความฝันอยากสอบชิงทุนเพื่อไปเรียนต่อคอมพิวเตอร์ที่อินเดียเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ

■ถ้าต้องการเรียนคอมพิวเตอร์ที่อินเดียก็ต้องเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษให้ดีครับ

■อินเดียที่เด่นทางด้านภาษาอังกฤษก็มีทางด้านเมืองบังคลอร์ครับ

■ยังมีเวลาในการหาข้อมูลและเตรียมตัวครับ

■จะไปเรียนปริญญาตรีก็ดีครับ

ประกายเกียรติ
IP: xxx.49.192.215
เขียนเมื่อ Mon Sep 13 2010 21:30:44 GMT+0700 (ICT)

จบศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษอยากไปเรียนต่อที่อินเดีย อยากทราบว่ามี มหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษครับ? ขอบคุณล่วงหน้า

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Sep 14 2010 21:14:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ประกายเกียรติ

จบศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษอยากไปเรียนต่อที่อินเดีย ถ้าสนใจเรียนภาษาอังกฤษ ก็ขอแนะนำที่นิวเดลีครับ เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาไทยครับ หรือที่มหาวิทยาลัยพาราณสี หรือปูเณ่ ครับ

กัณ
IP: xxx.90.19.141
เขียนเมื่อ Thu Sep 30 2010 10:06:29 GMT+0700 (ICT)

ต้องการส่งลูกสาวไปเรียน ที่อินเดีย ตอนนี้เรียนอยู่เมืองไทย อยู่ Year 6 ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำโรงเรียน หญิงล้วน ที่ดีๆ ให้ได้ไหมครับ ผม กำลัง สนใจ โรงเรียน Mussoorie International School ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูลไหมครับ

ขอบพระคุณครับ

ยอดดอย
IP: xxx.174.211.120
เขียนเมื่อ Thu Oct 28 2010 20:55:27 GMT+0700 (ICT)

แนะนำให้ไปเรียนที่Auckland House School เมือง Shimla เป็นโรงเรียนเก่าสมัยอังกฤษดูได้ในWebsite

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Oct 29 2010 00:46:19 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับยอดดอย ที่มาแบ่งบันความรู้กันครับ

สุนีย์ ภัทรชีวกุล
IP: xxx.12.74.246
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 16:22:02 GMT+0700 (ICT)

มีเรื่องจะขอคำแนะนำ คือขณะนี้ลูกกำลังเรียนระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณ

เดือนมีนาคม 2554 และประสงค์จะส่งไปเรียนระดับป.โท ด้าน MCA ที่มหาวิทยาลัยปูเน่ แต่จะเดินทางไปประมาณกลางเดือน

มีค.54 เพื่อไปเรียนคอรส์ภาษาอังกฤษก่อน แล้วก็จะสมัครเรียน ป.โท เลย ขอคำแนะนำสถานที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะ

พร้อมด้วยค่าใช้จ่าย ตลอดจนการเดินทางด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สุนีย์ ภัทรชีวกุล

เบอร์โทรศัพท์ 086 2933067

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 23:34:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับสุนีย์ ภัทรชีวกุล

ตามที่คุณประสงค์จะส่งไปเรียนระดับป.โท ด้าน MCA ที่มหาวิทยาลัยปูเน่ แต่จะเดินทางไปประมาณกลางเดือน

มีค.54 เพื่อไปเรียนคอรส์ภาษาอังกฤษก่อน แล้วก็จะสมัครเรียน ป.โท เลย ขอคำแนะนำสถานที่เรียนภาษาอังกฤษ

พร้อมด้วยค่าใช้จ่าย ตลอดจนการเดินทางด้วยนั้น ต้องขออภัย ผมจบมาหลายปีแล้ว ผมไม่มีข้อมูล

ผมเคยเจอนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ปูเน่ และอีเมลืผมไว้ เมื่อผมเจออีเมล์จะนำอีเมล์มาแจ้งให้ทราบ แล้วลองติดต่อสอบถามกันเองนะครับ

วิลาวัลย์
IP: xxx.89.221.128
เขียนเมื่อ Tue Nov 30 2010 07:55:07 GMT+0700 (ICT)

ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ ถ้าหากจะไปเรียนต่อปริญญาโท ด้านกฎหมายจะไปเรียนที่ไหนดีค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Dec 03 2010 14:43:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ วิลาวัลย์

แนะนำให้ไปนิวเดลี ซึ่งมีชื่อเสียงมาก หรือจะไปปูเณ่ ก็ได้ครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 16:16:23 GMT+0700 (ICT)

ขณะนี้ในประเทศไทย มีผู้จบจากมหาวิทยาลัยมคธเป็นจำนวน จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมคธ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นี่

หนุ่ม
IP: xxx.87.14.150
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 22:29:01 GMT+0700 (ICT)

ถ้าอยากเรียนต่อด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ป. ตรี มีที่ไหนน่าสนใจบ้างครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jan 20 2011 12:57:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณหนุ่ม

ไม่ทราบอายุเท่าไร อินเดีย เรียนป.ตรี อายุต้องไม่เกิน ๒๑ ปี

ขอแนะนำเรียนที่นิวเดลี ดีที่สุดครับ

PAM
IP: xxx.28.35.196
เขียนเมื่อ Tue Apr 26 2011 23:24:39 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนต่อทางด้าน Textile มีมหาวิทยาลัยไหนของอินเดียแนะนำมั้ยคะ

jasmin
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 13:38:51 GMT+0700 (ICT)

สวสัดีค่ะอาจารย์ คือ พอดีลูกสาวสนใจจะสมัครทุนอินเดีย ปี 2011-2012 แต่ตอนนี้กำลังเรียน ป.ตรีที่ ธรรมศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันอกเฉีัยงใต้ศึกษา ตอนนี้ขึ้น ปี 2 ไม่ทราบว่าจะสมัครขอรับทุนได้ใหม หากสมัครได้ จะเรียนที่มหาลัยไหนดี คือเค้าสนใจด้านประวัติศาสตร์นะค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 14:18:29 GMT+0700 (ICT)
 สวัสดีครับ

ทุนอินเดีย เรียกว่าทุนICCR สอบถามได้ที่สถานทูตอินเดีย ถ้าสนใจประวัติศาสตร์ น่าจะไปนิวเดลี  หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์อินเดียศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ได้ครับ

jasmin
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 14:50:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Wed Jun 08 2011 08:47:50 GMT+0700 (ICT)

 สวัสดีครับjasmin

ข้อมูลเพิ่มเติม

อินเดียมอบทุนน.ศ.ไทยวุฒิปริญญาตรี –เอก

ek
IP: xxx.230.53.177
เขียนเมื่อ Mon Jun 27 2011 23:02:51 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีคับ

คือว่าผมสนใจจะเรียนป.เอก ที่มคธ แล้ว กพ.รับรองแล้ว เวลาสมัครงานจะมีปัญหาอย่างอื่นไหมคับ คือผมสอนที่มหาวิทยาลัย แล้วเหมือนบางคนเขาว่า สกอ.เขาไม่รับรอง แล้วถ้าผมจะไปเรียนจะมีปัญหาไหมคับ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยคับ

ขอบคุณคับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jun 28 2011 09:18:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณเอก

การเรียนที่ มคธ นั้น เมื่อเรีนจบแล้วสามารถนำผลการศึกษาไปแจ้งที่กพ.ได้ครับ

เขาจะออกหนังสือรับรองให้ครับ

ปัญญพร
IP: xxx.205.39.96
เขียนเมื่อ Fri Mar 23 2012 15:55:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

น้องชายสนใจไปเรียนต่อป.โทที่อินเดียด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

แต่สุขภาพไม่ดี (มีโรคประจำตัว) จะสามารถเรียนได้หรือไม่ค่ะ?

ถ้าได้ มีมหาวิทยาลัยใดบ้าง

และป.โทคณะภาษาศาสตร์กับคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพาราณสีดีไหมค่ะ

กรุณาแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อนุชา
IP: xxx.206.46.244
เขียนเมื่อ Fri Mar 23 2012 21:31:40 GMT+0700 (ICT)

พี่คับผมอยากไปเรีนนในด้านศิลปกรรม ออกแบบนิเทศฯอะคับ ผมดูมาสองมหาลัยคือ อารีกา amu กับบังกาลออะคับแต่ที่amu เป็นมหาลัยมุสลิมไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าได้ไหมอะคับมีที่อื่นที่ดีกว่าสองมอนี้ไหมคับแล้วค่าใช้จ่ายแบบถูกๆอะคับ

เรียน อาจารย์ฤทธิชัย แกมนาค ที่เคารพ
IP: xxx.180.30.44
เขียนเมื่อ Fri Jun 22 2012 10:42:42 GMT+0700 (ICT)

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ เกียวกับรายละเอียด ในการศึกษาต่อที่ ประเทศอินเดีย ผมมีความใฝ่ฝันมากที่จะไปเรียนที่อินเดีย ตั้งแต่จบปริญญาตรีแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลที่ไหน จนกระทั่งไปเจอกับอาจารย์ ที่ท่านสอนวิชาปรัชญา ท่านก็ได้แนะนำว่ามาที่อินเดียก็ได้ เพราะอาจารย์เองก็จบจากที่นั้นเหมือนกัน แต่ก็ติดปัญหาเรื่องภาษา อังกฤษ และเมื่อผมจบปริญญาตรีแล้ว ผมก็ลังเลว่าจะต่อโทด้านไอทีหรือเปล่า เพราะปริญญาตรี ผมก็จบไอทีมาตั้งแต่ต้น แต่ก็นั้นแหละยังกังวลเรื่องของภาษาเหมือนเดิม กลัวสู้คนอินเดียไม่ได้ ผมเลยตัดสินใจตอนนั้นว่าต้องหางานทำก่อนอันดับแรกคือเป็นคุณครู แต่ผมไม่มีวุฒิครู ผมเลยตัดสินใจเรียนเอาวุฒิอีกใบที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อที่จะได้ มีวุฒิทางด้านการศึกษาและสามารถสอบเป็นคุณครูได้ แต่ก็ยังไม่ได้เป็นคุณครูอยู่ดี อ่านหนังสือสอบก็แล้ว ติวกับเพื่อนก็แล้ว พอสอบเพื่อนเขาสอบได้ เรากลับไม่ได้เลยท้อใจ ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเบนเข็มทิศชีวิต แบบกระทันหัน คือ การเรียนต่อให้จบการศึกษา ที่หวังไว้ ผมเลยตัดสินใจลงเรียน รัฐศาสตร์ อีกใบ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตอนนี้เหลือ 4 ตัว ก็จะบสำเร็จการศศึกษาแล้วครับอาจารย์ และควบคู่กันอีกใบคือ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ และคิดว่าถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วผมอยากจะต่อป.เอก ด้านรัฐศาตร์ เหมือนกัน ผมสนใจมากที่จะมาต่อที่อินเดีย และผมก็มีโอกาสอ่านบทความของอาจานย์ ฤทธิชัย ฯ อยู่บ่อยครั้ง เลยมีความสนใจมากที่จะมาเรียนต่อที่นี้ เลยอยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์ด้วยนะครับ มีเรื่องราวความเคลื่อนไหว อย่างไรก็แนะนำผมด้วย ส่วนผมถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ก็คงจะต้องคำปรึกษาจากอาจรย์ด้วยเช่นกัน หวังว่าอาจารย์ คงจะไม่รังเกียจนะครับนะครับ สุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้ ฉบับหน้าว่ากันใหม่นะครับ ยังไงก็กรุณาตอบจดหมายผมด้วยนะครับ ขอบพรคุณล่วงหน้าครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 22 2012 14:50:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับปัญญพร

ตามที่คุณถามเรื่องน้องชายสนใจไปเรียนต่อป.โทที่อินเดียด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นั้นมีเรียนที่เมือง Bangalore ในอินเดียจัดเป็นเมืองการศึกษา และเมืองแห่ง IT ระดับโลก (IT Hub) มีผลงานโดดเด่นมากมาย อาทิ Hotmail และการแก้ปัญหา Y2Kรวมทั้งยังเป็นแหล่ง Out source ด้าน IT ที่ใหญ่ที่สุดแห้งหนึ่งของโลก ดังนั้นจึงไม่แปลกนักที่จะมีผู้สนใจมาเรียนต่อด้าน IT ที่เมืองบังกาลอร์มากมาย ทั้งจาก ประเทศในเอเชีย ยุโรป หรือ แม้กระทั้ง อเมริกา สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ในอินเดีย แบ่งออกเป็นสองสาขาหลักๆ คือ

 1. ด้านการเขียนโปรแกรม จะเน้น การเขียนโปรแกรม ภาษาต่างๆทั้ง c, c++,java, vb, .net, ASP ด้าน Network , SAP หรือ แม้กระทั้ง สอนเพื่อสอบ certificate ของบริษัทใหญ่ๆทั้ง Microsoft , SUN ฯลฯ

 2. ด้านกราฟิก เอนิเมชั่น จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบ เว็บเอนิเมชั่น การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว และ การทำหนัง โดยใช้โปรแกรม ทั้ง flash maya. รวมถึงการใช้ Photoshop illustrate ฯลฯ ในการ ตกแต่ง สร้าง ภาพนิ่งที่วสวยงามมีมิติ อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมค่าบ้านแล้ว 10,000 - 15,000 รูปี ค่าตั๋วเครื่องบิน 20,000-30,000 บาท ค่าวีซ่า ดูหน้าการทำวีซ่า เรื่องการทำและค่าใช้จ่าย ค่าเรียน แล้วแต่สถาบันที่เราเลือกเรีย

แต่เรื่องสุขภาพก็สำคัญน่ะครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 22 2012 14:57:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีอนุชา

ตามที่คุณอยากไปเรีนนในด้านศิลปกรรม ออกแบบนิเทศฯอะคับ และดูมาสองมหาลัยคือ อารีกา amu กับบังกาลอ

และอารีกา เป็นมหาลัยมุสลิมนั้น อาจมีปัญหาในการดำรงชีวิต ของคุณได้ แต่ก็ไม่ปัญหาใหญ่ ผมเคยเรียนที่อาคราก็เป็นมุสลิม แต่ก้อยู่ได้ ที่บังกาลอ ก็น่าสนน่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 22 2012 15:01:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ...

เมื่อจบปริญญาโท รัฐศาสตร์ ผมอยากให้ไปเรียนที่ นิวเดลี หรือเมืองพาราณสี ก็ได้น่ะ

ส่วนเรื่องภาษาค่อยไปฝึกที่อินเดียครับ

ขอบคุณที่ติดตามเรื่องที่ผมเขียน

IQ
IP: xxx.41.167.241
เขียนเมื่อ Sat Jun 23 2012 11:17:40 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารยื ฤทธิชัย แกมนาค ผมได้โพสข้อความถามท่านอาจารย์ เกี่ยวกับการเรียนต่อที่อินเดียแล้วเมื่อวานนี้ ในหัวข้อกระทู้ที่ "เรียน อาจารย์ฤทธิชัย แกมนาค ที่เคารพ [IP: 180.180.30.44]

 22 มิถุนายน 2555 10:42 
 #2654903"
 วันนี้ มีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำเกี่วกับการเขียนงานวิทยานิพนธ์ ของผมนะครับ ตอนนี้กำลังที่เขียนเค้าโครงงานวิจัยครับ ผมอยากจะทำเรื่อง "เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคำแหง ปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 190 คน" หัวข้อนี้สามารถใช้ขึ้นเสนอหัวได้หรือไม่ครับ

ขอให้ท่านอาจารย์ คอมเมนท์ ให้เต็มที่เลยนะครับ และถ้าใช้ได้ ผมจะส่งเค้าโครงร่างให้อาจารย์ดูเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมเขียนได้บางบทแล้ว ได้บทที่ 1 และ บทที่ 2 แล้วครับ กำลังเตรียมขึ้นบทที่ 3 แต่ยังขาดผู้รู้ช่วยในการวิพากษ์ครับ ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

มัทนา
IP: xxx.29.87.162
เขียนเมื่อ Thu Jul 05 2012 15:31:12 GMT+0700 (ICT)

มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยออรังกบาด อยากทราบรายละเอียดในการเข้าศึกษาต่อว่าจะต้องอย่างไร รบกวนด้วยนะค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jul 06 2012 19:56:19 GMT+0700 (ICT)


สวัสดีครับมัทนา

ตาที่คุณมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยออรังกบาด ให้ติดต่อนักศึกษาไทยได้ที่

(Thai Student) C/O Krishnakoushal Jaisingpura Near University Gate Aurangabad(M.S.) India 431004

หรือ facebookที่   วัฒนา มุลเมืองแสน

วัน
IP: xxx.180.246.129
เขียนเมื่อ Sat Jul 07 2012 17:20:01 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอาจารย์ ผมขอคำแนะนำเรียนปริญญาโทกฎหมายที่อินเดีย ควรเลือกมหาวิทยาลัยไหนดี ค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณเท่าไหร่  ค่าครองชีพในนิวเดลี มุมไบ กัลกัตตา ปกติทั่วไปประมาณเท่าไหร่  และอ่อนภาษาอังกฤษมากต้องเตรียมตัวอย่างไร ขอบคุณครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Jul 08 2012 10:12:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ วัน

     ถ้าคุณอยากเรียนปริญญาโทกฎหมายที่อินเดีย ผมอยากแนะนำที่นิวเดลีครับ สามารถติดต่อสอบถามสมาคมนักศึกษาที่นิวเดลีที่ facebook ได้โดยตรงครับ

หรือที่เมืองพาราณสี 

ดาวรรณ
IP: xxx.96.145.78
เขียนเมื่อ Sun Sep 23 2012 13:48:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ รบกวนสอบถามค่ะ อยากเรียนป.โท เกี่ยวกับบริหารที่เมืองเชียงไน(Chennai) เพราะทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะ ก็เลยอยากเรียนแบบ distance education ควบกับการทำงานไปด้วย ที่เป็นหลักสูตรหนึ่งปี เพราะมีประสพการณ์การทำงานมากกว่า 4 ปี แล้วค่ะ อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์เรียนที่ไหนดีค่ะ แบบค่าเทอมไม่ต้องแพงมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ก้าน
IP: xxx.55.1.188
เขียนเมื่อ Mon Mar 24 2014 10:03:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีอาจารยืและพี่ทุกคนคับผมอยากถามอาจารยืหน่อยคับคือผมไขว่ฝันมานานละคับว่าจะไปศึกษาต่ออินเดียแต่ภาษาผมไมได้เลยควรทำอย่างไรดีคับจะเรียนปรับภาาาตั้งแต่ตอนนี้จะทันไหมคับพอดีผมอายุ/ๅแล้วกำลังศึกาาต่อป ตรีเลยอยากถามไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอะคับ รบกวนด้วยคับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า