การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ต้องทำอย่างไร

เมื่อบุคคลใดตาย ทายาทของผู้นั้นต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง  ถึงสาเหตุการตายและนายทะเบียนจะออกใบมรณะบัตรให้  ก่อนอื่นๆต้องดูก่อนว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้  ทายาทมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของผู้ตายเท่าที่ทราบและแจ้งให้ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายทราบ   

                 เมื่อแจ้งให้ทายาททราบแล้วก็ต้องตกลงกันว่าจะให้ใครร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก  เมื่อตกลงได้แล้วก็ให้ทำเป็นหนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

             เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการร้องขอจัดการมรดก มีดังต่อไปนี้

                           1.   บัญชีเครือญาติ

                           2.   หนังสือให้ความยินยอมของทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก

                           3.   บัญชีทรัพย์สินของผู้ตาย   ตลอดจนสมุดเงินฝากหรือโฉนดที่ดินที่เป็นชื่อของผู้ตาย หรือเอกสารที่เป็นการแสดงกรรมสิทธิ์ต่างๆที่ผู้ตายมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าว

                          4.   ใบมรณะบัตรและสมุดทะเบียนบ้านของผู้ตาย

                          5.   สมุดทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอจัดการมรดก

                     ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ต้องยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะที่ตาย แต่หากผู้ตากไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ก็ให้ยื่นคำร้องนั้น ต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นอยู่ ซึ่งหากมีทรัพย์มรดกอยู่หลายที่ ก็จะยื่นที่ศาลที่มรดกอันใดอันหนึ่งอยู่ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): law 
 หมายเลขบันทึก: 319134
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

วิรัตน์ คำศรีจันทร์
เขียนเมื่อ Wed Dec 09 2009 15:53:17 GMT+0700 (ICT)

Hi ! my beloved Uthai, Could you know, how much felling happy I am since having seen you here. ?

บีเวอร์
เขียนเมื่อ Thu Dec 10 2009 09:26:47 GMT+0700 (ICT)

บัญชีเครือญาติคืออะไรครับ

1
IP: xxx.174.19.147
เขียนเมื่อ Thu Mar 04 2010 00:07:17 GMT+0700 (ICT)

คดีร้องจัดการมรดก

มารดาผู้ตายจะร้องจัดการมรดก ผู้ตายมีบุตร3คนยังไม่บรรลุนิติภาวะ มารดาทำหนังสือยินยอมทายาท ให้บุตรผู้ตายทั้ง3คนซึ่งเป็นผู้เยาว์สามารถลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมทายาทเพื่อให้มารดาผู้ตายร้องจัดการมรดกได้หรือไม่ โดยไม่ต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมใช่ไหมเพราะไม่ใช่การทำนิติกรรม

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า