มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2552) ของสภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อเสนอให้นักบัญชีแสดงความคิดเห็น

ก่อนประกาศใช้

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การรวมธุรกิจ

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง สัญญาประกันภัย

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าสินแร่          

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง ส่วนงานปฏิบัติการ

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 
       เรื่อง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศครั้งแรก

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 8 
       เรื่อง ส่วนงานปฏิบัติการ

 

 

ที่มา  สภาวิชาชีพบัญชี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 315351
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า