รพ.สต. .....คืออะไร

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เป็นอย่างไรกันแน่  ที่แน่ๆ  เป็นนโยบายรัฐบาล แล้วรูปแบบจริงๆ  นั้นเป็นอย่างไร  คงต้องลองผิดลองถูกกันอีกครั้ง....(ใครรู้บอกหน่อยนะค่ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 313291
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เจษฎา
เขียนเมื่อ Fri Nov 13 2009 22:38:47 GMT+0700 (ICT)

เท่าที่พอรับทราบมานะว่า

รพ.สต. โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล เป็นการยกระดับศักยภาพของสถานีอนามัย / ศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิในระดับตำบล โดยมุ่งให้มีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้

       มีขอบเขตการดำเนินการบริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีจุดเน้นดังนี้

1) ดำเนินการเชิงรุก โดยมุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพเป็นหลัก รวมทั้งมุ่งจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ

2)บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่สามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เลี้ยง หรือ ส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจมีบริการเตียงนอนเพื่อสังเกตอาการโดยไม่รับ ผู้ป่วยไว้นอนค้างคืน และหากมีกรณีฉุกเฉิน ก็สามารถประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการออกไปรับผู้ป่วยและให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ

3) มีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม โดยมีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับอื่น ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดำเนินงาน ของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น

พื้นที่การทำงาน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ (catchment area) อย่างชัดเจน เปลี่ยนแนวคิดโดยถือว่าพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเป็น “พื้นที่สำนักงาน” เช่น การใช้บ้านเป็นเรือนผู้ป่วย (home ward)

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้และทักษะในการให้บริการผสมผสาน และมีทักษะเพิ่มเติมเฉพาะด้านด้วย มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการทำงานเป็นทีม มีศักยภาพในการทำงานเชิงรุกในชุมชน โดยร่วมกับ อสม. มีศักยภาพในการใช้และการจัดการระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรเอกชน โดยมีเป้าหมายร่วมให้เกิดระบบที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความยั่งยืน มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ชุมชนสนับสนุน กำกับดูแล และรู้สึกเป็นเจ้าของ

ระบบสนับสนุน (supporting system) โรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ โรงพยาบาลภาครัฐที่อยู่ใกล้เคียง เป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญที่สุดของโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล ทั้งนี้ ระบบสนับสนุนดังกล่าว ประกอบด้วย

1) ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ระบบการปรึกษาโรงพยาบาลพี่เลี้ยงตลอดเวลา

3) ระบบเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่สอดคล้องกับโรงพยาบาลพี่เลี้ยง

ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆ สำหรับคำตอบที่เข้าใจง่าย ....แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีค่ะว่า ... ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) ของโรงพยาบาลที่มีอาคารสถานที่เฉพาะแต่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาล อาคารแยกออกมาจากตัวโรงพยาบาล นั้น สามารถเป็นรพ.สต. ได้หรือไม่ ซึ่งจุดนี้มีความส่งสัยมานานแล้ว เพราะงบประมาณในการพัฒนา PCU โรงพยาบาล ยังไม่เคยเห็นเป็นรูปประธรรมเลย ต้องขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่ทำงานใกล้เคียงกับสถานีอนามัยทุกอย่าง หรือต้องทำมากกว่าอีก....พอโครงการนี้มา PCU โรงพยาบาล ก็ไม่มีความหมายเลย ..... น้อยใจนิดหน่อยนะค่ะ....แต่ก็ทำอะไรไม่ได้.....ถึงอย่างไรเราก็ทำเพื่อประชาชนอยู่ดี.....ว่างๆ...หากมีคำถามจะมาเขียนใหม่นะค่ะ....ขอบคุณค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า