การบริหารงานเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 การบริหารงานเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

                การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ เป็นสาขาหนึ่งของการบริหาร ซึ่งถ้าหากพิจารณาให้ดีแล้ว จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการคงอยู่ขององค์การ ในการศึกษาพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคคล ที่อยู่ในองค์การ ประสิทธิภาพขององค์การจะดีหรือไม่ อยู่ที่บุคคลในองค์การ ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

 

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรกำหนดใช้เป็นแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่

                  1. การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในองค์การ

                 2. การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

                 3. การเรียนรู้ของคน

                 4. การสื่อความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

                 5. การจัดการกับการต่อต้าน

                 6. การมีส่วนร่วมของทีมงาน

                 7. ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

 

 

บทบาทของผู้บริหาร/ ผู้นำในระหว่างการเปลี่ยนแปลง

                 ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หัวหน้าและผู้นำทีมจะถูกเรียกให้เข้ามานำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของตัวเอง และถูกคาดหวังในการบริหาร แต่ผู้บริหารระดับกลางจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความชัดเจน ในลักษณะปฏิบัติ จึงคอยให้ผู้บริหารระดับสูง สั่งให้เขาทำในหลาย ๆ กรณี การสื่อความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้อำนวยการระดับสูงกับผู้บริหารระดับกลาง มักจะไม่มีกลยุทธ์อย่างแจ่มชัด ว่าควรนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้อย่างไร จึงจะได้ผล เมื่อไม่มีคำตอบที่พร้อม มักจะตำหนิผู้บริหารระดับสูง ที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม คำแนะนำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ที่ดีที่สุด คือ หยุดคอยอย่างหวังพึ่งต่อเบื้องบน แล้วลุกขึ้นยืนหยัดเป็นตัวของตัวเอง เพราะผู้บริหารระดับกลางเอง เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการบริหารอย่างมาก เนื่องจาก ไม่เพียงเป็นเสมือนตัวกลางที่ต้องรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ โดยให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้รอบรู้ ทั้งด้านบริหารงานและบริหารคน เป็นผู้มีวุฒิภาวะในชีวิตการทำงาน จึงสามารถกำหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง

                 เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ  อันเป็นปัจจัยภายในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง จะขอกล่าวเฉพาะด้านที่เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ คือ  สมรรถนะของผู้บริหาร ที่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรและพัฒนาจรรยาบรรณในบุคลากร ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร

 

(ที่มา : การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ,ชาญชัย อาจินสมาจาร,2540)

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 310735
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

พรชัย
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 21:57:32 GMT+0700 (ICT)

กาลเวลาเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยน ถ้าคนไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนครับ

การเปลี่ยนย่อมมีแรงต้าน ผู้บริหารต้องแข็งแกร่ง

ว่าวขึ้นสูงได้เพราะแรงลมครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 22:02:40 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ...ผอ.พรชัย

ถ้าสูงมาก ๆ เข้าว่าวอาจขาดได้นะค่ะ เพราะแรงลมบนมันแรง...ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 23:25:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

  • อากาศที่นครไทย หนาวเย็นแล้วค่ะ
  • ลมโกรกตลอดทั้งวัน  คิดถึงบรรยากาศแค่ไหนค่ะ
  • ฝากบอกให้ช่วยทบทวนได้นะคะ
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 04 2009 08:42:39 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ...พี่คิม...

คงไม่ต่างจากเดิมนะค่ะ ที่ในตัวเมืองแถว ๆ บ้าน มีฝนตกด้วยละค่ะ...

ไม่ทราบ ฤดูอะไรกันแน่ ?...

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า