ถอดความบทอาขยานในสามัคคีเภทคำฉันท์

บทอาขยานในสามัคคีเภทคำฉันท์ 

 

วรรณคดีเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์มีเนื้อความหลายตอนที่เหมาะสมจะใช้ท่องจำเป็นบทอาขยาน เช่น

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

      พุทธาทิบัณฑิต                        พิเคราะห์คิดพินิจปรา

รภสรรเสริญสา                              ธุสมัครภาพผล

ว่าอาจจะอวยผา                            สุกภาวมาดล

ดีสู่ณหมู่ตน                                  บนิราศนิรันดร

หมู่ใดผิสามัค                                คยพรรคสโมสร

ไป่ปราศนิราศรอน                         คุณไร้ไฉนดล

พร้อมเพรียงประเสริฐครัน           เพราะฉะนั้นแหละบุคคล

ผู้หวังเจริญตน                             ธุระเกี่ยวกะหมู่เข

พึงหมายสมัครเป็น                        มุขเป็นประธานเอา

ธูรทั่วณตัวเรา                              บมิเห็นณฝ่ายเดียว

ควรยกประโยชน์ยื่น                      นรอื่นก็แลเหลียว

ดูบ้างและกลมเกลียว                     มิตรภาพผดุงครอง

ยั้งทิฐิมานหย่อน                           ทมผ่อนผจงจอง

อารีมิมีหมอง                               มนเมื่อจะทำใด

ลาภผลสกลบรร                           ลุก็ปันก็แบ่งไป  

ตามน้อยและมากใจ                      สุจริตนิยมธรรม

พึงมรรยาทยึด                             สุประพฤติสงวนพรร

รื้อริษยาอัน                                 อุปเฉทไมตรี

ดั่งนั้นณหมู่ใด                             ผิบไร้สมัครมี

พร้อมเพรียงนิพัทธ์นี                    รวิวาทระแวงกัน

หวังเทอญมิต้องสง                       สยคงประสบพลัน

ซึ่งสุขเกษมสันต์                          หิตะกอบทวิกา

ใครเล่าจะสามารถ                        มนอาจระรานหาญ

หักล้างบแหลกลาญ                     ก็เพราะพร้อมเพราะเพรียงกัน

ป่วยกล่าวอะไรฝูง                        นรสูงประเสริฐครัน

ฤๅสรรพสัตว์อัน                           เฉพาะมีชีวีครอง

แม้มากผิกิ่งไม้                            ผิวใครจะใคร่ลอง

มัดกำกระนั้นปอง                        พลหักก็เต็ม

เหล่าไหนผิไมตรี                        สละลี้ณหมู่ตน

กิจใดจะขวายขวน                      บมิพร้อมมิเพรียงกัน

อย่าปรารถนาหวัง                      สุขทั้งเจริญอัน                                  

มวลมาอุบัติบรร                          ลุไฉนบได้ม

ปวงทุกข์พิบัติสรร                       พภยันตรายกลี

แม้ปราศนิยมปรี                          ติประสงค์ก็คงสม

ควรชนประชุมเช่น                      คณะเป็นสมา

สามัคคิปรารม                            ภนิพัทธรำพึง

ไป่มีก็ให้มี                                 ผิวมีก็คำนึง

เนื่องเพื่อภิยโยจึง                       จะประสบสุขาลัยฯ

ถอดความ

                ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  ได้ใคร่ครวญพิจารณากล่าวสรรเสริญว่าชอบแล้วในเรื่องผลแห่งความพร้อมเพรียงกัน  ความสามัคคีอาจอำนวยให้ถึงซึ่งสภาพแห่งความผาสุก ณ หมู่ของตนไม่เสื่อมคลายตลอดไป  หากหมู่ใดมีความสามัคคีร่วมชุมนุมกัน ไม่ห่างเหินกัน สิ่งที่ไร้ประโยชน์จะมาสู่ได้อย่างไร  ความพร้อมเพรียงนั้นประเสริฐยิ่งนัก  เพราะฉะนั้นบุคคลใดหวังที่จะได้รับความเจริญแห่งตนและมีกิจธุระอันเป็นส่วนรวม  ก็พึงตั้งใจเป็นหัวหน้าเอาเป็นธุระด้วยตัวของเราเองโดยมิเห็นประโยชน์ตนแต่ฝ่ายเดียว  ควรยกประโยชน์ให้บุคคลอื่นบ้าง นึกถึงผู้อื่นบ้าง ต้องกลมเกลียว มีความเป็นมิตรกันไว้  ต้องลดทิฐิมานะ  รู้จักข่มใจ  จะทำสิ่งใดก็เอื้อเฟื้อกันไม่มีความบาดหมางใจ  ผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็แบ่งปันกันไป  มากบ้างน้อยบ้างอย่างเป็นธรรม  ควรยึดมั่นในมารยาทและความประพฤติที่ดีงาม  รักษาหมู่คณะโดยไม่มีความริษยากันอันจะตัดรอนไมตรี  ดังนั้นถ้าหมู่คณะใดไม่ขาดซึ่งความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันอยู่เสมอ ไม่มีการวิวาท และระแวงกัน ก็หวังได้โดยไม่ต้องสงสัยว่า  คงจะพบซึ่งความสุข ความสงบ และประกอบด้วยประโยชน์มากมาย  ใครเล่าจะมีใจกล้าคิดทำสงครามด้วย  หวังจะทำลายล้างก็ไม่ได้  ทั้งนี้เพราะความพร้อมเพรียงกันนั่นเอง  กล่าวไปไยกับมนุษย์ผู้ประเสริฐหรือสรรพสัตว์ที่มีชีวิต  แม้แต่กิ่งไม้หากใครจะใคร่ลองเอามามัดเป็นกำ  ตั้งใจใช้กำลังหักก็ยากเต็มทน  หากหมู่ใดไม่มีความสามัคคีในหมู่คณะของตน  และกิจการอันใดที่จะต้องขวนขวายทำก็มิพร้อมเพรียงกัน  ก็อย่าได้หวังเลยความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นได้อย่างไร  ความทุกข์พิบัติอันตรายและความชั่วร้ายทั้งปวง  ถึงแม้จะไม่ต้องการก็จะต้องได้รับเป็นแน่แท้  ผู้ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะหรือสมาคม  ควรคำนึงถึงความสามัคคีอยู่เป็นนิจ  ถ้ายังไม่มีก็ควรจะมีขึ้น  ถ้ามีอยู่แล้วก็ควรให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจึงจะถึงซึ่งความสุขความสบาย   

           

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 310307
 เขียน:  
 ความเห็น: 16  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

แอร์
IP: xxx.183.149.54
เขียนเมื่อ Thu Nov 26 2009 20:52:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะกำลังต้องการด่อนเลยค่ะบทนี้ ขอบคุณมากนะคะ

แตงโม
IP: xxx.84.242.157
เขียนเมื่อ Thu Jun 24 2010 22:53:38 GMT+0700 (ICT)

ช่วยถอดความ สามัคคีคำฉันท์ ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.6 หน้า 112-114 ตรงที่ว่า อันภูบดีรา ชอชาตศัตรู จนถึง จะประสบสุขาลัย ให้หน่อยค่ะ ต้องการด่วนนะคะ ใครถอดได้ช่วยหน่อยค่ะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 16:15:21 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  น้องแตงโม

   อ่านใน "ถอดความบทอาขยานในสามัคคีเภทคำฉันท์" ของครูแป๊วนี่แหละค่ะ  ครูได้ถอดความไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

kim yuli
IP: xxx.120.13.228
เขียนเมื่อ Sun Sep 05 2010 21:46:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ นะค่ะ กำลังต้องการบทนี้พอดี ขอบคุณค่ะ

นินวรรณา+กรพินธ์
IP: xxx.142.232.42
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 11:46:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ นะค่ะ กำลังต้องการบทนี้พอดี ขอบคุณค่ะ

และครูยังทำให้หนูมีคะแนนเก็บอีกด้วย

ขอบคุณจากใจจริงๆๆๆค่ะที่ยังมีครูที่ช่วยเผยแพร่

ภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ต้องการบทความบทนี้

ขอให้ครูมีกำลังใจในการช่วยเผยแพร่ให้ความรู้กับนักเรียนต่อไปนะคะ

สู้ๆๆๆๆๆค่ะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 13:03:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  นินวรรณา+กรพินธ์

   กำลังใจที่ให้มามีค่ามากค่ะ  ทำให้ครูพร้อมจะสู้ต่อไป  ขอบคุณมากค่ะ

ครูใหม่
IP: xxx.49.193.103
เขียนเมื่อ Tue Nov 30 2010 04:57:15 GMT+0700 (ICT)

ไม่รู้จะสรรคำใดมากล่าวดี ขออนุญาตใช้คำธรรมดาที่มีมานานว่า "ขอบพระคุณค่ะ" ได้ประโยชน์มากจริง ๆ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Wed Dec 01 2010 15:21:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณครูใหม่

   ยินดีมากค่ะที่บันทึกนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครู  ซึ่งประโยชน์นั้นก็จะขยายสู่นักเรียนของคุณครูใหม่ต่อไป

นักเรียน
IP: xxx.24.131.55
เขียนเมื่อ Fri Aug 12 2011 19:54:25 GMT+0700 (ICT)

^^ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

ไก่จัง
IP: xxx.49.109.143
เขียนเมื่อ Wed Aug 24 2011 18:33:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากมายค่ะ

เด็กหญิง ตัวเล็ก
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ Sun Jan 22 2012 00:23:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆนะคะ เวลากระชั้นชิดแบบนี้ ถ้าไม่ได้หน้าบอร์ดนี้ แย่แน่ๆๆเลย

ขอบคุณมากๆๆค่ะ ^^

ชัดเจน
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ Mon Jan 30 2012 18:58:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลย

ครับ

K-Noo
IP: xxx.27.69.53
เขียนเมื่อ Tue May 01 2012 21:25:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ แฟนผม ต้องใช้บท นี้พอดีเลยครับ

์NANG
IP: xxx.49.224.170
เขียนเมื่อ Tue Dec 18 2012 22:24:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

สำหรับอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ พร้อมถอดคำประพันธ์

มีประโยชน์มากค่ะ

นักเรียนคนหนึ่ง
IP: xxx.171.177.216
เขียนเมื่อ Tue Dec 25 2012 19:21:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะ พรุ่งนี้กำลังจะสอบเรื่องนี้อยู่พอดีเลยค่ะ 

เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ :D

ร๊ากเทอที่สุด แต่ไม่หยุดที่เทอ
IP: xxx.20.36.238
เขียนเมื่อ Sun Jul 06 2014 12:58:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนสำหรับบทอาขยานบทนี้น่ะจร๊

มีประโยชน์ต่อนู๋และคนอื่นอีกมากมาย

ขอบคุนจร๊

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า