20. แผนการจัดการเรียนรู้...ภาษาอังกฤษ ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                                  
ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Culture  เรื่อง Isan festival                       
เวลา  3  ชั่วโมง
สอนโดย  นางพิกุล  พุทธมาตย์  ตำแหน่ง  ครู

*******************************************                                                                                                                                         

1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ช่วงชั้นที่   3 
 มาตรฐานการเรียนรู้  
         ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
         ตัวชี้วัด  2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม
2.  สาระสำคัญ
      การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเพณีอีสาน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยนั้น  เป็นสิ่งที่พึงส่งเสริมโดยเฉพาะการเรียนรู้ประเพณีไทยด้วยการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร  ซึ่งแสดงถึงการผสมผสาน Localization  กับ Globalization เป็นการให้ประสบการณ์จริงที่ใกล้ตัวกับนักเรียนโดยใช้กลวิธีแห่งความเป็นสากล  นักเรียนจึงจะกลายเป็นนักเรียนที่พึงประสงค์ของสังคม
3.  จุดประสงค์
  1. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (K)
  1. รู้ที่มาและเหตุผลของประเพณีวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา(K)
  2. ค้นคว้าและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีอีสาน ด้วยเทคโนโลยี (P)
  3. มีความรับผิดชอบและมีค่านิยมที่ดีต่อการจัดประเพณีในท้องถิ่น(A)
4.  สาระการเรียนรู้
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Isan festival

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 309737
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

บรรจง
เขียนเมื่อ Sat Oct 31 2009 12:15:05 GMT+0700 (ICT)
  • เยี่ยมมาก
  • นำเผยแพร่บล้อกส่วนตัวด้วยนะ
  • นำเอาสือที่ใช้ไปขยายให้ลูกศิษย์เราศึกษาอีก เยอะ ๆ และต่อเนื่องด้วย
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า