4. แผนการจัดการเรียนรู้...สังคมศึกษาฯ ม.1

แผนการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
รหัส-ชื่อรายวิชา  ส  ๒๑๑๐๓           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   ๑                                      
เวลา ๒  ชั่วโมง
ผู้สอน  นางบัวสวรรค์ นามบุญลา   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 
 ************************************
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
     มาตรฐาน  ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
    ๕. อธิบายประวัติ ความสำคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา ที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด ได้ถูกต้อง
สาระสำคัญ
      ในฐานะพุทธศาสนิกชนย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  ในด้านการศึกษาหาความรู้  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมและประเพณี  พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  ทั้งนี้เพื่อเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน  รวมทั้งปกป้องพระพุทธศาสนามิให้มัวหมองหรือเสื่อมลง
จุดประสงค์
     ๑. อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละวันได้
     ๒. ปฎิบัติตนตามระเบียบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
สาระการเรียนรู้/ความรู้
    -ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   วันเทโวโรหณะ
    -ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ....

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 309698
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

บรรจง
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 16:57:14 GMT+0700 (ICT)
  • อย่างไรป้าบัวก็ก้าวทันยุคอยู่เสมอ
  • รักษาคุณภาพให้ดี อนาคตไปโลด
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า