สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ทักทายความสุขจากการสื่อสารผ่านกลุ่มชาติพันธุ์

สื่อสารเพื่อสร้างสุขชุมชน

ทักทายความสุขจากการสื่อสารผ่านกลุ่มชาติพันธุ์

 

          ก่อนอื่นขอแนะนำโครงการ  สื่อสารเพื่อสร้างสุขชุมชน (คสช.)  โดยการสนับสนุนของสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม  (สำนัก 5)  ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  มีวัตถุประสงค์   เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้กลุ่มชุมชนเครือข่ายชาติพันธุ์ 3 ชนเผ่าใน 9 ชุมชนเป้าหมาย   อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มกลไกเครือข่ายสื่อท้องถิ่นใน 3 จังหวัด  คือ กาฬสินธุ์นครพนม  อุดรธานี  ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเป้าหมาย และ กลไกเครือข่ายระดับจังหวัดแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสื่อท้องถิ่น แผนที่ทรัพยากรสื่อเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน  3  จังหวัด  รวมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์-ข้อเสนอโครงการด้านสื่อสารเพื่อสร้างสุขชุมชนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

       3  กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เป้าหมายคือ  ชาวไทพวน  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  ชาวแสก  อ.เมืองและอ.นาหว้า  จ.นครพนม  รวมทั้งชาวภูไท  อ.เขาวงและอ.นาคู          จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งมีคุณปณวัตร  อินทโม  เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี     คุณบรรพต  ศิรินนท์เป็นผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดนครพนม  คุณจุฑารัตน  ดาเลิศ  และคุณจรยุทธ  รัตนวันรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งมีสำนักงานโครงการอยู่ในพื้นที่อาคารแนะแนว  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์

      ดูแลการขับเคลื่อนงานโดย  อาจารย์ปัญญา  รัตนวัน  ผู้จัดการโครงการฯและทีมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ  อาทิ  ท่าน  ดร.สม  นาสะอ้าน  ศ.ดร.อรรถ  นันทะจักร  อาจารย์ไพรัตน์  เลื่อนไธสง  ดร.ปรีชา  ฮุยตระกูล  นพ.สุพัฒน์  ธาตุเพชร  อาจารย์วัชระ  พลตื้อ  ผอ.คำแปลง  แก้วเมือง  อาจารย์อัครวิทย์  หมื่นกุล  ภก.สมชาย  ชินวานิชย์เจริญ  คุณจักรพรรดิ  ผ่องโอภาส  คุณอุทุมพร  ลิ้มสวัสดิ์  และคุณนิติเวช  นนท์จันทร์

       คราวหน้ามาพบกับกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนด้านการสื่อสาร ของพี่น้อง  3  ชนเผ่าในภาคอีสานกันต่อนะคะ  มีข้อเสนอแนะ  ติดต่อได้ที่  kawsawchaw@windowslive.com

                                                        ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

                                                      ทีมประสานงานโครงการฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: uncategorized การสื่อสารเพื่อสร้างสุขชุมชน 
· หมายเลขบันทึก: 307262 · เขียน:  
· ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
หนานเกียรติ
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 23:37:31 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมชมครับ

รออ่านบันทึกตอนต่อไปครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์