ข้อสอบชิงชนะเลิศเรื่องการใช้งานโปรแกรมSketchpad (GSP)

ข้อสอบชิงชนะเลิศเรื่องการใช้งานโปรแกรม GSP ระดับภาค นำมาให้ศึกษากัน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): gsp 
 หมายเลขบันทึก: 305615
 เขียน:  
 ความเห็น: 37  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายWinter
IP: xxx.128.27.81
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 07:17:01 GMT+0700 (ICT)

ก็หนักใจอยู่้เหมือนกันพอเห็นโจทย์ . - -a

วัยรุ่น งง จ้า ...

ร้ายเดียงสา
IP: xxx.164.230.57
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 17:03:32 GMT+0700 (ICT)

ทำไมถึงเปิดดูไม่ได้ล่ะคะ

IP: xxx.26.219.180
เขียนเมื่อ Tue Oct 27 2009 16:34:51 GMT+0700 (ICT)

อยากดูโปรแกมsketchpad

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Tue Oct 27 2009 18:33:05 GMT+0700 (ICT)

โจทย์สำหรับสร้างผลงานของผู้เข้าแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ให้นักเรียนสร้างงานและตอบคำถามลงในแบบร่าง ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ข้อ (ไม่ต้องลอกโจทย์)
ข้อที่ 1. ประกอบด้วย 2 ข้อย่อย ให้ทำในแบบร่างหน้าละ 1 ข้อ
(คะแนนเต็มข้อละ 30 คะแนน)
1. จุดศูนย์กลางของวงกลม A, B และ C อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน2. วงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้ โดยขณะที่ขนาดของวงกลมทั้งสองเปลี่ยนไปนั้น วงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาด3. วงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได้ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลื่อนที่รอบวงกลม A นั้น (เช่น เปลี่ยนจากรูปที่ 1 ไปเป็นรูปที่ 2) ขนาดของวงกลมทั้งสามต้องไม่เปลี่ยนแปลง4. มีปุ่มแสดงการทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลมAรูปที่ 2รูปที่ 11.1 ให้นักเรียนสร้างรูปตามแบบดังรูปที่ 1 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้CBCBAA
ระดับประถมศึกษา
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจำปี 2552
2
1.2 ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้างส่วนของเส้นตรง XY ยาวพอสมควร 2. สร้างส่วนของเส้นตรง AB ยาวพอสมควร แล้วสร้างจุด C บนส่วนของเส้นตรง AB 3. สร้างเส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด C 4. ใช้ C เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากับ XY เขียนวงกลมตัดเส้นตั้งฉากที่ได้ในข้อ 3 ที่จุด D และ จุด E 5. สร้างสี่เหลี่ยม ADBEให้ลากจุด C หรือ จุด Y เพื่อสำรวจว่า สี่เหลี่ยม ADBE เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรได้บ้างและรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ เกิดขึ้นเมื่อลากจุด C หรือจุด Y อย่างไร (ให้พิมพ์คำตอบสั้น ๆ ในแบบร่างหน้านี้)
ข้อที่ 2. ทำในแบบร่างเพียง 1 หน้าเท่านั้น (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์"
ขอให้โชคดี ในขณะสร้างงานอย่าลืมบันทึกงานเป็นระยะๆ
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 สิงหาคม 2552

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Tue Oct 27 2009 18:35:19 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ต่อไปนี้เป็นข้อสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 เพื่อไปประกวดระดับประเทศ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1. สร้างผลงานตามที่โจทย์กำหนด 90 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง
2. นำเสนอผลงาน 10 คะแนน เวลา 6 นาที
“ อย่าลืมจัดแบ่งเวลาในการทำงาน และการนำเสนอให้เหมาะสม”
โจทย์สำหรับสร้างผลงานของผู้เข้าแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ให้นักเรียนสร้างงานและตอบคำถามลงในแบบร่าง ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ข้อ (ไม่ต้องลอกโจทย์)
ข้อที่ 1. ประกอบด้วย 2 ข้อย่อย ให้ทำในแบบร่างหน้าละ 1 ข้อ
(คะแนนเต็มข้อละ 30 คะแนน)
1.1 ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้างวงกลม A ที่ปรับขนาดได้ 2. สร้างวงกลม B และ C ให้อยู่ภายในวงกลม A โดยที่ 2.1 จุดศูนย์กลางของวงกลม A, B และ C อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน วงกลม B และ C สัมผัสภายนอกซึ่งกันและกัน และวงกลม B กับ C ต่างก็สัมผัสวงกลม A ด้วย วงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้และขณะที่ขนาดของวงกลม ทั้งสอง เปลี่ยนไปนั้น วงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาด 2.2 วงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได้ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลื่อนที่ไปรอบวงกลม A นั้ น ขนาดของวงกลมทั้งสามต้องไม่เปลี่ยนแปลง 2.3 สร้างปุ่มแสดงการทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลมA
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจำปี 2552
2
1.2 ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้างส่วนของเส้นตรง AB ยาวพอสมควร 2. สร้างส่วนของเส้นตรง CD โดยที่จุด C อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB แต่จุด D ไม่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB 3. แบ่งครึ่งมุม ACD ด้วยรังสี CE 4. แบ่งครึ่งมุม ACE ด้วยรังสี CF 5. แบ่งครึ่งมุม BCD ด้วยรังสี CG 6. แบ่งครึ่งมุม BCG ด้วยรังสี CHให้นักเรียนลากจุด D หรือ C เพื่อสำรวจว่าผลบวกของขนาดของมุม ACF กับมุมGCH เป็นเท่าไรได้บ้าง และให้เขียนแสดงเหตุผลลงในแบบร่างหน้านี้ว่าทำไมผลบวกจึงเป็นค่านั้น
ข้อที่ 2. ทำในแบบร่างเพียง 1 หน้าเท่านั้น (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์"
ขอให้โชคดี ในขณะสร้างงานอย่าลืมบันทึกงานเป็นระยะๆ
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 สิงหาคม 25

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Tue Oct 27 2009 18:41:35 GMT+0700 (ICT)

สรุปว่าเปิดดูได้นะครับ ทั้ง 3 ระดับ ถ้าเปิดไม่ได้น่าจะเป็นเครื่องคอมไม่ได้ลงโปรแกรม PDF หรือไม่สมบูรณ์

คนที่ไปแข่ง
IP: xxx.26.131.240
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 14:05:03 GMT+0700 (ICT)

ผมไปแข่งมา ตอนนั้น ทำข้อแรกไม่ได้ งงชะมัด แต่ตอนนี้ทำได้ละ ได้ที่7 มาเซงชิบ

ต่อศักดิ์
IP: xxx.172.199.252
เขียนเมื่อ Thu Nov 12 2009 14:22:11 GMT+0700 (ICT)

ทำอย่างไรถึงจะใส่รูปลงในวงกลมได้

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Thu Nov 12 2009 16:07:29 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ ต่อศักดิ์ [IP: 118.172.199.252]

ทำอย่างไรถึงจะใส่รูปลงในวงกลมได้

วิธีที่ 1 แทรกรูปมาวางแล้วลากไปวางในวงกลม

วิธีที่ 2 แทรกรูปที่จุดอิสระบนวงกลม ลากให้พอดี

ณัฐนัย ไชยบุตร
IP: xxx.157.234.7
เขียนเมื่อ Tue Nov 17 2009 14:04:00 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมาก ก็เคยทำเเล้ว

เบนซ์
IP: xxx.26.102.204
เขียนเมื่อ Fri Nov 20 2009 20:53:10 GMT+0700 (ICT)

เบนซ์ทำข้อแรกไม่เป็นครับ รบกวนอาจารย์เสรีช่วยแนะนำทีครับ

-ไม่เข้าใจโจทย์

-ทำให้วงกลมเคลื่อนไหวไม่ได้

พรุ่งนี้ผมต้องแข่งแล้ว เร่งด่วนมากๆเลยครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ชลธิชา อุ่นเรือน
IP: xxx.31.105.129
เขียนเมื่อ Sat Nov 21 2009 23:47:27 GMT+0700 (ICT)

........... อยากจะเรียนรู้พื้นฐานของGSP ค่ะ ต้องแข่งเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ-T_T-

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Sun Nov 22 2009 00:08:18 GMT+0700 (ICT)

ดูที่หัวข้อนี้เลย โหดไปอ่านก่อนแล้วฝึกตามนั้น http://gotoknow.org/blog/gsp/313411

รัตติญา จะนะจินา
IP: xxx.172.248.54
เขียนเมื่อ Tue Aug 24 2010 15:47:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะเพื่อนๆดิฉันชอบโปรแกรมนี้มากๆ

ภาวิณี เกื้อก่อบุญ
IP: xxx.172.248.54
เขียนเมื่อ Tue Aug 24 2010 15:55:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะเพื่อนๆดิฉันชอบโปรแกรมนี้มากค่ะขอบคุณค่ะ

กำ
IP: xxx.142.193.95
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 16:29:02 GMT+0700 (ICT)

ง่ายโคตรอ่ะ ทำ3วันเสด - -''

กำ
IP: xxx.142.193.95
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 16:31:07 GMT+0700 (ICT)

ของ มอปาย อ่ะ

น้องหนู
IP: xxx.26.111.78
เขียนเมื่อ Mon Sep 06 2010 14:23:37 GMT+0700 (ICT)

โจทย์ประถมข้อ 1 ทำอย่างไรคะ วงกลม หนูไม่เข้าใจ ใครเป็นกรุณาหน่อย

ครูคณิต
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 14:57:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมาก

สาวิตรี
IP: xxx.49.170.65
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 20:18:59 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า ทำรูปทานตะวันทำอย่างไรค่ะ บอกหน่อย

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 20:28:09 GMT+0700 (ICT)

สร้างหกเหลี่ยมด้านเท่า แล้วเติมสามเหลี่ยมที่ปลาย แล้วบันทึกเป็นเครื่องมือกำหนดเอง(ตรงใต้กล่อง A) แล้วนำมาใช้สร้างที่ละหลายๆรูปนะ

ชาติ
IP: xxx.157.147.169
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 10:33:39 GMT+0700 (ICT)

อยากให้อาจารย์หาแนวข้อสอบใหม่ๆมาให้ฝึกเยอะๆครับ เพื่อเตรียมแข่งฯ ปี53 จะเป็นพระคุณมาก

โอมตัง
เขียนเมื่อ Sun Nov 07 2010 15:55:39 GMT+0700 (ICT)

ช่วยออกข้อสอบ ม.ปลายด้วยสิคะ

จิรายุทธ
IP: xxx.157.144.103
เขียนเมื่อ Sat Nov 13 2010 15:53:50 GMT+0700 (ICT)

โคตรง่ายเลยคับ ผมไปแข่งมายากมากๆๆๆเลย

คือว่า มีอยู่หลายข้อตัวอย่างข้อ1.ให้สร้างรูป6เหลี่ยมสามารถปรับขนาดได้และสร้างวงกลมให้มีเส้นรอบวงเท่ากับเส้นรอบรูปของ6เหลี่ยมและเมื่อปรับขนาดวงกลมรูป6เหลี่ยมจะเปลี่ยนไปด้วยคับ

ทำไง.....ช่วยบอกหน่อยคับ

nook
IP: xxx.93.243.119
เขียนเมื่อ Wed Nov 17 2010 15:05:54 GMT+0700 (ICT)

อยากจังอยากได้โจทย์ใหม่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

vitamin
IP: xxx.93.243.119
เขียนเมื่อ Wed Nov 17 2010 15:08:40 GMT+0700 (ICT)

i sas por mung die ror i hear mae mung mai sung son ngai ma pod yang near a jod new new a mee mai i kuy i kwiy

i ped i sas por mae mai sang son i rook ne ra kun gu yak dai jod new a mung mee mai ta mai mee gu ja ma da eek

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Sun Nov 21 2010 14:17:46 GMT+0700 (ICT)

ความเห็นที่ 25 กับ 26 คือคนเดียวกัน 25 เขียนมาขอ 26 เขียนมาด่าถ้าไม่ให้จะมาด่าอีก

IP: xxx.27.130.128
เขียนเมื่อ Fri Nov 26 2010 22:52:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับความรู้ดีๆที่อาจารย์ได้กรุณาเผยแพร่ในwebนี้ เป็นประโยชน์สำหรับครูและนักเรียนที่สนใจศึกษาเป็นอย่างมาก ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ต่อไปนะคะ

(สำหรับเด็กบางคนที่ได้รับการพัฒนาสมองแต่บกพร่องทางจิตใจ อาจารย์อย่าใส่ใจเลยนะคะ แผ่เมตตาให้เค้าดีกว่าค่ะ เผื่อเค้าจะได้รับอานิสงส์ในการมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นบ้าง)

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Tue Nov 30 2010 13:46:15 GMT+0700 (ICT)

คงเป้นนัดเรียนที่โดนบังคับให้ทำงาน GSP ส่ง แต่ในจิตใจไม่ได้มีความพยายามและอดทนเพียงพอ ประกอบกับนิสัยส่วนตัวไม่มีความเกรงใจคนและให้เกียรติใคร ไม่แน่ใจว่าว่าเป็นพวกพ่อแม่อบรมสั่งสอนแล้วไม่จำหรือเปล่า

ก๊อต
IP: xxx.27.35.1
เขียนเมื่อ Thu Jan 06 2011 08:16:45 GMT+0700 (ICT)

ครูครับทำไงหรอครับ มันไม่ มี ไห้ ดู ด้วย แหละ ครับ คุณ ครู ทำ ไม มัน ไม่ มี ไห้ ดู ละ ครับ งง ๆ จิง ๆ เลย หละ ครับ

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Thu Jan 06 2011 20:37:14 GMT+0700 (ICT)

ต้องมีโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF เช่นโปรแกรมอโครแบต โปรแกรม ฟอกซิส

ต้า
IP: xxx.172.170.18
เขียนเมื่อ Fri Jul 22 2011 12:37:56 GMT+0700 (ICT)

เจ๋งดี

นัยนา ฝั้นถา
IP: xxx.25.84.1
เขียนเมื่อ Sun Nov 06 2011 11:11:54 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์เฉลยระดับประถม-ม.ต้น ค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Sun Nov 06 2011 17:27:16 GMT+0700 (ICT)

หมายถึงข้อนี้ใช่ไหม ทำแบบนี้

1สร้างเส้นศูนย์กลางด้วยจุดอิสระ

2วางจุดอิสระบนข้อ1 แล้วแบ่งครึ่งสร้าางวงกลม

3สร้างวงกลมส่วนที่เหลือ อีก1วงครับ...จบ

นัยนา ฝั้นถา
IP: xxx.180.47.137
เขียนเมื่อ Tue Nov 22 2011 16:57:28 GMT+0700 (ICT)

ไม่เข้าใจ ขออย่างละเอียดได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

นายเสรี สุขโยธิน
เขียนเมื่อ Tue Nov 22 2011 20:12:19 GMT+0700 (ICT)

1สร้างวงกลม/ ซ่อนจุด 1 หน่วย/วางจุดวิ่ง

2สร้างเส้นผ่านศูฯญ์กลาง/แบ่งครึ่ง/สร้าางวงกลม

3สร้างวงกลมส่วนที่เหลือ อีก1วงครับ...จบ

123456
IP: xxx.180.97.146
เขียนเมื่อ Wed Jul 04 2012 19:07:58 GMT+0700 (ICT)

ขอรูปการทำเฉลยให้ดูหน่อยค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า