การค้ามนุษย์

 หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์คือ ทราบความหมายของการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง  

ปัญหาการค้ามนุษย์มีอยู่ทั่วโลก แบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ ทางเพศ และแรงงาน เหยื่อส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็ก (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยกระบวนการ การป้องกัน ปราบปราม ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ถูกค้า และการส่งกลับภูมิลำเนาเดิม การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ต้องแก้ไขร่วมกันแบบทีมสหวิชาชีพ เช่น ตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.) สำนักงานจัดหางาน สำนักงานแรงงานจังหวัด องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนโดยมีเป้าหมายเดียวกันและมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ คือความเข้าใจที่ตรงกันหรือทราบความหมายของการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง การค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551มาตรา 6 ประกอบด้วย3 องค์ประกอบดังนี้

1.เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

2 .มีการกระทำ ได้แก่เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งมาจากที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย

3. มีวิธีการ โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ

มาตรา 4  “แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ”  หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามก การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาสการนำคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

การกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาตรา 6 เหยื่อที่เป็นผู้ใหญ่ต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ สำหรับเด็กใช้เพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่1 และองค์ประกอบ 2 โดยไม่ต้องมีการบังคับให้กระทำ ยกเว้นเรื่องการใช้แรงงานต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบทั้งกรณีผู้ใหญ่และเด็ก

การปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพ ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านตำรวจเทคนิคการสืบสวนและการดำเนินการค้ามนุษย์ประกอบด้วยหลัก4 ต้อง ได้แก่ ต้องรู้ตัวบทกฎหมาย ต้องรู้ข้อเท็จจริง ต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับตัวบทกฎหมาย ต้องรู้วิธีการช่วยเหลือเหยื่อและผู้กระทำผิด คดีการค้ามนุษย์ผู้เสียหายหรือเหยื่อจะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยไม่ถูกดำเนินคดีและอยู่ในความดูแลของ พมจ.สำหรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนคือการแสวงหาข้อมูลและแจ้งให้ส่วนราชการทราบเมื่อพบเหยื่อการค้ามนุษย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่16 กันยายน 2552 โรงแรมชัยนาทธานี

 

                                                                                                         พยง พุ่มสุข

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 299496
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

โสภา อ่อนโอภาส
เขียนเมื่อ Mon Sep 21 2009 15:45:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดที่ให้ความรู้เพิ่มเติม

ยุคซับซ้อนสมัยนี้ต้องทำงานเป็นทีมที่รวมศาสตร์ต่างๆมาเรียนรู้และแก้ไขหรือป้องกันร่วมกัน

manorom hospital
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 21:47:14 GMT+0700 (ICT)

เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับ ในสายตาผู้ที่ไม่ค่อยคลุกคลีกับกฎหมายอย่างเรา / boss

manorom hospital
เขียนเมื่อ Wed Sep 23 2009 12:54:05 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ เขียนได้ละเอียดดีครับ /สรวุฒิ

manorom hospital
เขียนเมื่อ Sat Sep 26 2009 11:33:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ ได้ความรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้

อนุเทพ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า