พยางค์เปิด-พยางค์ปิด ยิ่งคิดยิ่งสับสน

พยางค์เปิด-พยางค์ปิด ยิ่งคิดยิ่งสับสน

เมื่อนักเรียนได้พบคำว่า พยางค์เปิด-พยางค์ปิด เสียงพยัญชนะท้าย-เสียงพยัญชนะสะกดในข้อสอบหลายคนคงจะสงสัยว่าคืออะไรกัน ไม่เคยเรียนมาก่อนความจริงแล้วนักเรียนเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้น

หน้าที่ของพยัญชนะนอกจากเป็นพยัญชนะต้นยังทำหน้าที่เป็นเสียงพยัญชนะท้ายหรือเสียงพยัญชนะสะกดของคำอีกอย่างหนึ่งด้วย เสียงพยัญชนะท้ายก็คือตัวสะกดนั่นเอง

ตัวสะกดในภาษาไทย มี ๙ มาตรา ดังนี้

แม่ ก กา คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น เธอ รู้ ดี

แม่ กก พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ก ข ค ฑ

แม่ กง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ง

แม่ กด พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ด จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส

แม่ กน พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ น ญ ณ ร ล ฬ

แม่ กบ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ บ ป พ ฟ ภ

แม่ กม พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ม

แม่เกย พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ย

แม่ เกอว พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ว

พยางค์เปิด คือ คำที่มีไม่มีตัวสะกด หรือ ไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย หรืออยู่ใน แม่ ก กา นั่นเอง

พยางค์ปิด คือ คำที่มีตัวสะกด หรือ มีเสียงพยัญชนะท้าย

เมื่อเข้าใจดีแล้ว ก็ลองทำข้อสอบค่ะ

๑. ข้อความต่อไปนี้มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง

เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู่

ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพึ่อยู่ผู้เดียวดาย

ก. ๕ เสียง ข. ๖ เสียง ค. ๗ เสียง ง. ๘ เสียง

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ข มีทั้งหมด ๖ เสียง

ควรสังเกตว่า "ตัว" ไม่มีตัวสะกด ว เป็นรูปสระของสระ อัว

๒. ข้อใดเป็นคำพยางค์ปิดทุกคำ

ก. ฝนตกแดดออก

ข. วัวหายล้อมคอก

ค. สิบเบี้ยใกล้มือ

ง. ติเรือทั้งโกลน

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ก

ข้อ ข.ค.ง. มีพยางค์เปิดที่ปะปนอยู่ ได้แก่ วัว ใกล้ ติ

ไม่ใช่เรื่องยาก เรียนแล้วทั้งนั้น จริงไหมคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 298735
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อนุรักษ์สยาม
IP: xxx.121.184.146
เขียนเมื่อ Mon Jan 03 2011 10:40:19 GMT+0700 (ICT)

ติ เป็นพยางปิดมิใช่หรือครับ เมื่อพิจารณาจากสัทอักษรแล้วได้ดังนี้ /tiɁ/ มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม

ใกล้ ก็เป็นพยางปิดมิใช่หรือครับ เมื่อพิจารณาจากสัทอักษรแล้วได้ดังนี้ /klaj/ มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะกึ่งสระ ก้อง

เบื้ย, มือ, เรือ เป็นพยางค์เปิดมิใช่หรือครับ เมื่อพิจารณาจากสัทอักษรแล้วได้ดังนี้ /bia/ /mɯː / /rɯːa/ ตามลำดับ ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายครับ

อนุรักษ์สยาม
IP: xxx.121.184.146
เขียนเมื่อ Mon Jan 03 2011 10:49:42 GMT+0700 (ICT)

เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างพยางค์แล้ว เป็นดังนี้ครับ

ติ → พสก๑

ใกล้ → พพสน๒

เบื้ย → พสส๒

มือ, เรือ → พสส๐

หมายเหตุ

พ = พยัญชนะต้นเดี่ยว

พพ = พยัญชนะต้นควบกล้ำ

ส = สระเสียงสั้น

สส = สระเสียงยาว

ก = พยัญชนะท้ายเป็นเสียงพยัญชนะกัก

น = พยัญชนะท้ายเป็นเสียงพยัญชนะนาสิกหรือพยัญชนะกึ่งสระ

เลข ๐ ถึง ๔ = เสียงวรรณยุกต์สามัญ (๐) ถึงจัตวา (๔)

(ยึดตามหนังสือ บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๑ ของสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ หน้า ๓๗-๔๐)

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 10:13:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณอนุรักษ์สยาม

  ขอบคุณมากค่ะที่กรุณาท้วงติงมา  เป็นความผิดพลาดจากการพิมพ์ของครูแป๊วค่ะ  และได้แก้ไขแล้วค่ะ

pap2498
เขียนเมื่อ Thu Apr 28 2011 22:13:38 GMT+0700 (ICT)

ตามเฉลยก็ถูกหมดแล้วนี่นา ทำไมถึงเปลี่ยนตามข้อโต้แย้งได้

ิ่้รา่้ิย
IP: xxx.24.73.192
เขียนเมื่อ Tue Mar 19 2013 12:19:51 GMT+0700 (ICT)

เรื่องของครูเขา

ฟิว
IP: xxx.4.222.207
เขียนเมื่อ Fri Feb 28 2014 00:06:11 GMT+0700 (ICT)

เจ๋งฮ้ะ ขอบคุณครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า