การสนทนาภาษาฮินดี เกี่ยวกับการอ่านและการเขียน

 การสนทนาภาษาฮินดี เกี่ยวกับการอ่านและการเขียน  

   

मैं पढ़ता / पढ़ती हूँ                           แมํ ปรฮตา/ ปรฮตี ฮู

                                                          ฉันอ่านหนังสือ

หมายเหตุ       पढ़ता         สำหรับผู้ชายพูด

                        पढ़ती         สำหรับผู้หญิงพูด

मैं एक अक्षर पढ़ता / पढ़ती हूँ        แมํ เอก อักษร ปรฮตา/ ปรฮตี ฮู

                                                          ฉันอ่านตัวอักษรหนึ่งตัว

मैं एक शब्द पढ़ता / पढ़ती हूँ         แมํ เอก ศับด ปรฮตา/ ปรฮตี ฮู

                                                          ฉันอ่านคำหนึ่งคำ     

मैं एक वाक्य पढ़ता / पढ़ती हूँ        แมํ เอก วากย ปรฮตา/ ปรฮตี ฮู

                                                          ฉันอ่านประโยคหนึ่งประโยค         

मैं एक पत्र पढ़ता / पढ़ती हूँ            แมํ เอก ปัตร ปรฮตา/ ปรฮตี ฮู

                                                          ฉันอ่านจดหมายหนึ่งฉบับ

मैं एक पुस्तक पढ़ता / पढ़ती हूँ     แมํ เอก ปุสตัก ปรฮตา/ ปรฮตี ฮู

                                                          ฉันอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม

मैं पढ़ता / पढ़ती हूँ                           แมํ ปรฮตา/ ปรฮตี ฮู

                                                          ฉันอ่าน

तुम पढ़ते / पढ़ती हो                       ตุม ปรฮเต/ ปรฮตี ฮู

                                                          เธออ่าน

वह पढ़ता है                                      วฮ ปรฮตา/ ปรฮตี ฮู

                                                          เขาอ่าน

मैं लिखता / लिखती हूँ                   แมํ ลิขตา/ ลิขตี ฮู

ฉันเขียน

 

मैं एक अक्षर लिखता / लिखती हूँ           แมํ เอก อักษร ลิขตา/ ลิขตี ฮู

                                                                   ฉันเขียนตัวอักษรหนึ่งตัว

मैं एक शब्द लिखता / लिखती हूँ            แมํ เอก ศับด ลิขตา/ ลิขตี ฮู

                                                                   ฉันเขียนคำหนึ่งคำ

मैं एक वाक्य लिखता / लिखती हूँ          แมํ เอก วากย ลิขตา/ ลิขตี ฮู

                                                                    ฉันเขียนประโยกหนึ่งประโยค

मैं एक पत्र लिखता / लिखती हूँ                แมํ เอก ปัตร ลิขตา/ ลิขตี ฮู

                                                                   ฉันเขียนจดหมายหนึ่งฉบับ

मैं एक पुस्तक लिखता / लिखती हूँ        แมํ เอก ปุสตัก ลิขตา/ ลิขตี ฮู

                                                                   ฉันเขียนหนังสือหนึ่งเล่ม

मैं लिखता / लिखती हूँ                             แมํ ลิขตา/ ลิขตี ฮู

                                                                   ฉันเขียน

तुम लिखते / लिखती हो                          ตุม ลิขเต/ ลิขตี ฮู

                                                                   เธอเขียน

वह लिखता है                                            วฮ ลิขตา ฮู

                                                                   เขาเขียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 292858
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า