การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร

 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร 

                                     การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร 

                        หน่วยปริมาตรที่นิยมและใช้กันมาก คือ หน่วยการตวงในมาตราเมตริก

                        มาตราเมตริก  มีหน่วยความยาวเป็น มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร และ กิโลเมตร

                                1              มิลลิเมตร               =             1              เซนติเมตร

                                1              เมตร                       =             100         เซนติเมตร

                               1               กิโลเมตร               =             1,000      เมตร

                       เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร

                                1              ลิตร                        =             1,000      ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                1              มิลลิลิตร                =             1              ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                1              ลูกบาศก์เมตร       =             1,000      ลิตร

                       หน่วยการตวงในมาตราไทย มีดังนี้

                               1               ถัง                           =             20           ลิตร

                               1               เกวียน                    =             100         ถัง

                                1              เกวียน                    =             2              ลูกบาศก์เมตร

 

ตัวอย่างที่ 1     อ่างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากน้ำใบหนึ่ง กว้าง 30  เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  และสูง 40  เซนติเมตร

1.       อ่างใบนี้จุน้ำกี่ลิตร

2.       ถ้ามีน้ำบรรจุเต็มอ่าง และน้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 1  กรัม จงหาน้ำหนักของน้ำในอ่างใบนี้

แนวคิด/วิธีทำ 

ขั้นทำความเข้าใจปัญหา

                       สิ่งที่ต้องการหา คือ 

1.       อ่างใบนี้จุน้ำกี่ลิตร

2.       น้ำในอ่างหนักกี่กิโลกรัม

                       ข้อมูลที่กำหนด คือ    อ่างน้ำทรงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 30  เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  และสูง 40  เซนติเมตร น้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 1  กรัม

    

ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา

                       จากสูตร  ปริมาตรของอ่างน้ำ     =   ความกว้าง ´ ความยาว ´  ความสูง

เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร

                       1    ลิตร                           =   1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร

 ขั้นดำเนินการตามแผน

1.                   คิดคำนวณโดยใช้สูตร

                       ปริมาตรของอ่างน้ำ      =   ความกว้าง ´ ความยาว ´  ความสูง

                       แทนค่า           

                       ปริมาตรของอ่างน้ำ      =    30 ´ 50 ´ 40

                                                                =    60,000             ลูกบาศก์เซนติเมตร

                       เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร

                       1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร                         =    1    ลิตร                          

                       60,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                         =  60  ลิตร 

 

 

           2.                   น้ำ    1  ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก  1  กรัม

                       น้ำ   60,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 60,000  กรัม

                                                                  =    60          กิโลกรัม  

                                                ตอบ             60             กิโลกรัม

 

ตัวอย่างที่ 2   ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  3  เมตร  สูง  5  เมตร  คิดเป็นปริมาตรของน้ำกี่ลิตร

แนวคิด/วิธีทำ

ขั้นทำความเข้าใจปัญหา

                       สิ่งที่ต้องการหา คือ  น้ำมีปริมาตรกี่ลิตร

                       ข้อมูลที่กำหนด คือ  ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  3  เมตร       สูง  5  เมตร 

ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา

         -จากสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก     =   pr2 h

                       -หาปริมาตรของน้ำ หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตร

                                                1  เมตร                          =     100             เซนติเมตร

                                                1  ลูกบาศก์เมตร          =     1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร         

                                                1  ลิตร                           =     1,000          ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขั้นดำเนินการตามแผน

         ปริมาตร                 =             pr2 h

                                         =             70.71                                ลูกบาศก์เมตร

                                           =             70.71   X  1,000,000      ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                                                =             70,710,000                     ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                                                =             70,710                             ลิตร

                                                ตอบ             70,710             ลิตร

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 285759
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รังสรรค์
IP: xxx.9.82.133
เขียนเมื่อ Mon Aug 20 2012 13:16:10 GMT+0700 (ICT)

ถัง dim 300 cm สูง 500 cm

                300/2= 150 
                150x2=22500
                22500x3.14=70650
               70650x500=35,325,000
             35,325,000/1000=35,325

ถังใบนี้บรรจุปริมาตรน้ำได้ -35,325 ลิตร ผมคิดมาได้เท่านี้ครับลองเช็คดู

า่้ส่หพั้พ
IP: xxx.51.39.98
เขียนเมื่อ Sun Feb 17 2013 12:31:55 GMT+0700 (ICT)

้เพีถัะึพะเีหัำะัเ้ะีำัเหถ้เีัหึถ้หร-พขฟภถ่รีเพะ่้้ะพเะี้รพ

้ดั้พาเี้ะา้เนรหภเ้ดเพ้เ
IP: xxx.51.39.98
เขียนเมื่อ Sun Feb 17 2013 12:40:08 GMT+0700 (ICT)

โน๊ตอยู่โรงเรียนบ้านโกพ่อเติงแม่ตูนโน๊ตสี่กล้วยกล้วยบอกอย่าโน๊ตอย่าดิ้นฟังเดี๋ยวร้องให้ฟังอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอ๊อยฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟจึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ภากร
IP: xxx.2.128.17
เขียนเมื่อ Mon Oct 14 2013 07:56:42 GMT+0700 (ICT)

     1              เกวียน                    =             2              ลูกบาศก์เมตร  หรือ ครับ

Natthakan nep
IP: xxx.55.204.222
เขียนเมื่อ Tue Nov 26 2013 19:43:10 GMT+0700 (ICT)

:)

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า