โครงการพัฒนาตนเองสู่ห้องเรียนคุณภาพ

 ก่อนที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาห้องเรียนของท่านสู่ห้องเรียนคุณภาพเราจะต้องมีการวางแผนทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อสู่ห้องเรียนคุณภาพเรามีแบบฟอร์มในการทำแผนพัฒนาตนเอง 

ห้องเรียนคุณภาพเป็นแนวทางการขับเคลื่อนของ สพฐ. แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการ

กระจายอำนาจแก่โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติ ระดับห้องเรียน มีความคาดหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ประการ ดังนี้

               ) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

               ) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

               ) การวิจัยในชั้นเรียน (CAR)

               ) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

               ) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

. ตัวชีวัดความสำเร็จ (KPI - Key Performance Indicators) ห้องเรียนคุณภาพ

มีข้อตกลงเบื้องต้นด้านตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านความรู้ ผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ที่จะทำให้เกิดห้องเรียนคุณภาพทั้ง ด้าน ไว้ดังนี้

. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน

) ด้านความรู้ ครูได้พัฒนาความรู้ในสิ่งต่อไปนี้

              () แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง

              () การจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง

              () การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

              () ห้องเรียนคุณภาพ

) ผลปฏิบัติงาน ที่ปรากฏ

              () แผนพัฒนาตนเอง

              () ผลงานเชิงสร้างสรรค์

) ตัวชี้วัด

             () มีความตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ทุ่มเทการทำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ

             () มีแผนการพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงาน และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์

. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

   ) ด้านความรู้

             () การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ (Backward Design)

             () ผู้บริหาร นิเทศชี้แนะ (Coaching) การจัดกิจกรรมเรียนรู้

             () ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         () รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ

  ) ผลปฏิบัติงาน

            (๑) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            (๒) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ

  ) ตัวชี้วัด นักเรียนมีผลงาน, ชิ้นงาน ที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

. การวิจัยในชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research)

  ) ด้านความรู้

           () การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan-ID)

           () การวิจัยในชั้นเรียน

  ) ผลปฏิบัติงาน

          () ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

          () รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน

  ) ตัวชี้วัดใช้การวิจัยชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research) พัฒนาตนเองและ

  นักเรียน มีเพื่อนสะท้อนความคิด

. การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

  ) ด้านความรู้การใช้สื่อสารสนเทศ (ICT) เพื่อการพัฒนาการเรียน

  ) ผลปฏิบัติงาน

        (๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT

        (๒) มี e-Mail และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์

  ) ตัวชี้วัดมีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระ

     วิชาต่าง อย่างหลากหลาย

. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

   ) ด้านความรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสร้างวินัยเชิงบวก

   ) ผลปฏิบัติงาน จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ

  ) ตัวชี้วัด ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวมทั้งร่างกาย 

      สติปัญญา สังคม  และอารมณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): edkm erkm สพท.สน.2 
 หมายเลขบันทึก: 284723
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ชื่นชมๆ
IP: xxx.25.34.51
เขียนเมื่อ Sat Aug 08 2009 14:02:09 GMT+0700 (ICT)

เป็นความคิดที่ดีมากค่ะการเรียนการสอนทุกวันนี้ต้องสร้างความดึงดูดใจให้กับนักเรียนไม่ใช่แค่เรียนเครียดๆไปวันๆ

เรียนสนุกและได้ความรู้

ครูบ้านนอก
IP: xxx.25.34.51
เขียนเมื่อ Sat Aug 08 2009 14:05:03 GMT+0700 (ICT)

อยากให้ครูกนกอรเอารูปเห็นหน้าชัดๆขึ้นค่ะ

บล็อกจะได้ดูสดุดตา^^

ปฐมา คูณสันต์
IP: xxx.108.163.175
เขียนเมื่อ Sun Mar 13 2011 08:39:09 GMT+0700 (ICT)

ดีมากค่ะ ต้องการหาแนวทางเขียนโครงการที่ตรงใจพอดีเลย ขอบคุณนะคะ

fasrt
เขียนเมื่อ Fri Sep 02 2011 20:04:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบุณที่ทำให้มองเห็น...แนวทางที่จะชว่ยนักเรียนได้มากขึ้น ขอบคุณจริงๆค่ะ

fasrt
เขียนเมื่อ Fri Sep 02 2011 20:07:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่ทำให้มองเห็น...แนวทางที่จะชว่ยนักเรียนได้มากขึ้น ขอบคุณจริงๆค่ะ

Spkk
IP: xxx.29.176.106
เขียนเมื่อ Tue Apr 01 2014 12:47:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า