สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยกระดับคุณภาพ

                                                 คุณภาพการศึกษา

เป็นที่ทราบกันดีว่า  ผลสัมฤทธ์การเรียนเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษา

ดังนั้น  โรงเรียนต้องพยายามเพิ่มผลสัมฤทธ์การเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม

            1.  โรงเรียนจัดทำระบบสารสนเทศเฃิงคุณภาพ (นำผลสัมฤทธ์มาจัดระบบ)

            2.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์รายชั้น  รายคน  รายวิชาแต่ละมาตรฐาน  เพื่อหาจุดอ่อน

            3.  คิดวิธีการสอนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับจุดอ่อนและดำเนินการแก้ไข พัฒนา        (กำจัดจุดอ่อน)

            4.  กำหนดมาตรการลด 2  เพิ่ม 3  (ลดผลสัมฤทธ์ที่ต่ำกว่า 2  ให้มีผลสัมฤทธ์ 3 ขึ้นไป)

            5.  ยกระดับผลสัมฤทธ์เกินร้อยละ 2  ตามนโยบายของ สพท.สระบุรี 1

            6.  ก่อนวัดและประเมินผลนักเรียนต้องให้นักเรียนพร้อมและมั่นใจว่าผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

            ที่สำคัญคือว่า  ครูต้องรับประกันคุณภาพการสอนของตนเองนะครับ

    ตระหนัก  เอาใจใส่   พยายามเถิดครับ   คุณภาพการศึกษาจะสูงตามที่ต้องการ

 

            6.  ครูควรประกันคุณภาพการสอนของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
· หมายเลขบันทึก: 282938 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์