เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ในจิตสำนึกของผู้บริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน

 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ในจิตสำนึกของผู้บริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน 

ทำไมต้องเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ในจิตสำนึกของผู้บริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน

 

ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน จนทำให้ผู้คนคิดว่าผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจกำลังขาดหลักการบริหารจริงหรือไม่

คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารจะต้องเสริมสร้างเรื่องใด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สนองตอบและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมไทยได้

ผู้บริหารที่ดีนั้นควรจะมีหลักธรรมที่เรียกว่า พรหมวิหาร 4” (Holy Abidimg) ได้แก่

1. เมตตา (Living Kindness) แปลว่า ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

2. กรุณา (Compassion) แปลว่า สงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกำลังกาย กำลังปัญญา กำลังทรัพย์

3. มุทิตา (Sympathetic Job) แปลว่า มีจิตอ่อนโยน หมายถึง จิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสตลอดเวลา

4. อุเบกขา (Neutrality) แปลว่า ความวางเฉย นั่นคือมีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบและทรงความยุติธรรมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่ง

เราชาวพุทธ คงเข้าใจดี แต่ว่าผู้บริหารก็คงไม่หลงไปยึดเอาพรหมวิ.....อย่างอื่นแทน?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 282124
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นาง รัฐกานต์ สุขศิริ(แจ่มแจ้ง)
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 14:48:44 GMT+0700 (ICT)

มาแวะหานู๋รุ่งคนงามแห่งบ้านสองสลึง

ปัทมา
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 15:13:45 GMT+0700 (ICT)

เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเป็นผู้บริหาร แต่ก็ยังมีผู้บริหารที่ยังขาดการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรม อยากให้ผู้บริหารทุกคนนำหลักนี้ไปใช้

กรุง ม่วงนาครอง
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 15:39:09 GMT+0700 (ICT)

คุณธรรมไม่มาโลกาจะวินาศ

พรสวรรค์
เขียนเมื่อ Tue Aug 04 2009 10:40:53 GMT+0700 (ICT)

เป็นคนดีมีคุณธรรม

ประเทือง
เขียนเมื่อ Tue Aug 04 2009 21:49:26 GMT+0700 (ICT)

จะพรหมวิหาร 4 หรือทศพิธราชธรรม ก็ขอให้คนเป็นผู้บริหารมีไว้เถอะค่ะ ดี ๆ ทั้งนั้น

ฉันทนา รัตนพลแสน
เขียนเมื่อ Fri Aug 07 2009 02:08:41 GMT+0700 (ICT)

หลักธรรมนี้ใช้ได้ทุกวงการ

สุรชาติ ถึกสถิตย์
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 11:19:11 GMT+0700 (ICT)

แวะมาอ่านครับ

นงลักษณ์ ภิญโญ
เขียนเมื่อ Mon Sep 21 2009 19:24:05 GMT+0700 (ICT)

ถ้าผู้บริหารทุกคนมีครบทุกข้อ ทุกคนก็ดีค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า