การแนะแนว เรื่อง บุคลิกภาพ

 การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมจะช่วยให้เป็นที่ยอมรับ และชื่นชมของคนทั่วไป บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะมีสุขภาพจิตดีด้วย 

บุคลิกภาพ คือ กิริยาอาการทุกอย่างของคนเราทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมในด้านดีและไม่ดี

บุคลิกภาพที่ดี เช่น เดินตัวตรง พูดจาสุภาพ

บุคลิกภาพที่ไม่ดี เช่น เดินหลังค่อม พูดจาโผงผาง นอนอ่านหนังสือ แบกของหนัก นั่งหลังค่อม

สิ่งที่มีผลทำให้บุคลิกภาพดีหรือไม่ดี คือ พันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อม

พันธุกรรม   ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา สติปัญญา โรคภัยบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน

สิ่งแวดล้อม   ได้แก่ ประสบการณ์ในวัยต่าง ๆ การอบรมเลี้ยงดู การฝึกเดิน ยืน นั่ง นอน

การพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี จะต้องพัฒนาในหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านร่างกาย

  - รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการทำให้รูปร่างดี

  - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่อย่าหักโหมจนเกินไป

  - พักผ่อนให้เพียงพอ

  - รักษาความสะอาดของร่างกาย

  - แต่งกายที่เหมาะสม ทำให้ท่าทางสง่างาม

  - มีความกระฉับกระเฉงว่องไว

2. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านจิตใจ

  - รู้จักเสียสละ

  - มีความเมตตาสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก

  - รู้จักยกย่องชมเชยผู้อื่นเมื่อเขาทำความดี        

  - รู้จักให้อภัยเมื่อผู้อื่นทำผิด

  - มีความเชื่อมั่นในตนเอง

3. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านอารมณ์

  - รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง

  - ไม่หงุดหงิด โกรธง่าย

  - สร้างความรู้สึกให้รักผู้อื่น

  - ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์ขัน

4. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านสังคม         

  - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  - รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเสมอ

  - ฝึกให้เป็นผู้ที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้

ประโยชน์ของการมีบุคลิกภาพที่ดี

1. ด้านร่างกาย จะทำให้มีท่าทางสง่าผ่าเผย มีความกระฉับกระเฉง ทรวดทรงดี ร่างกายแข็งแรง

2. ด้านจิตใจ เป็นผู้มีจิตใจสดชื่น แจ่มใส กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

3. ด้านอารมณ์ ทำให้เป็นผู้มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม มีความสนุกสนาน

4. ด้านสังคม ทำให้มีเพื่อนมาก เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น

สรุป  ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี  จะเป็นที่ยอมรับในสังคม  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีอารมณ์ดี  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ตามกาลเทศะ  ประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
 หมายเลขบันทึก: 28048
 เขียน:  
 ความเห็น: 22  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นางอรพิน กกไธงสง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ Fri May 12 2006 13:32:36 GMT+0700 (ICT)
การแนะแนว เรื่อง บุคลิกภาพ น่าสนใจมากคะ
นางสาวปรียาภรณ์ ฉัตรสุวรรณ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ Fri May 12 2006 13:55:21 GMT+0700 (ICT)
ชอบเรื่อง การแนะแนว บุคลิกภาพ มากคะ
นางสาวกรรณิการ์ แจ้งไพศาล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ Fri May 12 2006 14:52:34 GMT+0700 (ICT)
ได้รับความรู้ จากการแนะแนว เรื่อง บุคลิกภาพ มากคะ
นางสาวกัลยาณี สีดา
IP: xxx.203.160.89
เขียนเมื่อ Sun May 14 2006 01:57:47 GMT+0700 (ICT)

การแนะแนวเรื่องบุคลิกภาพ น่าสนใจให้ประโยชน์มากค่ะ

เกษมศรี บุญพอ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ Sun May 14 2006 04:42:52 GMT+0700 (ICT)

บุคลิกภาพนางแบบและนายแบบแต่ละคนที่นำมาช่างเหมาะสมจริง ๆ 

พัชรี หยิบสูงเนิน
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ Sun May 14 2006 12:41:45 GMT+0700 (ICT)

อ่านข้อความแล้ว ได้ความรู้ดีมาก จะลองทำตามดูนะคะ

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ Sun May 14 2006 21:27:41 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด

มานิต

นางชุติพันธ์ นามท้าว
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ Sun May 14 2006 22:04:59 GMT+0700 (ICT)

           ได้เข้ามาเยี่ยมชมและอ่านแล้วได้เนื้อหาสาระดีมาก  ต่อไปชุคงเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเหมือนนางแบบแน่ ๆ เลย  และขอแจ้งข่าวว่าชุแก้ไขข้อความรูปภาพในบล็อกเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณพี่แป้มมาก ๆ เลยนะคะ และที่ดีใจมากเมื่อท่านอาจารย์มานิตเข้ามาเปิดอ่านและเยี่ยมชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                                                    ชุค่ะ

saisin
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ Sun May 14 2006 23:30:54 GMT+0700 (ICT)

               วันนี้ตัดต่อ  vedio  เสร็จเลยเข้ามาชมบล็อกพี่แป้มเนื้อสารหาระดี  ยินดีด้วยกับความสำเร็จ  เราคงจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดไป  แม้ว่าเราจบจากกันไปนะคะ

                                                สาย

kitima2
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ Mon May 15 2006 19:22:54 GMT+0700 (ICT)

เป็นคนน่ารัก  ขยัน คงจะเรียนเก่งนะคะ

Annop
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ Tue May 16 2006 12:51:26 GMT+0700 (ICT)

บล็อกเรื่องบุคคลิกภาพน่าสนใจมาก

                               อรรณพ  ตัญญู

กรรณิการ์ แจ้งไพศาล
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ Thu May 18 2006 12:12:18 GMT+0700 (ICT)

อ่านบล็อกของพี่แล้วค่ะ มีความหวังมากว่าหลังจากอ่านแล้วจะทำให้บุคลิกภาพที่ดี

http://gotoknow.org/kannikarjaeng

 

ภัชราพร ปริโยทัย
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ Thu May 18 2006 17:14:13 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความยินดีที่ทำเวบได้สำเร็จค่ะ  อ่านแล้วได้ความรู้ดีมากค่ะ

วงเพชร การุณย์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ Thu May 18 2006 17:24:14 GMT+0700 (ICT)

อ่านบล็อกนี้แล้วได้ความรู้ดีเยี่ยมค่ะ  ขอบคุณมากนะคะที่ไปเยี่ยม และขออภัยที่ให้ที่อยู่บล็อกกับเพื่อน ๆ ผิดไป บล็อกที่ถูกต้อง  http://gotoknow.org/wongpet2511  ค่ะ

 

boonyard
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ Sat May 20 2006 11:50:41 GMT+0700 (ICT)

    ขอแสดงความยินดีที่มีผู้เข้าชมเว็บมากที่สุด  อ่านแล้วมีเนื้อหาสาระดีมาก   ขอบคุณที่เผยเพร่ความรู้

                                      บุญหยาด  พื้นทอง

http://gotoknow.org/boonya

อรชร มิ่งส่วน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ Mon May 29 2006 21:23:25 GMT+0700 (ICT)

ได้เข้ามาเยี่ยมชม Blog แล้ว ได้รับความรู้เพื่มขึ้นมากเลยคะ ขอแสดงความยินดีที่สร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยม

http://gotoknow.org/orason99

รุ่งนภา โกกะพันธ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ Mon May 29 2006 21:42:06 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมจะช่วยให้เป็นที่ยอมรับ และชื่นชมของคนทั่วไป บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะมีสุขภาพจิตดีด้วย พี่ชอบ เนื้อหาสาระดีมากคะ

http://gotoknow.org/rugnapa48

 
ชนากานต์ พิลารักษ์
IP: xxx.188.5.160
เขียนเมื่อ Fri Jun 16 2006 19:31:37 GMT+0700 (ICT)
ขอชื่นชมในฝีมือ และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆ
ลมเหนือ
IP: xxx.113.51.6
เขียนเมื่อ Sun Dec 10 2006 09:56:45 GMT+0700 (ICT)
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ
กีฟัต
IP: xxx.157.178.161
เขียนเมื่อ Fri Mar 09 2007 16:10:43 GMT+0700 (ICT)
ข้าพเจ้าคิดว่าคนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ค่ะ   แล้วข้อมูลบล๊อคนี้น่าสนมากค่ะ  ขอบคุณน่ะค่ะ แล้วจะนำไปปฎิบัติค่ะ
สมิธ วุฒิสวัสดิ์
IP: xxx.113.35.9
เขียนเมื่อ Thu May 31 2007 09:52:14 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากเป็นสมาชิกแนะแนวครับ แนะนำด้วยทำไงครับ หรือถ้าใครมีอะไรดีๆ ส่งมาด้วยครับ

Bob

ตะนุ
IP: xxx.26.123.176
เขียนเมื่อ Wed Nov 21 2007 14:07:08 GMT+0700 (ICT)

กำลังหาข้อมูลทำงานเกี่ยวกับบุคลิกภาพพอดี    (หลานน้า)

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า