สมาชิก
แลกเปลี่ยน

โครงการท่องสูตรคูณไปกลับ

 การสอนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน บวก ลบ คูณ หาร ไม่คล่อง เลยต้องกลับมาปรับพื้นฐานให้ดีขึ้น 

โครงการท่องสูตรคูณไปกลับ

สภาพปัญหา

                นักเรียนโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์สงเคราะห์) นักเรียนมัธยมส่วนใหญ่ของโรงเรียน บวก ลบ คูณ หาร ไม่คล่อง สาเหตุมาจากนักเรียนท่องสูตรคูณไม่คล่องได้หน้าลืมหลังทำให้ส่งผลไปถึงการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน บวก ลบ คูณ หาร ไม่คล่อง เลยต้องกลับมาปรับพื้นฐานให้ดีขึ้น

วิธีการดำเนินการ

-          ประชุม ปรึกษา หารือ กับฝ่ายวิชาการถึงสภาพนักเรียน บวก ลบ คูณ หาร

ไม่คล่อง

-          ร่วมกันคิดหาวิธีการปรับพื้นฐานนักเรียนโดยใช้วิธีการท่องสูตรคูณไป

กลับ

-          ครูหมวดคณิตศาสตร์ รับผิดชอบร่วมกับครูผู้สอนจัดให้นักเรียนเติมตัว

เลขที่เป็นแบบฝึก แม่ 212

-          ดำเนินการทุกชั้น ม.1 -3 เป็นเวลา 2 เดือน

-          ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข

วิธีพัฒนา

-          ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม

-          การเข้าร่วมทำแบบฝึกก่อนเรียนทุกชั่วโมง

-          จัดแข่งขัน การ บวก ลบ คูณ หาร ในโรงเรียน

-          ส่งเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

 

ผลสำเร็จ

                จากการจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณไปกลับ ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)ได้ทำการทดสอบผลการเรียนดีขึ้น  นักเรียนส่วนใหญ่ บวก  ลบ  คณูหาร  คล่องขึ้น  เป็นประโยชน์ในการเรียนชั้นที่สูงขึ้น

 

นายไพศาล    วงษ์เขียว

ครู คศ.2

โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: ท่องสูตรคูณ โรงเรียนบ้านครัว 
· หมายเลขบันทึก: 279750 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า
  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์