ความทวย (คำทาย)

 ปริศนาคำทาย 

  ประเภทของความทวย

วามทวย ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อดูตามลักษณะของการผูกปมปัญหาขึ้นมา เพื่อให้ลูกหลานทายกันแล้วจะมีลักษณะต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

  1. ความทวยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ ความทวยที่ผูกขึ้นตามลักษณะของสิ่งนั้น และตามธรรมชาติของสิ่งนั้น ไม่แฝงด้วยปริศนาซ่อนเงื่อนอย่างอื่น เช่น
    • ความทวย "ญาท่านบ่เว้า ญาเจ้าบ่จา" เจ้าว่าแม่นหยัง?
      ความตอบ ก็คือ พระพุทธรูป พระพุทธรูปก็คือพระ คือญาท่าน ลักษณะของท่านคือไม่พูดไม่จา
    • ความทวย "บ่มีขาขึ้นกกไม้ได้" เจ้าว่าแม่นหยัง?
      ความตอบ ก็คือ งู งูมันไม่มีขา แต่มันขึ้นต้นไม้ได้
  2. ความทวยแบบปัญหาเชาว์ ได้แก่ความทวยที่ผูกเป็นปมปัญหาขึ้น จากสิ่งหรือของนั้น ซึ่งถ้าจะว่าตามลักษณะก็ไม่เชิงจะใช่ ตัวอย่างเช่น
    • ความทวย "ตักบ่เต็ม" เจ้าว่าแม่นหยัง?
      ความตอบ บก คือความไม่เต็มนั่นเอง
    • ความทวย "ตากบ่แห้ง" เจ้าว่าแม่นหยัง?
      ความตอบ ก็คือ ชุ่ม คือความไม่แห้งนั่นเอง
  3. ความทวยแบบซ่อนคำตอบไว้ในคำถามแล้ว ได้แก่ความทวยที่เอาคำตอบขึ้นมาถาม พร้อมกับความทวยคือตัวปัญหาหรือปริศนานั้น คนถูกถามจะไม่รู้ว่ามีคำตอบอยู่ในคำถามแล้ว เช่น
    • ความทวย "สัตว์สี่ขากินสัตว์ขาเดียว สัตว์หัวเขียวกินสัตว์หน้าข่วม(คว่ำ) เต่ากินเห็ด เป็ดกินหอย" เจ้าว่าแม่นหยัง?
      ความตอบ ก็คือ เต่ากินเห็ด เป็ดกินหอย นั่นเอง อธิบายชัดๆ ว่า สัตว์สี่ขาคือเต่า สัตว์ขาเดียวคือเห็ด สัตว์หัวเขียวคือเป็ดตัวผู้ สัตว์หน้าคว่ำคือหอย ปราชญ์อีสานท่านเอาคำตอบใส่เข้าไว้ในคำถาม คนที่ตอบได้ก็คือคนที่มีเชาว์ปัญญาดี
    • ความทวย "พีเคิ่งกลางหัวหางมันส่วย กบเขียดอยู่ห้วยงูกินเบิ๊ด" เจ้าว่าแม่นหยัง?
      ความตอบ ก็คือ งูกินกบกินเขียด นั่นเอง คนที่ไม่ฉลาด เชาว์ปัญญาไม่ดี ก็จะคิดหาคำตอบจากการเปรียบเทียบเป็นลักษณะอย่างอื่นไป ซึ่งในความทวยบทนี้ลักษระของงูกินกบกินเขียด มันก็จะอ้วนตรงกลางอยู่แล้ว ซ้ำท่านยังบอกว่า กบเขียดในห้วยงูกินหมดแล้ว ดังนั้นคนมีเชาว์ปัญญาดี จึงเฉลียวใจและตอบได้
 
  1. ความทวยแบบสอนคุณธรรม ได้แก่ ความทวยที่เป็นปรัชญาคำสอน ซึ่งปราชญ์อีสานต้องการสอนลูกหลานด้วยการใช้ปริศนาคำตอบหรือความทวยนี้ เช่น
    • ความทวย "ตายบ่เน่า เก่าบ่เป็น" เจ้าว่าแม่นหยัง?
      ความตอบ ความดีที่คนทำไว้
    • ความทวย "พรหมสองหน้าผู้ข้าเกิดนำ" เจ้าว่าแม่นหยัง?
      ความตอบ ก็คือ พ่อกับแม่
  2. ความทวยที่มีลักษณะ 2 แง่ 2 ง่าม ความทวยนี้มีหลายคนเห็นว่า "มันหยาบ" และผู้คิดความทวยนี้ก็มี "เจตนาลามก" ข้าพเจ้าได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูถ้วนถี่แล้ว ชี้เปรี้ยงได้เลยว่า เป็นความทวยไม่ลามก และผู้คิดความทวยนี้ขึ้นก็ไม่มีเจตนาลามก ข้าพเจ้าสงสัยแต่ว่า เจ้าคนที่พูดว่าลามกนั้น คงคิดเหมือนกับว่า ท่านปราชญ์ผู้ผูกความทวยนี้ขึ้นจะลามกเหมือนกับตัวกระมัง! ถึงได้คิดและพูดเช่นนั้น
              ความทวยนี้ ข้าพเจ้าจะยกมาให้พิจารณามากๆ เพื่อปราชญ์ผู้ฉลาดในศาสตร์และศิลป์ จะได้ใช้วิจารณญาณตัดสิน เพราะท่านก็ทราบดีว่า สมัยก่อนนั้นไม่ค่อยได้ยินครูข่มขืนศิษย์ เด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุ 6-7 ขวบในปี พ.ศ. 2495-6 ยังเปลือยกายวิ่งเล่นกันอยู่ ไม่เห็นมีใครข่มขืนใครเลย จึงขอให้ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายได้พิจารณาความทวยนี้ด้วยว่า "ลามก" หรือไม่? ตัวอย่างเช่น
    • ความทวย "ขนแย่มแยะแปะกันมีแฮง"
      ความตอบ "ขนตาเวลาหลับนอน" ก็เท่านั้น ไม่ได้คิดไปไกลเหมือนคนสมัยนี้
    • ความทวย "ผู้หญิงเห็นผู้หญิงกลาย ผู้ชายเห็นผู้ชายเด้าเข้าบ่เข้าคลำเบิ่งเอา"
      ความตอบ "ผู้ชายฝนพร้า (ลับมีด)" ซึ่งการลับมีด ร่างกายทั้งท่อนบนและท่อนล่าง จะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่ผลักมีด ผู้ผูกปัญหาก็จะผูกไปตามกิริยาอาการนี้ก็ไม่เห็นจะต้องมีหยาบหรือลามกตรงไหน
    • ความทวย "ทางเทิงกะดำ ทางหลุ่มกะดำ มักตำกันเวลากลางคืน"
      ความตอบ "ขนตาเวลาหลับนอน" ลามกตรงไหน? คิดดู
    • ความทวย "นกโก่นโต่น สี้ก้นแม่เจ้าของ"
      ความตอบ "ลูกกุญแจ" ดูซิหยาบตรงไหน
    • ความทวย "นาหนองน้อย บ่มีจอกบ่มีแหน มีปลาซิวหัวแปโตหนึ่งอยู่หั่น"
      ความตอบ "ปากกับลิ้น" ดูซิลามกตรงไหน
    • ความทวย "นอนหงายให้เขาขี่ เอามือตี่ยัดใส่"
      ความตอบ "เกิบ" มันก็คนใส่รองเท้า หยาบตรงไหน สงสัยคนคิดแบบนั้นหยาบเอง
    • ความทวย "ยาวค่าคืบ ยัดเข้าหลืบฮูหนังทั่งไปทั่งมา น้ำแบ้นไหลออก" (ความทวยคิดขึ้นใหม่)
      ความตอบ "คนแปรงฟัน" ดูซิลามกตรงไหน
    • ความทวย "เสียกแพ่แว่ แหย่เข้าฮูหนัง"
      ความตอบ "หลอดยาดม" ดูซิลามกตรงไหน?
    • ความทวย "เสียกข่านหล่านจำกั่นจำบัก ยกขาขึ้นผู้อยู่หลุ่มมีแฮง"
      ความตอบ "คนกั้งคันยู (ร่ม)" ดูซิลามกตรงไหน
    • ความทวย "อูดหลูด ปูดหลูดออก ปูดหลูดเข้าเอาหัวตำ ผู้หยิงชอบกำ ยามมื้อเช้ามื้อแลง"
      ความตอบ "สากกะเบือ" ดูซิลามกตรงไหน
    • ความทวย "ฮูเนิน แม่นฮูคัน ฮูซันแม่นฮูลูก"
      ความตอบ "ฮูคราด" ลามกตรงไหน

จากความทวยและคำตอบนี้ เราจะเห็นได้ว่าปราชญ์โบราณอีสานท่านผูกคำทวยขึ้นมา จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง แม้คำทวยจะระคายความรู้สึกของคนคิดมากในยุคปัจจุบัน แต่สมัยก่อนโน้นท่านคงไม่ได้คิดจะให้ลามก เพราะดูจากคำตอบแล้วไม่เห็นมีอะไรลามกเลย นี่แหละวัฒนธรรมของฅนอีสานขนานแท้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ปัญหา 
 หมายเลขบันทึก: 277556
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

KRUPOM
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 10:12:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ มารับความรู้ค่ะ ไม่รู้จักเลย ขอบคุณค่ะ

ลีลาวดี
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 11:00:26 GMT+0700 (ICT)
  • ตายบ่เน่า เก่าบ่เป็น เด้อค่ะ เด้อ อิอิ
  • ขอบคุณหลาย
  • ไปผ่อ แมว กันเด้
  • มีความสุขมากๆจ้า
  • ด้วยความคิดถึงจ้ะ

        

ท.ณเมืองกาฬ
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 12:16:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณครูป้อม ที่คิดถึง

  • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม มาทักทาย
  • ภาษาอีสานขนานแท้ อาจจะฟังยากไปหน่อย
  • ต่อไปคงต้องแปลเป็นภาษากลางด้วย
  • มีความสุขมากๆในวันหยุดนะครับ
ท.ณเมืองกาฬ
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 12:18:50 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณครับคุณ ลีลาวดี
  • พอฟังรู้เรื่องบ้างนะครับ
  • สงสัยตรงไหน  ยินดีแปลให้ฟังนะครับ
  • มีความสุขมากๆนะครับ
Boo
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 12:23:12 GMT+0700 (ICT)

ความทวย เพิ่งเคยได้ยินค่ะ แต่ละพื้นที่จะมีเรื่องเล่า แฝงความหมาย และวิถีดำรงชีวิต จริงๆ นะคะเนี่ย ขอบคุณค่ะ

ท.ณเมืองกาฬ
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 13:13:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีตอนบ่ายๆ ครับคุณ poo

  • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมมา ทักทาย
  • วัฒนธรรม แต่ละท้องถิน  มีอิทธิพล  มากครับ
  • ขอให้มีความสุขนะครับ
ดีเจบ่าวแจ๊ค สรภัญญ์ 92.80
IP: xxx.53.166.241
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 05:55:45 GMT+0700 (ICT)

ดีเจหนุ่มน้อยไฟแรงแห่งลุ่มเเม่น้ำมูล มักหลายเด้อ ผญานี่ มู่เฮาอย่าสิไลป่อยถิ่มเด้ออออออ 0821881512

ดีเจบ่าวแจ๊ค สรภัญญ์ 92.80
IP: xxx.53.166.241
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 05:56:39 GMT+0700 (ICT)

ดีเจหนุ่มน้อยไฟแรงแห่งลุ่มเเม่น้ำมูล มักหลายเด้อ ผญานี่ มู่เฮาอย่าสิไลป่อยถิ่มเด้ออออออ 0821881512

ดีเจบ่าวแจ๊ค สรภัญญ์ 92.80
IP: xxx.53.166.241
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 05:56:56 GMT+0700 (ICT)

ดีเจหนุ่มน้อยไฟแรงแห่งลุ่มเเม่น้ำมูล มักหลายเด้อ ผญานี่ มู่เฮาอย่าสิไลป่อยถิ่มเด้ออออออ 0821881512

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า