หลักการของภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

 ผู้นำ คือ แบบอย่างที่น่าจดจำและปฏิบัติตาม 

หลักการของภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

(Formative  Leadership  Principles)

1.)  การเรียนรู้แบบทีม  (Team  learning)  การคิดอย่างหวังผล  (Productive  thinking ) และการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา (Collaborative  problem  solving)  ควรนำมาใช้แทนกลไกการควบคุม (Control  mechanisms)  การตัดสินใจจากเบื้องบน (Top – down  decision  making)  ตลอดจน  การบังคับสั่งการให้ทำแบบเดียวกัน (Enforcement  of  conformity)

2.)  ควรมีมุมมองครูว่าเป็นผู้นำ และครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นผู้นำของผู้นำ โดยผู้นำทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีทักษะการตั้งคำถามที่เหมาะสม (คำถามที่ได้คำตอบที่ลุ่มลึก) มากกว่าการแสดงตนว่าเป็นผู้รอบรู้คำตอบของทุกคำถาม

3.)  ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงาน   ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไว้วางใจ (Trust) ต่อกัน  ผู้นำจะต้องไม่มีทัศนะว่าครูและนักเรียนชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  (ทำนองทฤษฎี X ของ McGregor) แต่มีหน้าที่ช่วยให้คนเหล่านี้มีความกล้าต่อการปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ

4.)  ผู้นำควรปรับเปลี่ยนทัศนะจาก ให้ทุกคนทำตามที่สั่งและยึดหลักทำแบบเดียวกัน  ไปเป็นกระตุ้น   ให้กำลังใจ  และสนับสนุนความคิดริเริ่มและค้นคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ของครู

5.)  ผู้นำควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับผู้อื่น (People) และต่อกระบวนการ (Process) มากกว่างานเอกสารและงานธุรการประจำ      แต่ควรบริหารเวลาไปกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value – added  activities) ขึ้น

6.)  ผู้นำควรเน้นถึงความสำคัญของลูกค้า (Customer – focused) และยึดหลักการให้บริการ   ทฤษฎีนี้ถือว่า ครูและบุคลากรคือลูกค้าโดยตรงของครูใหญ่ ดังนั้น หน้าที่สำคัญที่สุดของครูใหญ่ ก็คือ การให้บริการแก่ลูกค้าของตน

7.)  กำหนดผู้นำ ควรสร้างเครือข่ายให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง  มากกว่าช่องทางไหลของสารสนเทศเพียงทิศทางเดียว

8.)  การเป็นผู้นำแบบสร้างสรรค์  จำเป็นต้องอาศัยความเอาใจใส่ใกล้ชิด  (Proximity) การปรากฏตัวอยู่กับงาน (Visibility)  และอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าของตน  ผู้นำควรใช้หลักนิเทศภายในแบบแวะเวียน(Managing by Wandering Around :  MBWA)ไปยังหน่วยต่าง ๆ ทั่วทั้งโรงเรียนและชุมชนที่ล้อมรอบโรงเรียนเพื่อไปรับฟังและเรียนรู้  ไปสอบถาม  ไปสร้างสัมพันธ์ภาพ  และไปเสาะหาแนวทางที่เป็นไปได้ในเรื่องต่าง ๆ

9.)  ผู้นำแบบสร้างสรรค์  จะกระจายอำนาจการตัดสินใจ (Empowering)  แก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และจะทำหน้าที่ปกป้องคนเหล่านี้เมื่อมีการแทรกแซงการทำงานจากภายนอก

10.)ผู้นำแบบสร้างสรรค์ต้องมีความสามารถสูง ในการปฏิบัติภารกิจอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอน  เป็นผู้เรียนรู้การบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้หน่วยงานได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น  และเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับสถานภาพเดิมที่เป็นอยู่ (Maintaining  status  quo)  ของโรงเรียน

 

บทความนี้เรียบเรียงจากข้อเขียนเรื่อง The Principal as Chief Learning officer : The New Work of Formative Leadership ของ Ruth Ash และ Maurice Persall แห่ง Samford University สหรัฐอเมริกา ผู้เรียบเรียงเห็นว่าข้อเขียนดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษาไทยบ้างไม่มากก็น้อย

 

ขอขอบพระคุณ

รศ.สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์

 

ในความคิดของข้าพเจ้า  ผู้นำแบบสร้างสรรค์ควรเป็นนักคิด  เป็นผู้ที่มีความคิดที่แตกต่างออกไป กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง  สามารถเปิดโลกทัศน์ของผู้อื่นได้  เป็นผู้ที่สามารถมองเห็นจุดเด่น และสามารถช่วยพัฒนาจุดด้อยของผู้ใต้บังคับบัญชาได้  ผู้นำ คือ แบบอย่างที่น่าจดจำและปฏิบัติตาม

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 276259
 เขียน:  
 ความเห็น: 10  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รัชดาวัลย์
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 17:51:07 GMT+0700 (ICT)

คุณน้อง เสาร์นี้เรียนตามปกติ เรียนแบบ สร้างสรรค์... ไง หายป่วยเร็วๆนะ

เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 19:20:39 GMT+0700 (ICT)

พี่โอ๋เป็นไงบ้าง ดีขึ้นหรือยัง ขยันหาบทความดีๆ มาให้อ่านเสมอเลยนะจ๊ะ

นายวิรัช เปยะกัง
เขียนเมื่อ Wed Jul 15 2009 21:19:22 GMT+0700 (ICT)

น้องโอ๋หายดีหรือยัง ขยันมากเลยนะ

ทุ่งทานตะวัน
เขียนเมื่อ Wed Jul 15 2009 22:23:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่แอ๋วที่เคารพ น้องจิ๊บที่น่ารัก และพี่แมวที่แสนดีของน้องๆ ทุกคน ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับความห่วงใยและปราถนาดี คิดถึงทุกคนมากเลยค่ะเสาร์นี้ไปเรียนได้แล้วค่ะหายดีพอสมควร ไม่พลาดแน่นอนค่ะ ขอบพระคุณพี่แอ๊ว พี่แมว และน้องจิ๊บมากนะค่ะ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Wed Jul 15 2009 22:40:48 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมชมผลงาน สมบูรณ์แล้วครับมีบทสรุปด้วย

รักษาสุขภาพด้วย ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนครับ

ทุ่งทานตะวัน
เขียนเมื่อ Thu Jul 16 2009 00:08:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ.. เสาร์นี้จะไปเรียนวิชาอาจารย์แน่นอนค่ะ โชคดีมากเลยที่ได้เป็นศิษย์ของอาจารย์ จะตั้งใจเรียนและเก็บเกี่ยวความรู้ที่สั่งสอนให้มากที่สุดค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

นางสาว รัตติยา จันทร์เศรษฐ
เขียนเมื่อ Thu Jul 16 2009 00:12:51 GMT+0700 (ICT)

บทความนี้สร้างสรรค์จริงๆจ๊ะ ไปพักผ่อนได้แล้วน้องโอ๋ ที่น่ารัก พี่จะนอนแล้วนะจ๊ะ

วันเสาร์นี้จะได้เจอน้องโอ๋แล้วดีใจจัง + คิดถึงจ๊ะ

ทุ่งทานตะวัน
เขียนเมื่อ Thu Jul 16 2009 02:40:01 GMT+0700 (ICT)

หลับฝันดีค่ะ คิดถึงเช่นกัน

เสงี่ยม บำรุงพงษ์
เขียนเมื่อ Fri Jul 24 2009 23:04:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะน้องโอ๋ ขอบคุณที่นำบทความให้ความดี ๆ มาฝาก

 

ทุ่งทานตะวัน
เขียนเมื่อ Sat Jul 25 2009 00:22:21 GMT+0700 (ICT)

ชอบนางฟ้าจังหมือนพี่เหงี่ยมเลยค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า