สมาชิก
แลกเปลี่ยน

โครงการโรงเรียนเด็กฟันสวย

ส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โครงการโรงเรียนเด็กฟันสวย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดป่าช้า คณะครู-นักเรียน 

วัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงการ  1.  เพื่อปลูกฝังนิสัยผู้เรียนรักการแปรงฟันและดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรง  2.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักเห็นของการมีฟันที่แข็งแรง และสวยงาม ไม่ผุก่อนวัยอันควร

กิจกรรมตามโครงการเด็กฟันสวย  1.  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  2.  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยทำหนังสือเล่มเล็ก เกี่ยวกับฟัน  3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยแผนที่ความรู้  4.  กิจกรรมนักเรียนลงนามปฏิญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: อุทัยธานี ศูนย์อนามัยที่ 8 เครือข่ายเด็กไทยฟันดี หนองฉาง โรงเรียนวัดป่าช้า 
· หมายเลขบันทึก: 276125 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์