ความพอดี 5 ประการ

 ความพอดี 

ความสุขที่เป็นรูปธรรมอันเห็นได้ชัดด้วยวัตถุทั้งหลายที่แวดล้อมรอบตัวเรานั้น  จะเป็นสุขที่แท้จริงได้ย่อมก่อเกิดมาจากความสุขและความมีธรรมะจากในใจของบุคคลทั้งหลายด้วยสัจธรรม  5  ประการ  ที่พอดี  5  ประการ

1. ความพอดีด้านจิตใจ  หมายถึง  คนเราต้องมีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อ  อะลุ่มอะหล่วย  ซื่อสัตย์มีเมตตาต่อผู้อื่น
2. ความพอดีด้านสังคม  หมายถึง  คนเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น  สร้างเครือข่ายที่โยงใยความเป็นอยู่และกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกัน
3. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ  หมายถึง  การอยู่อย่าง "  พออยู่  พอกิน " ปรับชีวิตให้เรียบง่ายสอดคล้องกับสภาพรายได้และเศรษฐของตนเอง  ลด  ละความฟุ่มเฟือยที่เกินจำเป็น
4. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  การรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยยึกหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  มีระบบจัดการบริหารที่ดี  แม้ว่าบางกรณีจะต้องลงทุนและเสียทรัพยากรบางอย่างไป  ก็เพื่อผลประโยชน์ที่กลับคืนมาที่มากกว่าและดีกว่า
5. ความพอดีด้านเทคโนโลยี  หมายถึง  การปรับตัวให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน  ด้วยการเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม  และวัฒนธรรมของเราด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ความพอดี 
 หมายเลขบันทึก: 271666
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

แก้ว
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 12:18:25 GMT+0700 (ICT)

ขาดไปข้อหนึ่งค่ะ ต้องพยายามปรับปรุง เพื่อความสุขที่แท้จริง

แอน
IP: xxx.51.150.4
เขียนเมื่อ Mon Feb 10 2014 10:03:53 GMT+0700 (ICT)

ดี

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า