การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Web 2.0 กับงานห้องสมุด”

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “Web 2.0  กับงานห้องสมุด” ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด สำหรับบุคลากรของสำนักหอสมุด

        จากเทคโนโลยี Web 2.0  ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Networking) เป็นเว็บที่เอื้อต่อการรวมกันตัวของชุมชน ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน  แบ่งปันกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้และความคิด  นำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยอาศัย Web เป็น platform ในการสร้างเครือข่ายสังคมดังกล่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาและปรับการทำงานให้สามารถสนองความต้องการบริการความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านวิชาชีพ  เป็นต้น  อีกทั้งเล็งเห็นความจำเป็นในการแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาบริการสารสนเทศที่สะดวกต่อการสืบค้น การใช้ข้อมูล และการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าให้ทั่วถึงทั้งห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ   จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ Web 2.0 กับงานห้องสมุดขึ้น

 

        วัตถุประสงค์การสัมมนา เพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการของสำนักหอสมุด จำนวน 58 คน ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Web 2.0  และสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อระดมความคิดเห็นในการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุด และเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเนื้อหา แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ให้เกิดการต่อยอดความรู้และความคิด และนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงต่อไป

 

การดำเนินงาน

 1. การบรรยายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุด และประสบการณ์การนำ Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ประชุมเพื่อระดมความคิด การนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิทยากร

§        นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์   นักวิชาการ  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (NSTDA)

§        นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  นักเอกสารสนเทศ (ชำนาญการ)  หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

§        นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร  นักสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center)

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Web 2.0 และสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
 2. บุคลากรได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อระดมความคิดในการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ
 3. สำนักหอสมุดมีการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้พัฒนาบริการสารสนเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และได้สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเนื้อหา แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์

สำนักหอสมุดขอบคุณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center) ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าเดินทางวิทยากรจากศูนย์ TCDC

 

รู้จักวิทยากรค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 270333
 เขียน:  
 ความเห็น: 41  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 15:25:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

 • สด ๆ ร้อน ๆ ครับ
 • คิดว่างานนี้ฝ่ายเอกสารคงไม่เหนื่อยเหมือนงานวันวิชาการนะครับ
 • ชวนไปอ่านสาระน่ารู้
mena
เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 15:39:27 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีคะ มาชวนชมรายการคะ
 • วันนี้เวลา 16.35 น.ขอเชิญชมรายการต้นกล้าในป่าใหญ่ทาง NBT ชมกิจกรรมของนักเรียนคะ
 • ขอบคุณมากๆ
 • ทองหยอด
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 15:45:07 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับพี่ดาวอีกครั้ง

  • มาชื่นชมผลงานสด ๆ ร้อน ๆ จากน้องใหม่
  • มีลิงค์ให้ด้วย ขอบคุณครับ
  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 15:47:03 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณไข่

  จากชื่อการประชุม ก็คงไม่ทำให้เราเหนื่อยเพราะวิทยากรมืออาชีพทั้งนั้นนะคะ ข้อมูลอาจให้ผู้เข้าร่วมโหลดอ่านตามอัธยาศัย ช่วยกันประหยัดน้ำ(รดต้นไม้ให้โตกว่าจะได้เยื่อกระดาษ) ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าที่ใช้เครื่อง Risograph  และช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ไม่ต้องให้เคี้ยวให้จนละเอียดค่ะ)

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 15:56:06 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณ mena

  ขอบคุณค่ะ จะชมผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะ (เพราะว่าจะยังนั่งที่ทำงานนะค่ะ)

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 16:30:13 GMT+0700 (ICT)

  พี่ไข่คะ น้องเค้าอัพเดทแยกหัวข้อให้ด้วยแล้วค่ะ เข้าไปชมอีกทีนะคะ

   

  แสงแห่งความดี...
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 16:35:41 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดี ครับ คุณ ดาวลูกไก่

  มาด้วยความระลึกถึง

  ก่อนกลับบ้านครับ

  (พรุ่งนี้ผมจะเข้ามาอ่าน ครับ)

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 16:45:45 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณ แสงแห่งความดี

  ขอบคุณค่ะ ไม่ได้ทักทายกันตั้งนานนะคะ

  KitTyjump
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 16:48:25 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีคะ พี่ดาว...

  แวะมาเป็นกำลังใจให้คะ

  ขอให้ผลงานบรรลุเป้าหมายนะคะ....

   

  ตอนนี้ก้อยชักจะเริ่มมีอาการโฮมซิกเสียแล้ว แงแง...^^

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 17:11:34 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องก้อย

  อย่าโฮมซิกเลยนะคะ วันอาทิตย์เย็นๆ ไปถนนคนเดินกับพี่ๆ และคุณลุงอาจารย์ JJ ค่ะ ถ้าพี่โดดอยู่เวร พี่จะไปรับดีมั้ยนะคะ

  ขจิต ฝอยทอง
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 17:16:15 GMT+0700 (ICT)
  • พี่ดาวครับ
  • โอโห ทันสมัยมาก
  • มายืนยันว่า
  • คนนี้เก่งมากๆๆๆ
  •  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  
  • อาจารย์ Handy เขียนไว้ด้วย
  • ที่นี่ครับ
  โชคธำรงค์ จงจอหอ
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 17:22:04 GMT+0700 (ICT)

  ก้าวหน้าไม่หยุดยั้งทีเดียว

  อื่ม อย่าลืมมาแบ่งปันให้ชาวบ้านในเชียงใหม่ด้วยนะครับ อิอิ

  จะได้มีเว็บโอท็อป 2.0 ไงคับ อิอิ

  Boo
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 17:24:01 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะพี่ดาว สกาวใจ

  ....

  น้องแว้บมาเป็นกำลังใจค่ะ

  อิ่มอร่อยมื้อเย็นค่ะ J

   

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 17:49:23 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง

  ขอยืนยันเหมือนกันค่ะ หอสมุด และ มช. เชิญคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์    มาบ่อยมากค่ะ ไม่รู้เค้าจะเบื่อคนทางนี้แล้วยังนะคะ มาเมื่อไรๆ ก็ ไม่เห็นพัฒนาเลย ไม่มีใครใช้งาน Web2.0 ให้วิทยากรชื่นใจ...ฮิ้วๆ

 • อาจารย์ Handy เขียนไว้ด้วย ที่นี่ครับ
 • ขอบคุณค่ะ จะเอาไปเพิ่มเติมในลิงค์นะคะ

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 17:54:23 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณ หนุ่มลุ่มน้ำปิง

  ความคิดนี้ดีจังค่ะ  เว็บโอท็อป 2.0 แล้วจะนำมาถ่ายเทนะคะ เตรียมภาชนะบ้านเราไว้ค่ะ อิอิ

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 17:55:25 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้อง poo

  อิ่มอร่อยมื้อเย็น แล้วหรือคะ ยังไม่ได้คิดเลยว่ามื้อนี้จะทานอะไรดี...

  ขจิต ฝอยทอง
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 10:59:48 GMT+0700 (ICT)
  • อ่านแล้วเริ่มเห็นใจวิทยากรและผู้จัด
  • ฮิ้วๆๆๆ
  • มาแซวพี่
  • รอดูวันงานดีกว่าครับ
  • ว่าแต่ว่าผมไปอยู่ที่ไหน
  • ให้ทาย ฮ่าๆๆๆ
  หยั่งราก ฝากใบ
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 11:32:45 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะพี่ดาวลูกไก่

  มาส่งข่าวค่ะ

  http://gotoknow.org/blog/neo-humanist/270588

  (^___^)

  KRUPOM
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 15:09:35 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ แวะมาชมผลงาน และรอชมวันงานจริงด้วยจ๊ะ

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 16:04:26 GMT+0700 (ICT)

  ฮิ้วๆ น้องอ. ดร.ขจิต

  เดาไม่ถูกว่าอยู่ไหนตอนนี้ แต่เดาถูกแน่นอนว่าเมื่อ พ. 24 มิ.ย. 2552 @ 10:59 น้องเราอยู่ที่ Gotoknow แน่นอน ฮ่าๆ

  KitTyjump
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 16:08:27 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีคะ พี่ดาว.....

  วันนี้พี่พอลล่าจะมาเชียงใหม่ ถึงคงค่ำๆ พรุ่งนี้เราแวะไปหาหันมั๊ยค่ะ....อิอิ :)

  ครูใหม่
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 16:12:21 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีเจ้า ป้าดาว สบายดี เน้อ เจ้า

  น้องก้อย เจอป้าดาว แจกหมูออมสิน คัด 10 คำแน่ ๆเลย

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 17:01:43 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องคนไม่มีราก

  ตปทท แล้วค่ะ เจอ ทอท แต่ของพี่เป็น ททอท คู่กับ ทอท ลูกครึ่งค่ะ เช่นเดียวกับของพี่ครูคิม...เอ...จะงงไหมนี่

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 17:03:24 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณ KRUPOM

  ขอบคุณค่ะที่แวะมา ไปคุ้ยแคะ แพะ แกะ ที่บันทึกใหม่ของครูป้อมแล้วค่ะ ดีจัง ^^

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 17:09:31 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องก้อย KiTTyJuMP

  ค่ำพรุ่งนี้ พี่ว่างค่ะ ให้ไปรับน้องก้อยกี่โมงคะ นัดกันแล้วบอกพี่นะคะ

  อ้าว..เอากระปุกพิเศษกลับไปด้วยค่ะ

  Krapooktom 

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 17:11:12 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องครูใหม่ บ้านน้ำจุน

  เปลี่ยนแจก เต่าของน้องจ๊ะ  แทน กระปุกหมู ค่ะ ดีไหมคะ

  นงนาท สนธิสุวรรณ
  เขียนเมื่อ Thu Jun 25 2009 09:52:03 GMT+0700 (ICT)

  789 

       ขอบคุณมากนะคะที่ไปเยี่ยมบ้าน...ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Thu Jun 25 2009 16:54:19 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณ นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

  ดอกกล้วยไม้สวยจังค่ะ ขอบคุณค่ะ

  Sasinand
  เขียนเมื่อ Thu Jun 25 2009 20:22:05 GMT+0700 (ICT)

  มาเยี่ยม มาอ่าน และจะบอกว่า ทันสมัยมากๆด้วยค่ะ

  มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)
  เขียนเมื่อ Thu Jun 25 2009 23:14:01 GMT+0700 (ICT)
  • กลับมาจากหาดใหญ
  • net  ล่มเข้า เotoknow ไม่ได้
  • มาเปิดวันนี้  อ้าวเขาไปกินกันอีกแล้ว
  • อดไปเลยเรา  อิอิ
  • แต่ที่แน่ๆ แม่หมอนนท์ ของน้องพอลล่าจะมา
  • 28-29 มิย นี้  จ้า
  มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)
  เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 21:39:14 GMT+0700 (ICT)
  • มาเยี่ยมรายวัน
  • สงสัยยังไม่หาย โฮมซิก
  • ที่ไป กทม. ไม่เจอลูก อิอิ
  กล้วยแขก~natadee~natachoei♥.•°♥
  เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 22:15:44 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะพี่ดาว

  แวะมาบอกว่า ฝันดีค่ะ

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 17:29:45 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะคุณพี่ Sasinand

  มองจากข้างนอกเข้าข้างใน ไม่ได้มองแบบ(ลำ)เอียง คิดว่าห้องสมุดหลายแห่งทันสมัย(กว่า) มากค่ะ เรายังวิ่งตามอยู่...เสียดายที่คนทำงานกับ IT ทันสมัยแต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าค่ะ (มีความเห็นว่า ไม่ว่าจะในวงการใดๆ ก็ตาม ถ้าเราเรียนรู้การใช้งานบล็อก เขียน แบ่งปัน จัดสรรเวลาให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นภายในตัวเราเองไปด้วย ก็จะก้าวเข้าไปสู่โลกของ เว็บ2.0 และคุยกับใครๆ ได้รู้เรื่องมากขึ้นอีกนิดๆ นะคะ)

  แต่ไม่มีอะไรเรียกว่า"สายไป" ใช่ไหมคะ (แค่ช้ากว่าเท่านั้นซึ่งก็ตามทันได้ถ้า...)

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 17:32:06 GMT+0700 (ICT)

  พี่เจ๊..เพิ่งมาเห็นความเห็นในบันทึกนี้ค่ะ เลยพลาดทั้งแม่หมอนน น้องพอลล่าด้วยค่ะ

  อาการโฮมซิก หายแล้ว พร้อมกับเงินพลาสติกที่โบยบินไปทุกสัปดาห์ค่ะ ;)

  หยั่งราก ฝากใบ
  เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 17:32:15 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะพี่ดาวลูกไก่

  ไม่ได้แวะมาทักทายนานเลยค่ะ แต่คิดถึงเหมือนเดิม...

  เคยได้อบรมกับคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ค่ะ เป็นวิทยากรที่เก่งมาก ๆ ค่ะ

  พี่สบายดีนะคะ

  (^___^)

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 17:33:14 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องกล้วยแขก~natadee~natachoei♥.•°♥

  ขออภัยที่พี่มารับ "ฝันดี" ช้าไปนะคะ ขอเป็นคืนนี้ก็แล้วกันค่ะ

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 17:36:37 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะน้องคนไม่มีราก

  กำลังปั่นสคริปต์แนะนำวิทยากร ถึงตรงคุณบุญเลิสพอดีค่ะ ห้องสมุดเองก็เชิญคุณบุญเลิศมาหลายครั้ง ล่าสุดจาก การประชุมวิชาการ "เปิดโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change We Need)" ค่ะ

  ตามพี่ไปชื่นชมวิทยากรทที่ เว็บไซต์ Boonlert on the Net @ STKS กันค่ะ

  มาคราวนี้วิทยากรอาจแอบมองหาความเปลี่ยนแปลง...ที่ฝากไว้ ^^ นะคะ

  หยั่งราก ฝากใบ
  เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 17:40:41 GMT+0700 (ICT)

  ตกลงค่ะ ...

  ตามไปดู....(^___^)

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 17:56:46 GMT+0700 (ICT)

  เพิ่มเติมค่ะ ด้านบนมีลิงค์ไปอ่านความรู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องนะคะ มุดๆ ตามกันเข้าไป แล้วได้ความรู้ผสมความเพลิดเพลินทีเดียวค่ะ

  หยั่งราก ฝากใบ
  เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 17:59:08 GMT+0700 (ICT)

  ไปดูมาเร็ว ๆ ค่ะ โหลดช้าหน่อย

  อลังการมากค่ะ เป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์มาก

  ขอบคุณพี่ที่แนะนำค่ะ

  (^___^)

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Fri Jul 03 2009 08:41:39 GMT+0700 (ICT)

  น้องคนไม่มีรากคะ แอบบอก ที่บ้านพี่ก็ช้าค่ะ แต่ที่ทำงานเร็วจี๋เลย...ไอทีเหลื่อมล้ำนะคะ

   อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
   ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์
   
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า