เริ่มเข้มข้นในฝันรุ่น 2 รวมที่สุดของตาสว่าง:ภาคอีสานตอน1

 มาดูสุดยอด.. เสนอแนะศึกษาคู่มือ อ่านกำจัดจุดอ่อน 

   เรากำลังจะมีโรงเรียนรุ่น 3 ดังนั้นโรงเรียนในฝันรุ่น 2 คงต้องตรวจสอบตนเองโดยด่วน ที่ผ่านมา"ตาสว่าง" ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกโรงเรียนที่ขอประเมิน

       สำหรับบันทึกหน้านี้มาดูที่สุดจากต้นแบบโรงเรียนในฝัน ("ตาสว่าง"ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน)

      โรงเรียนสะอาดบรรยากาศดีน่าเรียนมีความเป็นปัจจุบัน ทุกห้อง รวมถึงห้องน้ำ ห้องส้วม ระดับมัธยมคงต้องยกให้หนองสูงสามัคคีวิทยา(มุกดาหาร)

2 ภาพล่างนี้จากโรงเรียนโพนพิทยาคม(สกลนคร 1)

ทีสุดสิ่งแวดล้อมระดับประถมโรงเรียนบ้านลำดวน(สุรินทร์ 1)

ที่สุดของห้องน้ำระดับมัธยมมีหลายแห่ง..

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร(อุบลฯเขต4) 

นี่ก็ที่สุดยอดห้องน้ำ..โรงเรียนขุขันธ์ (ศรีสะเกษ3)

ระดับประถมที่สุดห้องน้ำต้องยกให้บ้านจอมพระ (สุรินทร์1)

  ห้องสมุดที่จัดดีบรรยากาศเหมาะสมน่าใช้มากระดับมัธยมยกให้โรงเรียนขุขันธ์ (ศรีสะเกษ3 )

ที่สุดห้องสมุดจากโรงเรียนขุขันธ์

สำหรับห้องสมุดระดับประถมยกให้โรงเรียนชุมชนวังสะพุง (เลย2)ที่นี่มีที่สุดหลายเรื่อง

      

ที่สุดเรือนพยาบาลแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาพยาบาลเบื้องต้น

และห้องน้ำจากชุมชนวังสะพุง(เลย2)

              (ติดตามที่สุดตอน 2)

   

    สำหรับชาวโรงเรียนในฝันที่จะขอประเมินต่อไป และ ชาวRoving Team ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนที่ "ตาสว่าง" รับผิดชอบขอข้อตกลงดังนี้

1. ให้อ่านและศึกษาคู่มือ  ท่านสามารถรับการนิเทศจาก"ตาสว่าง"ได้

2.เมื่อพร้อมแล้วโปรดเล่าให้ทราบ ผ่าน"ตาสว่าง"ก่อนนะคะโรงเรียนใดไม่เล่า ตาสว่างไม่รับปากประเมินค่ะเพราะต้องการทราบข้อมูลล่วงหน้า ไม่ต้องการให้ติด "ร"ที่ผ่านมามีประมาณ 10 โรงเรียนต้องขอแก้"ร" (เรื่องจริงนะคะ)

3.ถ้าท่านคิดว่ามีจุดอ่อนโปรดกำจัดให้หมดไปก่อนขอประเมิน..จะขอเรียงลำดับจุดอ่อนจากที่พบมากไปหาน้อยดังนี้ 1) การไม่ศึกษาคู่มือ และบางท่านอ่านคู่มือแล้วไม่เชื่อ ไม่ให้ความสำคัญ ไม่ถาม ไม่ปฎิบัติ 2) การที่ครูส่วนหนึ่งไม่ชอบ ไม่ยอมเข้าใกล้ Computer ไม่ใช้ Internet ไม่สนใจผลก็ปรากฎกับนักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ครูไม่เคยใช้E-learning ครูตอบคำถามไม่ได้ เด็กทั่วไปคนที่ไม่นำเสนอก็ตอบไม่ได้ 3) การครูท่านที่ผ่านการอบรมด้าน ICT มาแล้วไม่เผยแพร่ในโรงเรียนหรือเพื่อนครูไม่ให้ความสำคัญจึงทำให้ไม่ทราบ ไม่ใช่สื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยอย่างมากทุกกลุ่มเพราะมีโปรแกรมดีๆในsaver เยอะ 4) การคุณครูส่วนใหญ๋ไม่มั่นใจในวิธีสอนไม่ให้ความสำคัญต่อการให้นักเรียนค้นคว้า ไม่สนับสนุนการอ่าน การใช้ห้องสมุด การใช้วิธีการสืบค้นเท่าที่ควร ทำให้เวลาประเมินนักเรียนตอบคำถามไม่ได้ ไม่รู้แหล่งค้นคว้า ไม่คล่องแคล่ว

สำหรับการนำเสนอกิจกรรมมีจุดอ่อนที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดมากจะเห็นได้จาก (โปรดนำไปพิจารณา)    

 1.โรงเรียนให้ความสำคัญต่อการแสดงมาก  นักเรียนส่วนใหญ่ไปอยู่ที่การแสดงมากกว่าเข้าห้องสมุด หรือห้องปฏิบัติการต่างๆ

  2.นักเรียนที่นำเสนอกิจกรรมให้ประเมินมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมด

  3.โรงเรียนไม่สะอาดทุกจุด จึงพยามไม่ให้กรรมการดูทุกห้องเรียน(ปิดห้องใส่กุญแจ) ขอเรียนว่าควรให้ดูทุกห้องเรียน

 4.บางกิจกรรมที่ปกติเรียนในห้องแต่กลับ ไม่นำเสนอในห้องเรียนปกติเช่นคหกรรม ก็ควรอยู่ในสถานที่เรียนปกติ ไม่ควรอยู่ตามเต้นเฉพาะกิจ เพราะต้องประเมินสถานที่เรียนด้วยค่ะ

  5.ระดับประถมห้องสมุดส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมากหรือไม่มีเลย(คงรับเป็นต้นแบบไม่ได้) ตามหลักการนักเรียนประมาณ 700 คน ห้องสมุดมีขนาดประมาณ 2 ห้องเรียน สำหรับระดับมัธยมขนาดห้องสมุดไม่เป็นปัญหา แต่ที่มีปัญหาทุกระดับคือ กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน ไม่มีความโดดเด่นเท่าควร บรรณารักษ์อ่อนแอ ไม่อ่านคู่มือ ไม่รักการอ่าน ไม่การค้นคว้ากลัวComputer สำหรับเรื่องนี้ขอให้อ่านเรื่อง "มากำจัดจุดอ่อนเรื่องรักการอ่านกันเถอะ"ในตาสว่างนะคะ

   5. สาระสังคมถูกปล่อยปละละเลยมาก ไม่เสนอให้ประเมินและบางโรงเรียนที่นำเสนอก็ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพนักเรียนได้ "ตาสว่าง" ไม่เคยเห็นการนำเสนอมาระประวัติศาสตร์ และที่จะมีบ้างสำหรับการใช้สื่อทันสมัยประเภทโปรแกรมมีบ้างเช่นภูมิศาสตร์ คุณครูสาระสังคมค่อนข้างปฏิเสธ computer

  6.Minicompany ไม่พัฒนารุ่นที่1 มีปัญหา  รุ่นที่2 ก็เหมือนเดิม เรายังไม่ให้ความสำคัญต่อการสอนวิธีการจัดการในรูปแบบบริษัทจำลอง เช่นเดียวกับสหกรณ์ต้องเรียนว่าต้องปรับอย่างมากโดยเฉพาะระดับมัธยมไม่มี ส่วนระดับประถมควรสอนให้คิด คิดต้นทุน ราคาขาย กำไร ทำบัญชี และใช้computerเป็นเครื่องมือ (ทั้งประถมและมัธยม)

     7. ทุกที่ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช่เราทำเพิ่อการประเมินเท่านั้นเช่น ห้องพยาบาลก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขศึกษา และการพยาบาลเบื้องต้น ดังนั้นก็ต้องให้นักเรียนได้ฝึก การจัดการก็ต้องเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ สหกรณ์ก็ควรเป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์เป็นต้น

(มีต่อค่ะ)    โรงเรียนที่จะขอประเมินต่อไปช่วยรับไปพิจารณาด้วยนะคะ

     

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): รวมสุดยอด 
 หมายเลขบันทึก: 269853
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 47  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เทียนเล่มน้อย
IP: xxx.175.148.64
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 10:03:59 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ท่านดร.ชัดเจนที่เคารพ

หนูครูเทียนเล่มน้อย  จากโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ะ  ซึ่งรอรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่น 2ค่ะ  หนูขอเรียกแทนตัวท่านว่า"คุณครู"นะค่ะ  หนูอยากให้คุณครูแนะนำเกี่ยวการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินเกี่ยวกับกลุ่มสาระการงานฯโดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ค่ะ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่น 2ค่ะ  จะรอคำตอบจากคุณครูค่ะ

ขอบคุณค่ะ

****เทียนเล่มน้อย****

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 11:46:00 GMT+0700 (ICT)

คุณเทียนเล่มน้อย ดีใจที่ถาม

สำหรับเรื่องการ แสดงความสามารถ หรือตะกอนที่ถูกสั่งสมด้าน Computer ประเมิน 3 ด้าน ดังนี้

1.ประเมินด้านการบริหารจัดการ ดูขีดความสามารถในการมี Computerให้บริการจำนวนไม่สำคัญ สำคัญที่ประโยชน์การนำไปใช้ ดูแลใช้คุ้มค่าแค่ใหน

2.ประเมินความสามารถของครูผู้สอน สอนให้นักเรียน เรียนรู้โปรแกรมต่างๆได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานแต่ถ้าสามารถสอนนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดได้ยิ่งดีและควรจะบูรณาการกับสาระอื่น เช่น ทำ animation ภาษาไทย นิทาน ทำ vcd รายงานสังคม ใช้ Prodesktop ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ประเมินครู Com ที่เผยแพร่โปรแกรมต่างๆที่อยู่ใน saver ที่ครูอบรมมาแล้วกับครูทุกคน โดยประเมินที่ครูสาระอื่นและนักเรียนจะประเมินที่ผลงานและจำนวนนักเรียน (มากที่สุดเท่าที่จะกรรมการจะทำได้)

  3.สำหรับการงานด้านอื่น เช่นผลงานฝีมือ อาหาร ผลผลิต ประเมินกระบวนการ การเชื่อมโยงกับสาระอื่น ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเพื่อการมีรายได้คิดต้นทุน ราคาขายกำไร อย่างเป็นเหตุเป็นผล ทำบัญชีเป็น ใช้ com ช่วยเป็น เชื่อมสหกรณ์ได้

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 14:57:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

มาอ่านเพื่อปิดจุดค่ะ

ขอบคุณนะคะ

ครูบ้านไกล
IP: xxx.175.217.216
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 15:40:50 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจนค่ะ

ดิฉันเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ (ขยายโอกาส) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นค่ะ เตรียบรับการประเมินในช่วงเดือนกันยายนค่ะ ดิฉันเครียดและกังวลใจมากค่ะอาจารย์ เกรงว่าจะทำได้ไม่ดี อยากขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ค่ะ ดิฉันเตรียมlab ไว้ 3 เรื่องค่ะ

1. การต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนาน ระดับ ป.6 (ต่อยอดด้วยการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านและการต่อไฟกระพริบ)

2. การศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืช ระดับ ม.1 ประกอบด้วย เซลล์เยื่อหอม สาหร่ายหางกระรอกและใบว่านกาบหอย (ต่อยอดด้วยการศึกษาเซลล์ของพืชสมุนไพรค่ะ)

3. การเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในผลไม้ต่าง ๆ ระดับ ม.3 (ต่อยอดด้วยการเปรียบเทียบวิตามินซีในผักสมุนไพรชนิดต่าง ๆ

ส่วนลานบูรณาการก็จะมี การแสดงscience show ของน้อง ๆ ประถมศึกษา การนำเสนอสวนสมุนไพร และบริการน้ำดื่มสมุนไพรค่ะ

ดิฉันไม่มั่นใจว่าที่เตรียมไว้จะเหมาะสมแล้วหรือยัง ต้องรบกวนขอคำชี้แนะจากอาจารย์ด้วยค่ะ อาจารย์จะคอมเม้นต์เป็นการส่วนตัวได้มั้ยคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะphit_catty@yahoo.co.th

ครูบ้านนา
IP: xxx.26.107.22
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 18:29:48 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ทีเคารพ

สวัสดีครับท่าน ผมได้ไปดูท่านประเมินโรงเรียนในฝันรุ่น 2 ทีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง เห็นว่าท่านแข็งแรงมาก เดินได้ทั่วโรงเรียนโดยไม่มีเหนื่อย จนผมเดินถ่ายรูปตามไม่ทัน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงทำได้ดีมาก ผมได้อ่านคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่านจะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ในงานที่รับผิดชอบอยู่ครับ

ขอบคุณครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 23:12:21 GMT+0700 (ICT)

ครูบ้านไกลคะ

1.ที่เล่ามาน่าจะพอใช้ได้ เพิ่มกิจกรรมสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลทางInternetบ้าง

2.การต่อวงจรไฟฟ้าลองใช้โปรแกรมในSaverช่วยเพิ่มเติมเช่นโปรแกรม Crocodile

3.อ่าน/ศึกษาคู่มือเพิ่มนะคะสภาพห้อง เครื่องมือ อุปกรืประกอบต้องOK นะคะ

4.อ่านกำจัดจุดอ่อนประเมินวิทยาศาสตร์นะคะ

5.จำได้ว่าเคยไปนิเทศ ไม่ทราบพัฒนาไปเพียงใด ให้กำลังใจนะคะวันนั้นห่วงเรื่องห้องสมุด และภาพความสะอาดโดยรวมจังเลยยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 23:28:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ RTวัฒนาที่ให้ความสนใจค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 23:30:52 GMT+0700 (ICT)

ครูบ้านนา ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

อ่านเรี่องกำจัดจุดอ่อนซิคะจะทราบว่าต้องปรับเรื่องอะไรบ้าง

เทียนเล่มน้อย
IP: xxx.175.148.64
เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 08:58:56 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ท่านดร.ชัดเจนที่เคารพ

ต้องขอขอบพระคุณคุณครูสำหรับคำแนะนำค่ะ  แต่หนูมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะ  คือว่าหนูพึ่งเข้ามาสอนในโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยาค่ะในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย  จึงอยากจะขอคำแนะนำจากคุณครูในเรื่องนี้ด้วยค่ะ  จะรอคำแนะนำจากคุณครูเช่นเคยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

****เทียนเล่มน้อย****

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 11:46:54 GMT+0700 (ICT)

คุณเทียนเล่มน้อย

    ไม่ต้องกังวลค่ะจะอบรมหรือไม่สำคัญอยู่ที่ความใส่ใจและความพยามของเรา การค้นคว้า การศึกษาของเราเองจะดีกว่าด้วยซ้ำ

   ครูอยากให้ลองหาโปรแกรมการสอนจาก Internet หรือใน saver(ครูที่อบรมCom น่าจะบอกได้) นำมาสอนจะช่วยได้ครูอยากให้สอนเรื่งสุริยะจักวาล นำขึ้นน้ำลงฯลฯ อยากให้นักเรียนเรียนจากโปรแกรมที่หลากหลายเช่นStarry night Stellarium เข้าที่Google free dawnload planetarium เด็กๆโรงเรียนในฝันน่าจะได้เรียนจากสื่อแปลกๆบ้างนะคะ 

 ครูชัดเจนอายุมากไม่เคยอบรมCom ไม่รู้เรื่องCom แต่ครูมีความพยายามเราจะไม่ให้ใครมาดูแคลนเด็ดขาด อย่าลืมนะคะอยู่ที่การใฝ่หาและเรียนรู้

บรรจง
เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 13:24:28 GMT+0700 (ICT)
หิ่งห้อย
IP: xxx.114.105.43
เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 16:24:56 GMT+0700 (ICT)

เรียนดร.ชัดเจน

ขอขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ โรงเรียนสำโรงวิทยาคารติดตามข่าวสารตลอดค่ะ เรื่องห้องน้ำห้องส้วมเราชาวสำโรงไม่ปล่อยปละ ละเลย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้ห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ อยู่สม่ำเสมอค่ะ และมีกิจกรรมถามตอบ เพื่อให้ความรู้ในเรืองการใช้ห้องน้ำให้กับนักเรียนหญิงนักเรียนชาย โดยเฉพาะนักเรียนหญิงกับเรื่องแบบผู้หญิงผู้หญิง เราจัดอบรมความรู้ตลอดค่ะ และเรายังคงบรรยากาศสะอาด ร่มรื่น ให้สะอาดอยู่ตลอดก่อนประเมินและหลังประเมิน ให้คงสภาพคงเดิมค่ะ รวมทั้งกาจัดการเรียนการสอนด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 21:47:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณท่านบรรจง คุณหิ่งห้อยและทุกท่านที่ติดตาม ติดตามข่าวสารต่อนะคะ

เทียนเล่มน้อย
IP: xxx.175.148.64
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 07:57:07 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ท่านดร.ชัดเจนที่เคารพ

ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ ร่วมถึงข้อความที่เป็นแรงเสริมกำลังใจด้วยค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

****เทียนเล่มน้อย****

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 22:12:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกท่านและคุณเทียนเล่มน้อยที่เข้ามาอ่าน ติดตามชมผลงาน เป็นกำลังใจทุกท่านที่เตรียมการประเมิน

พัชนี จารุตันติ์
IP: xxx.26.122.223
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 05:46:50 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ กำลังเตรียมความพร้อมเต็มที่

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 10:20:01 GMT+0700 (ICT)

ชาวสว่างวีระวงค์คะ ด้วยความรักและเป็นห่วง ขอเสนอแนะและฝากเรียนกับทุกท่านดังนี้

1.ขอให้ทุกคนศึกษาคู่มือนะคะ

2.และให้ศึกษาเรื่องจุดอ่อนที่ดิฉันเขียนใน"ตาสว่าง"นะคะ

3.เมื่อแบ่งงานแล้วขอใหเล่าทุกกิจกรรมนะคะ

IP: xxx.26.126.12
เขียนเมื่อ Thu Jul 02 2009 15:37:05 GMT+0700 (ICT)

ดิฉัน ฉวีวรรณ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

ดิฉันย้ายมาใหม่และรับผิดชอบห้องวิทยาศาสตร์ซึ่งดิฉันได้สานต่อจากครูวิทยาศาสตรคนเก่าดิฉันอยากขอคำแนะนำจากท่านในการเตรียมตัวเพื่อรอรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านซึ่งดิฉันได้เตรียม Lab ไว้ 3 เรื่อง

1. อินดิเคเตอร์จากพืชให้สี นักเรียนชั้น ป 6 (ต่อยอดการตรวจความเป็นกรด - เบสของสารอาหารและสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

2. การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ นักเรียน ม. 2 (ต่อยอดการทำชมพูสระผม , การทำนำยาล้างจาน)

3. การใช้หลักการทำงานของโมเมนต์ไปใช้ในการตั้งเวลารดนำต้นไม้ (ต่อยอดการผลิตอุปกรณ์ต้นไม้)

ดิฉันไม่มั่นใจว่าที่เตรียมไว้จะเหมาะสมแล้วหรือยัง ดิฉันขอคำชี้แนะจากอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Jul 02 2009 16:49:27 GMT+0700 (ICT)

ครูฉวีวรรณคะดีใจที่ถามตอบตรงๆนะคะ

 1.และ2.เรื่องที่เรียนและการต่อยอดไม่น่าจะตรงกันหรือเชื่อมโยงกันได้ชัด/ ต้องขอให้ทบทวนใหม่

3.ทดลองโมเมนต์ อธิบายได้หรีอไม่(ต้องทดลองโมเมนต์ด้วย)นี่เป็นกลศาสตร์เชื่อมไปสู่นาฬิกาก็ห่างมากขอให้ทบทวน

  วิธีการเลือกLabต้องถามตัวเองแล้วตอบให้ได้ว่า

1.สอน/เรียนเรื่องอะไร(วิทยาศาสตร์นะคะ)

 2.สอน/เรียนอย่างไร ใช้สื่อุปกรณ์อะไร 3.เรื่องที่เรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมคืออะไร 4.เมื่อสรุปได้ความรู้แล้วนำไปทำอะไร/ต่อ ยอด ทำให้เห็น ประกอบให้เห็น อธิบายเชื่อมโยงได้

เรื่องที่ยกตัวอย่างมาถาม ดูเหมือนมีผลงานแล้วกำลังจะหาจุดตั้งต้นดังนั้นจึงขอให้ทบทวนนะคะ

ฉวีวรรณ ไชยชนะ
IP: xxx.26.129.28
เขียนเมื่อ Sat Jul 11 2009 11:32:12 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน

ดิฉัน ฉวีวรรณ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ดิฉันขอเพิ่มเติม Lab นะคะ

1.อินดิเคเตอร์จากพืชให้สี นักเรียนชั้น ป6ใช้สอนเรื่องการตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย โดยการทำอินดิเคเตอร์จากดอกอัญชัน ดอกชบา ดอกเข็ม ดอกดาวเรือง ขมิ้น (ต่อยอดการตรวจความเป็นกรด - เบสของอาหารและสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

2.การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำจากผิวมะกรูด นักเรียน ม. 2 สอนเรื่องการแยกสารโดยการกลั่นด้วยไอน้ำซึ่งเป็นเนื้อหาที่ใช้สอนชั้น ม. 1(ต่อยอดด้วยการนำน้ำมันหอมระเหยไปผสมทำน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูด)

ใน Lab 3.เรื่อง การใช้หลักการทำงานของโมเมนต์ไปใช้ในการตั้งเวลารดนำต้นไม้ เปลี่ยนเป็นการศึกษาสาหร่ายแกมน้ำเงินในแหนแดง (ต่อยอดด้วยการนำแหนแดงไปปลูกในนาข้าว)

จึงเรียนมาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารยย์อีกครั้งคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jul 11 2009 18:44:09 GMT+0700 (ICT)

ครูฉวีวรรณคะ

1.Labที่1น่าจะเป็นการเรียนเรื่อง กรดและเบส ด้วยทดลอง/การตรวจสอบ ดังนั้นสิ่งที่จะมาทำการตรวจสอบควรมีหลายอย่าง หลายประเภท และตัวอินดิเคอร์ต้องก็หลายชนิดขึ้นอยู่สารที่จะมาตรวจสอบ(นักเรียนก็จะได้เรียนรู้มากขึ้น) ไม่ใช่ฟันธงว่าต้องเป็นกระดาษลิมัสเท่านั้น สำหรับที่อาจารย์นำเสนอเจาะจงใช้ลิมัสเป็นแต่เพียงใช้ดอกอันชันแทนเท่านั้น ซึ่งนักเรียนได้องค์ความรู้น้อยเกินไป

 2.labที่2ชั้นม.2 ที่เล่ามาน่าจะเป็นการทดลองการแยกสารดังนั้นควรมีหลายวิธีหลายได้เรียนรู้ถ้าเลือกการกลั่นก้ต้องเปรียบเทียบการกลั่นหลายประเภทและทำใมจึงเลือกประเภทนี้

          ประเมินโรงเรียนในฝันหลังๆต้องมีกิจกรรมที่ลึกมากขึ้นเพราะมีตัวอย่างมากแล้วเพราะเป็นการสะท้อนว่าครูมีความเข้าใจรักการและค้นคว้ามากขึ้น

         ขอให้พิจารณาปรับต้วยนะคะ

bom
IP: xxx.175.78.109
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 11:02:00 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาน่ะครับ

ไม่ใช่โรงเรียนหนองสูงพิทยาคม

น่ะครับ

ในมุกดาหารมีหนองสูงสามัคคีวิทยาโรงเรียนเดี่ยวครับป๋ม

เด็กนักเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาครับ

ม.5/3

Lab คณิตศาตร์ / Lab ชีวะ น่ะครับ/ค่ะ

ฉวีวรรณ ไชยชนะ
IP: xxx.26.124.10
เขียนเมื่อ Wed Jul 15 2009 15:04:57 GMT+0700 (ICT)

ดิฉัน ฉวีวรรณ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ดิฉันได้ปรับ Lab แล้วคะ ขอขอบคุณคะ

นายธวัชชัย มีสะอาด
IP: xxx.172.176.115
เขียนเมื่อ Thu Jul 16 2009 15:33:58 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณครูชัดเจนที่เคารพ

กระผมนายธวัชชัย มีสะอาด ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ สพท.สร.3 ที่ปรึกษาปฏิบัติการชีววิทยา ขอคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติการสำหรับการประเมินดังนี้

1. ปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจหมู่เลือด” โดยจะทำการตรวจหมู่เลือดในระบบ ABO และ ระบบ Rh จากนั้นทำการต่อยอดโดยให้นักเรียนศึกษาลักษณะของเซลล์เม็ดเลือด ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเลือด (ได้รับการอนุเคราะห์ตัวอย่างเลือดจาก โรงพยาบาลพนมดงรักฯ) แล้วถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ นำเสนอข้อมูลผ่าน E-book (โปรแกรม DesktopAuthur4)

2.ปฏิบัติการเรื่อง “การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน” นักเรียนศึกษาการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน จากนั้นศึกษาการหมักผลไม้รสเปรี้ยว 5 ชนิด ได้แก่ มะเฟือง มะกรูด มะยม สับปะรด มะดัน ต่อยอดโดยนำน้ำที่ได้จากการหมักไปผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ในการล้างทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงเรียน นำเสนอข้อมูลผ่าน E-book (โปรแกรม DesktopAuthur4)

3.ปฏิบัติการ “กายวิภาคของกบ” ศึกษากายวิภาคของกบ แล้วไปต่อยอดโดยการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวางไข่ของกบ (ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนมีการเลี้ยงกบเพื่อจำหน่าย) นำเสนอข้อมูลผ่าน E-book (โปรแกรม DesktopAuthur4)

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 00:30:29 GMT+0700 (ICT)

ขออภัยชาวหนองสูงสามัคคีวิทยาแก้ไขชื่อแล้วค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 00:34:25 GMT+0700 (ICT)

ครูธวัชชัย รร.พนมดงรัก ดีคะที่เขียนมาเล่าและที่เล่ามาokค่ะขอให้ได้ใช้อุปกรณ์ในห้องวิทย์เต็มที่และตอบคำถามให้ได้นะคะ

ครูแอ๋ว
IP: xxx.49.120.189
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 17:13:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ..ท่านดร.ชัดเจน...หนูเป็นครูที่รับผิดชอบห้องสมุด และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของโรงเรียนเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ท่านมาประเมินเมื่อ 30 พ.ย.2548 และท่านก็ประทับใจทั้งห้องสมุด และห้องฟิสิกส์ด้วย จาก 4 การทดลอง ท่านให้ปรบมือ 3 การทดลอง หนูยังจำได้ไม่เคยลืม...

ณ วันนี้ มีโรงเรียนหนึ่งระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียนจำนวนสามร้อยกว่าคน จะเตรียมตัวประเมินขอให้หนูเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยง...หนูเข้าไปโรงเรียนมาเมื่อวานนี้ค่ะ...แต่โรงเรียนยังไม่ได้ทำอะไรเลย...Lab ยังอยู่ในหัวอยู่เลย บอกว่าจะประเมินภายในสองเดือน..หนูก็กลุ้มแทนเขา...นักเรียนม.ปลายก็น้อย...หนูประสบการณ์ไม่มาก..ไปดู ไปรู้ มาน้อย ส่วนใหญ่อ่านตำรา ก็ได้แต่แนะนำในสิ่งที่เคยทำมา...ก็แปลกใจว่าไม่มีใครมาดูแลเขาหรือคะ...แต่หนูก็เต็มใจไปช่วยเขา จะได้

อานิสงค์ ผลบุญด้วย (คิดว่านะคะ)

ที่เข้ามาในห้องนี้ 1.เพื่อมาบอกว่าหนูยังระลึกนึกถึงท่านอยู่ค่ะ 2. หนูมาขอคำแนะนำว่าหนูจะทำอย่างไรดี จะช่วยเขาอย่างไรดี ตอนนี้ก็ให้เขาคิดการทดลองในแต่ละห้อง เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และกิจกรรมที่ห้องสมุด เป็นครูผู้ชายสอนการงานอาชีพ..และหนูจะเข้าไปอีกทีสัปดาห์หน้าค่ะ..เบื้องต้นหนูศึกษาเอกสารการนิเทศ การเตรียมการทดลอง การเตรียมห้อง และเข้ามาอ่านข้อมูลของโรงเรียนต่างๆด้วย เพื่อจะเก็บเกร็ดตรงนั้นไปแนะนำเขา..หนูก็กังวลว่าหนูจะทำได้ไม่ดี และมีพี่อีกคนที่เขาให้ไปดูแลห้องปฏิบัติการภาษา มีเครื่องคอมฯอยู่ 6 ชุด เขาบอกว่าจะใช้ Encycropediea ท่านว่าอย่างไรคะ..พี่เขาแนะนำให้อย่างน้อย 10 ชุดค่ะ..

วันนี้เรียนถามท่านแค่นี้ก่อนนะคะ...ขอบพระคุณค่ะที่จะกรุณาเสียสละเวลามาตอบกระทู้ของหนู...

อังสนา
IP: xxx.53.166.193
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 20:46:06 GMT+0700 (ICT)

สอน กอท ป4 จำนวน 5 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คนขึ้นไป กำลังสอน PowerPoint ให้นำเสนอประวัติตนเอง เด็กในฝันวางไว้ว่าจะให้นำเสนอโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว ให้ท่านชมจะได้หรือไม่ เทอมหน้าเด็กทุดคนต้องนำเสนอ เช่นกัน ส่วน ป.3 ให้เข้า Word ทำประกาศ ปกงาน แผ่นพับ (อนุบาลอำนาจเจริญ )ขอความเห็นบ้างคะ

ปาริชาติ
IP: xxx.47.235.163
เขียนเมื่อ Wed Jul 22 2009 13:16:27 GMT+0700 (ICT)

สสวัสดีค่ะ ท่าน ดร.ชัดเจนที่เคารพ ดิฉัน เป็นนักเรียนโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาตอนนี้โรงเรียนหนูกำลังวุ่นกับโรงเรียนในฝันอยู่ค่ะ คุณครูกำลังพาพัฒนาโรงเรียนสนุกมากค่ะ

นางสาวพัชรินทร์ คำโสภา
IP: xxx.172.176.115
เขียนเมื่อ Wed Jul 22 2009 18:47:10 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร. ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ

ดิฉัน นางสาวพัชรินทร์ คำโสภา จากโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ที่ปรึษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ทำ lab 4 lab ดังนี้

1. หลักการทำงานของมอเตอร์ ต่อยอด เป็นเครื่องหั่นดะไคร้ พริก ฯลฯ ตั้งชื่อว่า หลักการทำงานของมอเตอร์ ค่ะ

2. โฟ้โต้ไดโอด (ตัวรับรู้รังสีอินฟราเรด ) ต่อยอด เป็นเครื่องปิดเปิดพัดลม และหลอดไฟฟ้า โดยใช้รังสีอินฟราเรด แล้วตั้งชื่อ lab ว่า อินฟราเรด ค่ะ

3. นำเรื่องการนำความชื้นของดิน มาศึกษา ซึ่งความชื้นของดินมีผลต่อการนำกระแสไฟฟ้า แล้วก็ต่อยอดเป็น เครื่องปิดเปิดเครื่องปั๊มน้ำ โดยมีน้ำเป็นตัวกลางในการสั่งปิดเปิดเครื่องปั๊มน้ำ ตั้งชื่อว่า ตำนำไฟฟ้า ค่ะ

4. ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ ค่าความต่างศักย์ไม่คงที่ ซึ่งมีผลต่อการชาร์ทแบต ย่อยอดเป็น เครื่องชาร์ทแบตโทรศัพท์จากรถจักรยานยนต์ แล้วตั้งชื่อว่า ไฟฟ้ากระแสตรง ค่ะ

จึงขอความอนุเคราะห์ ท่าน ดร. ชัดเจน ไทยแท้ ช่วยพิจารณา แนะนำ ติชม ด้วยค่ะ ดิฉัน ขอขอบคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Aug 03 2009 23:47:12 GMT+0700 (ICT)

ครูพัชรินทร์คะ

 1.เท่าที่อ่านน่าจะใช้ได้

 2.ขอเพิ่มความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จช่วยอธิบายและการทดลองเพราะอุปกรณ์วิชาฟิสิส์หาอยาก

 3.ผลงานแต่ละเรื่องควรมากกว่านี้

กานดา
IP: xxx.26.69.207
เขียนเมื่อ Wed Aug 05 2009 15:23:26 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อยู่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ labจักรยานสูบน้ำ อยากรู้เกี่ยวกับการนำเสนอว่าจะเสนอในรู้แบบใด ควรเน้นเนื้อหาในเรื่องใดบ้างจึงจะสมบูรณ์

พัชรินทร์ คำโสภา
IP: xxx.172.176.115
เขียนเมื่อ Thu Aug 06 2009 19:22:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะท่าน ดร.ชัดเจนที่ให้คำแนะนำ

ดวงปาน สวงรัมย์
IP: xxx.26.108.191
เขียนเมื่อ Sun Aug 09 2009 19:37:44 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ ชัดเจนที่นับถือ

ขออำนาจคุณพระคุณเจ้า ให้พรอาจารย์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในวันแม่นะคะ จะได้มีพลังในการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต่อไป

นับถือ

ดวงปาน สวงรัมย์

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Aug 09 2009 23:05:28 GMT+0700 (ICT)

1.ขอบคุณน้องดวงปานค่ะ

2.labฟิสิกส์ครูตอบแล้วค่ะ

จาตุพร
IP: xxx.26.68.45
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 15:17:36 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณป้า ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

กระผมอยู่หอ้งปฎิบัติการทางเคมี lab ปฎิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันเคยเรียนถามคุณป้าดร.ชัดเจนแล้วว่าในการทำปฏิกิริยากระผมควรจะนำเสนออย่างไร แล้วคุณป้าตอบกระผมว่าให้นำเสนอทั้งการเกิดปฏิกิริยาพร้อมทั้งการต่อยอด กระผมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าตอนนี้กระผมก็นำเสนอเกี่ยวกับการแตกตัวและการจับตัวของโมเลกุลที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แต่การต่อยอดยังไม่แน่ใจว่าควรจะนำรถไถมาเติมผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นหรือว่าควรจะทำอย่างไรในที่นี้จึงอยากจะให้คุณป้าดร.ชัดเจน ช่วยแนะนำที ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามากครับ

นางชุติมณฑน์
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 20:09:04 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร.ชัดเจน ดิฉันเห็น รวมสุดยอดของต้นแบบโรงเรียนในฝัน ดูแต่ละโรงเรียนสุดยอดจริง ๆ ดิฉันจะพยายามหาสุดยอดในโรงเรียนตัวเองเพื่อจะนำเสนอในวันประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒ โรงเรียนเป็นโรงเรียนระดับประถม ชุมชนใช้ภาษาโซ่เป็นภาษาถิ่น

ครูแอ๋ว
IP: xxx.49.100.111
เขียนเมื่อ Wed Aug 12 2009 21:23:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ...ท่านยังไม่ตอบคำถามหนูเลยนะคะ..คำถามหนูอยู่หน้า ๑ ค่ะ ...หนูจะทำอย่างไรดีค่ะ..ช่วยด้วยค่ะ...

นายจาตุพร ศรียัน์
IP: xxx.26.74.172
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 15:08:49 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านป้าดร.ชัดเจนที่เคารพ

กระผมเป็นตัวแทนห้องปฎิบัติการทางเคมีโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

กระผมทำเกี่ยวกับปฎิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชัน กระผมเคยเรียนถามท่านป้าดร.ชัดเจนที่หน้า2ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยากระผมจึงขอความอุเคราะห์จากท่านป้าดร.ชัดเจนได้ให้คำแนะนำด้วยครับ

ขอขอบพระคุณมากครับ

นางสาวกนกนิภา สุขอ้วน
IP: xxx.26.125.150
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 10:25:06 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณครูชัดเจนทีเคารพ

หนูชื่อ นางสาวกนกนิภา สุขอ้วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หนูได้รับข้อมูลจากครูว่าเวลานำเสนอผลงานของคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ให้นำเสนอผลงานประยุกต์ที่เราออกแบบชิ้นงานไว้ แต่พอไปคุยกับเพื่อนที่เขาประเมินแล้วเขาบอกว่าต้องแก้โจทย์ปัญหาที่คณะประเมินตั้งขึ้นให้โดยใช้โปรแกรม ให้เกี่ยวข้องับเนื้อหาที่เรียน ทำให้หนูสับสนว่าจะเนนในจุดใดหรือเราต้องทำทั้งสองอย่าง หนูขคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

IP: xxx.26.160.246
เขียนเมื่อ Mon Aug 24 2009 12:54:45 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านดร.ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันคุณครูวิไลพร ศรีจันทร์หล้า รับผิดชอบหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพท.ขอนแก่น เขต ๑ ซึ่งพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านในวันที่ ๑๐ กันยายน นี้ จึงขอเรียนรบกวนท่าน ดร.ช่วยชี้แนะแนวทางในการรับการตรวจเยี่ยมว่าน่าจะต้องทำอย่างไรนอกเหนือจากการศึกษาและทำตามคู่มือแล้ว จักขอบพระคุณยิ่ง

จากครูวิไลพร

IP: xxx.19.66.247
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 10:04:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์

IP: xxx.19.66.132
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 10:14:41 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจนค่ะ

ดิฉัน นส. พยัตติกา ห้วยจันทร์ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจะเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน รู้สึกเครียดมากค่ะ เพราะเรารู้และเคยทำมาก่อน เคยเป็นครูที่โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษกับท่าน ผอ. อรพินค่ะ เคยเห็นอาจารย์รู้สึกประทับใจกับความเก่ง ความสวย ความสามารถค่ะ เยี่ยมมากจริงๆเลยค่ะ เคยประชุมครูและแจ้งให้ครูเข้ามาปรึกษาอาจารย์ พวกเรากำลังใจจากอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.19.66.193
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 15:52:08 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจนค่ะ

จากที่เคยแนะนำตัวไปแล้วนะคะ พยัตติกา ห้วยจันทร์ (รองป๊อบ) โรงเรียนบ้านละเอาะ จังหวัดศรีสะเกษซึ่งจะมี 4 ชนเผ่า คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ ค่ะ แต่ที่รร.นี้เป็นชุมชนส่วยค่ะ รองเลยมองเห็นความสำคัญตรงนี้จวบกับได้งบประวัติศาสตร์ของไทยแข้มแข็ง เลยจัดโครงการสืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมขึ้นกับหน่วยงานอื่น คือ รร./ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ/อบต/และชุมชน จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นมาโดยให้ปราช์ญชาวบ้าน อาจารย์ นักศึกษา คณะครูร่วมกันโดยแยกศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ส่วย วัฒนธรรม ประเพณี ส่วย แหล่งเรียนรู้ประวัติศาตร์อื่นในหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และจัดกิจกรรมพาแลงโดยการเก็บรูปแบบที่นักเรียน นักศึกษาเข้าไปแสวงหา เรียนรู้ โดยถ่ายทอดเป็นกิจกรมการแสดง เช่น หมอลำส่วย พิธีแถน ผีฟ้า แม่มด วิธีชีวิต ภาษา หนองละเอาะฯ ร่วมกับชุมชนผลัดแปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญภาคีเครือข่าย รร.ในฝัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี ผอ.เขต นายอำเภอและหัวหน้าส่วนทุกส่วน โดยชุมชนแสดงศักยภาพความร่วมแรงร่วมใจทุกกิจกรรม ใส่ชุดส่วย และรวบรวมเป็นสารสนเทศ E Book ยิ่งไปกว่านั้นค่ะผอ.ทำห้องให้ดูมันทึบๆ ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ เลยคิดต่อยอดทำห้องประวัติศาสตร์ เพื่ิอเป็นมรดกของชุมชนทุกๆคนใน ตำบลละเอาะ เห็นเด็กตื่นเต้นดีค่ะ แต่งบประมาณเราน้อย ท่านอาจารย์มีคำเสนอแนะให้รองป๊อบมั๊ยค่ะ จักขอบพระคุณยิ่งค่ะ

ปริยฉัตร ศรีปัตเนตร
IP: xxx.19.66.90
เขียนเมื่อ Thu Jul 22 2010 17:53:26 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณป้าชัดเจนค่ะ

ดิฉัน เด็กหญิงปริยฉัตร ศรีปัตเนตร เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศีรสะเกษ.ทางโรงเรียนบ้านละเอาะได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ห้องประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาค่ะและดิฉันก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของห้องประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นขอกำลังใจจากท่านดร.ชัดเจนในการเตรียมงานเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนในฝันจากท่านดร.ชัดเจนและคณะกรรมการทุกท่านค่ะ

กฤติยาพร สิมสวัสดิ์
IP: xxx.1.232.122
เขียนเมื่อ Sun Oct 07 2012 23:44:48 GMT+0700 (ICT)

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ ดิฉัน นางกฤติยาพร สิมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย รับผิดชอบการเตรียมกิจกรรมในห้องภาษาไทยและมัคคุเทศก์ ซึ่งกำลังเตรียมประเมิน รุ่นที่ 3 ขอคำแนะนำเป็นแนวทางและเป็นจิ๊กซอร์เพื่อให้งานนี้ออกมาดีและประทับใจค่ะ

นายสิทธิศักดิ์ เรืองคำ (ทิว)
IP: xxx.77.219.212
เขียนเมื่อ Thu Mar 07 2013 15:56:13 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ประเมิณพรุ้งนี้ครับ 

"ไม่ค่อยมั่นใจในความรู้เท่าไร แต่ก็จะลุ่ยเต็มที่คับ"

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า