ใช้กิจกรรมลูกเสือ: เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3 D

 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   

                นโยบาย 3D เป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับ การดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นไทย และกิจกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และจะเป็นนโยบายที่จะให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเร็ววัน

                   กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว โดยเฉพาะสถานศึกษาใด ที่ใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นตัว "ขับเคลื่อน"นโยบายดังกล่าว จะสามารถบรรลุผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ"เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ"ด้วย

                  จึงอยากให้สถานศึกษา ได้นำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มาใช้ให้เป็นประโยชน์และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย 3D  ก็จะส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

                 อยากให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): นโยบาย 3d 
 หมายเลขบันทึก: 267923
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sat Jun 13 2009 18:28:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

  • อยากจะให้คุณครูทุกท่านได้มองเห็นการสอนและการอบรมควบคู่กันไปค่ะ
  • ขอแนะนำคนของสื่อค่ะ
  • http://gotoknow.org/blog/sarannapat/267922
  • คณะนี้มีความตั้งใจเผยแพร่สื่อจากโรงเรียนค่ะ
ประสิทธิ์ หนูกุ้ง
เขียนเมื่อ Sat Jun 13 2009 18:33:57 GMT+0700 (ICT)

ไปเยี่ยมชมแล้วครับ เยี่ยมจริงๆครูคิม

ภูริ
เขียนเมื่อ Sat Jun 13 2009 18:52:55 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยี่ยม....และทักทาย..สวัสดีครับ

ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sat Jun 13 2009 21:45:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อ.ประสิทธิ์

มาเยี่ยมชมกิจกรรม 3 Dเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ขอบคุณค่ะ

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Sun Jun 14 2009 05:42:29 GMT+0700 (ICT)

สบายดีนะครับ

KRUPOM
เขียนเมื่อ Tue Jun 16 2009 15:46:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  มีความสุขนะคะ

ห่วงใย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า