โครงการค่ายคณิตศาสตร์

 ค่ายคณิตศาสตร์ 

 

 

กิจกรรมที่ 5

(ค่ายคณิตศาสตร์)

………………………………….

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียน

                2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น

วิธีดำเนินการ

1. ค่ายที่ 1 (ม.ต้น)

                1.1 วางแผนในการดำเนินการ ดังนี้

                                1.1.1 จัดกิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ เช่น

                                                - ฐานคิดเลขเร็ว (ใช้กิจกรรมของ อาจารย์ปองภพ)

                                                - ฐานคิดนอกกรอบ (ใช้กิจกรรมปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนดตามเงื่อนไข

ต่าง ๆ โดยใช้ใบรายการแผ่นปลิวโฆษณาขายสินค้า)

                                                - ฐานการตอบโจทย์ปัญหาเชาว์/โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป

                                                - ฐานเกมต่าง ๆ

                                                - ฐานคณิตศาสตร์กับ ICT

                                                - ฐานคณิตสร้างสรรค์กับงานศิลปะ

                                1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละฐาน รับผิดชอบดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเชิญนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยก็ได้

                                1.1.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านอื่น ๆ เช่น การเงินหากจะมีเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนเพิ่มเติม การขออนุญาตผู้ปกครองหากต้องจัดกิจกรรมในวันหยุดหรือนอกสถานที่

                                1.1.4 จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ให้มีจำนวนกลุ่มเท่ากับจำนวนฐานเพื่อสะดวกในการเวียน

                1.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ

                                ใช้เวลา 1 วัน โดยใช้วันหยุด หากเป็นวันปกติจะเป็นภาระและปัญหาในการสอนประจำ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2552

                1.3 กลุ่มเป้าหมาย

                                เป็นนักเรียนระดับ ม.ต้น จำนวน 120 คน

                1.4 งบประมาณในการดำเนินการ

                                ใช้เงิน บกศ. เป็นค่าวัสดุและอาหารกลางวันจำนวน 12000 บาท (หัวละ 100 บาท)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 265764
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สมรรถ
IP: xxx.26.105.206
เขียนเมื่อ Thu Jun 04 2009 19:58:07 GMT+0700 (ICT)

ดีมากครับ นำเสนอเนื้อหาดีๆ ต่อไปนะคัรบ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า