๑.การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร

 จิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม  

 

 

 

 

การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร

“จิตสำนึก” คือภาวะตื่นหรือรู้ตัว


การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งในการที่จะจูงใจหรือชักนำให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ในการปลูกฝังอุดมการณ์ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคม เพื่อให้ได้สังคมดีมีสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นก่อน

เป็นที่รับรู้กันในปัจจุบันแม้ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญประกาศใช้  มีการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่ประเทศไทยก็ยังประสบภาวะวิกฤตที่น่าเป็นห่วง ทั้งภาวะวิกฤตด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ภาวะวิกฤตที่หลายคนเป็นห่วงคือภาวะวิกฤตด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะวิกฤตในด้านอื่นๆ ก่อให้สังคมเกิดการแตกแยก เกิดความไม่เสมอภาคในสังคม มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง มีการใช้กำลังกันอย่างไร้มนุษยธรรม มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซื้อขายตำแหน่งหน้าที่ราชการ มีการสมยอมกันในโครงการต่างๆของรัฐ

จิตสำนึกของคนไทยอยู่ตรงไหน ในเมื่อสังคมไทยทุกวันนี้เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ มุ่งพัฒนาแต่ด้านวัตถุ ยิ่งพัฒนาไปก็ยิ่งเกิดปัญหาที่เรียกว่า “ปัญหาเกิดจากการพัฒนา” ยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งมีความต้องการหิวโหยไม่รู้จักพอโดยไม่สนใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม

บางคนบอกว่าจิตสำนึกเป็นเรื่องของนามธรรมเราจับต้องไม่ได้ จึงเกิดการเพิกเฉย ไม่ใส่ใจทั้งๆทีจิตสำนึกเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันสร้าง
ในฐานะผู้นำทางความคิดและหลายท่านเป็นผู้นำทาการศึกษาเราจะสร้างจิตสำนึกได้อย่างไร เริ่มต้นที่ตรงไหน
จิตสำนึกงานทางการศึกษาคุณคิดกับเด็กไทยในวันนี้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 253110
 เขียน:  
 ความเห็น: 45  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ศุภฤกษ์ วงษ์สมาน
เขียนเมื่อ Fri Apr 03 2009 17:30:54 GMT+0700 (ICT)

การสร้างจิตสำนึกเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกละเลยมานาน
จิตสำนึกควรเริ่มต้นที่ศาสนาก่อนคือเรื่องทางศีลธรรม
แต่ก่อนการศึกษาของเด็กไทยในโรงเรียนมักเริ่มต้นที่วัด
พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ในการสอนวิชาศีลธรรม
ปัจจุบันหลักสูตรกลับไม่เห็นความสำคัญ
นโยบายของรัฐก็ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคม
จึงเกิดสังคมดังที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับ

gannigar
เขียนเมื่อ Fri Apr 03 2009 17:51:32 GMT+0700 (ICT)
 • การสร้างจิตสำนึกควรเป็นความร่วมมือกันระหว่างครอบครัวและทางโรงเรียน
 • ต้องใช้เวลาในการสร้าง
 • หลักสูตรการเรียนน่าเพิ่มวิชา "จิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม"คะ
Kancil
เขียนเมื่อ Fri Apr 03 2009 19:09:42 GMT+0700 (ICT)

"การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งในการที่จะจูงใจหรือชักนำให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระทำการในสิ่ง หนึ่งสิ่งใด
ในการปลูกฝังอุดมการณ์ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคม เพื่อให้ได้สังคมดีมีสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นก่อน"

เห็นด้วยกับข้อความข้างบนเป็นอย่างยิ่งเลยครับ

โสภณพันธ์
เขียนเมื่อ Fri Apr 03 2009 21:47:43 GMT+0700 (ICT)

การไม่มีการวางแผนสร้างจิตสำนึกในชาติ
ทำให้วัตถุนิยมครอบงำจิตใจคนไทยพื้นฐาน
ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยขาดจิตสำนึก
ไปยกย่องคนไม่ดี ยกย่องนักการเมืองซื้อเสียง
ยกย่องคนโกงชาติบ้านเมืองฯลฯ
ทั้งนี้เพราะคนไทยจำนวนมากขาดจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองดี

ครูแป๋ม
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 04:07:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณสุวัฒน์

ขอบคุณสำหรับคำถามดีดีเช่นนี้ค่ะ

"การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร"

คำตอบของแป๋ม ไม่ต้องอื่นไกล และขอยืนยันว่า  "สังคมไทยนั้นขาดตัวแบบที่ดี" เป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาใหญ่ค่ะ


นางสาว วลัยลักษณ์ หญิง งามวิไล
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 10:15:09 GMT+0700 (ICT)

มาสนับสนุนความคิดคุณครูแป๋มคะ

การสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวจะเริ่มต้นที่ตรงไหน คำตอบอยู่ที่หลายๆหน่วยของสังคม สถาบันครอบครัวนับเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่สุด หัวหน้าครอบครัวจะเป็นแบบอย่างที่เด็กจะลอกเลียนแบบ ดังนั้นต้องสร้างจิตสำนึกให้กับหัวหน้าครอบครัว แต่จะทำอย่างไรละที่จะทำให้เขาเป็นต้นแบบ ตามตัวแบบที่ดีที่เราขาดไปละคะ

เพชรรัตน์ หทัยกาญน์
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 11:19:01 GMT+0700 (ICT)

ดีคะ ที่ได้ยกหัวข้อนี้ขึ้นมา
เพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นใครพูดถึง ทั้งๆที่มีความสำคัญระดับชาติ
จิตสำนึกมันครอบคลุมไปถึงทุกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นชาติไทย

ที่สังคมวุ่นวายทุกวันนี้เกิดจากคนไทยขาดจิตสำนึกจริงๆคะ
และไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขปรับปรุงด้วย

แม้กระทั่งเรื่องการเมืองคนไทยก็ขาดจิตสำนึกทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย

krutoiting
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 11:28:40 GMT+0700 (ICT)

สวสัดีค่ะ

เคยอ่านหนังสือ และบทความของท่านปอ.ปยุตโตค่ะ

จับใจความได้ว่า จิตถูกละเลย เพาะนิ สัยไม่ดี จึงต้องฝึก ฝึกคิด แบบโยนิโสมนสิการ แรกๆอาจยาก หากฝึกบ่อยๆ ต่อไปจะกลายเป็นนิสัยที่ดีที่ถาวร เพราะมนุษย์สร้างนิสัยไม่ดีมานาน ใช้เวลาอย่างนี้มานาน เมื่อจะแก้ก็ย่อมต้องใช้เวลา ครูต้อยคิดว่าท่านพูดถูกมาก และพยายามน้อมนำคำสอนของท่านมาฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติได้เองจริงแล้ว จะได้นำสิ่งที่ฝึกหัดได้ไปบอกต่อลูกศิษย์ เด็กน้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 13:12:05 GMT+0700 (ICT)
P
1. ศุภฤกษ์ วงษ์สมาน
เมื่อ ศ. 03 เม.ย. 2552 @ 17:30
1218460 [ลบ] [แจ้งลบ]

การสร้างจิตสำนึกเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกละเลยมานาน
จิตสำนึกควรเริ่มต้นที่ศาสนาก่อนคือเรื่องทางศีลธรรม
แต่ก่อนการศึกษาของเด็กไทยในโรงเรียนมักเริ่มต้นที่วัด
พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ในการสอนวิชาศีลธรรม
ปัจจุบันหลักสูตรกลับไม่เห็นความสำคัญ
นโยบายของรัฐก็ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคม
จึงเกิดสังคมดังที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับ

 

การสร้างจิตสำนึกด้วยหลักทางศาสนาเป็นการสร้างจิตสำนึกด้วยหลักธรรมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม


ศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษา
งานด้านการศึกษาเป็นงานที่สำคัญของชาติ ความเจริญและความเสื่อมของชาติขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองที่มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวกำกับ


การสร้างจิตสำนึกจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ
ปัจจุบันสถาบันศาสนามีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผู้นำของชาวบ้านในด้านจิตวิญญาณ

ศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในด้านการเมืองการเมืองที่ไม่มีศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน นักการเมืองที่ไม่มีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ทำให้การเมืองซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประชาชนกลายเป็นผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก

การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งต่อพลเมืองของประเทศ

 

 

 

 

 

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 13:43:39 GMT+0700 (ICT)
P
2. กรรณิการ์ จินดารมย์
เมื่อ ศ. 03 เม.ย. 2552 @ 17:51
1218484 [ลบ] [แจ้งลบ]

 • การสร้างจิตสำนึกควรเป็นความร่วมมือกันระหว่างครอบครัวและทางโรงเรียน
 • ต้องใช้เวลาในการสร้าง
 • หลักสูตรการเรียนน่าเพิ่มวิชา "จิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม"คะ
 • ใช่ครับการสร้างจิตสำนึกควรเริ่มที่ครอบครัวก่อน พ่อแม่คือสถาบันครอบครัวจึงมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับลูก พ่อและแม่ถือเป็นครูคนแรกของลูก จึงต้องให้เวลา ความรักและการเอาใจใส่ดูแล
 • สถาบันการศึกษาก็มีบทาทสำคัญยิ่งในการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอนจากสถาบันครอบครัว ซึ่งทั้งสองสถาบันต้องใช้เวลาในการปลูกฝัง
 • เห็นด้วยครับ

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 13:49:23 GMT+0700 (ICT)
ไม่มีรูป
3. Kancil
เมื่อ ศ. 03 เม.ย. 2552 @ 19:09
1218570 [ลบ] [แจ้งลบ]

"การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งในการที่จะจูงใจหรือชักนำให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระทำการในสิ่ง หนึ่งสิ่งใด
ในการปลูกฝังอุดมการณ์ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคม เพื่อให้ได้สังคมดีมีสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นก่อน"

เห็นด้วยกับข้อความข้างบนเป็นอย่างยิ่งเลยครับ

 

ใช่ครับ แต่จะต้องทำอย่างจริงจังเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 14:35:28 GMT+0700 (ICT)
P
4. โสภณพันธ์
เมื่อ ศ. 03 เม.ย. 2552 @ 21:47
1218896 [ลบ] [แจ้งลบ]

การไม่มีการวางแผนสร้างจิตสำนึกในชาติ
ทำให้วัตถุนิยมครอบงำจิตใจคนไทยพื้นฐาน
ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยขาดจิตสำนึก
ไปยกย่องคนไม่ดี ยกย่องนักการเมืองซื้อเสียง
ยกย่องคนโกงชาติบ้านเมืองฯลฯ
ทั้งนี้เพราะคนไทยจำนวนมากขาดจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองดี

 

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมุ่งแต่ความเจริญทางด้านวัตถุ
ไม่ได้สนใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ทำให้คนตกเป็นทาสของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม
ทำให้คนมุ่งแสวงหาแต่เงินและวัตถุโดยไม่คำคึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ทำให้มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น  เห็นแก่ผู้อื่นและส่วนรวมน้อยลง
ไม่เห็นความสำคัญของศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมครับ

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 15:13:08 GMT+0700 (ICT)

P

5. ครูแป๋ม
เมื่อ ส. 04 เม.ย. 2552 @ 04:07
1219214 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะ คุณสุวัฒน์

ขอบคุณสำหรับคำถามดีดีเช่นนี้ค่ะ

"การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร"

คำตอบของแป๋ม ไม่ต้องอื่นไกล และขอยืนยันว่า  "สังคมไทยนั้นขาดตัวแบบที่ดี" เป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาใหญ่ค่ะ

 

สังคมไทยเราขาดตัวแบบหรือต้นแบบของศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยมาช้านานเริ่มตั้งแต่มีการแพร่กระจายของระบบบริโภคนิยม
1. รัฐบาลที่ผ่านๆมาไม่มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการทนุบำรุงส่งเสริมศาสนาให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
2. รัฐบาลที่ผ่านๆมาไม่มีความชัดเจนและไม่จริงจังในการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการและคนที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริง
3. รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศ ทำให้เกิดปัญหาไม่เป็นตัวแบบที่ดีของสังคม

ขอบคุณคุณครูแป๋มมากครับ

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Sat Apr 04 2009 15:26:11 GMT+0700 (ICT)
P

มาสนับสนุนความคิดคุณครูแป๋มคะ

การสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวจะเริ่มต้นที่ตรงไหน คำตอบอยู่ที่หลายๆหน่วยของสังคม สถาบันครอบครัวนับเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่สุด หัวหน้าครอบครัวจะเป็นแบบอย่างที่เด็กจะลอกเลียนแบบ ดังนั้นต้องสร้างจิตสำนึกให้กับหัวหน้าครอบครัว แต่จะทำอย่างไรละที่จะทำให้เขาเป็นต้นแบบ ตามตัวแบบที่ดีที่เราขาดไปละคะ

 

 

ดังที่กล่าวว่าการสร้างจิตสำนึกควรเริ่มที่ครอบครัวก่อน พ่อแม่คือสถาบันครอบครัวที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับลูก พ่อและแม่ถือเป็นครูคนแรกของลูก จึงต้องให้เวลา ความรักและการเอาใจใส่ดูแล

รัฐบาลต้องทำเป็นวาระแห่งชาติ
การสร้างจิตสำนึกจะรอส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ ต้องทำพร้อมๆกันไป
ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนเป็นโครงการต่อเนื่อง
การสร้างจิตสำนึกให้กับครอบครัวก็ให้กระทำพร้อมกันไป

นางสาว วลัยลักษณ์ หญิง งามวิไล
เขียนเมื่อ Sun Apr 05 2009 14:07:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะคุณสุวัฒน์
แนวทางการเขียนเรื่องจิตสำนึกเพื่อจรรโลงสังคมบทนี้
มีเนื้อหาสาระมากคุณค่าทางสังคมคะ
เรื่องศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมถูกมองข้ามและละเลยมาช้านาน
สภาพสังคมไทยอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง
ยินดีมากคะ ที่ได้เข้ามาอ่านกระทู้และข้อคิดหลายๆท่าน
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทำคะ
และขอให้กำลังใจในสิ่งที่คุณคาดหวังลึกๆในใจคะ

 

วรรัตน์
เขียนเมื่อ Sun Apr 05 2009 14:25:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับที่นำเรื่องนี้มาเป็นวาระสำคัญเสนอในขณะนี้

สังคมไทยทุกวันนี้อยู่ในสภาพสังคมป่วย ไม่สามัคคีกัน ขาดคุณธรรมยึดเหนี่ยว ถูกชักจูงได้ง่าย ขาดการไตร่ตรอง เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง น่าสงสารประเทศไทยครับ

จิตสำนึกของคนไทยหายไปไหนครับ

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Sun Apr 05 2009 18:43:05 GMT+0700 (ICT)

 

P
7. เพชรรัตน์ หทัยกาญน์
เมื่อ ส. 04 เม.ย. 2552 @ 11:19
1219582 [ลบ] [แจ้งลบ]

ดีคะ ที่ได้ยกหัวข้อนี้ขึ้นมา
เพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นใครพูดถึง ทั้งๆที่มีความสำคัญระดับชาติ
จิตสำนึกมันครอบคลุมไปถึงทุกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นชาติไทย

ที่สังคมวุ่นวายทุกวันนี้เกิดจากคนไทยขาดจิตสำนึกจริงๆคะ
และไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขปรับปรุงด้วย

แม้กระทั่งเรื่องการเมืองคนไทยก็ขาดจิตสำนึกทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย

 

ในปัจจุบันค่านิยมในการทำความดีได้เปลี่ยนไป
ก่อนนี้สังคมเคยยกย่องคนที่มีคุณธรรมคคุณงามความดีผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริต
แต่ทุกวันนี้สังคมกลับยกย่องคนที่มีอำนาจวาสนา มีเงินทอง พ่อค้นนายทุน
แม้ว่าผู้คนเหล่านั้นเป็นพวกที่ทุจริตคตโกง เป็นคนไม่มีไม่มีคุณธรรมได้อำนาจมา
โดยทางไม่ชอบ หลายคนคิดว่าความดีไม่ได้ทำให้ท้องอิ่ม ไม้ได้ทำให้ก้าวหน้า
ซึ่งเป็นการหลงผิดตามกระแสวัตถุนิยม

ต้องมีการสร้างจิตสำนึกด้วยการปลูกฝังให้ศรัทธาเชื่อมั่นในความดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีสติ ไม่ปล่อยตัวให้เป็นไปตามอำนาจอคติ

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Mon Apr 06 2009 09:35:16 GMT+0700 (ICT)

P

8. krutoi
เมื่อ ส. 04 เม.ย. 2552 @ 11:28
1219595 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะ

เคยอ่านหนังสือ และบทความของท่านปอ.ปยุตโตค่ะ

จับใจความได้ว่า จิตถูกละเลย เพาะนิ สัยไม่ดี จึงต้องฝึก ฝึกคิด แบบโยนิโสมนสิการ แรกๆอาจยาก หากฝึกบ่อยๆ ต่อไปจะกลายเป็นนิสัยที่ดีที่ถาวร เพราะมนุษย์สร้างนิสัยไม่ดีมานาน ใช้เวลาอย่างนี้มานาน เมื่อจะแก้ก็ย่อมต้องใช้เวลา ครูต้อยคิดว่าท่านพูดถูกมาก และพยายามน้อมนำคำสอนของท่านมาฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติได้เองจริงแล้ว จะได้นำสิ่งที่ฝึกหัดได้ไปบอกต่อลูกศิษย์ เด็กน้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

คุณครูต้อยเป็นพุทธบริษัทที่ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมมีจิตปฏิบัติดี
ได้น้อมนำคำหนังสือและบทความของท่านปอ.ปยุตโต
ถึงวิธีการฝึกจิตฝึกคิดและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นับว่าเป็นของล้ำค่า

ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตเคยกล่าวไว้ว่า
"ผู้ที่มีการศึกษาต้องมีคุณลักณะ 3 ประการ คือมีปัญญาคุณธรรมและความรู้
คนเราจะมีความสุขได้ต้องมีศาสนาหรือธรรมมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางปฏิบัติของชีวิต"
จึงต้องส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้วยการทำความดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาจนเป็นจิตนิสสัยครับ

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Mon Apr 06 2009 12:31:45 GMT+0700 (ICT)

 

 

P

ขอบคุณคะคุณสุวัฒน์
แนวทางการเขียนเรื่องจิตสำนึกเพื่อจรรโลงสังคมบทนี้
มีเนื้อหาสาระมากคุณค่าทางสังคมคะ
เรื่องศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมถูกมองข้ามและละเลยมาช้านาน
สภาพสังคมไทยอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง
ยินดีมากคะ ที่ได้เข้ามาอ่านกระทู้และข้อคิดหลายๆท่าน
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทำคะ
และขอให้กำลังใจในสิ่งที่คุณคาดหวังลึกๆในใจคะ

 

สังคมไทยตกอยู่ในสภาพวิกฤตทางศ๊ลธรรมมานานแล้ว
ข่าวสารที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิม์แต่ละวันมีแต่เรื่องเลวร้าย
ข่าวในเรื่องทางดีสร้างสรรค์แทบไม่มีเลย
ผลที่เลวร้ายทางสังคมที่ปรากฎมักจะโทษที่เยาวชนว่าไม่รู้จักคิดไม่รู้จักใช้สมอง
ความจริงแล้วผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
สังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุข สิ่งเสพติด สังคมที่ยอมรับคนมีเงิน
โดยไม่คำนึงว่าเขาได้เงินทองบารมีมาด้วยวิธีใด
การเลือกตั้งที่โกงซื้อเสียง การโกงกินของนักการเมือง
การขายตัวขายจิตวิญาญของนักการเมืองที่เห็นกันทั่วไป
สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีเหตุมาจากสังคมที่ขาดศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
จึงเป็นที่มาของการมาช่วยกันหาทางเสริมสร้างจิตสำนึกที่ขาดหายไปครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับคำอวยพรในสิ่งที่คุณเข้าใจครับ

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Mon Apr 06 2009 16:46:18 GMT+0700 (ICT)
P
16. poo
เมื่อ อา. 05 เม.ย. 2552 @ 14:13
1221850 [ลบ] [แจ้งลบ]

...  เรื่องจิตสำนึก ต้องใช้เวลานาน นานมากๆ นะคะ

คิดว่า สื่อ  มีส่วนสำคัญ ในระดับ ประเทศต้องรื้อกันทั้งระบบค่ะ

โดยใช้ สื่อ ทั้งหมดที่มี เริ่มจากหัว - หาง ทุกโครงสร้าง

พูดง่าย แต่ทำยากจังนะคะ :) ...

 

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน
ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กอบรมในครอบครัวโดยหัวหน้าครอบครัวที่ใส่ใจกระตือรือร้น
สืบสานต่อที่โรงเรียนจากครูผู้สอนผู้อุทิศมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยอาศัยหลักการในการสอนหลายรูปแบบ
ทั้งการสอนโดยทางตรงและการสอนโดยทางอ้อม 
งานนี้เป็นนามธรรมจึงต้องใช้เวลาและมีครูที่อุทิศตนจริงๆ

คุณครูแป๋มเป็นแบบอย่างของครูดีมีอุดมคติที่สังคมต้องการในวันนี้ครับ

Preeda
เขียนเมื่อ Mon Apr 06 2009 21:47:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณP สุวัฒน์ กอไพศาล

 • เขียนได้ดีมากๆนะคะ
 • ทุกคนถ้าเริ่มต้นได้ที่ตนเองคิดว่าโลกนี้คงดูดีขึ้นอีกมากโข
 • ขอท่านที่คิดดีทำดีจงพานพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดชีวิตนะคะ
สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Mon Apr 06 2009 22:11:42 GMT+0700 (ICT)
P
16. วรรัตน์ ชาย เปรมการ
เมื่อ อา. 05 เม.ย. 2552 @ 14:25
1221868 [ลบ] [แจ้งลบ]

ขอบคุณครับที่นำเรื่องนี้มาเป็นวาระสำคัญเสนอในขณะนี้

สังคมไทยทุกวันนี้อยู่ในสภาพสังคมป่วย ไม่สามัคคีกัน ขาดคุณธรรมยึดเหนี่ยว ถูกชักจูงได้ง่าย ขาดการไตร่ตรอง เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง น่าสงสารประเทศไทยครับ

จิตสำนึกของคนไทยหายไปไหนครับ

 

การกำหนดคุณธรรมและจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมทางศาสนา
เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ การสร้างจิตสำนึกจึงจำเป็นต้องเรียนรู้หลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
แต่ก่อนกระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดให้เรียนวิชาศีลธรรม แต่ตอนหลังวิชานี้หายไป
ความจริงวิชาศีลธรรมหรือหลักธรรมทางศาสนาเป็นต้นแบบของหลักคุณธรรมและจริยธรรม
เมื่อเป็นเช่นนี้จิตสำนึกของคนไทยเลยพร่องลง
ประกอบกับค่านิยมหลงผิด ไปยกย่องคนมีเงินทองมากกว่าคุณงามความดี
จิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมจึงมีให้เห็นน้อยเต็มที
ควรที่เราจะต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มที่ตัวเราเองและคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้

 

ปริมวดี
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 02:54:16 GMT+0700 (ICT)

สังคมไทยเรานั้นขาดค่ะ ขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมัจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นเรื่องรองๆ จะแก้ที่เศรษฐกิจก่อน ทำให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองเบื่อหน่าย ชาติเราต้องการคนดีมีฝีมือ มีจิตใจสูงส่งเสียสละจริงๆ และเห็นด้วยกับคุณ ในการยกย่องครูผู้เสียสละคนหนึ่งค่ะ

มนัสนันท์
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 10:01:36 GMT+0700 (ICT)
 • คุณเขียนได้ดีมากครับ
 • เขียนได้ตรงประเด็นที่รัฐต้องต้องเอาใจใส่ถือเป็นวาระแห่งชาติ
 • เรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆที่สุดตามที่ยกมาเป็นประเด็น แต่หลายคนกลับมองไม่เห็น
 • การสร้างจิตสำนึกคุณเน้นให้ที่การศึกษาในสถานศึกษาด้วย และให้เชิดชูครูดีเป็นต้นแบบของการพัฒนากทางการศึกษาที่คุณให้การสนับสนุนด้วยข้อเขียนในการทำความดีของครูดีโดยมาตลอด ถือว่าถูกต้องที่สุด เท่ากับว่าคุณได้ส่งสริมครูดีให้มีกำลังใจในการทำงานตามอุดมคติ ซึ่งแต่ก่อนครูดีดีมักจะถูกโดดเดี่ยวจากสังคมประจบสอพลอ
ลิลลี่
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 12:24:47 GMT+0700 (ICT)

เขียนได้ดีมากคะ
ปัญหาที่เกิดกับบ้านเมืองทุกวันนี้เพราะคนไทยขาดจิตสำนึก
ตรงเป้าเลยนะคะ

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 17:21:38 GMT+0700 (ICT)
P
22. Preeda
เมื่อ จ. 06 เม.ย. 2552 @ 21:47
1224831 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะคุณP สุวัฒน์ กอไพศาล

 • เขียนได้ดีมากๆนะคะ
 • ทุกคนถ้าเริ่มต้นได้ที่ตนเองคิดว่าโลกนี้คงดูดีขึ้นอีกมากโข
 • ขอท่านที่คิดดีทำดีจงพานพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดชีวิตนะคะ

 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ Preeda เป็นอย่างสูงครับ
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ทรงแวะมาให้กำลังใจและคำแนะนำที่สูงค่า

 • ขอขอบคุณคำชมนะครับ ยกประเด็นมาสนทนาเพื่อบ้านเมืองจริงๆครับ
 • เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ครับแต่ละหน่วยในสังคมต้องเริ่มต้นที่ตนเองแล้วค่อยขยายแนวคิดไปยังคนรอบข้างครับ
 • นับเป็นคำให้พรที่ประเสริฐล้ำค่าเป็นมงคลกับชีวิตทุกชีวิตครับท่านอาจารย์

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 21:56:13 GMT+0700 (ICT)
P
24. ปริม
เมื่อ อ. 07 เม.ย. 2552 @ 02:54
1225192 [ลบ] [แจ้งลบ]

สังคมไทยเรานั้นขาดค่ะ ขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมัจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นเรื่องรองๆ จะแก้ที่เศรษฐกิจก่อน ทำให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองเบื่อหน่าย ชาติเราต้องการคนดีมีฝีมือ มีจิตใจสูงส่งเสียสละจริงๆ และเห็นด้วยกับคุณ ในการยกย่องครูผู้เสียสละคนหนึ่งค่ะ

 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เราขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา
ผู้นำที่เป็นนักการเมืองมักเป็นพ่อค้านายทุนที่เข้ามาแสวงผลประโยชน์
เป็นการยากยิ่งที่ผู้นำทางการเมืองจะมาจากนักการศึกษาหรือมาจากวิชาชีพครู
ขบวนการคัดสรรนักการเมืองมาจากการซื้อเสียงทั้งสิ้น นักการเมืองจึงไม่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา

ตามหลักการแล้วผู้ที่เรียนเก่งและสมองดีน่าจะมาเรียนสายการศึกษาเพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับเยาวชนของชาติ เป็นธรรมชาติอยู่แล้วผู้ที่เรียนเก่งย่อมจะมีวิธีการและเคล็ดลับในการสอนหรือถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่น สายการศึกษาเรายังโชคดีที่มีผู้ที่เรียนเก่งมาก สามารถสอบเข้าแพทย์ได้หลายแห่ง วิศวะก็สอบติด
เธอมีผลการเรียนที่เรียนเก่งได้เกรดสี่มาตลอดตั้งแต่เล็กๆ เธอสละสิทธิ์ไม่เรียนแพทย์ แต่กลับอุทิศตนมาเรียนสายการศึกษา
เธอกำลังทำดุษฎีนิพนธ์อยู่ เธอคนนั้นคือคุณ "ครูแป๋ม" ครูสาวที่มีอุดมการณ์คนนี้ไงครับ

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 22:03:06 GMT+0700 (ICT)
P
24. ปริม
เมื่อ อ. 07 เม.ย. 2552 @ 02:54
1225192 [ลบ] [แจ้งลบ]

สังคมไทยเรานั้นขาดค่ะ ขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมัจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นเรื่องรองๆ จะแก้ที่เศรษฐกิจก่อน ทำให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองเบื่อหน่าย ชาติเราต้องการคนดีมีฝีมือ มีจิตใจสูงส่งเสียสละจริงๆ และเห็นด้วยกับคุณ ในการยกย่องครูผู้เสียสละคนหนึ่งค่ะ

 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เราขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา
ผู้นำที่เป็นนักการเมืองมักเป็นพ่อค้านายทุนที่เข้ามาแสวงผลประโยชน์
เป็นการยากยิ่งที่ผู้นำทางการเมืองจะมาจากนักการศึกษาหรือมาจากวิชาชีพครู
ขบวนการคัดสรรนักการเมืองมาจากการซื้อเสียงทั้งสิ้น นักการเมืองจึงไม่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา

ตามหลักการแล้วผู้ที่เรียนเก่งและสมองดีน่าจะมาเรียนสายการศึกษาเพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับเยาวชนของชาติ
เป็นธรรมชาติอยู่แล้วผู้ที่เรียนเก่งย่อมจะมีวิธีการและเคล็ดลับในการสอนหรือถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่น
สายการศึกษาเรายังโชคดีที่มีผู้ที่เรียนเก่งมาก สามารถสอบเข้าแพทย์ได้หลายแห่ง วิศวะก็สอบติด
เธอมีผลการเรียนที่เรียนเก่งได้เกรดสี่มาตลอดตั้งแต่เล็กๆ เธอสละสิทธิ์ไม่เรียนแพทย์
แต่กลับอุทิศตนมาเรียนสายการศึกษา เธอกำลังทำดุษฎีนิพนธ์อยู่
เธอคนนั้นคือคุณ "ครูแป๋ม" สาวที่มีอุดมการณ์คนนี้ไงครับ

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 22:12:35 GMT+0700 (ICT)
P
25. ขจร สาคร
เมื่อ อ. 07 เม.ย. 2552 @ 10:01
1225605 [ลบ] [แจ้งลบ]

 • คุณเขียนได้ดีมากครับ
 • เขียนได้ตรงประเด็นที่รัฐต้องต้องเอาใจใส่ถือเป็นวาระแห่งชาติ
 • เรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆที่สุดตามที่ยกมาเป็นประเด็น แต่หลายคนกลับมองไม่เห็น
 • การสร้างจิตสำนึกคุณเน้นให้ที่การศึกษาในสถานศึกษาด้วย และให้เชิดชูครูดีเป็นต้นแบบของการพัฒนากทางการศึกษาที่คุณให้การสนับสนุนด้วยข้อเขียนในการทำความดีของครูดีโดยมาตลอด ถือว่าถูกต้องที่สุด เท่ากับว่าคุณได้ส่งสริมครูดีให้มีกำลังใจในการทำงานตามอุดมคติ ซึ่งแต่ก่อนครูดีดีมักจะถูกโดดเดี่ยวจากสังคมประจบสอพลอ

 

 • ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน
 • ขอบคุณครับที่เข้าใจว่าเรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติ
 • ผมอยากปลุกกระแสให้มาสนใจเรื่องการสร้างจิตสำนึกครับ
 • ถูกต้องที่สุดครับเราต้องส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจในการทำงานตามอุดมตคิครับ
 • ขอบคุณมากครับ

 

 

รัชนีวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Apr 08 2009 00:43:45 GMT+0700 (ICT)

การขาดผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการศึกษาย่อมมีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา

พูดในทางกลับกันความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาขึ้นอยู่กับผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการศึกษา

ก็เห็นด้วยคะที่ผู้นำเราขาดจิตสำนึกคือไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

จึงเป็นหน้าที่ของวิชาชีพครูที่ต้องออกมาช่วยปลุกกระแสการสร้างจิตสำนึกให้ผู้นำทางการศึกษาได้ตระหนักคะ

เปรมฤดี เมย์ จำรูญทรัพย์
เขียนเมื่อ Wed Apr 08 2009 12:14:39 GMT+0700 (ICT)

ชื่นชมนะคะว่าเขียนดีจริงๆ
เชื่อมั่นในวิจารณญาณของอาจารย์ในทุกข้อเขียนตลอดมาคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสนับสนุนและเชิดชูคนดีที่อาจารย์เขียนถึงคะ

รัชดาวัลย์ สว่างรัตน์
เขียนเมื่อ Thu Apr 09 2009 20:10:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ พบข้อเขียนที่ดีมีสาระต้องขอชื่นชมหน่อยนะคะ

เป็นเนื้อหาที่เขียนถึงหลักการปฏิบัติของคนที่มารวมตัวกันทางสังคมคะ

การสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรมเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในสังคมไทยยามนี้

สรุปแล้วข้อเขียนชิ้นดีๆนี้น่าจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะคะ

ธีรมนต์
เขียนเมื่อ Fri Apr 10 2009 01:10:19 GMT+0700 (ICT)

เรื่องการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ทางรัฐบาลควรให้ความสนใจอย่างจริงจังนานแล้ว

การบรรจุหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ จะรอคอยกันไม่ได้ครับ

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Fri Apr 10 2009 14:13:19 GMT+0700 (ICT)

P

33. รัชนีวรรณ ศุภวรรณ
เมื่อ พ. 08 เม.ย. 2552 @ 00:43
1227320 [ลบ] [แจ้งลบ]

การขาดผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการศึกษาย่อมมีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา

พูดในทางกลับกันความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาขึ้นอยู่กับผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการศึกษา

ก็เห็นด้วยคะที่ผู้นำเราขาดจิตสำนึกคือไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

จึงเป็นหน้าที่ของวิชาชีพครูที่ต้องออกมาช่วยปลุกกระแสการสร้างจิตสำนึกให้ผู้นำทางการศึกษาได้ตระหนักคะ

 

นอกจากผู้นำจะขาดจิตสำนึกทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว
ผู้นำทางการศึกษายังไม่นำพาที่ใส่ใจหลักการดังกล่าวและผู้นำด้านนโยบายก็ไม่เห็นความสำคัญและไม่ช่วยเหลือเมื่อมีปํญหา
นี่เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนา
ผู้ทำหน้าที่อาชีพครูผู้อุทิศตนให้กับเยาวชนซึ่งมีไม่กี่คนต้องถูกโดดเดี่ยว บ้างก็ถูกกลืนหายไป
จะเหลือเพียงครูในอุดมคติไม่กี่คนที่ทนสู้ตามลำพังอย่างไม่ย่อท้อ
เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสิรมครูดีดีให้มีกำลังใจให้เดินไปสู่ฝันนั้นให้ได้

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Fri Apr 10 2009 14:38:47 GMT+0700 (ICT)

P

ชื่นชมนะคะว่าเขียนดีจริงๆ
เชื่อมั่นในวิจารณญาณของอาจารย์ในทุกข้อเขียนตลอดมาคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสนับสนุนและเชิดชูคนดีที่อาจารย์เขียนถึงคะ

 

เนื้อหาในการเขียนแนวนี้อยู่ในสายเลือดผมมาแต่สมัยเรียนในมหาวิทยาลัย
ประสบการณ์เป็นตัวกำหนดวิธีคิด บทเรียนเป็นตัวนำทางสติ
การประมวลผลเกิดจากภาพและข้อมูลที่สะสมกำกับด้วยหลักคิดจากจิตปัญญา

การเชิดชูคนดีที่ส่งเสริมด้วยข้อเขียนจึงเป็นหลักประกันคุณงามความดีของเธออย่างยิ่งยง

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Fri Apr 10 2009 19:37:20 GMT+0700 (ICT)

P

37. รัชดาวัลย์ สว่างรัตน์
เมื่อ พฤ. 09 เม.ย. 2552 @ 20:10
1230714 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีคะ พบข้อเขียนที่ดีมีสาระต้องขอชื่นชมหน่อยนะคะ

เป็นเนื้อหาที่เขียนถึงหลักการปฏิบัติของคนที่มารวมตัวกันทางสังคมคะ

การสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรมเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในสังคมไทยยามนี้

สรุปแล้วข้อเขียนชิ้นดีๆนี้น่าจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะคะ

 

การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเรื่องที่คิดมานานแล้ว
ประสบการณ์ทางการเมืองบอกภาพนี้อย่างชัดเจน เพราะประชาชนไม่ได้ใช้วิธีคิดอะไรนอกจากรอรับเงินจากตัวแทนนักการเมืองเพื่อไปลงคะแนนให้
ทั้งนี้เพราะขาดจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมก็น่าจะได้รับการเผยแพร่ตามที่คุณกล่าวไว้

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Mon Apr 13 2009 19:07:15 GMT+0700 (ICT)
P
38. ธีรมนต์ . วรากร
เมื่อ ศ. 10 เม.ย. 2552 @ 01:10
1231132 [ลบ] [แจ้งลบ]

เรื่องการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ทางรัฐบาลควรให้ความสนใจอย่างจริงจังนานแล้ว

การบรรจุหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ จะรอคอยกันไม่ได้ครับ

 

ครับเมื่อให้การศึกษาแล้วต้องเสริมหลักสูตรการเรียนอย่างต่อเนื่อง

เรื่องการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่ขาดหายไปด้วยครับ

 

ก้ามปู
เขียนเมื่อ Sun Jun 21 2009 12:42:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ และเป็นบทความที่เป็นวาระแห่งชาติ

ก้ามปูมีความคิดเห็นว่าความมีคุณธรรม เป็นเรื่องที่ได้รับการปลูกฝังในสังคมไทย เพียงแต่ บุคคล หรือ องค์กร ที่มีคุณธรรม ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากเรามัวแต่ไปยกย่องเชิดชู หรือ ประชาสัมพันธ์ ในสิ่งทีฉาบฉวย ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้

ปรเมศร์ ธำรงค์รัตน์
เขียนเมื่อ Wed Jul 01 2009 19:36:29 GMT+0700 (ICT)

 

สวัสดีครับ
ปัจจุบันศีลธรรมและคุณธรรมของคนไทยตกต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา
คนไทยเราสามารถถูกซื้อด้วยเงินจำนวนเพียงเล็กน้อยเพื่อไปลงคะแนนให้กับผู้ให้มาแจกเงิน
มีการซื้อเสียงในทุกสนามการเลือกตั้ง แล้วก็อ้างว่าตนเองมาจากประชาธิปไตย
เมื่อเข้าไปก็กอบโกยโกงกินทุกหนแห่งในหน่วยงานองค์กรของรัฐ ผลมาจากนักการการเมือง
จึงขอสนับสนุนโครงการสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมในการนี้

 

 

ชาคริต เอกมะโน
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 03:24:14 GMT+0700 (ICT)

เห็นด้วยอย่างยิ่งคนไทยส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในด้านศีลธรรมและคุณธรรม
สมัยก่อนคนไทยยังเคร่งครัดในเรื่องศีลธรรมจรรยาเพราะเรียนหนังสืออยู่กับวัด
พระเจ้าท่านก็พร่ำสอนให้ซึมลึกในสายเลือดอยู่ทุกวันให้นิยมนับถือคนที่มีคุณงามความดี

สมัยปัจจุบันคนห่างไกลวัด โลกหันไปทางวัตถุนิยม ใครมีเงินร่ำรวยก็นับถือ
ใครมีอิทธพิลก็พากับไปหมอบรับใช้ใกล้ชิดโดยไม่คำนึงว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนดีหรือไม่ เงินได้มาจากไหน อย่างไร

เสือขาว
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 16:37:18 GMT+0700 (ICT)

เป็นบทความที่ดีมาก

ผมจะนำไปใช้นะครับ

ขอบพระคุณท่านมาก

ตาเหลิม
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 12:42:02 GMT+0700 (ICT)

 • จิตสำนึกต้องร่วมสร้าง... แต่มันไม่ได้เป็นรูปธรรม...จึงถูกเพิกเฉย 
 • คิดกับเด็กไทยในวันนี้... อย่างไร 
 • คิดว่า "เขาเหล่านั้นกำลังเผชิญความท้าทายในชีวิต ที่ผู้ใหญ่กำลังงุ่นง่านสร้างกันอยู่ โดยมีทุนนิยมเป็นกระแสหลักที่แอบแฝงเข้ามาในทุกย่างก้าว ... เมื่อเด็กวันนี้ ทำอะไรผิดพลาด ผู้ใหญ่ก็พร้อมซ้ำเติม แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ทางออก อันเป็นประโยชน์ หรือแสงสว่างปลายอุโมงค์แก่เด็ก แต่อย่างใด" 
 • อุดมการณ์และค่านิยมที่พึงประสงค์ ก็อาจเกิดการทำให้แบ่งพวกในกลุ่มเด็กด้วยกันเองก็ได้นะครับ 
 • อุดมการณ์ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ... ในความหมายของพี่ หมายถึง... 
 • อีกอันที่สำคัญ คนเราควรจะรู้จักที่จะเคารพในความแตกต่างที่แต่ะคนมี เด็กอยากเป็นเกย์ เป็นค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นเกย์แล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เด็กอยากเป็นตุ๊ด เป็นกระเทย เป็นค่านิยมที่พึงประสงค์หรือเปล่า ผิดจริยธรรมมั้ยน๊า ... ไม่รู้เหมือนกัน 
 • แต่รู้ว่า ถ้าเราช่วยให้เด็ก คิดเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสังคมได้ เห็นประโยชน์ของการแบ่งปันตัวเองกับสังคม ทำให้เห็นว่าการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่หากสามารถอยู่ร่วมกันได้ บนพื้นฐานของความแตกต่าง เคารพซึ่งกันและกัน รักตัวเองห่วงใยคนอื่น ก็น่าจะดี 
 • โดยส่วนตัว ผมว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนเด็กๆที่ไหนหรอกครับ ถ้าผู้ใหญ่ดีๆ ยังมีน้อยอยู่ ... หรือมีดี แต่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาพูดความจริง (เหมือนที่พี่กำลังเขียน) 
 • พอเกิดความกลัว ก็เอามาลงที่เด็ก คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอนาคตของชาติให้ได้ พอเค้าอยากจะแว๊น อยากจะทำอะไรที่แสดงความเป็นวัยรุ่นซักหน่อย ก็จะโดนด่าอีกแล้ว ... ว่าเด็กพวกนี้ เกเร ก้าวร้าว ไม่พึงประสงค์ เพราะเป็นพฤติกรรมเชิงอำนาจ การกดขี่ผู้ด้อยกว่า อ่อนแอกว่า // เด็กมันบังคับง่ายกว่าจะไปผู้ใหญ่ ใช่มั้ยครับ เลยมาลงที่เด็ก 
 • สรุป เราก็เลยคิดว่าจะช่วยกันสร้างชาติผ่านเด็ก อันนี้ก็ถูกต้อง ผมเชื่อและสนับสนุนอย่างยิ่งครับ 
 • แต่ถ้าเด็ก ดี ผู้ใหญ่ไม่ดี ใครช่วยล่ะครับ 
 • และอีกอย่าง... พอเด็กทำดี แต่ไม่ใช่แบบที่ผู้ใหญ่ต้องการ ... ผู้ใหญ่ก็อ้างความเป็นผู้ใหญ่ จำกัดเค้าซะเลย อารมณ์ประมาณว่า ข้าอาบน้ำร้อนมาก่อน ข้า่ย่อมรู้ดีกว่าเจ้า เจ้าจงฟังข้า และทำตามข้า เด็กก็เลยยังคงเป็นเด็ก อยู่วันยังค่ำ หรืออย่างไรครับ 
 • ขอสนับสนุนแนวคิดหลักของพี่สุวัฒน์ แต่ัคงมีบางประเด็น โดยเฉพาะมิติทางสังคมวัฒนธรรม (ที่ก่อให้เกิดการกดขี่ทางปัญญา) ที่ยังคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไป ครับ 

Rain
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 23:31:35 GMT+0700 (ICT)

ชื่นชมค่ะ บทความนี้เขียนได้เยี่ยมมาก เพราะปัจจุบันคนขาดจิตสำนึก และคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงอยากให้คนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Fri Sep 18 2009 17:03:25 GMT+0700 (ICT)

เมื่อ อา. 21 มิ.ย. 2552 @ 12:42
#1362370 [ ลบ ]

สวัสดีคะ

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ และเป็นบทความที่เป็นวาระแห่งชาติ

ก้ามปูมีความคิดเห็นว่าความมีคุณธรรม เป็นเรื่องที่ได้รับการปลูกฝังในสังคมไทย เพียงแต่ บุคคล หรือ องค์กร ที่มีคุณธรรม ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากเรามัวแต่ไปยกย่องเชิดชู หรือ ประชาสัมพันธ์ ในสิ่งทีฉาบฉวย ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้

------------------------------------------------------------------------

สวัสดีครับคุณก้ามปู

ขอบคุณที่เข้าใจในเจตนารมย์ในการนำเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกำลังได้รับเสียงสนองตอบค่อนข้างแน่นหนา
ผมมีความคิดเห็นว่าสังคมไทยส่วนหนึ่งคนที่มีคุณธรรมก็มีอยู่แต่ไม่ได้รับการเชิดชูยกย่อง อันนี้เป็นความจริง
ในสถานที่ทำงานส่วนราชการก็ดีในสถานศึกษาใดๆก็ดี คนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมนี้มักเป็นคนกลุ่มน้อย
คนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในสังคมแทนที่จะยกย่องคนดีมีคุณธรรมกับไปยกย่องคนมีอำนาจ มีฐานะดี มีชื่อเสียง
โดยไม่คำนึงว่าเขาได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการใด ทั้งนี้เพราะเขาขาดจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
หากเขามีจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าว พวกเขาเหล่านั้นจะต้องหาญกล้าทางความคิดและการแสดงออกด้วยการสนับสนุน
คนดีมีจริยธรรมให้ปรากฎในสังคม
สังคมปัจจุบันกลับไปยกย่องเชิดชูคนที่มีอำนาจมีเงินตรามีอิทธิพล จนคนดีดีอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่พวก
กลับถูกเห็นเป็นคนที่ไปขัดผลประโยชน์ คนที่ชอบเชลียร์กลับได้รับความดีความชอบ

ขอบคุณมากครับที่ร่วมแสดงความห่วงไยสังคมไทย

 

สุวัฒน์ กอไพศาล
เขียนเมื่อ Fri Sep 18 2009 17:55:06 GMT+0700 (ICT)
ปรเมศร์ ธำรงค์รัตน์
เมื่อ พ. 01 ก.ค. 2552 @ 19:36
#1382095 [ ลบ ]

 

สวัสดีครับ
ปัจจุบันศีลธรรมและคุณธรรมของคนไทยตกต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา
คนไทยเราสามารถถูกซื้อด้วยเงินจำนวนเพียงเล็กน้อยเพื่อไปลงคะแนนให้กับผู้ให้มาแจกเงิน
มีการซื้อเสียงในทุกสนามการเลือกตั้ง แล้วก็อ้างว่าตนเองมาจากประชาธิปไตย
เมื่อเข้าไปก็กอบโกยโกงกินทุกหนแห่งในหน่วยงานองค์กรของรัฐ ผลมาจากนักการการเมือง
จึงขอสนับสนุนโครงการสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมในการนี้

 ----------------------------------------------------------------------

 

ผมเห็นด้วยกับคุณ คุณคิดดีคิดถูกต้องแล้วครับคุณปรเมศร
ทุกวันนี้คนในสังคมไทยขาดคุณธรรมและจริยธรรมกันมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำกลับทำตัวเป็บแบบอย่างที่ไม่ดี
ด้วยการทำความไม่ดีเป็นตัวอย่างไว้ในสังคม
สังคมกลับไปยกย่องเชิดชูคนที่กระทำดังกล่าวทำให้เยาวชนเห็นผิดเป็นชอบ
แล้วกลับประพฤติปฎิบัติตามด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติคนอื่นเขาก็ทำกัน

ทั้งนี้ก็เพราะกลไกสังคมปัจจุบันเอื้ออำนวยให้คนไม่ดีมามีอำนาจ
ด้วยสาเหตุคนขาดจิตสำนึกทางคุณธรรมและจริยธรรมนั่นเอง

  

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า