สรุปวิจัยเรื่องที่2

 วิจัย 

ชื่อเรี่อง                 ความต้องการนิเทศทางด้านวิชาการของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา6

ผู้วิจัย                    สุพิณ นาคศรี

ปีที่วิจัย                  2536

วัตถุประสงค์      1.เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศทางด้านวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6

                           2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศทางด้านวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน วุฒิและประสบการณ์การทำงานของครู

วิธีการวิจัย         เชิงสำรวจ

กลุ่มตัวอย่าง        ครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จำนวน 696 คน

เครื่องมือ           แบบสอบถามความต้องการการนิเทศทางวิชาการ 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

                                 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6 เพื่อแจ้งไปยังจังหวัดและโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาให้ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งส่งคืนผู้วิจัย ได้รับแบบสอบถามคืน  675 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ96.98

วิธีวิเคราะห์ผล 

                                   สถิติพื้นฐาน ค่าคะแนนเฉลี่ย , ค่าร้อยละ, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ความแปรปรวน

                                   สถิติอ้างอิง  t-test  , F-test  , studentized  q-statistic

ผลการวิจัยพบว่า

1.       ครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  ครูที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ครูที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ครูที่มีประสบการณ์ การทำงาน 5ปีขึ้นไป และต่ำกว่า 5ปี มีความต้องการการนิเทศทางวิชาการ 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก

2.       การเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6  โดยแยกตามขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษาของครู และประสบการณ์การทำงานของครู ปรากฎว่าครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความต้องการการนิเทศทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  นอกนั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่พบความแตกต่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): วิจัย 
 หมายเลขบันทึก: 251116
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Andrew
เขียนเมื่อ Thu Mar 26 2009 22:22:05 GMT+0700 (ICT)

แวะมาทักทาย เียี่ยมชมครับ

โอ้ วิชาการล้วนๆ เลยนะครับ

เรื่องสถิติ ผมเคยศึกษาตอนทำงานที่เกี่ยวกับระบบ ISO เป็นแบบพวก Random Test เพื่อนำมาเขียนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือ Procedure นับเป็นความรู้ที่แปลกอีกแบบหนึ่ง

kanthip khumbunjong
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 00:28:28 GMT+0700 (ICT)

เก่งจังเลย อิอิอิ

king_jaa
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 10:50:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะคุณAndrew

แวะมาบ่อยๆก็ดีนะคะ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 13:20:26 GMT+0700 (ICT)

ok ครับ

suchada sukbamrungsin
เขียนเมื่อ Sun Mar 29 2009 23:27:48 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีน้องกิ่ง อาจารย์ให้สรุปงานวิจัยส่งอาทิตย์ละ 1 เรื่องจะเด็กน้อย

king_jaa
เขียนเมื่อ Tue Mar 31 2009 10:44:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ พี่สุที่น่าร้ากกก

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า