สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง

การได้เปรียบเสียเปรียบจึงวัดกันที่ใครมีข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาตัดสินใจได้ดีกว่า ถูกต้องกว่า ทันสมัยกว่าและรวดเร็วกว่า ลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการ แต่เพิ่มปริมาณงานบริการหรือผลผลิต

สำนักงานสำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด

เช่น จดหมายเวียน  หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก  การสร้างระบบที่ใช้

ในการประมวลข่าวข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นตัวเลข รูปภาพข้อความ และเสียงที่มีระบบเป็นรูปแบบสามารถเก็บและเรียกมาใช้งานได้ตามต้องการ การบริหารข้อมูลข่าวสารสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยที่สำคัญต่อระบบสำนักงานอัตโนมัติคือ ระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม ซึ่งเป็นการสื่อสารเชื่อมต่อในการรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้น

การได้เปรียบเสียเปรียบจึงวัดกันที่ใครมีข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาตัดสินใจได้ดีกว่า ถูกต้องกว่า  ทันสมัยกว่าและรวดเร็วกว่า  ลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการ แต่เพิ่มปริมาณงานบริการ

หรือผลผลิต ส่งผลให้จำนวนบุคลากรหรือกำลังแรงงานในการควบคุมหรือดำเนินการลดลง ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจการทำงาน และภาระการทำงานของบุคลากรลดลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: สำนักงานอัตโนมัติ 
· หมายเลขบันทึก: 247793
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ความเห็น:
2
 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
คนธรรมดา
IP: xxx.42.80.174
เขียนเมื่อ Thu Nov 19 2009 08:45:14 GMT+0700 (ICT)

ข้อรายละเอียดมากกว่านี้

คนธรรมดา
IP: xxx.42.80.174
เขียนเมื่อ Thu Nov 19 2009 08:46:41 GMT+0700 (ICT)

ขอรายละเอียดมากกว่านี้

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น