บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                       เรื่อง ชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย

ผู้รายงาน         ณฐมน  แนวคำ

โรงเรียน    โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

ปีที่พิมพ์    2550

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบนิรนัยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จำนวน 40 คน ได้มาจากการสุ่ม  แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำ  โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติที (t-test) สำหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำ  โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย 

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04 / 85.89

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยวิธีการสอนแบบนิรนัยมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 244564
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นันท์นภัส
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 11:43:15 GMT+0700 (ICT)

ขอดูบทที่ 3 ได้ไหมคะ และขอถามว่า ได้รียนรู้วิธีการทำ CAI อย่างไรคะ

ครูเมี้ยว
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 22:01:23 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะพี่เพ็ญ
  • เมี้ยวคิดถึงค่ะ พี่คงสบายดีนะคะ
สาวสวยมวยไทย
เขียนเมื่อ Fri Feb 27 2009 20:47:23 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ...  

      คิดถึงค่ะ

      สบายดีไหม  ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

ณฐมน
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 15:49:25 GMT+0700 (ICT)

คุณนันทภัสร์ นำบทที่ 3 มาให้ดูแล้วนะคะ

น้องเมี้ยวและสาวสวยมวยไทย ต้องขอโทษที่เงียบหายไป

ขอบคุณคะ มีอะไรมาแบ่งปันให้บ้างนะคะ

สุนีย์
IP: xxx.172.201.120
เขียนเมื่อ Wed Mar 24 2010 14:20:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณครูณฐมน ขอดูตัวอย่างแผนการสอนแบบนิรนัย ที่เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องชนิดของคำ สัก 1 เรื่องจะกรุณาไหมคะ กำลังทำผลงานเรื่องนี้อยู่ค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า