สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ระบบ Top Star 

กศน. เกาะคาได้จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการจัดการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดระบบTop Star มี 8 ระบบ ได้แก่

1.ระบบจัดการเรียนรู้

2.ระบบบริการและช่วยเหลือผู้เรียน

3.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4. ระบบบุคลากร

5. ระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

6. ระบบสารสนเทศ

7.ระบบบริหารเชิงกลุยุทธ

8. ระบบนิเทศติดตามผลและประเมินผล

โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือระบบภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ระบบ โดยใช้หลัก PDCA นอกจากนั้นยังได้ระดมความคิดในการจัดทำกรอบในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งออก เป็น 3 ทีมได้แก่ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนา เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: การประกันคุณภายภายในสถานศึกษา 
· หมายเลขบันทึก: 24417 · เขียน:  
· ความเห็น:
5
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
nattaya
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ Thu Apr 20 2006 10:39:57 GMT+0700 (ICT)
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการทำงานที่มีระบบ  และสามารถตรวบสอบได้   ง่ายต่อการตรวจสอบ  ทำให้ทราบถึงกระบวนการทำงานเป็นทีมและทำงานแทนกันได้
lek
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ Thu Apr 20 2006 10:43:33 GMT+0700 (ICT)

เห็นด้วย กับการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นการประกันคุณภาพการทำงานของสถานศึกษา  ว่าประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจ หรือไม่   และเป็นการตรวจสอบการทำงานของตนเอง  ว่ามีควรการปรับปรุงแก้ไข และแนวทางการพัฒนาอย่างไร เพื่อให้ผู้รับบริการพึ่งพอใจ และให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป

pongkrid
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ Sun Apr 23 2006 16:27:44 GMT+0700 (ICT)
ถือได้ว่าบุคลากรทุกคนได้ระดมความคิด ในการจัดทำคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ระบบ โดยใช้หลัก PDCA  และยังได้ช่วยกันในการจัดทำกรอบในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีคณะทำงานแบ่งออกเป็นทีมคือ ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนา เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานสามารถดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ต่อสาะรณชนในภายหน้าต่อไป
junyaya
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ Tue Apr 25 2006 15:44:12 GMT+0700 (ICT)

การประกันคุณภาพ   ของศบอ.เกาะคา  ทำให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือระบบภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ระบบ โดยใช้หลัก PDCA

อ.แอ๊ว
เขียนเมื่อ Tue Apr 24 2007 22:57:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. ดร.ณราวัลย์

  • พี่แวะเข้ามาเยี่ยมชม และติดตามความเคลื่อนไหวในการทำ KM ของสถานศึกษาต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร ค่ะ
  • ขอชื่นชมท่านผอ./ทีมงานที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจังและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ศบอ.เกาะคาต้องเป็นสถานศึกษาในระดับต้น  ที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแน่นอนค่ะ

 

 

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์