บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

 อาหารและโภชนาการ 

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายวิชางานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อาหารและโภชนาการ

    

         

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียน  การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว รายวิชางานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ เรื่อง การประกอบอาหาร ซึ่งบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนที่จัดทำขึ้นนี้ ได้กำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง       ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีการเสริมแรงแก่ผู้เรียนเป็นระยะๆ มีการเฉลยคำตอบในทันทีมีเนื้อหาและวิธีการเรียนที่เป็นระบบ โดยเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าใจและปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างถูกต้องและ เกิดประโยชน์   ต่อตนเอง

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สนใจนำไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากเมนูด้านล่างนี้

                      วาสนา  อาษาศรี

เล่มที่  1  อาหารดีมีคุณค่า

เล่มที่  2  การปฏิบัติตนและมารยาทในการรับประทานอาหาร

เล่มที่  3  การประกอบอาหาร

เล่มที่  4  การถนอมอาหาร

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

ความเห็น

อิงอร
IP: xxx.26.67.175
เขียนเมื่อ Thu Feb 26 2009 20:32:56 GMT+0700 (ICT)

เป็นบทเรียนที่ดีเนื้อหา รูปภาพ สีสันน่าสนใจดีค่ะ เหมาะสำหรับเด็กมีภาพประกอบที่นน่าสนใจดีค่ะ

อ้อ
IP: xxx.26.67.175
เขียนเมื่อ Thu Feb 26 2009 20:35:42 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันจะขอนำผลงานของคุณวาสนามาเผยแพร่ใช้กับนักเรียนดูนะคะ และจะนำมาดูเป็นตัวอย่างสำหรับการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปประกอบวิชาอื่นต่อไปค่ะ

เตย
IP: xxx.47.238.70
เขียนเมื่อ Sun Mar 01 2009 21:00:40 GMT+0700 (ICT)

รูปเล่มสวยงามเนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับวัยของเด็ก

อร
IP: xxx.31.101.141
เขียนเมื่อ Tue Jun 02 2009 21:50:28 GMT+0700 (ICT)

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาการพัฒนานวัฒตกรรม

นางสาวไพรัช บุญเดช
IP: xxx.147.59.165
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 12:55:34 GMT+0700 (ICT)

สวยงามมากค่ะ น่าจะให้คัดลอกเป็นตัวอย่างบ้างน่ะค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า