สมาชิก
แลกเปลี่ยน

รูปแบบการจัดการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษา

รูปแบบการจัดการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

      การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

   -สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเห็นความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องทันต่อ              การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้

   -สร้างแรงจูงใจส่งเสริมและปลูกฝังทักษะการอ่าน

   -ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรม กระตุ้นและประกวดอย่างสม่ำเสมอ บริการจัดทำ         ห้องสมุดเคลื่อนที่ในบริเวณสถานศึกษาที่พักผ่อน มุมสบายที่มีบรรยากาศเอื้อแก่การเรียนรู้

   -จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน ประกวดแข่งขันปริมาณการอ่านและสรุปย่อประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ลงเล่มกิจกรรม จัดประกวดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คัดเลือกระดับชั้นละ 3 คน รับรางวัล

   -จัดป้ายประกาศ รณรงค์ ส่งเสริมการอ่านจากแหล่งสิ่งต่างๆเปิดโลกทัศน์กว้าง

ตอบปัญหาชิงรางวัล

   -ยกย่องบุคคลตัวอย่างยอดนักอ่าน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี

   -ติดตามและประเมินผลจากการดำเนินงาน / ปรับปรุงแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การจัดการความรู้ ประเมินผล สมรรถนะ ดำเนินงาน 
· หมายเลขบันทึก: 242753 · เขียน:  
· ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
mena
เขียนเมื่อ Tue Feb 17 2009 15:16:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะได้ประโยชน์มากนะค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์