กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ สพท. สุรินทร์ เขต 1

 กิจกรรม 

สพท. สุรินทร์ เขต 1 ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2552 มีกิจกรรม ดังนี้

1. สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 143 โรงเรียน วันที่ 28 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม อาคาร 3

2. สัมมนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงละ 2 คน วันที่ 7 ก.พ. 2552 ณ โรงเรียน สิรินธร

3. อบรมการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ ศิลปะ เพลง และนิทาน เดือน พฤษภาคม 2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): สัมมนา 
 หมายเลขบันทึก: 238547
 เขียน:  
 ความเห็น: 31  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Fri May 22 2009 13:41:49 GMT+0700 (ICT)

เปิคเรียนปี 2552 แล้ว กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการได้สัมมนาทำความเข้าใจ รูปแบบและแนวดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธไปแล้ว กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียนคือการจับคู่นิเทศแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้(Pair ParticipatoryLearning Assessment = Pair PLA)โดยโรงเรียนจับกลุ่ม 5 โรง เยี่ยมนิเทศซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการบริหารจัดการการปลูกฝังคุณธรรม (มีโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด 145โรง จัดกลุ่มเป็น 29 กลุ่ม รายละเอียดกลุ่ม แจ้งในหนังสือราชการออกปลายเดือนพฤษภาคม 2552) คาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธมีความชัดเจนจากการประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Supaporn
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Thu Jul 16 2009 17:36:40 GMT+0700 (ICT)

ช่วงนี้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. สุรินทร์ เขต 1 เป็นการนิเทศประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ ในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ นะคะ โรงเรียนดำเนินการในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 สิงหาคม 2552 โดยผู้ร่วมประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้นี้ จะแบ่งออกเป็น 29 ชุด ชุดละ 5 โรงเรียน (โรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งหมด 145 โรง)ซึ่งจะต้องเยี่ยมนิเทศประเมินฯ กันให้ครบทั้ง 5 โรง แล้วสรุปผลการประเมิน จัดส่งผลการประเมินให้ สพท. สุรินทร์ เขต 1 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 กิจกรรมนี้ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ สพท. คาดว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลการพัฒนาการดำเนินงานวิถัพุทธอย่างแน่นอน เพราะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งกันและกัน คุณครูอย่าลืมนั่งสมาธิมาก ๆ นะคะ บุญรักษาค่ะ

Supaporn
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Thu Jul 16 2009 17:44:08 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำนักเรียนร่วมกิจกรรมประเมิน ในวันรวมพลังเด็กดี วีสตาร์  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2552  แล้ว ทราบว่านักเรียนสนุกมากได้เรียนรู้ ได้กิน ได้พบเพื่อน ครูเป็นปลื้ม  นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกอย่างหนึ่งในการปลูกฝังวินัย เคารพ  อดทน  และความมีจิตสาธารณ  สพท.สุรินทร์ เขต1 ขอชื่นชม คณะคุณครูนะคะ  ครูยอดหัวใจนักสร้างบารมี จึงอดทนเอาใจใส่นำนักเรียนได้เรียนรู้แนวทางพระพุทธศาสนา  สาธุ  ค่ะ    

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 14:35:07 GMT+0700 (ICT)

ช่วงนี้คณะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธดำเนินกิจกรรม Pair PLA (จับคู่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้)มีหลายชุดของคณะดำเนินงาน(ชุดละ 5 โรง) มีความสุขจากการได้เยี่ยมเยียนกันถึงโรงเรียน ได้พูดคุยซักถาม ได้ดูงานด้านการปลูกฝังคุณธรรม จากการที่ ศน.สุภาพรได้ถามไถ่ พบว่าครูมีความสุข มีความพอใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ ท่านรอง หาญณรงค์ ไกรรักษ์ท่านได้ติดตามดูกิจกรรมไปพร้อมกับคณะบางชุด ท่านบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านประทุนอายอง อำเภอศีขรภูมิ นำเสนองานมีภาพชัดเจน มีกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ คณะแลกเปลี่ยน ได้รับความรู้มาก ดีจริง ๆ ศน.สุภาพร ขออนุโมทนาบุญกับคณะที่ตั้งใจทำงาน มีความตั้งใจที่จะนำกิจกรรมวิถีพุทธพัฒนานักเรียนให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนานะคะ

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Fri Sep 11 2009 11:23:46 GMT+0700 (ICT)

เดือนกันยายนี้โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงได้จัดกิจกรรม Pair-PLA แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม กำหนดจัดวันที่ 28 กันยายน 2552 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ให้ชุดนิเทศชุดที่ 2 มีโรงเรียนสินรินทร์วิทยา เป็นแกน ชุดที่16 มีโรงเรียนบ้านกันจารย์ เป็นแกน ชุดที่ 18 มีโรงเรียนบ้านอนันต์ เป้นแกน และชุดที่ 22 มีโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม เป็นแกน นำผลงานของโรงเรียนในชุดนิเทศ มานำเสนอ ในรูปแบบนิทรรศการ ทั้งแบบนิ่ง และแบบเคลื่อนไหว และนำเสนอในรูปของSymposium โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาร่วมกิจกรรม และขอเชิญผู้บริหาร และครู ในโรงเรียนอื่น ๆ ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ

พบกัน 8.30 น. ของวันที่ 28 กันยายยน 2552 ที่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ค่ะ

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 18:24:47 GMT+0700 (ICT)

วันที่ 28 กันายน 2552 ที่ผ่านมาโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัด สพท. สุรินทร์ เขต 1 ได้พบกันในกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม เพื่อกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีผอ. โรงเรียนมาร่วม 50 ท่าน คุณครูมาร่วม 78 ท่าน นักเรียนมาร่วม 21 คน ท่านรองผู้อำนวยการ สพท. สุรินทร์ เขต 1 นายอิศรพงษ์ แสงตะวัน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โรงเรียนได้นำนิทรรศการมาแสดง หลากหลาย เช่น บ้านประทุนอายอง ตั้งใจวิทยาคม บ้านหนองฮะ บ้านกันจารย์ สุรินทร์ภักดี บ้านนารุ่ง และอีกหลายโรงเรียนต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ย และโรงเรียนที่นำเสนอผลงานในกิจกรรม symposium เช่น ชุดที่ 2 มีคุรครูนงเยาว์ กลั่นกำเนิด ร.ร สินรินทร์วิทยาเป็นผู้นำเสนอ ชุดที่ 16 นำโดยผ.อ โรงเรียนบ้านกันจารย์ นายภิภพ บุญปัน และคุณครูอีก 2 ท่านนำเสนอ ชุดที่ 17 นำโดยผอ.โรงเรียนบ้านนารุ่ง และนางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์ คุณครูโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ชุดที่ 18 นายสมสิน เสถียรรัตนชัย คุณครูโรงเรียนบ้านอนันต์ นำเสนอ ชุดที่ 22 นำโดย ผอ.โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ บรรยากาศของงานมีเสียงสท้อนมาว่าดีมาก ท่านรองฯ อิศรพงษ์ ท่านให้กำลังใจ ท่านชมว่าเยี่ยม สิ่งที่โรงเรียนวิถีพุทธนำมาแลกเปลี่ยนกันนั้นมีคุณค่าที่สามารถหยิบจับได้เป็นรูปธรรมต่อการนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เป็นนิมิตที่ดีต่อการพัฒนางานคุณธรรมในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามหากทุกโรงตระหนักในคุณค่าให้ความร่วมมือมาร่วมกิจกรรมให้ครบ 100 % ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ค่ะ หลักการพัฒนานักเรียนด้วยจิต และสมอง มีว่า "ใน 1 ช.ม จงยอมเสียเวลา 10 นาที เพื่อทำใจให้ใสสงบก่อน แล้วจะได้ อีก 50 นาทีอย่างครบถ้วน ดีกว่าไม่ยอมเสีย 10 นาที แต่จะเสียไปถึง 50 นาทีและได้มาเพียง 10 นาทีเท่านั้น"

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 19:00:45 GMT+0700 (ICT)

ในฐานะที่เราเป้นผู้ที่มีหน้าที่พัฒนานักเรียนโดยใช้หลักการคุณธรรม เราควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะเพราะเป็นเรื่องในปัจจุบันที่โรงเรียนทุกโรงต้องปฏิบัติค่ะ

โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2553-2555 ที่เร่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(Decency) เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย(Democracy) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) รักการเรียนภาษาไทย เรียนรู้วิถีชวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ไทย ซาบซึ้งในดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนรู้จัก และร่วมกันอนุรักษ์กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 1) เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 2)พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคทมศึกษาและประชาธิปไตย 4) ส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน 5) ส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬา พื้นบ้าน

ส่วนกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา นั้น มีกิจกรรม หลัก 3 กิจกรรม คือ

1) ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน 2) โครงงานคุณธรรมสำนึกดีCRS และโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง 3) ค่านพระ ครู ผู้ปกครอง

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.53.104.88
เขียนเมื่อ Sat Oct 31 2009 16:08:28 GMT+0700 (ICT)

ฤดูกฐินกำลังจะผ่านพ้นไปในปีนี้ คณะคุณครู และนักเรียนที่ได้ดำเนินการทอดกฐินสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตนเอง ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ที่โรงเรียนทุกโรงต้องดำเนินการเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามที่รัฐบาลต้องการให้เกิดกับเยาวขนของชาติ จึงได้ตั้งเป้าหมายจัดงบประมาณให้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำปี 50 เป็นแกน ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 10 โรง ดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก คือ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน โครงงานคุณธรรมสำนึกดีสู่โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง และ ค่ายพระ ครู ผู้ปครอง ขณะนี้กำลังรอโอนงบประมาณอยู่ ให้เตรียมการไว้นะคะ มื่องบประมาณมาถึงจะได้ดำเนินการเลยทันที

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้ว พวกเราควรดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระพุทธพระองค์โดยมุ่งทำความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ เป็นอันดับแรกนะคะ "วาจาใดที่ไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ประกอบด้วยจิตเมตตา ไม่ไพเราะ ไม่ถูกกาล วาจานั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่น ไม่ใข่วาจาสุภาษิต เราไม่ควรกล่าววาจานั้น

สาย ไม่เข้าใจ
IP: xxx.172.75.65
เขียนเมื่อ Thu Jan 21 2010 23:03:17 GMT+0700 (ICT)

คิดได้ยังไงนะ

กิจกรรมที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน (ศูนย์ GIVE & TAKE)

วิธีดำเนินการ

นักเรียนเป็นผู้สื่อข่าวสารข้อมูลของคนในเขตบ้านของนักเรียน ว่าใครควรได้รับการช่วยเหลืออะไร อย่างไร เมื่อไร ต้องการใครมาช่วยบ้างและแจ้งข้อมูลไว้ พร้อมกันนั้นให้ทำรายการว่า วัน เดือนใด จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้ความช่วยเหลือ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) หาอาสาสมัคร มีการนัดหมายบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ครบครัน เพื่อดำเนินการหลังการดำเนินการให้มีการถอดประสบการณ์ ทบทวนเรื่องที่ทำ และเรื่องที่ควรปรับปรุง อนึ่งการทำงานในศูนย์ ต้องมีข้อตกลงสำคัญ คือ ไม่รับค่าตอบแทน ไม่รับค่าพาหนะ ให้นำอาหาร น้ำดื่มไปรับประทานเอง อีกทั้งอาจร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของที่จำเป็น

สพท.เชียงราย ๑ เสนอตัวอย่างศูย์การเรียนรู้

๑.ธนาคารแบ่งปัน

๒.จิตอาสารักษาวัฒนธรรมไทยภูมปัญญาท้องถิ่น

๓.จิตอาสาในโรงพยาบาล

๔.ครูอาสาน้อย

๕.จิตอาสาป้องกันยาเสพติด

๖.จิตอาสาเผยแพร่ศาสนา

๗.จิตอาสาสื่อคุณธรรม

๘.จิตอาสาวิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

๙.จิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ

.........ไม่สอดคล้อง ไม่เชื่อมโยงกับวิธีการดำเนินงาน....คิดได้ไง

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Mon Jan 25 2010 18:11:09 GMT+0700 (ICT)

คุณสาย ไม่เข้าใจ

กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้กลุ่มนักเรีบนที่ทำกิจกรรมมีจิตใจอาสาทำสิ่งดี ๆ เพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ขอยกตัวอย่างครูอาสาน้อย สั้น ๆ ว่า กลุ่มนักเรียนที่ทำกิจกรรมครูอาสาน้อยจะหาข้อมูลว่า มีน้อง หรือเพื่อนคนใดบ้างที่ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน จะให้ช่วยอย่างไร เมื่อไหร่ และหาข้อมูลว่ามีใครบ้างจะอาสาสอน หรืออธิบายความรู้ หรือพาทำกิจกรรม เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานว่า จะสอนอะไร แก่ใคร(อาจจะมีคนต้องการหลายระดับ)วิธีใด ทำอย่างไร เมื่อไหร่ จึงดำเนินงานสอน หรืออธิบายความรู้ หรือแนะนำ หรือพาทำกิจกรรมที่เกิดความรู้ ระหว่างทำกิจกรรมนี้ไม่เรียกค่าตอบแทน หาข้าวกินเอง เดินทางมายังจุดนัดหมายเอง ไม่ขอค่าพาหนะ เมื่อดำเนินการแล้วจะประเมินผลการดำเนินงานโดยคณะผู้ดำเนินงานจะถอดประสบการณ์ทบทวนวิธีการที่ดำเนินการไป อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ประสบผลสำเร็จคนชื่นชอบ อะไรบ้างที่ไม่สำเร็จ ไม่เป็นที่พอใจ จะนำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงงานที่จะทำต่อไป หรืองานอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ถ้าพิจารณาสักนิดจะเห็นว่า เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของเขา กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผือแผ่ ตัดความโลภออกจากใจตน

แต่นั่นแหละ เด็กยังไม่เคยได้รับการฝึกให้คิดให้ตัดสินใจก็จะทำยากหน่อย แต่ไม่พ้นมือุณครูผู้มีเมตตาไปได้หรอกนะคะ ส่งเสริมเยาวขนสร้างความดีให้มาก ๆ นะคะ รักคุณครูทุกคนค่ะ

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 23:10:24 GMT+0700 (ICT)

ระยะนี้โรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรมจำนวน 37 แม่ข่าย กำลังจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายคุณธรรมอยู่อย่างสนุก สนาน มีทั้งครู นักเรียน พระ ผู้ปกครอง และ ตัวแทนชุมชน ได้ปลื้มกับกิจกรรม ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปตามคำเชิญของโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมโครงงาน ร่วมจัดกิจกรรมค่ายครู พระ ผู้ปกครอง มีความพอใจในกิจกรรมเหล่านั้นเพราะทุกคนต่างก็กระตือรือล้นที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งดี เพื่ออนาคตของเยาวชน

ยังมีอีกหลายแม่ข่ายนะคะ ที่ยังไม่ได้จัด ขอให้รีบ ๆ จัดนะคะ เพราะเรานัดหมายรายงานการดำเนินงานไตรมาศ 1 วันที่ 30 มกราคม 2553 นะคะ

มีอีก กิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2551 จะต้องได้รับการประเมิน เสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Evaluating Coaching and Aproving) ซึ่ง สพฐ. และ มจร. สุ่มได้ 7 โรง คือ บ้านนาบัว เมืองที ท่าสว่างวิทยา บ้านขามเดื่อฯ บ้านผือ บ้านระแงง และบึงนครประชาสรรค์ ขอให้เตรียมตัวรับการประเมินนะคะ ให้ศึกษาเรื่องการประเมินนี้จาก www. SAR.EVACAP.com ค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะ รักากายเนื้อให้ดีอย่านำสิ่งมีพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะ เพราะกายเนื้อเป้นที่ให้เราอาศัยสร้างบารมีค่ะ

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 11:37:05 GMT+0700 (ICT)

เมื่อช่วงวันที่ 8 - 11 เมษายน 2553 ดิฉันมีโอกาสไปสัมมนาปฏิบัติธรรมที่สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พร้อมคณะจาก สพท. สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 10 คน เป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ยอดเยี่ยมใช้เวลานั่งติดต่อกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง จุใจจริง ๆ คิดถึงเพื่อน ๆ คุณครูที่อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยากให้คุณครูให้โอกาสตนเองพักผ่อนกายใจ เหลือเกิน ในภาวะที่สังคมโลกเป็นอย่างนี้ อย่างน้อยความสงบจิตใจเกิดขึ้นจากการนั่งนิง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสงบเงียบ แวดล้อมด้วยขุนเขา สวนป่าไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม มีแต่เสียงธรรมะจากพระอาจารย์ ชวนให้จิตใจเราดื่มด่ำอยู่กับความสุขที่แท้จริงของชีวิต ก่อนจะออกมาเผชิญโลดแล่นกับความจริงทางโลกที่วุ่นวายสับสน อย่างน้อยจิตใจที่ถูกฝึกมาแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะลดความเร่าร้อนที่กิเลศชักนำให้โลดแล่นทุกขณะจิตนั้นให้เบาบางลง เอาพลังมาสร้างสรรค์สังคมต่อไปตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา คือชวนกันสร้างความดี นะคะอย่าลืม

ช่วงที่ผ่านมาของคุณครูมีอะไรบ้างที่ประทับใจช่วยเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังหน่อยนะคะ

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Wed Aug 11 2010 17:27:59 GMT+0700 (ICT)

วันที่ 16 สิงหาคม 2553 สพท. สุรินทร์ เขต 1 จะจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ที่เครือข่ายคุณธรรมแต่ละเครือข่าย ได้คัดเลือกมาแล้ว เครือข่ายละ 1 โครงงาน

ในระดับ สพท. จะเป็นเวทีให้โอกาสนักเรียนนำเสนอผลงาน อีกครั้ง แต่จะพิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ดีที่สุดของประถมศึกษา ให้ลำดับที่ 1-3 เพื่อประกาสเกียรติคุณ ถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาจะคัดเลือกโครงงานที่ดีที่สุด เข้าค่ายโครงงานระดับภาค เพื่อคัดเลือกให้เข้าสู่การรับรางวัลระดับประเทศต่อไป

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Wed Aug 11 2010 17:58:04 GMT+0700 (ICT)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการที่ด้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. ประกอบด้วย นายหาญณรงค์ ไกรรักษ์ รอง ผอ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขค 1 นายจรูญ พันนุรัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านทัพกระบือ นายศิริวัตร บุญประสพ ผอ. โรงเรียนเมืองสุรินทร์ นายน้อย ละออง หัวหน้าสถานีเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์ NBT นางสาววนัสนันท์ ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ พระสุระ ญาณธโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ และนางสุภาพร จันทเขต ศึกษานิเทศก์ นายสมศักดิ์ จันธิมา ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน นักเรียนดีเนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีโรงเรียนยร่วมนำเสนอ ผลงานจำนวน 4 โรง คือ บ้านก้านเหลือง การุญวิทยา บ้านตะเคียน(สำโรงทาบ) และอนุบาลศีขรภูมิ ส่วนนักเรียนร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 11 คน

ผลการคัดเลือก โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก คือ อนุบาลศีขรภูมิ

นักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก คือ เด็กหญิงสบันงาน บุญสังข์ โรงเรียนบ้านจอมพระ

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำผลงานไปเสนอรับการคัดเลือกระดับกลุ่มเขตพื้นที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้นล่างของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช(วัดสิทธิจินดาวรมหาวิหาร)

คนทำบุญ
IP: xxx.26.121.235
เขียนเมื่อ Sat Nov 27 2010 19:07:43 GMT+0700 (ICT)

สงสัยทำไมต้องไปแต่ที่วัดธรรมกายอย่างเดียวทั้งที่การฟื้นศิลธรมมเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีไปที่วัดใดก็ได้หรือว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าประเภททำบุญบังหน้าเอาตัวเด็กมาแอบแฝงเพื่อต้องการอะไรและการไปแต่ละครั้งทำไมต้องเป็นการบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปด้วยทั้งที่เขาก็ไม่อยากไปแล้วแบบนี้มันจะได้บุญหรือ? ขึ้นชื่อว่าการทำบุญควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธ์กายมันถึงจะได้บุญ แต่ถ้าทำด้วยนัยแอบแฝงก็อยากจะแช่งให้คนที่พาไปอย่าได้บุญเลยให้มันตกนรกหมกไหม้สมควรที่มันได้แอบอ้างว่าทำบุญ

คนรักการอ่าน
IP: xxx.93.165.178
เขียนเมื่อ Tue Dec 07 2010 14:22:38 GMT+0700 (ICT)

ขอร่วมคิดเห็นด้วยคนกับ "คนทำบุญ" การที่ผู้บริหาร และครูชาวพุทธหลายๆ คน หรือแม้แต่โรงเรียนคาทอลิกบางแห่งท่านได้นำกิจกรรมในโครงการเด็กดีV-Star มาฝึกนักเรียนของตนให้เป็นคนดีผมก็ว่าดีมากๆ ซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษารายละเอียดกิจกรรมของโครงการนี้ คณะทำงานด้านนี้ท่านมีความรู้มีความสามารถ รู้จริง เข้าใจสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน และที่สำคัญมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้มาเสนอให้ผู้บริหาร ครู ผู้นำองค์กรต่างๆ ได้ศึกษาพิจารณาหากแม้นว่าดี เหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมฝึกนักเรียน ลูกหลานของท่านให้เป็นคนดี ก็รับไป โดยทั้งหมดฝึกอยู่ที่โรงเรียนของตน บ้านของตน และวัดใกล้บ้านของตน ประมาณ 6 สัปดาห์ ก็จบแต่ละโครงการ ทั้งนี้บ้าน วัด โรงเรียนที่กล่าวมาต้องเป็นผู้กำกับดูแล ช่วยกันเป็นเบ้าหลอมที่มีคุณภาพ มีราคา ให้เด็กนักเรียน ลูกหลานของตนเป็นคนดี มีศีลธรรมจริงๆ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานศีลธรรมในตัวผู้เรียนกำกับติดตาม เยี่ยมยิ้มถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ดูแล้วกระบวนการต่างๆ ก็ OK ถ้าช่วยกัน

ขอร่วมตอบคำถามนี้ด้วย ตามภูมิรู้ที่พอจะมีอยู่บ้าง หากไม่ถูกใจ/ถูกต้อง ก็ต้องขออภัยผู้รู้ หรือเจ้าของเว็ปช่วยชี้แนะต่อไป

1.ทำไมต้องไปที่วัดพระธรรมกาย วัดพุทธ ทั่วไปไม่ได้หรือ

ตอบ เพราะว่า วัดพระธรรมกายเป็นต้นกำเนิดของโครงการนี้ร่วมกับอีก 23 องค์กรภาคี คณะบุคลากรของโครงการจึงต้องเป็นผู้ประเมินมาตรฐานศีลธรรมในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการฯ จึงต้องไปวัดนี้ 1 ปี 1 ครั้ง วัดทั่วๆ ไป(วัดใกล้โรงเรียน วัดในชุมชน)ก็มีส่วนร่วมอยู่แล้วในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการนี้ "ประเมินขั้นต้น"อยู่แล้วตลอด 6 สัปดาห์ และยังจะต้องสานต่อกิจกรรมดีๆ นี้ตลอดชีวิต

2.ทำบุญแบบเอาหน้า แอบแฝงหรือเปล่า หวังอะไรหรือเปล่า

ตอบ คำถามนี้ "คนทำบุญ" ต้องเป็นผู้รู้ดีที่สุด หากแม้นว่าเราไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้ ต้องบอกผู้บังคับบัญชาท่านตรงๆ นะ ผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมจริงๆ แท้ๆ ท่านต้องเห็นด้วยกับเหตุผลของเรา ต้องเคารพในความเป็นมนุย์

แม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกคนยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเบียดเบียนทำร้ายเขาเลย

หมายเหตุ--- การแช่งบุคคลที่ตั้งใจทำดี ทำงานเพื่อชาตและศาสนา เพื่อเด็กและเยาวชน ผมว่ามิควรเป็นอย่างยิ่ง ทุกสิ่งที่ไม่ดีจะวิ่งกลับมาหาตน อยู่ในวังวนวจีกรรมไม่รู้จักหมดสิ้น ใครทำดี ย่อมได้ผลดี ใครทำชั่ว ย่อมได้ผลชั่วแน่นอนที่สุด หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นครับ อย่ากังวลเลยครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีเจตนาดี

คนดี
IP: xxx.172.237.179
เขียนเมื่อ Tue Jul 12 2011 10:19:35 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่มีข้อความนี้ เปิดโอกาสให้คนดีมาร่วมวงสนทนา บุญกิริยา มี 10 อย่าง คงไม่ต้องบอกนะจ๊ะ เนื้อนาบุญก็ต้องแสวงหากันหน่อยละ สรุปคือ ทาน ศีล ภาวนา ไม่มีทานรักษาศีลอย่างเดียวก็ไม่บริบูรณ์ ไม่ทำทาน ไม่รักษาศีล จะภาวนาอย่างเดียวก็ภาวนาไม่ลง ลงมือทำมาก ๆ บุญจะเกิด ทำเอง เห็นเอง บรรทัดฐานของบุญถ้าไม่เดินตามมรรค 8 แล้ว ทำอะไรไปแล้วก็จะเป็นการทอนบุญเสียเปล่า ลงมือทำมาก ๆ พิจารณาตนเองมาก ๆ ทำเองเห็นเองเด้อ อยู่เหนือคำพูด

supaporn
IP: xxx.143.164.170
เขียนเมื่อ Tue Jul 19 2011 17:50:17 GMT+0700 (ICT)

เข้าพรรษาแล้วนะคะ ชีวิตเหลือเวลาน้อยลงไปทุกที พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาท นั่นคือ ค้องละความไม่ดี และเร่งสร้างความดี ชาวพุทธโชคดีที่มีพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูชี้แนวทางการดับทุกข็ให้ ด้วยการไม่ประมาท ให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส นั่งสมาธิมาก ๆ นะคะ

อยากให้ใช้เวทีนี้สนทนาธรรมกัน เพื่อได้ความรู้ ได้สอบถาม ได้ใช้สมาธิกับการสนทนาธรรม ชีวิตจะมีเป้าหมายมากขึ้น นะตะ

ครูวัฒน์
IP: xxx.49.225.192
เขียนเมื่อ Tue Aug 30 2011 21:24:31 GMT+0700 (ICT)

วัดพระธรรมกายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นเนื้อนาบุญให้พุทธศาสนิกชนได้ไปทำบุญ ทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมต้องเริ่มที่ศรัทธา ถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้ค่อยศึกษาเรียนรู้ไปก่อน แม้ในหนึ่งปีเรามีโอกาสพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ก็ถือว่าเราได้เป็นผู้มีส่วนช่วยในการสืบทอดอายุพระศาสนา ขออนุโมทนาบุญ ..ลูกพระธัม....จ้า

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน
IP: xxx.28.52.134
เขียนเมื่อ Sun Feb 05 2012 06:01:22 GMT+0700 (ICT)

การดำเนินงานของวัดพระธรรมกาย ไม่ถูกตรงตามวัตถุประสงค์ทางพุทธศาสนา

ขอให้หันมาศึกษาจากพระไตรปิฎกโดยตรง

ในฐานะผู้มีส่วนขับเคลื่อนวิถีพุทธ ไม่สนับสนุนแนวทางนี้

supaporn
IP: xxx.108.207.129
เขียนเมื่อ Sat May 26 2012 21:32:32 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้ทราบว่า โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 51,52 และ 53 (เปลี่ยนเรียกว่าโรงเรียนดี ศรีตำบล)จะอบรมธรรมครูทั้งโรงเรียน โดยเน้นความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติในชีวิตจริงในกิจกรรม 5 ห้อง (ห้องนอน ห้องแต่งตัว ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเรียน) ปลูกฝังพฤติกรรมนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้นำ หรือเป็นต้นแบบ มีผู้ปกครองร่วมมือกัน มีชุมชนให้การสนับสนุน มีวัดโดยพระภิกษุสงฆ์นำ จะอบรมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารโรงเรียน ช่วงมิถุนายน 2555 โดยส่วนกลางเป็นผู้อบรม อบรมครูทุกคนในโรงเรียนโดยคณะวิทยากรจังหวัด ช่วงเดือนสิงหาคม 2555 น่าจะเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมนำความรู้ไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งน่าจะดี เพราะกิจกรรมที่ให้ครู ลงถึงเด็กแบบจริงจัง เอาจริง และต่อเนื่อง คุณครูเตรียมตัวรับการอบรมนะคะ

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Thu May 31 2012 12:13:28 GMT+0700 (ICT)

เดือนสิงหาคม 2555 กลุ่มสพป./ม. ภาคสงฆ์ที่ 11 นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จะประกวดโรงเรียน นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม ของออมสิน นะคะ ซึ่งเขตพื้นที่จะต้องคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน 1 นักเรียน ก่อนจึงจะเข้าร่วมประกวดระดับภาคสงฆ์ เพื่อผ่านการคัดเลือกระดับภาคสงฆ์ ส่งให้คณะกรรมการส่วนกลางตัดสินให้รางวัล ค่ะ โรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ให้เขียนใบสมัคร ส่ง สพป./ ม. นะคะ รางวัลสูงนะคะ ปีที่แล้วโรงเรียนบ้านกันตรง และนักเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ได้รางวัลนี้ค่ะ

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Wed Jun 06 2012 20:04:13 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนดี ศรีตำบลของ จ,สุรินทร์ ที่จะอบรมเชิงปฏิบัติธรรม มี 37 โรง ดูรายชื่อ และรุ่นวันที่ที่จะอบรมได้นะคะ ในบันทึกอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ค่ะ

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Wed Aug 01 2012 11:42:23 GMT+0700 (ICT)

ผู้บริหารโรงเรียนดี ศรีตำบลอบรมผ่านไปแล้วนะคะ เดือนสิงหาคมนี้จะอบรมครูยกโรงเรียนค่ะ ใน 37 โรงนั้น กำหนดดังนี้ นะคะ รุ่นวันที่ 8- 12 สิงหาคม มี 11 โรง บ้านยางเตี้ย เมืองที บ้านภูดืนหนองตะครอง เมืองบัววิทยา บ้านอู่โลก เจริญราษฎร์วิทยา บ้านจารพัต บ้านสะเดา บ้านด่าน บ้านขามเดื่อ บ้านเกาะตรวจ รุ่นวันที่ 15- 19 สิงหาคม 2555 มี 14 โรง บ้านหัวแรตนาโพธิ์ บ้านอังกัญเสกแอ บ้านผือ วันเจริญสามัคคี บ้านหนองฮะ บ้านตระเปียงเตีย บ้านสระขุดดงสำราญ บ้านกระโพ บ้านตากูก บ้านนานวน บ้านโคกตะเคัยน บ้านละมงค์ บ้านผักไหม รุ่นวันที่ 22-26 สิงหาคม 2555 มี 13 โรง บ้านศรีณรงค์ บ้านโพนครก บ้านหนองบัวบาน บ้านนาดี บ้านขอนแตก บ้านจีกแดก บ้านโชคนาสาม บ้านกระสัง บ้านจรัส บ้านหนองแวง ปทุมมาศวิทยา บ้านอำปึล

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Thu Aug 02 2012 16:31:54 GMT+0700 (ICT)

ตามที่แจ้งรุ่นอบรมครูยกโรงเรียน โรงเรียนดีศรีตำบลไปในข้อความที่ผ่านมานั้น มีโรเรียนหลายโรงขอเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ไปดูท่ีกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธนะคะ ลงให้ใหม่แล้วตามที่ขอแล้วค่ะ

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Thu Aug 02 2012 16:38:01 GMT+0700 (ICT)

สพป.สร.1 จะอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ ให้กับคุณครูโรงละ 1 คน ทุกโรงนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ แต่เป็นทุกโรง วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่สวนป่ารีสอร์ท ค่ะ ติดตามข่าวนะคะ

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Thu Aug 02 2012 17:00:59 GMT+0700 (ICT)

รุ่นอบรมที่แจ้งไปแล้วมีเปลี่ยนแปลงบ้านตระเปียงเตีย นะคะ อบรมรุ่น ๑ ค่ะ ขอเปลี่ยนแปลงจากรุ่น ๒ เป็นรุ่น ๑

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Sun Aug 12 2012 20:58:21 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนดีศรีตำบลเฟส 2 เริ่มแล้วค่ะ หลังจากเฟส 1 ที่มีจำนวนโรงเรียนดีประจำตำบลของจังหวัดสุรินทร์ เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 37 โรง มาจาก สพป. สร. 1 จำนวน 13 โรง สพป.สร.2 จำนวน 10 โรง สพป. สร. 3 จำนวน 12 โรง อบรมผู้บริหารโรงเรียนก็อบรมไปแล้ว การอบรมครูยกโรงเรียน กำลังดำเนินการ จะสิ้นสุดรุ่นสุดท้ายวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ก็จะมีการอบรมครูแกนนำของ 37 โรงเรียนโรงละ 1 คน ปในวันที่ 3-7 กันยายน 2555 สำหรับสถานที่จะแจ้งภายหลัง นะคะ ขอให้ติดตามค่ะ โทร. 081-7252733

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Sun Aug 12 2012 21:12:13 GMT+0700 (ICT)

มาแล้ว โรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2 จังหวัดสุรินทร์มีจำนวน 55 โรง เป็น สพป.สร. 41 โรง สพป.สร 2 จำนวน 5 โรง สพป. สร. 3 จำนวน 6 โรง และ สพม. 3 โรง ซึ่งรุ่น 1 สพม. เข้าโครงการ 1 โรง จะเป็นโรงไหน ติดตามนะคะ และเตรียมตัวอบรมผู้บริหาร ประมาณ 12 กันยายน ค่ะ มี 2 รุ่น ติดตามรายละเอียดอีกนะคะ ในขณะเดียวกันอบรมครูยกโรงเรียนไปพร้อมกัน สุรินทร์ จะอบรมครูยกโรงเรียน 3 รุ่น เริ่ม สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน ค่ะ ติดตามรายละเอียดว่าโรงไหนบ้าง รุ่นไหนกัน แล้วพบรายละเอียด นะคะ

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Sun Aug 19 2012 23:44:11 GMT+0700 (ICT)

อบรมผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบลเฟส 2 วันที่ 16-20 กันยายน 2555 ณ ภูเขางามรีสอร์ท นครนายกค่ะ จังหวัดสุรินทร์มี 55 โรงค่ะ ดูรายชื่อที่วิถีพุทธสพท.สุรินทร์นะคะ

สุภาพร จันทเขต
เขียนเมื่อ Mon Sep 03 2012 10:49:21 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนดีศรีตำบลโครงการระยะที่ 1 จำนวน 37 โรง จะได้รับการเยี่ยมจากคณะผู้นิเทศ นะคะ ผู้นิเทศประกอบด้วยพระอาจารย์1-2 รูป ผู้ประสานงานการศึกษา 1-2 คน จะพบผู้บริหารเป็นอันดับแรก ขอทราบแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมตามแนว 5 ห้องชีวิต ออกนิเทศตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ถึง 11 กันยายน 2555 ค่ะ แบ่งสายการนิเทศออกเป็น 4 สายค่ะ แล้วพบกันนะคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า