ขนาดของตัวอย่าง...แค่ไหนถึงพอ...

 ขนาดของตัวอย่างมีความจำเป็นต่อสถิติและการวิจัย 

           ขนาดของตัวอย่าง

    1. ตัวแปรที่ศึกษาคืออะไร
                - สัดส่วน
                - ค่าเฉลี่ย
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้
    3. % ความมั่นใจของผลศึกษา
    4. ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา
     5. ขนาดของประชากร
   ตัวอย่างที่ 1
    1. ศึกษาสัดส่วน
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้ 0.02
    3. ต้องการความมั่นใจ 95%
    4. ความแปรปรวน = (0.5)(0.5) = 0.25
    5. ประชากร = 200
   ตัวอย่างที่ 2
    1. ศึกษาค่าเฉลี่ยความเห็นที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1,2,3,4 ถึง 5
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้   .5  คะแนน

     3. ความมั่นใจในการตัดสิน 95 %
     4. ความแปรปรวน 1
     5. ประชากร 200

กฎชาวบ้านขนาดตัวอย่าง
    ประชากรขนาดเล็ก  ใช้   20%
    (ไม่เกิน 500 หน่วย)
   ประชากรขนาดกลาง  ใช้  10%
   (500 - 1000 หน่วย)
  ประชากรขนาดใหญ่  ใช้ 5% หรือ 384
  (1000 หน่วย ขึ้นไป)
  วิธีการแบ่งกลุ่ม
   1. แบบแบ่งชั้น
   2. แบบแบ่งกลุ่ม
   3. แบบเป็นระบบ
   4. แบบอย่างง่าย
   5. แบบผสมผสาน

 ขนาดตัวอย่าง : เท่าไรจึงจะพอ
             
(ทฤษฎี)
 วิธีสุ่มตัวอย่าง :
วิธีไหนจึงจะเป็นตัวแทน
             (ปฏิบัติ)
 หน่วยตัวอย่าง
 หน่วยให้ข้อมูล
 - บุคคล  ให้ข้อมูลของตัวเอง
 - ครอบครัว  ให้ข้อมูลของครอบครัว
 - หน่วยงาน  ให้ข้อมูลของหน่วยงาน
          วันนี้พอแค่นี้ก่อน นะครับ ท่านใดมีปัญหาโปรดถามมา…. นะครับ

         


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 23687
 เขียน:  
 ความเห็น: 120  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
วิภา คิดเมตตากุล
IP: xxx.149.1.102
เขียนเมื่อ Sat May 27 2006 12:48:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

ดิฉันแว๊บเข้ามาโดยบังเอิญ เห็นว่าเป็นบล๊อกที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่ดีมาก พอดีกำลังศึกษาหาขนาดตัวอย่างเพื่อทำงานวิจัยอยู่ จึงขอเรียนขอความรู้จากท่านอาจารย์ ต่อยอดจาก บล๊อกที่ท่านได้กล่าวมา ดังนี้ค่ะ

กรณีประชากรขนาดใหญ่ ไม่ทราบจำนวน ที่แน่นอน เราจะใช้สูตรอะไร ของใคร ในการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ

เข้าใจว่าถ้าทราบจำนวนประชากร สามารถใช้สูตรของยามาเน่ได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำถาม และคำตอบที่จะได้รับ ดังกล่าว คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีเยี่ยมเยียนบล๊อกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ Tue May 30 2006 09:57:01 GMT+0700 (ICT)

ก่อนจะประมาณขนาดตัวอย่างเราต้องทราบ

1.ตัวแปรที่เราศึกษานั้นเป็นเรื่องอะไร เช่น เป็นคะแนน เป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะได้ประมาณความแปรปรวนได้ถูกต้อง

2.ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่เรายอมรับได้ในการวิจัยครั้งนี้

3.ต้องการความมั่นใจในการตัดสินใจเท่าใด

ดูรายละเอียดได้ในบทที่ 6 ของ สถิติพื้นฐาน อ.คณิต

ส่วน ยามาเน่ เป็น case over estimate และ ใช้เฉพาะศึกษา เรื่องสัดส่วนเท่านั้น มีการนำมาใช้ผิดๆกันเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามถ้าสนใจและยังอ่านอยู่จะส่ง power point และวิธีการคำนวณไปให้ครับ

คณิต

Panda
เขียนเมื่อ Tue Jun 20 2006 16:56:22 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณอาจารย์ครับ ที่ให้ความรู้ จะคอยอ่านของอาจารย์ อีกครับ ของเอาเข้าไว้ในแพนด้าแพลนเนต ด้วยนะครับ
janpen
IP: xxx.123.216.76
เขียนเมื่อ Tue May 22 2007 22:05:02 GMT+0700 (ICT)

เรียนอ.ดร.คณิต

อยากอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนเรื่องการหาขนาดตัวอย่างน่ะค่ะ...การเลือกใช้สูตรยังสับสนอยู่ค่ะ

เรียนjanpen
IP: xxx.0.2.141
เขียนเมื่อ Mon May 28 2007 16:17:50 GMT+0700 (ICT)

ส่ง address มาจะส่งหนังสือไปให้ครับ

คณิต

olive
IP: xxx.8.57.206
เขียนเมื่อ Thu Jul 19 2007 02:51:33 GMT+0700 (ICT)

เรียน ดร.คณิต

  ต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างค่ะ แต่ยังไม่รู้จะใช้จำนวนเท่าไหร่ อยากได้สูตรการหาค่ะ

                                     ขอบคุณค่ะ

oliveye99@hotmail.com

รามรัฐ
IP: xxx.8.142.71
เขียนเมื่อ Sat Aug 25 2007 02:23:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์

ผมกำลังศึกษาวิธีการหาขนาดของตัวอย่าง โดยไม่ทราบจำนวนประชากร ซึ่งผมลองหาหนังสือตามที่อาจารย์ได้แนะนำ (ดังกระทู้ข้างต้น)แต่ก้อไม่มีหนังสือในห้องสมุดครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีในรูปแบบไฟล์หรือไม่ครับ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ครับ ขอบคุณครับ 

คณิต
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 27 2007 11:15:06 GMT+0700 (ICT)

ส่ง email มา จะส่งไปให้ครับ

คณิต

รามรัฐ
IP: xxx.8.141.8
เขียนเมื่อ Mon Sep 03 2007 01:13:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ รศ.ดร.คณิต

email ของผม  ramrad_24t@hotmail.com

ขอบคุณมากครับ 

manika
IP: xxx.144.136.2
เขียนเมื่อ Wed Sep 26 2007 13:28:59 GMT+0700 (ICT)

เรียน รศ.ดร. คณิต

    ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

แต่ไม่รู้จำนวนกลุ่มประชากร เราสามารถเปิดตาราง Krejcie &Morgan ได้หรือไม่ หรือมีวิธีการคำนวณโดย
วิธีอื่นหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อสอบถามค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

คณิต ไข่มุกด์
IP: xxx.0.4.96
เขียนเมื่อ Thu Sep 27 2007 11:36:52 GMT+0700 (ICT)

คำนวณจากตารางจะ over estmate และใช้ให้ถูกว่าคำนวณไปประมาณ ค่าสัดส่วนหรือค่าเฉลี่ยครับ

คณิต

siyanin
IP: xxx.130.143.243
เขียนเมื่อ Wed Oct 31 2007 15:04:26 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามค่ะ พอดีดิฉันต้องการจะหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  แต่ยังไม่รู้จะใช้จำนวนเท่าไหร่ อยากได้สูตรการหาค่ะ

ถ้าดิฉันทำเรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตัวแปร คือ การวัดความตระหนักรู้ใช้หรือเปล่าค่ะ แล้วหัวข้องานวิจัยแบบนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็น servey research โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อวัดความตระหนักรู้ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมค่ะ

และเราควรจะให้มีความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่เรายอมรับได้ในการวิจัยครั้งนี้ควรอยู่ที่เท่าไหร

จึงอยากจะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ เพราะยังสับสนอยู่ 

                                     ขอบคุณค่ะ

อามัน
IP: xxx.19.205.160
เขียนเมื่อ Wed Jan 30 2008 15:41:14 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อาจารย์

       ตอนนี้ผมเรียน ป.โท อยู่  ติดที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้หาคำจัดกัดความของสูตร Yamane ไม่ทราบว่าอาจารย์จะให้ความกรุณาผมได้ไมครับ

 

       ขอพระคุณนะครับ

อามรรัตน์
IP: xxx.47.74.234
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2008 10:05:48 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อาจารย์คณิต ไข่มุกข์

     ผมเรียน เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เข้าบล็อคนี้มาโดยบังเอิญ และตัวเองเคยใช้สูตร Yamane แต่ไม่ทราบคำจำกัดความ เหตุผลที่เลือกใช้ (คิดว่าตัวเองอาจใช้ผิดๆ) จึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะผม ที่ Bungkee9@hotmail.com หน่อยครับ

ขอบคุณครับ

เยาวลักษณ์
IP: xxx.120.87.16
เขียนเมื่อ Thu Feb 28 2008 22:12:27 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบวิธีการนำไปใช้จริงเหมือนกันค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะ  รบกวนท่านอาจารย์ช่วบชี้แนะด้วยนะคะ yaowalakw@hotmail.com

bim_yod
IP: xxx.91.18.204
เขียนเมื่อ Tue Apr 29 2008 05:25:32 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อาจารย์คณิต ไข่มุกข์

หนูเป็นคนหนึ่งครับที่เข้าบล็อคนี้มาโดยบังเอิญ และตัวเองกำลังใช้สูตร Yamane ในการเรียน ประเภทรายงานการศึกษาเชิงวิจัย (ช่วงเริ่มต้น) แต่ไม่ทราบ ข้อจำกัดของสูตร เหตุผลที่เลือกใช้ (คิดว่าอาจใช้ผิดๆ) จึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะ ที่ bim_yod@hotmail.com ด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

ทัศนัย กีรติรัตนะ
IP: xxx.246.78.228
เขียนเมื่อ Thu May 01 2008 20:48:30 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับ.. ผม ทัศนัย ศิษย์เก่า (แก่) ของอาจารย์จาก มอ.ปัตตานี ครับ

ผมกำลังค้นว่า...

สูตรของยามาเน่ มีกำหนดประชากรขั้นต่ำไหมครับ จึงจะใช้สูตรนี้ได้

คือวันนี้มีนักศึกษามานำเสนอวิทยานิพนธ์ กลุ่มตัวอย่างเพียง 204 คน

ซึ่งผมคิดว่า ประชากรกลุ่มไม่ใหญ่มาก น่าจะศึกษาจากประชาได้

ไม่ต้องสุ่มตัวอย่าง

แล้วผมก็คิดเลยไปว่า ประชากรเล็กแบบนี้ จะใช้สูตรของยามาเน่ได้หรือไม่

เลยมาลองค้นดู

ยังไม่เจอครับ

อาจารย์กรุณาผมหน่อยครับ

ขอบคุณครับ

ทัศนัย กีรติรัตนะ
IP: xxx.246.78.228
เขียนเมื่อ Thu May 01 2008 21:38:12 GMT+0700 (ICT)

ขอแก้ "...กลุ่มตัวอย่างเพียง 204 คน..."

เป็น "...ประชากรเพียง 204 คน..." ครับ

คณิต
IP: xxx.0.1.16
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 09:49:51 GMT+0700 (ICT)

ทัศนัย ครับ

แทนค่าในสูตร ได้เลย ครับ n=(z^2*Var^2*N)((d^2*(N-1)+z^2*Var^2) ครับ ลองแทนดูนะครับ

คณิต

ทัศนัย กีรติรัตนะ
IP: xxx.246.77.214
เขียนเมื่อ Sun May 04 2008 23:49:39 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับ....ขอบคุณครับ ผมลองแทนดูแล้ว ได้ค่าอยู่ที่ประมาณ 200 น่ะครับ (เนื่องจากไม่ทราบค่าความแปรปรวน ผมเลยลองดูหลายๆ ค่า ก็จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 200 ครับ)

แต่อาจารย์ครับ ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการถาม (ผมอาจจะพูดมากไปหน่อย อาจารย์เลยงงว่าผมถามอะไร) คือ "สูตรของยามาเน่ มีกำหนดประชากรขั้นต่ำไหมครับ จึงจะใช้สูตรนี้ได้"

รบกวนอาจารย์อีกครั้งนะครับ

ขอบคุณครับ

จตุพร อินทวงษ์
IP: xxx.172.59.116
เขียนเมื่อ Thu May 29 2008 08:59:29 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.คณิต

ดิฉันกำลังเรียน ป.โท และกำลังจะทำวิทยานิพนธ์แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ คือ ดิฉันทำในเชิงสำรวจและกลุ่มตัวอย่างมีแบบเจาะจงกับต้องคำนวณแต่ตรงคำนวณค่ะ ไม่ทราบสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่ะ ประชากรทั้งหมด 1,021 คนค่ะ รบกวน อ.คณิต ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

คณิต
IP: xxx.0.1.157
เขียนเมื่อ Wed Jun 04 2008 09:45:34 GMT+0700 (ICT)

ตอบคำถาม 5 ข้อ ข้างบนแล้วแทนสูตรได้เลยครับ

คณิต

เอมิกา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Jun 13 2008 15:58:49 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์คณิตค่ะ

หนูกำลังจะทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในวิธีการรักษาผู้ป่วยค่ะ เป็นงานวิจัยทางการแพทย์ที่เน้นเฉพาะรายที่เป็นมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ ที่มารับการรักษาที่ทำงานหนูค่ะ หนูสามารถกำหนดกลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นจำนวน case ทั้งปีแล้วนำมาหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมได้หรือไม่คะ และมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ หนูอ่านคำถาม 5 ข้อของอาจารย์ด้านบนแล้ว แต่หนูยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ทราบถึงความหมายและวิธีการกำหนดปัจจัยแต่ละข้อค่ะ หนูรบกวนขอไฟล์หนังสือที่มีรายละเอียดเรื่องนี้จากอาจารย์ทางอีเมลล์ด้วยจะได้ไม๊คะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

เอมิกา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Jun 13 2008 16:05:03 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษค่ะ หนูลืมให้เมลล์ค่ะ pics999@hotmail.com

อาจารย์คะ หนูจะใช้สูตรที่อาจารย์ให้ อ.ทัศนัย มาใช้ได้ไม๊คะ รบกวนอาจารย์อธิบายซักนิดได้ไม๊คะว่าตัวแปรแต่ละตัวคืออะไร กำหนดอย่างไร และมีผลอย่างไรต่อการคำนวณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เบญจมาศ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jun 23 2008 20:29:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อยากจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

ตอนนี้กำลังทำวิจัยเรื่อง "ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันโรคมะเร็งของผู้บริโภค" ไม่ทราบจำนวนประชากร ต้องการค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ก็รบกวนถามอาจารย์แค่นี้ค่ะ (li4zhen@hotmail.com)

ขอบคุณค่ะ

สวรรค์ชิด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Jun 25 2008 13:26:51 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับ ขอเรียนถาม สูตรของยามาเน่ ที่บอกว่าความเชื่อมั่น95% และมีความคลาดเคลื่อน 1% 2% 3% 4% 5% ตามตารางครับ จึงสับสนว่าความเชื่อมั่น 95 แสดงว่าคลาดเคลื่อนได้แค่ 5 หรือทั้ง 2 ส่วนไม่ได้สัมพันธ์กันครับ อีกตารางที่บอกความเชื่อมั่น 99 % แต่ก็มีคลาดเคลื่อน 1-5 เหมือนกัน กำลับสับสนครับ อาจารย์ช่วยชี้แนะให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

คณิต
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jun 26 2008 16:56:22 GMT+0700 (ICT)

ค่าความเชื่อมั่นกับค่าความคลาดเคลื่อนเป็นคนละตัวกันครับ

ความคลาดเคลื่อนหมายความว่า ตัวสถิติกับตัวพารามิเตอร์ต่างกันเท่าใด

ความเชื่อมั่นหมายความว่า เราเชื่อผลการประมาณขนาดตัวอย่างได้เท่าใด

ไอรฎา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Jun 28 2008 23:19:38 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์คณิต

ดิฉันกำลังเรียน ป.โท และกำลังจะทำวิทยานิพนธ์แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ ดิฉันทำ descriptive correlational

research ในเรื่อง สมรรถภาพการได้กับพฤติกรรมการปกป้องอันตรายจากเสียง ค่ะ ไม่ทราบสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่ะ และไม่แน่ใจว่าจะใช้สูตรของยามาน่ ได้รึป่าว ประชากรทั้งหมด 929 คนค่ะ กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา มี 272 คน รบกวนอาจารย์คณิต ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

นิสิตปี4
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Jul 12 2008 14:41:42 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ หนูกำลังหัดทำวิจัยอยู่ค่ะ อยากรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกใช้สูตรในการคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างของ yamane อาจารย์ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ ไม่งั้นหนูทำวิจัยต่อไม่ได้แน่ค่ะ รบกวนด้วยนะคะนะคะนะคะนะคะ

ธนกร หนุนทรัพย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 01 2008 10:40:20 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อาจารย์คณิต ไข่มุกข์

ผมเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เข้าบล็อคนี้มาโดยบังเอิญ และตัวเองกำลังจะใช้สูตร Yamaneในการทำวิจัย แต่ไม่ทราบคำจำกัดความ เหตุผลที่เลือกใช้ (คิดว่าตัวเองอาจใช้ผิดๆ) และน่าจะสับสนถึงวิธีการ จึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะผม ที่ asuyaman@hotmail.com หน่อยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ธนกร หนุนทรัพย์

ขจรศักดิ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 01 2008 10:52:39 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ. คณิต ขอความรู้ด้วยครับ เนื่องจาก อยากทราบการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ขอ file ด้วยครับ kajonsaks@siamcompressor.com

ขอบคุณมากครับ

สุรเดช
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Aug 10 2008 03:09:40 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรูณาด้วยนะครับ

ปกรณ์ เกียรติวุฒิอมร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Sep 02 2008 13:49:20 GMT+0700 (ICT)

อยากอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนเรื่องการหาขนาดตัวอย่างน่ะครับ

พระปรีชา สุดใจ (ปญฺญาธโร)
IP: xxx.91.19.204
เขียนเมื่อ Mon Oct 06 2008 19:47:52 GMT+0700 (ICT)

เจริญพรท่านอาจารย์ดอกเตอร์คณิตนะครับ

อาตมา(หลวงพี่)ขอฝากตัวเป็๋นศิษย์ด้วยคนนะครับ ตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ อยากทราบเกี่ยวกับสูตรยามาเน่อะน่ะครับ ว่าจำนวนประชากรน้อยที่สุดเท่าไหร่ครับผมจึงจะใช้สูตรยามาเน่ได้ ของที่อาตมากำลังทำอยู่ประชากร 102 คนครับผม

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ดอกเตอร์นะครับ

ด้วยความนับถือ

....เจริญพร.....

พระปรีชา สุดใจ มรภ.เทพสตรี

Burt
IP: xxx.28.78.126
เขียนเมื่อ Sat Oct 18 2008 19:13:29 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.คณิต

ยังสับสน งงมากกับการเลือกใช้สูตรในการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

Yamane

Krejcie &Morgan

ใช้เมื่อไหร่ อย่างไรคะ

รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วย จะเป้นพระคุรอย่างสูงค่ะ

love_bthink@hotmail.com

หรือbuttri@buu.ac.th

คณิต
IP: xxx.158.4.152
เขียนเมื่อ Mon Oct 20 2008 11:10:46 GMT+0700 (ICT)

การตารางสำเร็จรูปไม่ว่าของใคร ต้องดูข้อจำกัดของตารางก่อน

และต้องถามตัวเองว่าจะเอาตัวอย่างไปทำอะไร ดังคำถามนำข้างต้น

จึงจะอธิบายให้ได้ ปกติการใช้ตารางสำเร็จรูปขนาดตัวอย่างที่ได้จะ

over estimate ครับ ถ้าไม่ห่วงเรื่องข้อจำกัด ด้าน เงิน และเวลา ก็ใช้ได้ครับ

คณิต

กวาง
IP: xxx.181.143.60
เขียนเมื่อ Tue Oct 21 2008 15:31:55 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าทำไมการเลือกใช้สูตรในการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

จึงต้องใช้ Yamane

นศ.ปโท น่าน
IP: xxx.174.120.132
เขียนเมื่อ Wed Dec 17 2008 10:33:28 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์คณิต ไข่มุกข์

ดิฉันกำลังเรียน ป.โท และกำลังจะทำวิทยานิพนธ์อยู่ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ้างอิงของการใช้สูตรYamane คือดิฉันใช้วิธีหากลุ่มตัวอย่างแบบนี้ ดิฉันไม่ทราบว่าจะอ้างอิงอย่างไรเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาให้หาแหล่งอ้างอิงด้วยและคำจัดกัดความของสูตร Yamane ขอความกรุณาอาจารย์ช่วบชี้แนะด้วยนะคะ ที่ ULeesak9@hotmail.com

kaew
IP: xxx.174.101.26
เขียนเมื่อ Sun Feb 15 2009 01:39:14 GMT+0700 (ICT)

ถ้าไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรจะคำนวณหาขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมได้อย่างไรค่ะ

คณิต
IP: xxx.142.204.1
เขียนเมื่อ Sun Feb 15 2009 10:08:01 GMT+0700 (ICT)

ทางเลือกคือ

1. ใช้ความแปรปรวนของตัวอย่างแทน

2. ใช้ความแปรปรวนสูงสุด

คณิต

นายอดิศร ดำรงกิจ อดิศร ดำรงกิจ
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 13:10:19 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับ ผมอยู่เชียงใหม่ นานแล้ว ผมอยากเจออาจารย์

มาเชียงใหม่จะเลี้ยงข้าวซอย ถ้ามาเวลาราชการเจอได้ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอยู่กลางเวียงเลย

นิสิตปริญญาโท
IP: xxx.122.159.240
เขียนเมื่อ Fri Jun 05 2009 16:38:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ คณิต

ดิฉันกำลังทำวิทยานิพนธ์ทางด้าน regression อยู่น่ะค่ะ เลยอยากจะรบกวนถามอาจารย์ว่าตัวอย่างขนาดเล็กในทาง regression นั้น ควรมีขนาดตัวอย่างประมาณเท่าไรค่ะถึงจะเรียกว่ามีขนาดตัวอย่างเล็กได้

รบกวนอาจารย์ชวนตอบด้วยน่ะค่ะ

คณิต
IP: xxx.158.4.112
เขียนเมื่อ Mon Jun 08 2009 17:00:19 GMT+0700 (ICT)

200 ครับ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Jun 08 2009 17:07:42 GMT+0700 (ICT)
  • มาทักทายอาจารย์
  • เย้ๆๆๆๆๆ
  • อาจารย์สบายดีไหมครับ
คณิต
IP: xxx.158.4.112
เขียนเมื่อ Wed Jun 10 2009 16:37:14 GMT+0700 (ICT)

สบายดีเมื่อไรเข้ามา มทส ก็ แวะ กินน้ำชา ได้

คณิต

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Jun 10 2009 16:39:43 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
  • อาจารย์สบายดีนะครับ
สุทธิณี
IP: xxx.121.228.170
เขียนเมื่อ Sun Jun 14 2009 16:45:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

นู๋มีเรื่องไม่เข้าใจและไม่สามารถหาหคำตอบได้ ว่า สรุปแล้วการเลือกใช้การกำหนดขนาดตัวอย่าง ตามแบบYamane และ Krejcie &Morgan มีความแตกต่าง หรือมีข้อจำกัดในการเลือกใช้อย่างไร ขึ้นอยู่กัยวิธีการสุ่มตัวอย่างหรือไม่ งานวิจัยของหนูทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ หนูเลือกใช้ Krejcie &Morgan ได้รึป่าว เคยทราบว่าการกำหนดขนาดตัวอย่างวิธี Yamane มีปัญหาที่เป็นที่โต้แย้งกันอยู่ จริงรึป่าวค่ะ แล้วหนูควรจะเลืกใช้อ่ะไร

ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาศนี้ สำหรับคำตอบที่จะช่วยไขความกรพจ่างในการทำงานวิจัยของหนูต่อไปค่ะ

ปล. หนูเห็นในคห.ที่ 36 อาจารย์บอกว่าต้องดูข้อจำตัดของตารางหนูไม่ทราบจริงๆค่ะว่าสามารถทราบข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ไหน

ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

(kai_how@msn.com ถ้าอาจารย์จะกรุณา)

jinny
IP: xxx.175.78.102
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 15:02:18 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์คณิต

ดิฉันกำลังทำโปรเจคเรื่องการจัดการขยะครัวเรือน และได้สุ่มสัมภาณ์หรือแบบสอบถาม แต่มีปัญหาเรื่องการใช้สูตรหาขนาดตัวอย่าง จะใช้สูตรไหนคะ

มีจำวนครัวเรือนทั้งหมด 2,250 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,099 คน

ดิฉันขอความกรุณาส่งสูตรที่ต้องใช้ในการคำนวณด้วยนะคะ

jinny_jintra@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

นักศึกษาปีสี่
IP: xxx.175.78.102
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 09:26:38 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์คณิต

ดิฉันกำลังทำโปรเจคเรื่องการจัดการขยะครัวเรือน และได้สุ่มสัมภาณ์หรือแบบสอบถาม แต่มีปัญหาเรื่องการใช้สูตรหาขนาดตัวอย่าง จะใช้สูตรไหนคะ

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,250 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,099 คน

ดิฉันขอความกรุณาส่งสูตรที่ต้องใช้ในการคำนวณหาขนาดตัวอย่างด้วยนะคะ

jinny_jintra@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

นักศึกษาปีสี่
IP: xxx.175.78.102
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 09:29:44 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์คณิต

ดิฉันกำลังทำโปรเจคเรื่องการจัดการขยะครัวเรือน และได้สุ่มสัมภาณ์หรือแบบสอบถาม แต่มีปัญหาเรื่องการใช้สูตรหาขนาดตัวอย่าง จะใช้สูตรไหนคะ

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,250 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,099 คน

ดิฉันขอความกรุณาส่งสูตรที่ต้องใช้ในการคำนวณหาขนาดตัวอย่างด้วยนะคะ

jinny_jintra@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

คณิต
IP: xxx.142.204.1
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 14:11:44 GMT+0700 (ICT)

ต้องบอกว่าตัวแปรที่จะศึกษาคืออะไรด้วยครับ จะได้ประมาณความฃแปรปรวนให้ได้ และประมาณความคลาดเคลื่อนให้ได้ครับ

นักศึกษาปีสี่
IP: xxx.175.78.102
เขียนเมื่อ Wed Jul 01 2009 13:52:54 GMT+0700 (ICT)

ตัวแปรที่จะศึกษาคือศึกษาการมีส่วนร่วมของแต่ละหลังคาเรือนว่ามีการจัดการขยะอย่างไรคะ

jinny_jintra@hotmail.com

นักศึกษาปีสี่
IP: xxx.175.78.102
เขียนเมื่อ Thu Jul 02 2009 09:22:50 GMT+0700 (ICT)

ตัวแปรที่จะศึกษาคือค่าเฉลี่ย คะ

รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

jinny_jintra@hotmail.com

คณิต
IP: xxx.158.4.112
เขียนเมื่อ Thu Jul 02 2009 11:22:54 GMT+0700 (ICT)

เป็นค่าเฉลี่ยของอะไร ครับ เพราะต้องรู้พิสัยของค่าตัวแปรจึงจะประเมิน

ความแปรปรวนและค่าความคลาดเคลื่อนได้ครับ

คณิต

มณีวัลย์ จันที
IP: xxx.12.118.61
เขียนเมื่อ Sat Jul 11 2009 14:12:40 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์คณิต ไข่มุกต์

ดิฉันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ตอนนี้กำลังทำวิจัย กำลังหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง แต่กณีที่เราไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน เราจะหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไรค่ะ เคย search หาเจอว่าใช้สูตร n = p(1-p)Zกำลัง2 หารด้วย eกำลัง2 เห็นตัวอย่างที่เค้าทำมาแล้วไม่ทราบว่าเค้าเอาพีมาจากไหนยังไงค่ะ

รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

รัชพล
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 15:56:35 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ครับ

ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่กำลังศึกษาปริญญาโท พอดีท่านอาจารย์ที่บรรยายเค้าพูดออกมาว่า "สูตรการคำนวณของ ยามาเน่ มีคนนำมาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปของสูตร ว่ามาได้อย่างไร " หากอาจารย์ทราบรบกวนตอบด้วยนะครับ

ขอบพระคุณครับ

กุล
IP: xxx.108.101.159
เขียนเมื่อ Thu Aug 27 2009 12:43:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากจะทราบความต่างของสูตร ยามาเน่ และสูตืที่เค้าเอาไว้หาขนาดตัวอย่างเรื่องค่าเฉลี่ย และค่าสัดส่วนนะค่ะ ว่าใช้ต่างกันยังไง ค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

คณิต
IP: xxx.142.204.1
เขียนเมื่อ Fri Aug 28 2009 09:27:31 GMT+0700 (ICT)

ยามาเน่ เป็นการประมาณจาก max variance ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่ได้

จะ over estimate ครับ

คณิต

ออรา
IP: xxx.172.192.29
เขียนเมื่อ Sat Aug 29 2009 19:12:02 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต

หรือทุกท่านสมาชิกศิษย์ของอาจารย์ ที่เคารพ

รบกวนขอตารางสำเร็จรูป

ที่มีบอกจำนวนนะค่ะ

เคยมีแต่หาไม่เจอ

กราบขอบคุณ

ออรา

ยุ้ย
IP: xxx.142.81.47
เขียนเมื่อ Wed Sep 02 2009 07:23:37 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์คณิต ตอนนี้หนูทำโปรเจคจบแต่ติดที่ตรงคิดค่า ยามาเน่ เพื่อที่จะนำมาทำโปรเจค โดยหนูมีจำนวนประชากร 490 คน หนูไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรให้รู้ว่า ยามาเน่ ยอมรับ ได้เท่าไหร่ อาจารย์ช่วยกรุณาสอนหนูทีนะคะ

จะเป็นพระคุณอย่างมาก

ขอบุณค่ะ

คณิต
IP: xxx.142.204.1
เขียนเมื่อ Wed Sep 02 2009 09:51:43 GMT+0700 (ICT)

ต้องตอบคำถามต่อไปนี้ก่อนถึงจะคำนวณได้ครับ

1.พารามิตอร์ที่ทดสอบคืออะไร

2.ตัวแปรตามที่ศึกษาคืออะไร

3.พิสัยของตัวแปรตาม

4.ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

5.ระดับความมั่นใจในการตัดสินใจ

คณิต

จิตตรา
IP: xxx.173.190.205
เขียนเมื่อ Sun Dec 06 2009 00:34:53 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาเรื่องความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ทราบจำนวนประชากร จะกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่ดีคะ โดยจำแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มตามตัวแปรอาชีพ

ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ด่วนมาก

คณิต
IP: xxx.128.197.225
เขียนเมื่อ Mon Dec 07 2009 10:47:53 GMT+0700 (ICT)

ตอบ 5 ข้อข้างบนมา และจะประมาณให้ครับ

สุลาวัณย์
IP: xxx.142.148.49
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 15:11:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

ดิฉันเข้ามาโดยบังเอิญเช่นกันค่ะ เห็นว่าเป็นบล๊อกที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่ดีมาก พอดีกำลังศึกษาหาขนาดตัวอย่างเพื่อทำงานวิจัยอยู่ จึงขอเรียนขอความรู้จากท่านอาจารย์ ต่อยอดจาก บล๊อกที่ท่านได้กล่าวมา ดังนี้ค่ะ

กรณีประชากรขนาดใหญ่ ไม่ทราบจำนวน ที่แน่นอน เราจะใช้สูตรอะไร ของใคร ในการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ

เข้าใจว่าถ้าทราบจำนวนประชากร สามารถใช้สูตรของยามาเน่ได้

และจากที่อาจารย์ตอบความเห็นที่ 1 ว่าจะส่ง power point และวิธีการคำนวณไปให้ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งให้ดิฉันด้วยนะคะ

ที่ e-mail : sulawan.su@hotmail.com ต้องการด่วนเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Orasa
เขียนเมื่อ Sun Jan 17 2010 02:29:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคำถามและคำตอบของอาจารย์มากเลยนะคะ

หนูกำลังทำการบ้านงานวิจัยส่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ได้บันทึกของอาจารย์นี่แหละค่ะช่วยชีวิต

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

FaFanG
IP: xxx.26.10.91
เขียนเมื่อ Thu Jan 21 2010 14:31:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

ดิฉันเข้ามาโดยตั้งใจเลยค่ะ กำลังกลุ้ม..ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องความรู้และการปฏิบัติตนของประชากรในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สมมติฐาน..ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก)และก็มีข้อสงสัยในการเลือกใช้วิธีในการคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรที่ศึกษา มี 2010 คน ลองคำนวนโดยใช้สูตรยามาเน่แล้วได้ กลุ่มตัวอย่าง 334 คน ดิฉันคิดว่าก็มีจำนวนมากอยู่ จึงขออนุญาติสอบถามท่านอาจารย์ว่าดิฉันจะมีวิธีอื่นอีกไหมคะ ช่วยแนะนำทีค่ะ (เคยศึกษาในเวบ สูตรของยามาเน่ ว่าเป็นการประมาณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน e หน่วย ที่ระดับความเชื่อมั่น (1- µ)% ในกรณีที่ประชากรมีจำนวนแน่นอน )

รบกวนอีกนิดค่ะ อยากได้เอกสารความรู้ของอาจารย์มาศึกษาเช่นกันค่ะ

fafang_sanjum@hotmail.com

ดีรตา
IP: xxx.25.146.69
เขียนเมื่อ Mon Jan 25 2010 13:20:40 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์

ดิชั้นได้เข้าบล๊อกนี้มาโดยบังเอิญเช่นกัน ตอนกำลังศึกษาระดับปริญญาโทและทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะ จึงอยากจะรบกวนขอไฟล์หนังสือเกี่ยวกับการหาขนาดของประชากร และการคำนวณspssค่ะ ถ้าไม่มีรบกวนอาจารญ์กรุณาชี้แนะด้วยว่าจะหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใด

e-mail : derata_k@hotmail.com ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ดีรตา

นฐธิกานตร์
IP: xxx.128.13.9
เขียนเมื่อ Thu Feb 04 2010 19:15:39 GMT+0700 (ICT)

เรียน รศ.ดร. คณิต

ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งฝึกทำโครงร่างวิจัย ขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งสูตรวิธีการคำนวณด้วยคะ ตอนนี้มีปัญหาดังนี้คะ

1.การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ yamane (ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปอดปีละ328ราย)

2.ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่วัดพฤติกรรมการจัดการความปวด (เหมาะสม/ไม่เหมาะสม),ระดับความปวด 0-10(0ไม่ปวดเลยและ10ปวดมากที่สุด) มีการให้ความรู้ก่อนผ่าตัดแต่วัดผลของพฤติกรรมและระดับปวดหลังผ่าตัดในวันที่2และ3

3.แบบวิจัย post test only, test-retest และKR20-21 เป็นอย่างไรและสูตรควรใช้อย่างไรคะ

ดิฉันมีปัญหาถามอาจารย์มากเลยขอรบกวนอาจารย์คณิต ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ natatikarn@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

top
IP: xxx.84.76.195
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 11:04:27 GMT+0700 (ICT)

ถ้าเป็นการวิจัยทั่วประเทศไทย

ควรใช้ขนาดตัวอย่างเท่าไหร่คะ?

คณิต
IP: xxx.158.5.253
เขียนเมื่อ Mon Feb 08 2010 17:39:13 GMT+0700 (ICT)

คงหมายถึง N ไม่จำกัด ลองไปตอบคำถาม 5 ข้อด้านบนก่อนก็จะประมาณได้ครับ

POLY
IP: xxx.121.2.253
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 12:46:44 GMT+0700 (ICT)

พอดีผมบังเอิญมาเจอบลอคนี้พอดีครับ

ตอนนี้ผมทำวิจัยในชั้นเรียน

นักเรียน550 คน ผมไม่ทราบวิธีหากลุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบแบบสอบถามครับ

ไม่ทราบว่าคิดยังไง

ขอบพระคุณท่านอาจารมากครับ

คณิต
IP: xxx.158.5.253
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 13:15:26 GMT+0700 (ICT)

คงหมายถึงตัวอย่างในการ tryout เครื่องมือใช่ไหมครับ

ถ้าใช่ก็ไม่ต้องใช้สูตรหรอกครับ สุ่มมา 30 ก็พอ

คณิต

POLY
IP: xxx.121.2.253
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 13:22:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณท่านอาจารมากเลยนะครับ

ได้ท่านอาจารเลยคืบหน้าไปอีกขั้น

POLY
IP: xxx.121.2.253
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 18:38:10 GMT+0700 (ICT)

มีข้สงสัยมาถามอาจารย์อีกแล้วครับ

ต่อจากข้างบนที่ถามไปนะครับพอเรานำเครื่องมือมาให้กลุ่มตัวอย่าง30คนทำแล้ว

สใช้สูตรอะไรคิดหาความเชื่อมั่้นของแบบสอบถามของผมครับ

อาจารย์ช่วยบอกสูตรและวิธีคิดทีนะครับ

ขอบพระคุณมากเลยครับ

น้ำฝน
IP: xxx.108.102.229
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 21:03:43 GMT+0700 (ICT)

เรียน อารย์คณิต

นู๋กำลังทำงานวิจัยอยุ่ค่ะ แต่กำลังงงเรื่องการคำวนขนาดตัวอย่างประชากรอยุ่คะ คือเริ่มไม่ถุกว่าต้องทำอย่างไรก่อน

รบกสนอาราย์ช่วยตอบหน่อยนะคะ นี่เมลนุ่คะ cookiespop_pop@hotmail.com รบกวนด้วยนะคะ

มี่
IP: xxx.47.10.195
เขียนเมื่อ Sun Feb 21 2010 22:01:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

คือหนู มีประชากรทั้งหมด 141 คน

จะต้องใช้สูตรอะไรในการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ

แล้วทำไมต้องใชสูตรนี้ค่ะ

รบกวนหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คณิต
IP: xxx.246.92.2
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 09:34:56 GMT+0700 (ICT)

ตอบคำถาม 5 ข้อข้างบนก็จะบอกเหตุผลได้ครับ

คณิต

POLY
IP: xxx.122.229.15
เขียนเมื่อ Tue Mar 16 2010 02:39:41 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับคือ ผมtryout แบบสอบถามทัศนคติ ซึ่งยกตัวอย่างมา30คน อาจารย์ที่มหาลัยเค้าให้บอกมาด้วยว่าหามาได้อย่างไร30คน

ไม่ทราบว่าอาจารย์พอมีวิธีแนะนำบ้างมั้ยครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับ

คณิต
IP: xxx.158.5.253
เขียนเมื่อ Tue Mar 16 2010 13:36:56 GMT+0700 (ICT)

ความจริงคำตอบนี้เป็นเรื่องนักวิจัยไม่ใช่นักสถิติ นักวิจัยสามารถตั้งเกณฑ์ด้วยเหตุผลที่จะทำให้ตัวอยางเป็นตัวแทน

ถ้าเป็นแค่นักสถิติก็ตอบว่าสุ่มมาครับ

ZaRa
IP: xxx.7.149.160
เขียนเมื่อ Sun Apr 04 2010 22:41:17 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์

ตอนนี้หนูกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะ ใช้สูตรการคำนวนตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วน กรณีทราบขนาดประชากร

ดังนี้

การขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจเพื่อการประมาณสัดส่วน

จากสูตร

n = NZ2 /2 P (1-P)

e2(N-1)+ Z2 /2 P (1-P)

= (1.96)2 (5000)(0.64)(1-0.64)

(1.96)2 (0.64)(0.36)+(5000-1)(0.05)2

= 4423.68

13.37

n = 330.86

สูตรคัดลอกได้ไม่ครบนะคะ

แต่คิดว่าอาจารย์คงช่วยหนูได้ คือหนูอยากสอบถามอาจารย์ว่าใครเป็นผู้ค้นคิดสูตรนี้คะ

หนูพยายามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ แม้ในตำราสถิติที่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ระบุไว้

ขอความกรุณาด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

บุษบา
IP: xxx.172.34.134
เขียนเมื่อ Sat May 15 2010 20:24:03 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ หนูเข้ามโดยบังเอิญคะ หนูกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ ตอนนี้หนูมีปัญหาเรียนถามอาจารย์ค่ะ หนูนำเครื่องมือไปทำการทดสอบโดยการถาม 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ เมื่อเก็บเสร็จแล้วหนูต้องนำไปทำอย่างไรต่อคะ

คณิต
IP: xxx.19.66.192
เขียนเมื่อ Sun May 16 2010 10:59:18 GMT+0700 (ICT)

ข้อ 80 มี solve ใน สถิติพื้นฐาน บทที่ 6 สำนักพิมพ์น้ำฝน โดย อาจารย์คณิต

ข้อ 81 ต้องถามจะทำอะไร หรือหาคำตอบอะไรจะได้แนะนำถูก

คณิต

apinya chotirat
เขียนเมื่อ Thu Jun 17 2010 09:10:03 GMT+0700 (ICT)

เรียน รศ. ดร. คณิต

ดิฉันรบกวนเรียนถามอาจารย์ค่ะเรื่องวิธีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบ N ค่ะ โดยมีสูตรดังนี้

n = (Z α + Zβ) 2 2σ d2

δ 2

ซึ่งได้มาจากหนังสือของอาจารย์วรรณชนก จันทชุม ที่ มข แต่อยากจะทราบเจ้าของสูตรที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาคือใครค่ะเพราะว่าจะอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ ไม่แน่ใจว่าใช่ schlesselman, 1973 หรือเปล่าค่ะ จึงขอรบกวนถามอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อภิญญา

IP: xxx.53.74.50
เขียนเมื่อ Sun Jun 20 2010 08:00:57 GMT+0700 (ICT)

หนูอยากเก่งคณิตมีวิธีทำให้หนูเก่งคณิตไหม

ภัทราภรณ์
IP: xxx.53.74.50
เขียนเมื่อ Sun Jun 20 2010 08:03:09 GMT+0700 (ICT)

หนูอยากเก่งคณิตมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ดร.มนตรี สังข์ทอง
IP: xxx.84.186.49
เขียนเมื่อ Mon Jun 28 2010 19:41:14 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน รศ.ดร.คณิต ที่เคารพ

ท่านอาจารย์สบายดีนะครับ จำลูกศิษย์คนนี้ได้ไหมครับที่ท่านอาจารย์กรุณามาเป็นกรรมการสอบเกี่ยวการประมาณค่าแบบบูทสแตรปในการวิเคราะห์พหุระดับ ป.เอก วิจัย นะครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

IP: xxx.9.127.240
เขียนเมื่อ Thu Jul 08 2010 13:52:02 GMT+0700 (ICT)

ถ้าตัวอย่างมี n=25 สามารถคำนวณสถิติ ได้รึเปล่าคะ

จะใช้ทดสอบหาความแตกต่างก่อน-หลัง อ่ะคะ

คณิต
IP: xxx.158.4.226
เขียนเมื่อ Fri Jul 09 2010 08:51:58 GMT+0700 (ICT)

ได้ครับ เพราะค่าสถิติมี องศาแห่งความเป็นอิสระ ปรับค่าอยู่แล้ว

คณิต

เอกนันท์ มะหะหมัด
IP: xxx.53.121.27
เขียนเมื่อ Wed Jul 28 2010 22:34:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์

ตอนนี้ผมกำลังศึกษา ป.โท อยู่ครับ กำลังศึกษากี่ยวกับการหาขนาดของตัวอย่าง ซึ่งผมลองหาหนังสือของอาจารย์ห้องสมุด แต่ไม่มีครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีในรูปแบบไฟล์หรือไม่ครับ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ครับ ขอบคุณครับ

เอกนันท์ มะหะหมัด
IP: xxx.53.121.27
เขียนเมื่อ Wed Jul 28 2010 22:37:13 GMT+0700 (ICT)

e-mail ผมครับอาจารย์

young501@hotmail.com

และ

youngman501@gmail.com

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

เอกนันท์ มะหะหมัด
IP: xxx.53.121.27
เขียนเมื่อ Wed Jul 28 2010 22:58:04 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์ ที่เคารพ

อาจารย์ครับตอนนี้ผมกำลังวิเคราะห์บทความการวิจัย จากวารสารพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

เรื่องผลของการใช้โปรแกรมการจัดการอาการหูแว่วต่อพฤติกรรมการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยโรคจิตเภท

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 คน

อยากทราบว่า เค้าใช้วิธีคิดแบบใดในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วมาแบ่งกลุ่มละ 15 คน

มีสูตรในการคิด หรืออ้างอิงวิธีเลือกขนาดแบบนี้ได้จากที่ใดครับ อาจารย์

ขอบคุณมากครับอาจารย์

คณิต ไข่มุกด์
IP: xxx.158.4.226
เขียนเมื่อ Tue Aug 03 2010 14:36:48 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ทำ zip file เป็น ppt และ excel ไว้แจกครับ ใครสนใจก็ส่ง email address มาก็แล้วกันครับ

เปรมฤดี
IP: xxx.28.27.4
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 16:31:13 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอความรู้จากอาจารย์ด้วยค่ะ

e-mail prtick@hotmail.com

ปราโมทย์
IP: xxx.67.32.25
เขียนเมื่อ Mon Sep 13 2010 10:59:00 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์

รบกวนขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์

ขอบคุณมากครับ

civil6967@gmail.com

วาริน
IP: xxx.49.193.223
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 00:02:33 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์ ที่เคารพ

ดิฉันกำลังทำโครงร่างวิจัย เรื่อง ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการควบคุมระดับไขมันในเลืดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง Two group ค่ะ ประชากร 1257 คน (15 ตำบล) แต่ดิฉันสงสัยเรื่องการคำนวนหากลุ่มตัวอย่างค่ะ คือคัดเลือกแบบเจาะจง แต่ว่าไม่ทราบว่า ว่าคำนวนจะหากลุ่มทดลองยังไง หากลุ่มเปรียบเทียบยังไง จะใช้สูตรไหน สำหรับการวิจัย Quasi แบบ 2 Group หรือใช้เกณฑ์อ้างอิงแบบไหนคะ

ขอขอบพระคุณออาจารย์มากค่ะ

วาริน

คณิต
IP: xxx.158.4.226
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 13:45:25 GMT+0700 (ICT)

ขอทราบช่วงค่าระดับไขมันในเลือด (Max,Min) และ Max Error ที่ยอมรับได้ครับ

คณิต

พิทักษ์
IP: xxx.24.0.146
เขียนเมื่อ Sun Oct 03 2010 23:58:39 GMT+0700 (ICT)

ขอรับ Zip File ทั้ง PPT and Excel ด้วยครับ

รบกวนส่งที่ pitakscience@yahoo.com

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

พิทักษ์

หนึ่ง
IP: xxx.164.45.127
เขียนเมื่อ Sat Oct 23 2010 12:21:54 GMT+0700 (ICT)

ตามคนที่บอกว่า กำลังศึกษาวิธีการหาขนาดของตัวอย่าง โดยไม่ทราบจำนวนประชากร ซึ่งผมลองหาหนังสือตามที่อาจารย์ได้แนะนำ (ดังกระทู้ข้างต้น)แต่ก้อไม่มีหนังสือในห้องสมุดครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีในรูปแบบไฟล์หรือไม่ครับ

กระผมก็มีปัญหาเหมือนตามที่ข้างบนนะครับ จึงอยากขอรูปแบบไฟล์บ้างครับ จะได้ทำวิจัยต่อได้ครับ

kanokwan
IP: xxx.157.225.150
เขียนเมื่อ Sun Oct 31 2010 13:46:31 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ส่งไฟล์เอกสารให้เช่นกันค่ะ

poradok2@yahoo.com

ปวันรัตน์
IP: xxx.168.140.179
เขียนเมื่อ Sat Nov 13 2010 10:52:32 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต

ดิฉันเข้ามาโดยอยากสอบถามเกี่ยวกับการคิดสูตรยามาเน่่ค่ะ เห็นว่าเป็นกระทู้ที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่ดีมาก พอดีดิฉันกำลังศึกษาปริญาโทและกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับการหาขนาดตัวอย่างเพื่อทำงานวิจัยอยู่ จึงขอเรียนขอความรู้จากท่านอาจารย์ ต่อยอดจาก กระทู้ที่ท่านได้กล่าวมา ดังนี้ค่ะ

กรณีประชากรขนาดใหญ่ ไม่ทราบจำนวน ที่แน่นอน เราจะใช้สูตรอะไรค่ะ อ้างอิงจากไหน ใครแต่ง ในการหากลุ่มตัวอย่างค่ะ

เข้าใจว่าถ้าทราบจำนวนประชากร สามารถใช้สูตรของยามาเน่ได้

รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตอบให้ด่วนได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า