แผนชุมชน

 การดำเนินการแผนชุมชน 

แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก

การบูรณาการแผนชุมชน" หมายถึง วิธีการร่วมมือกันทำงานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้านกลไก บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ

รายละเอียดทั้งหมด : http://pattanathai.nesdb.go.th/community_ppr/index.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
 หมายเลขบันทึก: 23617
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อ้อ_สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ Thu Apr 27 2006 08:54:29 GMT+0700 (ICT)
       อยากชวนคุณ dopakm  มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "นวัตกรรมหุ้นส่วนการพัฒนาในพื้นที่"  กับโครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  ที่จะจัดขึ้น 30 พ.ค. นี้ค่ะ   จะติดต่อเชิญคุณ dopakm ได้อย่างไรคะ (โทร, e-mail, ที่อยู่)
dopakm
IP: xxx.113.86.156
เขียนเมื่อ Sat Apr 29 2006 14:32:53 GMT+0700 (ICT)

ติดต่อ DOPAKM ได้ที่

iaddopa@yahoo.com 

เว็บไซต์ทีมงาน http://isc.dopa.go.th/iad/km/dopa_km.htm

ขอบคุณครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า