สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ขั้นตอนการส่งรายงาน 506

ขั้นตอนการส่งรายงาน 506 ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา สถานีอนามัยบ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนการส่งรายงาน 506

ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแร่ 
ตำบลแร่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

ขั้นตอนการส่งรายงาน 506

1.   ตรวจสอบเลขที่ E0 และช่วงวันที่ที่ส่งข้อมูลครั้งสุดท้าย ในทะเบียนคุมการส่งรายงาน 506 ทางอินเตอร์เน็ต โดยตรวจดูว่ามีการส่งข้อมูลถึงเลขที่เท่าใดแล้ว (เลขที่ E0) และช่วงวันที่ที่ส่งข้อมูลครั้งสุดท้ายคือวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ส่งออกจากโปรแกรม HCIS (เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งข้อมูลเดิมซ้ำ เนื่องจากหากมีการส่งข้อมูลเดิมซ้ำจะทำให้เลขที่ E0 ในโปรแกรม R506 เพิ่มมากกว่าความเป็นจริง ในขณะที่รายชื่อผู้ป่วยที่เป็นข้อมูลเดิมไม่ถูกเพิ่ม)

2.   เปิดโปรแกรม HCIS เลือกเมนู รายงานและสอบถามข้อมูล(Query) > เลือกเมนู ส่งออก 506 และระบุวันเดือนปีที่ให้บริการของข้อมูลที่ต้องการ Transfer (ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่) รวมทั้งระบุ Drive ที่ต้องการ (ให้เลือกคลิกที่ C)  แล้วให้กดปุ่มคำสั่ง OK (Dbf File) เมื่อปรากฏกล่องข้อความโต้ตอบ ให้คลิก ตกลง จากนั้นให้ปิดโปรแกรม HCIS

3.   เปิดเข้าไปดูไฟล์ข้อมูลที่ส่งออกจากโปรแกรม HCIS (ชื่อไฟล์ EP2MAIN)  ซึ่งอยู่ใน C:\HCIS_exp\EP2MAIN  ตรวจสอบดูว่ามีข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยที่ส่งออกมาหรือไม่ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ EP2MAIN เมื่อดูเสร็จแล้วให้ปิดไฟล์ EP2MAIN ด้วย  (ถ้ามีข้อมูล ให้ดำเนินการต่อในข้อ 4 แต่ถ้าไม่มีข้อมูลไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 4  แต่ให้ข้ามไปดำเนินการในข้อ 5.2 )

4.   เปิดโปรแกรม R506 เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ส่งออกจากโปรแกรม HCIS  โดยคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม R506  เลือก Open With และคลิก Microsoft Office Access  แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.1.   คลิกที่เมนู รายงานประจำ à ทะเบียน E0  เพื่อตรวจสอบว่า เลขที่ E0 ถึงเลขที่เท่าใด (เพื่อจะได้ทราบว่า หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว มีรายชื่อผู้ป่วยเพิ่มเข้ามากี่ราย และเพิ่มเข้ามาตั้งแต่เลขที่ E0 เท่าใดถึงเท่าใด)

4.2.   คลิกที่เมนู บันทึกข้อมูล àนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม…HCIS  เพื่อนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม HCIS  คลิกปุ่มคำสั่ง Browse เพื่อเข้าไปยัง C:\HCIS_exp จากนั้นคลิกเลือกที่ไฟล์ EP2MAIN และคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Open  แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง นำเข้า

-          เลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (แร่)

-          คลิกปุ่ม OK

-          คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล

-          คลิกปุ่ม OK, OK และ OK

4.3.   คลิกที่เมนู รายงานประจำ à ทะเบียน E0  เพื่อตรวจสอบว่ามีรายชื่อผู้ป่วยเพิ่มเข้ามากี่ราย และเพิ่มเข้ามาตั้งแต่เลขที่ E0 เท่าใดถึงเท่าใด (โดยดูเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 4.1)

5.    ส่งรายงานออกจากโปรแกรม R506

5.1.   กรณีมีข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องรายงาน

-          ให้คลิกที่ เมนูบันทึกข้อมูล àส่งออกข้อมูล ตามลำดับ 

-      ระบุเลขที่ E0 ที่ต้องการส่งออก (ตั้งแต่ เลขที่ ถึง เลขที่) เลือกไดร์ฟที่ต้องการส่งออก โดยให้เลือก C:\R506\EPSEND และให้ดู(จำ)ชื่อไฟล์ที่จะส่งออกด้วยว่าชื่ออะไร  แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ส่งออกเป็น DBF  หลังจากนั้นให้คลิกปุ่มคำสั่ง CLOSE ตามลำดับ  แล้วปิดโปรแกรม R506  (อย่าลืมตามเข้าไปดูข้อมูลใน C:\R506\EPSEND ว่ามีไฟล์ที่ส่งออกมาหรือไม่ และมีข้อมูลในไฟล์ที่ส่งออกมาหรือเปล่า)

5.2.   กรณีไม่มีข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องรายงาน (Zero Report)

-      ท่านต้องดูในทะเบียน E0 ก่อนว่า เลขที่ E0 ได้รันถึงเลขที่เท่าไรแล้ว

-      ให้คลิกที่ เมนูบันทึกข้อมูล àส่งออกข้อมูล ตามลำดับ

-      ระบุเลขที่ E0 ที่ต้องการส่งออก (ตั้งแต่ เลขที่ของ E0 ที่เป็นลำดับถัดจากเลขที่ E0 ลำดับสุดท้ายในทะเบียน E0 ถึง เลขที่ของ E0 ที่เป็นลำดับถัดจากเลขที่ E0 ลำดับสุดท้ายในทะเบียน E0  เช่น สมมติว่า เลขที่ E0 ในทะเบียนมีทั้งหมดถึงเลขที่ 56  ต้องระบุเลขที่ E0 ที่ต้องการส่งออก เป็น  ตั้งแต่เลขที่ 57 ถึง เลขที่ 57)

-      เลือกไดร์ฟที่ต้องการส่งออก โดยให้เลือก C:\R506\EPSEND และให้ดู(จำ)ชื่อไฟล์ที่จะส่งออกด้วยว่าชื่ออะไร  แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ส่งออกเป็น DBF  หลังจากนั้นให้คลิกปุ่มคำสั่ง CLOSE ตามลำดับ  แล้วปิดโปรแกรม R506  (อย่าลืมตามเข้าไปดูข้อมูลใน C:\R506\EPSEND ว่ามีไฟล์ที่ส่งออกมาหรือไม่ และในไฟล์ที่ส่งออกมาต้องไม่มีรายชื่อผู้ป่วย เพราะเป็น Zero Report)

6.    การ Upload ไฟล์ฐานข้อมูล DBF ไปให้ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.สกลนคร

6.1.   เปิดโปรแกรม Internet Explorer

6.2.   เข้าไปที่เว็บไซต์ http://hcis.skko.moph.go.th/epidem/

6.3.   คลิกที่เมนู ล็อคอิน

-      ชื่อล็อคอิน (*****)

-      รหัสผ่าน (*****)

-      คลิกที่ปุ่ม ล็อคอิน

6.4.   คลิกที่เมนู ส่งรายงาน

-      เลือกชื่อรายงานจากรายการให้เลือก (รายงาน 506 อำเภอพังโคน [รายวัน])

-      คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกชื่อไฟล์ข้อมูลที่ต้องการส่ง (ไฟล์ฐานข้อมูล DBF ที่ส่งออกจากโปรแกรม 506 ซึ่งอยู่ใน C:\R506\EPSEND )

-      คลิกที่ปุ่ม ส่ง

-      รอสักครู่…. จะปรากฏข้อความ อัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 

------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: รายงาน 506 โปรแกรม 506 
· หมายเลขบันทึก: 231858 · เขียน:  
· ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
Getsara
IP: xxx.157.146.133
เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 07:44:45 GMT+0700 (ICT)

ค้นเจอพอดีเลยตามมาอ่านและให้กำลังใจเครือข่ายบันทึกสิ่งดีๆและมีปรโยชน์ต่อไป

เกศรา สคร7

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์