มะพร้าวกะทิ

 มะพร้าวกะทิ 

ธรรมชาติ ของ “มะพร้าวกะทิ” ทุกสายพันธุ์ เวลาติดผลในหนึ่งทะลาย จะมีผลที่กลายเป็นกะทิร่วมอยู่ด้วย 1 ผล หรือเป็นกะทิ ได้มากที่สุด ไม่เกิน 3 ผล ต่อหนึ่งทะลาย จึงเป็นสาเหตุทำให้ “มะพร้าวกะทิ” มีราคาแพงกว่ามะพร้าวแกงทั่วไปในยุคสมัยก่อน “มะพร้าวกะทิ” จะมีสายพันธุ์เดียวคือ เป็นพันธุ์ที่มีต้นสูง 10 หรือ 15 เมตร ต้องปีนขึ้นไปเก็บลำบากมาก ในยุคนั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมปลูกกันด้วย จึงทำให้หารับประทานยากและมีราคาแพงตามที่กล่าวข้างต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): มะพร้าวกะทิ 
 หมายเลขบันทึก: 229894
 เขียน:  
 ความเห็น: 29  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ Tue Dec 16 2008 11:39:09 GMT+0700 (ICT)

เจอข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือเกษตรกร     เลยขอเพิ่มเติมด้วยค่ะ

โครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิ

หัวหน้าโครงการวิจัย นายสมชาย วัฒนโยธิน

ความเป็นมา

• มะพร้าวกะทิ เกิดจากการกลายพันธุ์ของมะพร้าวธรรมดาทั่วไป

• มีเนื้อนุ่มหนา น้ำข้นเหนียว เพาะไม่งอก ลักษณะของมะพร้าวกะทิ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังรุ่นลูก

• ต้นมะพร้าวกะทิที่พบในสวนมะพร้าวทั่วไ จะเป็นต้นมะพร้าว ลูกผสมกะทิ เนื่องจากเกษตรกรนำผลมะพร้าวธรรมดาจากต้น มะพร้าวกะทิลูกผสมไปเพาะขยายพันธุ์

• ต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิในธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์มะพร้าว ประเภทต้นสูง และปลูกกระจัดกระจาย จึงพบผลมะพร้าวกะทิในบาง ทลาย จนมีคำกล่าวว่า “ จะพบมะพร้าวผลที่เป็นกะทิในทลายที่อยู่ทาง ทิศตะวันออก ”

• ความเป็นจริงถ้าปลูกมะพร้าวกะทิเป็นแปลงหรือเป็นกลุ่มอย่างน้อย 5 ต้นขึ้นไป ก็จะพบมะพร้าวกะทิเกิดขึ้นทุกทลาย

• ปัจจุบันพบต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิน้ำหอมต้นเตี้ยทั่วไปในสวน เกษตรกร และแปลงทดลองคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเพื่อการ ส่งออก จำนวน 2 ต้น

• เนื่องจากลักษณะมะพร้าวกะทิเป็นลักษณะด้อย เมื่อนำคัพภะมะพร้าวกะทิที่ได้จากต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ปลูกโดยทั่วไป นำไปเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ เมื่อได้ต้นกะทิพันธุ์แท้ไปปลูก จะพบ ต้นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ที่มีลักษณะที่ผิดปกติ มากกว่า 90 %

• ในปี 2530 บริษัท บางกอกฟลาวเวอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เริ่มทำการเพาะเลี้ยง คัพภะมะพร้าวกะทิที่ซื้อมาจากสวนเกษตรกร ได้ต้นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ และ นำลงปลูกบนเกาะในเขื่อนวชิราลงกรณ์ อ . ทองผาภูมิ จ . กาญจนบุรี ในปี 2531 และ 2533 รวมจำนวน 2,150 ต้น เกาะมะพร้าวกะทิแห่งแรกของโลกจึงได้ เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

• ในปี 2538 ดร.อุทัย จารณศรี ได้ขอให้บริษัท บางกอกฟลาวเวอร์เซ็น เตอร์ จำกัด ให้ความเอื้อเฟื้อกรมวิชาการเกษตรไปศึกษาพันธุ์มะพร้าว กะทิที่บนเกาะ และคัดเลือกต้นพันธุ์มะพร้าวกะทิที่ดี นำดอกเกสรตัวผู้ มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิ

• ในปี 2538 งานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิ จึงได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลก แม้ว่าระยะแรกๆ จะได้รับการดูถูก เหยียดหยามจากนักปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวชาวฟิลิปปินส์ว่า เป็น โครงการวิจัยโง่ๆ นักวิจัยฟิลิปปินส์ไม่สนใจมะพร้าวที่เอามาสกัด น้ำมันไม่ได้

• นักวิจัยคนไทยบางคนบอกว่า คนใต้ เวลาผ่าเจอมะพร้าวกะทิ เอามาทำ มะพร้าวแห้งไม่ได้ ก็โยนให้สุนัข สุนัขมันยังไม่กิน แล้วจะปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิไปทำไม

• เนื่องจากมะพร้าวกะทิยังมีน้อย จึงมีราคาแพง ต้นพันธุ์มะพร้าวที่ดีที่ จะใช้เป็นแม่พันธุ์ก็มีน้อย ประกอบกับยังไม่มีประเทศใดที่คิดจะทำงาน วิจัยเกี่ยวกับมะพร้าวกะทิ จึงได้วางแผนการดำเนินงานวิจัย การเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ใช้พันธุ์มะพร้าวธรรมดาเป็น ต้นแม่พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ได้แก่ มะพร้าวพันธุ์ลูกผสมกะทิ 5 สายพันธุ์ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 มะพร้าวพันธุ์น้ำหอม x กะทิ (NHK) กรรมวิธีที่ 2 มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x กะทิ (YDK) กรรมวิธีที่ 3 มะพร้าวพันธุ์มลายูสีแดงต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) กรรมวิธีที่ 4 มะพร้าวพันธุ์ทุ่งเคล็ด x กะทิ (TKK) กรรมวิธีที่ 5 มะพร้าวพันธุ์เวสท์อัฟริกันต้นสูง x กะทิ (WAK) ผลการทดลอง - ผลผลิตรวมที่เป็นทั้งผลผลิตมะพร้าวธรรมดาและมะพร้าวกะทิของทุกสาย พันธุ์ พบว่า ผลผลิตรวม 3 ปี ( อายุ 4-7 ปี ) ของมะพร้าวลูกผสมทุกสายพันธุ์ให้ ผลผลิตเรียงตามลำดับดังนี้ 1. สายพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x กะทิ ให้ผลผลิตสูงสุด 3 , 378 ผล / ไร่ 2. สายพันธุ์ลูกผสมทุ่งเคล็ด x กะทิ ให้ผลผลิตรองลงมา 2 , 864 ผล / ไร่ 3. สายพันธุ์ลูกผสมมลายูสีแดงต้นเตี้ย x กะทิ ให้ผลผลิต 2 , 768 ผล / ไร่ 4. สายพันธุ์ลูกผสมน้ำหอม x กะทิ ให้ผลผลิตรวม 1 , 917 ผล / ไร่ 5. สายพันธุ์เวสท์อัฟริกันต้นสูง x กะทิ ให้ผลผลิตรวม 1 , 887 ผล / ไร่ - รายได้จากการทำสวนมะพร้าวลูกผสมกะทิ • ผลผลิตที่ได้จากการปลูกมะพร้าวสายพันธุ์ลูกผสมกะทิ ซึ่งมีทั้งผลผลิต มะพร้าวกะทิและผลผลิตมะพร้าวธรรมดา เมื่อนำผลผลิตทั้งหมดที่ได้มา คำนวณรายได้โดยคิดราคาผลมะพร้าวกะทิที่ราคาผลละ 30 บาท และมะพร้าว ธรรมดาราคาผลละ 3 บาท พบว่าผลผลิตรวม 3 ปี (ปีที่ 4-7) ของผลผลิตรวมมี รายได้รวม 3 ปีแรกดังนี้ 1. สายพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x กะทิ ให้รายได้รวมสูงสุด 28,008 บาท/ไร่ 2. สายพันธุ์ทุ่งเคล็ด x กะทิ มีรายได้รวม 22,346 บาท/ไร่ 3. สายพันธุ์มลายูสีแดงต้นเตี้ย x กะทิ ให้รายได้รวม 20,892 บาท/ไร่ 4. สายพันธุ์น้ำหอม x กะทิ ให้รายได้รวม 15,177 บาท/ไร่ 5. สายพันธุ์เวสท์อัฟริกันต้นสูง x กะทิ มีรายได้น้อยที่สุด 13,764 บาท/ไร่

จากการผสมพันธุ์มะพร้าวระหว่างต้นแม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมกับละอองเกสรมะพร้าวกะทิ พบว่าได้ต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ ที่ให้ผลผลิตเป็น มะพร้าวกะทิที่มีเนื้อและน้ำมีกลิ่นหอม เหมือนกับแม่พันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์น้ำหอม ในซ้ำที่ 1 จำนวน 9 ต้น ซ้ำที่ 2 จำนวน 8 ต้น ซ้ำที่ 3 จำนวน 8 ต้น และ ซ้ำที่ 4 จำนวน 9 ต้น รวมทั้งหมด 35 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 64 ต้น คิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนต้นทดลอง

สรุปผล

- มะพร้าวต้นแม่พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย มีความสามารถถ่ายทอดลักษณะดีไปยังรุ่นลูกได้ (highly heritable)

- มะพร้าวต้นแม่พันธุ์น้ำหอมมีคุณลักษณะพิเศษ เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์กับกะทิ จะ ถ่ายทอดพันธุกรรม ความหอมของน้ำและเนื้อมะพร้าวไปยังรุ่นลูกผสม ทำให้ ลูกผสมกะทิให้ผลผลิตมะพร้าวกะทิที่มีความหอมทั้งน้ำและเนื้อ จำนวน 55 % ของจำนวนต้นพันธุ์ลูกผสม

- เปอร์เซ็นต์ผลมะพร้าวกะทิที่ได้จากพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิขึ้นอยู่กับแหล่ง ปลูกต้องปลอดจากมะพร้าวพันธุ์ธรรมดา และการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ผลมะพร้าว กะทิ จากการปลูกมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมกะทิ สามารถเพิ่มได้ถึง 50 % จาก 25 % ตามกฎของเมนเดล โดยใช้เทคนิคการช่วยผสมเกสรด้วยพันธุ์มะพร้าวกะทิ พันธุ์แท้ ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้ต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ ระหว่างพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย กับกะทิ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตามที่ตลาดต้องการ เสนอเป็น พันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี 2551

- ได้ต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิระหว่างพันธุ์น้ำหอม X กะทิ ที่ให้ผล ผลิตเป็นมะพร้าวกะทิน้ำหอม เสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการ เกษตร ในปี 2551

- พันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ ที่ให้ผลผลิตมะพร้าวกะทิน้ำหอม เพื่อใช้ ในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวกะทิน้ำหอมต้นเตี้ย โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงคัพภะมะพร้าว

นาง พรรณา ผิวเผือก
เขียนเมื่อ Tue Dec 16 2008 14:18:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

* แวะเข้ามาดูมะพร้าวกะทิ

* ได้กะทิข้น ๆ ไปเลี้ยงสมอง

* ขอให้สุขกายสุขใจนะคะ

เอกบุรุษ
เขียนเมื่อ Tue Dec 16 2008 15:02:41 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาทักทายกันน่ะครับ

เก่ง
IP: xxx.9.115.177
เขียนเมื่อ Tue Jun 23 2009 10:00:41 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าหาซื้อพันธู์ได้ที่หรือครับ

ต้องการซื้อพันธ์มะพร้าวกระทิ
IP: xxx.67.119.104
เขียนเมื่อ Mon Jun 29 2009 17:04:19 GMT+0700 (ICT)

ต้องการซื้อพันธ์มะพร้าวกระทิ

ต้อนเตี้ยๆผลดกได้เนื้อกระทิเยอะ

ไม่ทราบติดต่อได้ที่นัยครับ

พัช
IP: xxx.27.231.154
เขียนเมื่อ Mon Jun 29 2009 18:21:39 GMT+0700 (ICT)

ปลูกมะพร้าวกะิทิปนกับมะพร้าวธรรมดา จะกลายพันธุ์หรือไม่

swt
เขียนเมื่อ Wed Jul 01 2009 15:08:58 GMT+0700 (ICT)

ต้องการซื้อพันธ์มะพร้าวกระทิ

ไม่ทราบติดต่อได้ที่นัยครับ

ดอน
IP: xxx.172.56.73
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 12:52:19 GMT+0700 (ICT)

พ่ยวพันสจสา

เฃะฃเพะ

กดพ

ดอเ

ปุ๊ก...คร้าฟ
IP: xxx.172.248.252
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 13:56:26 GMT+0700 (ICT)

ที่เพชรบูรณ์จะหาซื้อไดที่ไหนล่ะคับ

ชู
IP: xxx.27.61.177
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 21:25:04 GMT+0700 (ICT)

ต้นพันธุ์มะพร้าวกะทิ หาซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไร ปลูกรวมหรือใกล้กับมะพร้าวธรรมดา ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร พื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้กี่ต้น ระยะปลูกเท่าไร ใครรู้ช่วยตอบด้วยครับ

NoK
IP: xxx.170.255.123
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 21:23:52 GMT+0700 (ICT)

ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ซื้อต้นพันธ์มะพร้าวน้ำหอมกะทิ จะซื้อจำนวนมาก ใครรู้ช่วยตอบด่วน

รติรัตน์ อภิบาลชน
IP: xxx.120.237.185
เขียนเมื่อ Sat Sep 12 2009 16:07:30 GMT+0700 (ICT)

สนใจมะพร้าวกะทิ หาซื้อได้ที่ไหน เปิดร้านขายขนมอยู่ อยากได้มาทำขาย ที่ไหนมีขายส่งบางคะ กรุณาตอบกับด้วยคะ ขอบคุณมาก

เก๋ 08-9011-9597
IP: xxx.8.123.188
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 13:48:35 GMT+0700 (ICT)

ต้องการขายมะพร้าวแ่ก่ จำนวนมาก จากสวนภาคใต้ สามารถส่งท่านได้ทุกเดือน 50,000 ลูกต่อเืดือน

puk
IP: xxx.24.73.235
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 00:30:31 GMT+0700 (ICT)

มีมะพร้าวกะทิจำหน่ายในราคาถูกมาก ๆ บริการส่งให้ด้วย ติดต่อ 0865335737

IP: xxx.180.7.142
เขียนเมื่อ Mon Nov 16 2009 22:53:44 GMT+0700 (ICT)

ติดต่อซื้อหน่อพันธุ์มะพร้าวกะทิได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โทร. 029-405484-5 ต่อ 118

IP: xxx.90.106.101
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 16:38:22 GMT+0700 (ICT)

หาชื้อมะพร้าวกะทิเป็นจำนวนมาก 0837550330

เปิ้ล
IP: xxx.90.80.4
เขียนเมื่อ Mon Mar 08 2010 21:40:26 GMT+0700 (ICT)

อยากินหาซื้อได้ที่ใหน เราอยู่ กทม.

วิชุดา แดงสาย
IP: xxx.89.113.224
เขียนเมื่อ Fri Apr 02 2010 19:32:43 GMT+0700 (ICT)

อยากซื้อพันธ์มะพร้าวกะทิ ประมาณ 100.- ต้น ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนค่ะ ถ้าในจังหวัดปทุมยิ่งดีเลยค่ะ

เปีย
IP: xxx.89.46.115
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 16:45:01 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสนใจมะพร้าวกะทิ หาซื้อได้ที่ไหน เปิดร้านขายขนมอยู่ อยากได้มาทำขาย ที่ไหนมีขายส่งบางคะ ดิฉันอยู่ สะพานใหม่ กรุงเทพ ฯ ค่ะ รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ รอคำตอบค่ะ ขอทราบราคาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สุเมธี เปลี่ยนศรี
IP: xxx.84.180.35
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 22:52:15 GMT+0700 (ICT)

มีพันธ์มะพร้าวกะทิน้ำหอมจำหน่ายคับ จากสวนอัมพวา ทั้งส่งและปีก

สนใจพูดคุยกันได้คับ 0897878464

พีระพงศ์
IP: xxx.44.8.100
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 17:20:36 GMT+0700 (ICT)

สนใจซื้อ มะพร้าวกะทิ กดเลย

http://www.kasetgrade-a.com/

ธงชัย กลิ่นอุบล
IP: xxx.27.151.105
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 13:56:17 GMT+0700 (ICT)

ขอรายละเอียดในการจัดซืเอพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม และกะทิ  ว่าติดต่อได้ทางใดที่ใด

พร้อมทั้งราคา

                                              ขอบคุณ

                                                 ธงชัย

dome
IP: xxx.180.199.33
เขียนเมื่อ Tue Aug 03 2010 17:18:54 GMT+0700 (ICT)

ถ้านำมะพร้าวกะทิมาปลูกรวมกันกับมะพร้าวธรรมดาจะทำให้มะพร้าวกะทิกลายพันป่าวครับเพราะว่าผมกำลังจะปลูกอยู่ ขอคำแนะนำด้วยครับ และจะปลูกมะพร้าวกะทิพันอะไรดีครับ ขอบคุณครับ

เอ
IP: xxx.31.104.62
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 19:17:40 GMT+0700 (ICT)

ขายมะพร้าวกระทิราคาส่ง สนใจติดต่อ เอ 0845597158

จีรภา
IP: xxx.120.239.252
เขียนเมื่อ Fri Nov 26 2010 10:37:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ เป็นคนใต้ค่ะ ทานบ่อยรู้จักค่ะ อร่อยมากๆ หาทานยากมาก ที่บ้านทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ถ้าสนใจสั่งซื้อได้ค่ะ

จัดส่งทั่วประเทศคุณนกค่ะ 089-451-3465

อู๊ด
IP: xxx.168.37.122
เขียนเมื่อ Tue Feb 08 2011 13:07:25 GMT+0700 (ICT)

ขายมะพร้าวกะทิ ราคาส่งทั่วประเทศ กะทิคุณภาพ  ขนาด1200 กรัมขึ้นไป ลูกใหญ่ สั่ง 3000 ลูกขึ้นไป ราคาส่งถึงที่ แจ้งล่วงหน้าก่อน 7-10 วัน  สนใจติดต่อ อู๊ด 0852425602-0870340737-0870350393 มีส่งตลอดทั้งปี รับรองความพอใจครับ

โอ๋
IP: xxx.26.75.212
เขียนเมื่อ Tue Mar 08 2011 15:57:19 GMT+0700 (ICT)

ถ้าซื้อน้อยๆละจะเอามาไว้ทำขนมกินที่บ้าน ขายให้ป่าว ประมาณ 10 ลูก 

อยู่ศรีสะเกษ  086-7735326

pang
IP: xxx.55.12.221
เขียนเมื่อ Fri Jul 06 2012 01:08:27 GMT+0700 (ICT)

อยากขอซื้อมะพร้าวกะทิค่ะ

ขายยังงัยคะ เป็นลูกหรือว่าเป็นกิโล

ถ้าเป็นลูก ลูกละเท่าไหร่คะ

ถ้าเป็นโ โลละเท่าไหร่คะ

ขอขายมะพร้าว
IP: xxx.55.111.176
เขียนเมื่อ Tue Aug 19 2014 21:37:50 GMT+0700 (ICT)

ที่ผมมีบ้างงคคับมะพร้าวกะทิแต่ส่วนใหญ่ต้องคั้นเองละ  ขอขายมะพร้าวบ้างครับผม เสี่ยอ้วนครับ มีมะพร้าวขายทั้งปีครับ มะพร้าวทับสะแก เนื้อหนา มัน เหมาะสำหรับขายและค้นน้ำกะทิ สนใจติดต่อ  0861245940  มีบริการส่งถึงที่

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า